Zodpovědné strojové učení (zodpovědné ML)

Funkce služby Azure Machine Learning umožňující odborníkům na data a vývojářům zodpovědně inovovat

Pochopte, chraňte a řiďte svá data, modely a procesy, abyste mohli vytvářet důvěryhodná řešení.

Špičkové technologie umožňují vývoj, nasazování a používání zodpovědného strojového učení. Zaveďte do praxe principy zodpovědné umělé inteligence a budujte důvěru v rámci celého životního cyklu strojového učení.

Porozumění

Získejte přehled o svých modelech, objasněte chování modelů a detekujte a zmírňujte nespravedlnosti, to vše s využitím předem připravených vizualizací.

Ochrana

Využijte techniky rozdílové ochrany osobních údajů, které vám umožní chránit citlivá data a zabránit únikům. Zachovávejte důvěrnost díky šifrování dat a vytváření modelů v zabezpečeném prostředí.

Řízení

Využijte integrované funkce rodokmenu dat a protokolu auditu a zajistěte zodpovědný proces prostřednictvím dokumentace metadat modelů, abyste splnili zákonné požadavky.

Pochopení modelů a zajištění spravedlivého přístupu

Využijte vysvětlitelnost modelů k objasnění chování modelů a odhalení vlastností, které mají největší dopad na předpovědi. Při trénování a odvozování modelů můžete využít integrovaná vysvětlení pro transparentní modely i modely typu černá skříňka. Pomocí interaktivních vizualizací můžete porovnávat modely a provádět analýzy „co kdyby“ za účelem zlepšení přesnosti modelů. Své modely můžete testovat z hlediska spravedlivosti s využitím moderních algoritmů. Zmírňujte nespravedlnosti v rámci celého životního cyklu strojového učení, porovnávejte omezené modely a podle potřeby dělejte záměrné kompromisy mezi spravedlivostí a přesností.

Ochrana osobních údajů v datech a důvěrnosti dat

Vytvářejte modely, které zachovávají ochranu osobních údajů, s využitím nejnovějších inovací v oblasti rozdílové ochrany osobních údajů, které do dat vkládají přesné úrovně statistického šumu za účelem omezení vystavení citlivých informací. Řiďte rizika vystavení díky identifikaci úniků dat a inteligentnímu omezování opakovaných dotazů.

Využijte šifrování a techniky důvěrného strojového učení (připravujeme) navržené specificky pro bezpečné vytváření modelů strojového učení pracujících s důvěrnými daty.

Kontrola a správné řízení ve všech krocích procesu strojového učení

Získejte přístup k integrovaným funkcím umožňujícím automaticky sledovat rodokmen dat a vytvořit protokol auditu napříč celým životním cyklem strojového učení. Získejte úplný přehled o procesu strojového učení díky sledování datových sad, modelů, experimentů, kódu a dalších prostředků. S využitím vlastních značek můžete implementovat modelové datové listy, dokumentovat klíčová metadata modelů, zvýšit zodpovědnost a zajistit zodpovědný proces.

Podívejte se na zodpovědné strojové učení v akci

Získání lepšího přehledu o modelech a vysvětlení jejich chování

Získání lepšího přehledu o modelech a vysvětlení jejich chování

Získání lepšího přehledu o modelech a vysvětlení jejich chování

Možnost přijímat důležitá rozhodnutí na základě modelů bez skrytých odchylek

Možnost přijímat důležitá rozhodnutí na základě modelů bez skrytých odchylek

Možnost přijímat důležitá rozhodnutí na základě modelů bez skrytých odchylek

Zajištění ochrany citlivých datových sad s využitím technik rozdílové ochrany osobních údajů

Zajištění ochrany citlivých datových sad s využitím technik rozdílové ochrany osobních údajů

Zajištění ochrany citlivých datových sad s využitím technik rozdílové ochrany osobních údajů

Posílení znalostí strojového učení s využitím Azure

Přečtěte si víc o strojovém učení v Azure a zapojte se do praktických kurzů v rámci tohoto 30denního výukového plánu. Po absolvování tohoto výukového plánu budete připraveni na certifikaci Azure Data Scientist Associate.

Zákazníci využívající zodpovědné strojové učení

"Azure Machine Learning and its Fairlean capabilities offer advanced fairness and explainability that have helped us deploy trustworthy AI solutions for our customers, while enabling stakeholder confidence and regulatory compliance."

Alex Mohelsky, partner a hlavní datový analytik, EY Canada
Ernst & Young

"Azure Machine Learning helps us build AI responsibly and build trust with our customers. Using the interpretability capabilities in the fraud detection efforts for our loyalty program, we are able to understand models better, identify genuine cases of fraud, and reduce the possibility of erroneous results."

Daniel Engberg, vedoucí pro analýzu dat a umělou inteligenci, Scandinavian Airlines
Scandinavian Airlines

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure