Přeskočit navigaci

Strojové učení pro odborníky na data

Projděte si nástroje strojového učení pro odborníky na data a techniky strojového učení a naučte se vytvářet cloudová řešení strojového učení v Azure.

Seznamte se se strojovým učením v Azure

Sestavujte a nasazujte modely strojového učení pro klíčové procesy zodpovědně a podle vašich představ pomocí nástrojů a služeb Azure.

Vývoj modelů strojového učení podle vlastních představ

Vytvářejte modely strojového učení v preferovaném vývojářském jazyce, prostředí a architektuře strojového učení pomocí nástrojů podle vašeho výběru a nasazujte vaše modely do cloudu, do místního prostředí nebo na hraniční zařízení s využitím Azure AI.

Sestavování zodpovědných řešení strojového učení

Seznamte se s modely strojového učení, ochranou dat pomocí rozdílové ochrany osobních údajů a důvěrných výpočetních operací a řízením životního cyklu strojového učení s využitím datových listů a zkušebních auditů.

Nasazování modelů strojového učení pro klíčové obchodní procesy s jistotou

Nasazujte a spravujte vysoce škálovatelná a reprodukovatelná řešení strojového učení odolná proti chybám.

Podívejte se, jak jiní odborníci na data využívají Azure Machine Learning

Podívejte se, jak organizace využívají Azure k podpoře klíčových úloh.

Humana

Podívejte se, jak společnost Humana poskytuje klíčová prostředí pro zdravotnictví s využitím umělé inteligence.

AGL

Přečtěte si, jak společnost AGL implementovala MLOps pomocí Azure Machine Learningu.

UCLA

Zjistěte, jak UCLA průkopnicky využívá umělou inteligenci pro své lékaře.

Podívejte se, jak organizace vytvářejí inovativní řešení strojového učení podle vlastních představ s využitím Azure.

Avanade

Podívejte se, jak Avanade využívá Azure Machine Learning ke zlepšení prostředí pro zaměstnance.

Peace Parks Foundation

Podívejte se, jak nadace Peace Parks sestavuje sofistikované modely, které pomáhají předcházet pytláctví nosorožců.

Restaurace Ebiya

Přečtěte si, jak rodinná restaurace, která se potýká s problémy, použila Azure k vývoji systému umělé inteligence, který jí pomohl desetinásobně zvýšit obrat.

Posílení znalostí strojového učení s využitím Azure

Přečtěte si víc o strojovém učení v Azure a zapojte se do praktických kurzů v rámci tohoto 30denního výukového plánu. Po absolvování tohoto výukového plánu budete připraveni na certifikaci Azure Data Scientist Associate.

Projděte si strojové učení prostřednictvím videí

Zjistěte si, jak využít řešení strojového učení k podpoře klíčových aplikací.

Trénování modelů strojového učení ve velkém

Seznamte se s tím, jak využívat správné výpočetní funkce na platformě Azure pro škálování trénovacích úloh.

Odvozování a nasazování modelů

Seznamte se s různými možnostmi nasazování a optimalizacemi pro odvozování modelů ve velkém.

Vysvětlení MLOps

Seznamte se s významem MLOps a procesy s ním spojenými.

Zabezpečení prostředí strojového učení

Podívejte se, jak využít Azure pro přístup k zabezpečení a zásadám správného řízení na podnikové úrovni.

Hybridní a multicloudové strojové učení

Podívejte se, jak zřídit hybridní a multicloudová prostředí pro strojové učení.

Otevřené a interoperabilní strojové učení

Podívejte se, jak Azure Machine Learning spolupracuje s opensourcovými technologiemi a jak se integruje s dalšími službami Azure.

Podívejte se, jak používat produkty a služby strojového učení Azure k sestavování modelů strojového učení podle vlastních představ.

Základy strojového učení v cloudu

Zajistěte si úvod do strojového učení a projděte si hlavní fáze životního cyklu strojového učení.

Nástroje pro strojové učení v Azure

Projděte si nástroje pro strojové učení určené pro odborníky přes data a podívejte se, jak fungují v Azure.

Základy hlubokého učení s využitím PyTorchu

Podívejte se, jak využít PyTorch k řešení jednoduchého problému klasifikace obrázků.

Strojové učení v projektu Apache Spark™

Naučte se využívat Azure Databricks pro strojové učení.

Strojové učení bez rozsáhlého kódu s využitím Azure

Absolvujte rychlou prohlídku automatizovaného strojového učení a možností návrháře ve službě Azure Machine Learning.

Sledujte AI Show, v jejímž rámci uslyšíte odborníky, uvidíte ukázky a projdete si způsoby doplnění možností AI do aplikací s využitím nástrojů, služeb a produktů Azure.

Sledovat tento kanál

Vysvětlení procesu strojového učení a vkládání modelů do aplikací

Zjistěte, jak zprovoznit modely strojového učení a podpořit tým pro datové vědy prostřednictvím osvědčených postupů MLOps.

Přehrát video

Spouštění modelů strojového učení kdekoli

Využijte možnost spouštět strojové učení v místním nebo multicloudovém prostředí pomocí stávající infrastruktury Kubernetes.

Seznamte se se základy PyTorchu

Podívejte se na výukové video se Surajem Subramanianem, poradcem pro vývoj v PyTorchu.

Vytváření odpovědné umělé inteligence pomocí sady nástrojů pro analýzu chyb

Podívejte se, jak identifikovat chyby modelů a diagnostikovat jejich příčiny.

Označování zvuku pomocí hlubokého učení

Naučte se používat zvuky, převádět je na obrázky a sestavit klasifikační model pro označování skladeb podle nálady.

Reprodukovatelné datové vědy s využitím strojového učení

Zjistěte, jak zorganizovat reprodukovatelný pracovní postup.

Přehrát video

MLOps se službou Azure Machine Learning

Zrychlete proces vytváření, trénování a nasazování modelů strojového učení ve velkém.

Řešení strojového učení se škálováním a zabezpečením na podnikové úrovni

Naučte se vytvářet bezpečná, škálovatelná a spravedlivá řešení strojového učení s využitím Azure Machine Learningu.

Zodpovědná umělá inteligence se službou Azure Machine Learning

Projděte si nástroje a metody, které vám pomohou pochopit, chránit a řídit modely strojového učení.

Projděte si ukázkové architektury řešení

Projděte si různé scénáře použití pro Azure Machine Learning.

Strojové učení

Proces trénování modelů je možné řídit pomocí nastavitelných parametrů nazývaných hyperparametry. Projděte si doporučené postupy pro vyladění hyperparametrů modelů v Pythonu a zjistěte, jak automatizovat ladění hyperparametrů a paralelně spouštět experimenty pro efektivní optimalizaci hyperparametrů.

Hloubkové učení

Podívejte se, jak provádět distribuované trénování modelů hlubokého strojového učení napříč clustery virtuálních počítačů s podporou GPU. Tento scénář se týká klasifikace obrázků, ale řešení je možné zobecnit i na jiné scénáře hlubokého učení, jako je segmentace nebo rozpoznávání objektů.

MLOps

Naučte se pro aplikace AI implementovat kanál kontinuální integrace (CI) a průběžného doručování (CD) a opětovného trénování s využitím služeb Azure DevOps a Azure Machine Learning. Toto řešení je postavené na datové sadě scikit-learn pro diabetes, ale lze jej snadno přizpůsobit pro jakýkoli scénář umělé inteligence a další populární sestavovací systémy.

Nasazení na hraničních zařízeních

Podívejte se, jak je pomocí služby Azure Stack Edge možné rozšířit rychlé odvozování strojového učení z cloudu i na scénáře v místním prostředí nebo na hraničních zařízeních. Azure Stack Edge umožňuje využívat výhody Azure, jako jsou výpočetní funkce, úložiště, sítě a strojového učení s hardwarovou akcelerací, a to pro libovolné hraniční umístění.

Dávkové vyhodnocování

Naučte se využívat Azure Machine Learning k aplikaci neurálního přenosu pro video. Tato technika hlubokého učení upravuje existující obrázek ve stylu jiného obrázku.

Bodování v reálném čase

Prozkoumejte, jak nasadit modely v Pythonu jako webové služby pro vytváření predikcí v reálném čase pomocí služby Azure Kubernetes (AKS). Modely strojového učení nasazené v systému AKS jsou vhodné pro rozsáhlá produkční nasazení.

Aktuální informace, blogy a oznámení týkající se AI