Automatizované strojové učení

Rychlé automatické vytváření modelů strojového učení s možností škálování

Snadné vytváření vysoce přesných modelů strojového učení

Umožněte profesionálním i neprofesionálním odborníkům na data rychle vytvářet modely strojového učení. Automatizujte časově náročné a iterativní úlohy vývoje modelů s využitím převratného výzkumu a urychlete uvedení na trh.

Automaticky sestavujte a nasazujte prediktivní modely pomocí uživatelského rozhraní bez kódu nebo prostředí poznámkových bloků založených na kódu.

Zvyšte produktivitu díky snadnému zkoumání a profilaci dat a inteligentního vytváření funkcí.

Snadno vytvářejte přesné modely přizpůsobené vašim datům a zpřesněné na základě široké nabídky algoritmů a hyperparametrů.

Vytvářejte zodpovědná řešení AI s možností interpretace modelu a vylaďte své modely, aby se zlepšila jejich přesnost.

Vytváření modelů podle vašich představ

Snadno vytvářejte modely pomocí uživatelského rozhraní automatizovaného strojového učení bez kódu nebo prostředí poznámkových bloků zaměřeného na kód. Rychle přizpůsobujte své modely a uplatňujte nastavení řízení na iterace, prahové hodnoty, ověření, blokované algoritmy a další kritéria experimentů. Najděte pro svá data nejpřesnější model a nasaďte ho.

Zlepšení produktivity díky automatickému vytváření funkcí a vizualizaci dat

Vizualizujte a profilujte svá data, abyste na nich snadno odhalili trendy. Díky nastaveným mantinelům odhalujte běžné chyby a nekonzistence v datech, lépe pochopte doporučené akce a automaticky je uplatňujte. Šetřete čas a vytvářejte vysoce přesné modely díky automatické volbě funkcí a novým možnostem generování funkcí.

Efektivní vytváření modelů

Automatizované strojové učení inteligentně vybírá ze široké nabídky algoritmů a hyperparametrů a pomáhá při vytváření vysoce přesných modelů. Šetřete čas výpočetních prostředků pomocí inteligentního zastavování a stanovte priority primárních metrik a dílčího vzorkování, abyste optimalizovali spuštění a urychlili výsledky. Zpracovávejte velké datové sady a zlepšujte skóre modelů pomocí integrovaných funkcí pro běžné úlohy strojového učení, jako je klasifikace, regrese a prognóza časových řad, včetně podpory hlubokých neurálních sítí.

Lepší porozumění modelům

Integrovaná podpora souhrnů spouštění experimentů a podrobných vizualizací metrik vám pomůže pochopit modely a porovnat jejich výkon. Interpretovatelnost modelů pomáhá posoudit vhodnost nezpracovaných i upravených funkcí modelu a poskytuje přehled o důležitosti funkcí. Odhalujte vzorce, provádějte analýzu typu „co kdyby“ a lépe pochopte modely. Podpoříte tím transparentnost vaší firmy a důvěru ve vaše podnikání.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure