Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Generativní AI v řešení Azure Machine Learning

Zjednodušte projekty vytváření výzev a sestavujte aplikace založené na jazykovém modelu.
Přehled

Vytváření aplikací s generativní AI

  • Získejte přístup k předem natrénovaným základním modelům od Hugging Face, Meta a Azure OpenAI Service ve sjednoceném katalogu modelů.
  • Vyvíjejte rychleji pomocí jazykových modelů a vyhodnoťte varianty výzev a získejte přístup ke knihovnám LangChain a Semantic Kernel.
  • Trénujte modely na účelově vytvořené infrastruktuře Azure AI s využitím virtuálních počítačů GPU a sítí InfiniBand.
  • Automatizujte pracovní postupy AI, abyste mohli průběžně monitorovat a vyhodnocovat výkon jazykového modelu a detekovat škodlivý obsah.
Modely přizpůsobené pro vás

Začlenění generativní AI do vašich aplikací

Katalog základních modelů

Prozkoumejte kolekci opensourcových základních modelů a vylaďte je pomocí vlastních dat.
Okno pro katalog modelů zobrazující různé modely
Zpět na karty

Integrované zabezpečení a dodržování předpisů 

Nejčastější dotazy

  • Za použití nástrojů s generativní AI v řešení Azure Machine Learning se neúčtují žádné další poplatky. Budou se vám účtovat samostatné poplatky za výpočetní prostředky a další služby Azure, například Azure Blob Storage, Azure Key Vault, Azure Container Registry a Azure Application Insights, pokud je použijete s řešením Azure Machine Learning. Podívejte se na ceny služby Azure Machine Learning.

  • Zaregistrujte si bezplatný účet, nebo, pokud už předplatné Azure máte, začněte pracovat na portálu studia Azure Machine Learning.

Dvě osoby sedící a diskutující při práci na přenosném počítači
Registrace účtu

Začněte s bezplatným účtem

Začněte s kreditem Azure ve výši 200 USD.
Osoba v brýlích pracující na notebooku a s květinou na stole
Registrace účtu

Začněte s průběžnými platbami

Nemusíte se předem k ničemu zavázat a zrušení je možné kdykoli.