Ceny služby Azure SQL Database

Build apps that scale with the pace of your business, and do more with managed and intelligent SQL in the cloud

Začněte s bezplatným účtem Azure a získejte kredit $200 na 30 dnů a navíc 12měsíční bezplatný přístup k Azure SQL Database.

Part of the Azure SQL family of SQL database services, Azure SQL Database is the intelligent, scalable database service built for the cloud with AI-powered features that maintain peak performance and durability. Optimize costs without worrying about resource management with serverless compute and Hyperscale storage resources that automatically scale.

Integrovaná vysoká dostupnost

Pomozte zajistit kontinuitu podnikových procesů bez dalších nákladů na databáze, replikaci nebo konfigurace.

Flexibilní a transparentní ceny

Výpočetní prostředky a prostředky úložiště můžete přizpůsobit na základě vašich úloh.

Na možnostech založených na virtuálních jádrech ušetříte až 55 procent*

Využijte možnost migrovat vaše licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance.

Další informace

Migrací virtualizovaných úloh ušetříte víc

Přesuňte vaše virtualizované úlohy pro Enterprise Edition do SQL Database.

Další informace

Prozkoumejte všechny cenové možnosti pro SQL Database

Najděte si výkon a cenu, které vám budou vyhovovat.

Izolovaná databáze nabízí možnost výběru mezi úrovněmi zřízených výpočetních prostředků a bezserverových výpočetních prostředků.

vCore

Model nákupu založený na virtuálních jádrech je nejlepší, pokud hledáte flexibilitu, možnosti řízení a transparentnost spotřeby jednotlivých prostředků. Tento model umožňuje škálovat výpočetní funkce, paměť a úložiště na základě potřeb vašich úloh a poskytuje jednoduchý způsob převodu požadavků místních úloh do cloudu.

Bezserverové výpočetní prostředí

SQL Database na úrovni bezserverových výpočetních prostředků poskytuje optimální poměr cena/výkon a zjednodušuje správu výkonu pro jednoúčelové databáze s přerušovaným a nepředvídatelným využitím díky automatickému škálování výpočetních prostředků a fakturaci využitých výpočetních prostředků po sekundách. Podrobné informace najdete v části s nejčastějšími dotazy a v dokumentaci.

Gen 5

Logické CPU 5. generace jsou založené na procesorech Intel E5-2673 v4 (Broadwell) 2,3 GHz a Intel SP8160 (Skylake). V Gen 5 platí 1 virtuální jádro = 1 hyperthread. Gen 5 se skvěle hodí pro většinu serverů relačních databází.

Minimální počet virtuálních jader Maximální počet virtuálních jader Minimální paměť (GB) Maximální paměť (GB) Cena
0,5 16 2,02 48 $- za sekundu virtuálního jádra
($- za hodinu virtuálního jádra)

Storage

Na úrovni Pro obecné účely se vám účtuje za úložiště objektů blob úrovně Premium, které zřídíte. Úložiště je možné nakonfigurovat od 5 GB do 4 TB, a přírůstkem po 1 GB.

Cena
GB/měsíc $-

Úložiště zálohování

Obnovení k určitému časovému okamžiku

Ve výchozím nastavení se v úložišti objektů blob RA-GRS úrovně Standard ukládá sedm dní záloh databází. Dobu uchovávání jde prodloužit až na 35 dnů. Všechny poškozené nebo odstraněné databáze se mohou v rámci tohoto období obnovit k libovolnému časovému bodu. Úložiště využívané týdenními úplnými zálohami, denními rozdílovými zálohami a častými zálohami protokolů transakcí v mezidobí. Náklady na tyto zálohy závisí na velikosti databáze, četnosti změn a nakonfigurované době uchovávání. Objem úložiště zálohování, který se rovná 100 % velikosti databáze, se poskytuje bez dalších poplatků. Využití úložiště zálohování nad tuto mez bude zpoplatněno v jednotkách GB/měsíc. Přečtěte si další informace o automatizovaném zálohovánía o tom, jak monitorovat a spravovat náklady na zálohování.

Cena
RA-GRS $-/GB za měsíc

Dlouhodobé uchovávání

Některé aplikace z důvodů dodržování předpisů, kompatibility nebo jiných obchodních pravidel musí uchovávat databázové zálohy po delší dobu. Díky funkci dlouhodobého uchovávání (LTR, Long Term Retention) můžete ukládat úplné zálohy po dobu až 10 let. Pak můžete libovolnou zálohu obnovit jako novou databázi. Další informace o dlouhodobém uchovávání

Cena
RA-GRS $-/GB za měsíc

Zřízené výpočetní prostředky

SQL Database na úrovni zřízených výpočetních prostředků poskytuje fixní množství výpočetních prostředků za pevnou cenu, která se účtuje po hodinách. Poskytuje optimální poměr cena/výkon pro jednoúčelové databáze a elastické fondy s pravidelnějším využitím, které si nemůžou dovolit zpoždění způsobené přípravou výpočetních prostředků po období nečinnosti. Podrobnosti najdete v části s nejčastějšími dotazy a v dokumentaci.

Obecné použití

Nabídka vybalancovaných a škálovatelných výpočetních možností a možností ukládání, která je ideální pro většinu obchodních úloh.

Gen 5

Logické CPU 5. generace jsou založené na procesorech Intel E5-2673 v4 (Broadwell) 2,3 GHz a Intel SP8160 (Skylake). V Gen 5 platí 1 virtuální jádro = 1 hyperthread. Gen 5 se skvěle hodí pro většinu serverů relačních databází.

vCORE Paměť (GB) Cena včetně licencí Cena s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure 1 (úspora v %) Cena včetně licence s rezervací na 1 rok (úspora v %) 2 Cena včetně licence s rezervací na 3 roky (úspora v %) 2 Rezervace na 3 roky s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure (úspora v %) 2
2 10,2 $- $- $- $- $-
4 20,4 $- $- $- $- $-
6 30,6 $- $- $- $- $-
8 40,8 $- $- $- $- $-
10 51 $- $- $- $- $-
12 61,2 $- $- $- $- $-
14 71,4 $- $- $- $- $-
16 81,6 $- $- $- $- $-
18 91,8 $- $- $- $- $-
20 102 $- $- $- $- $-
24 122,4 $- $- $- $- $-
32 163,2 $- $- $- $- $-
40 204 $- $- $- $- $-
80 396 $- $- $- $- $-
1Platí pro licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance. Další informace o programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server
2Další informace o cenách za rezervace Azure a záložní kapacitu Azure SQL Database
Výpočetní funkce se zřizují ve virtuálních jádrech (vCore) s možností výběru z několika výpočetních generací.

Fsv2-series

The Fsv2-series logical CPUs are based on Intel Xeon® Platinum 8168 (SkyLake) processors. In Fsv2-series, 1 vCore = 1 hyper thread. Fsv2-series is optimized for workloads demanding more CPU performance per vCore.

vCORE Paměť (GB) Cena včetně licencí1 Cena s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure1, 2 (úspora v %)
72 136 $- $-
1Výše uvedená cena zahrnuje slevu za verzi Preview.
2Applies to SQL Server Licenses with active Software Assurance (SA). Learn more about Azure Hybrid benefit for SQL Server.
This hardware option is subject to regional availability. See our documentation for the latest list of available regions.
Compute is provisioned in virtual cores (vCores). A vCore represents a logical CPU offered with an option to choose between compute generations.

Storage

Na úrovni Pro obecné účely se vám účtuje za úložiště objektů blob úrovně Premium, které zřídíte. Úložiště je možné nakonfigurovat od 5 GB do 4 TB, a přírůstkem po 1 GB.

Cena
GB/měsíc $-

Úložiště zálohování

Obnovení k určitému časovému okamžiku

Ve výchozím nastavení se v úložišti objektů blob RA-GRS úrovně Standard ukládá sedm dní záloh databází. Dobu uchovávání jde prodloužit až na 35 dnů. Všechny poškozené nebo odstraněné databáze se mohou v rámci tohoto období obnovit k libovolnému časovému bodu. Úložiště využívané týdenními úplnými zálohami, denními rozdílovými zálohami a častými zálohami protokolů transakcí v mezidobí. Náklady na tyto zálohy závisí na velikosti databáze, četnosti změn a nakonfigurované době uchovávání. Objem úložiště zálohování, který se rovná 100 % velikosti databáze, se poskytuje bez dalších poplatků. Využití úložiště zálohování nad tuto mez bude zpoplatněno v jednotkách GB/měsíc. Přečtěte si další informace o automatizovaném zálohovánía o tom, jak monitorovat a spravovat náklady na zálohování.

Cena
RA-GRS $-/GB za měsíc

Dlouhodobé uchovávání

Některé aplikace z důvodů dodržování předpisů, kompatibility nebo jiných obchodních pravidel musí uchovávat databázové zálohy po delší dobu. Díky funkci dlouhodobého uchovávání (LTR, Long Term Retention) můžete ukládat úplné zálohy po dobu až 10 let. Pak můžete libovolnou zálohu obnovit jako novou databázi. Další informace o dlouhodobém uchovávání

Cena
RA-GRS $-/GB za měsíc

Pro důležité obchodní informace

Podnikové aplikace s vysokými nároky na V/V. Nabízí nejvyšší odolnost proti selhání s využitím několika izolovaných replik.

Gen 5

Logické CPU 5. generace jsou založené na procesorech Intel E5-2673 v4 (Broadwell) 2,3 GHz a Intel SP8160 (Skylake). V Gen 5 platí 1 virtuální jádro = 1 hyperthread. Gen 5 se skvěle hodí pro většinu serverů relačních databází.

vCORE Paměť (GB) Cena včetně licencí Cena s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure 1 (úspora v %) Cena včetně licence s rezervací na 1 rok (úspora v %) 2 Cena včetně licence s rezervací na 3 roky (úspora v %) 2 Rezervace na 3 roky s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure (úspora v %) 2
2 10,2 $- $- $- $- $-
4 20,4 $- $- $- $- $-
6 30,6 $- $- $- $- $-
8 40,8 $- $- $- $- $-
10 51 $- $- $- $- $-
12 61,2 $- $- $- $- $-
14 71,4 $- $- $- $- $-
16 81,6 $- $- $- $- $-
18 91,8 $- $- $- $- $-
20 102 $- $- $- $- $-
24 122,4 $- $- $- $- $-
32 163,2 $- $- $- $- $-
40 204 $- $- $- $- $-
80 396 $- $- $- $- $-
1Platí pro licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance. Další informace o programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server
2Další informace o cenách za rezervace Azure a záložní kapacitu Azure SQL Database
Výpočetní funkce se zřizují ve virtuálních jádrech (vCore) s možností výběru z několika výpočetních generací.

M-Series

Logické CPU řady M jsou založené na procesorech Intel Xeon® E7-8890 v3 2.5 GHz (Haswell). V řadě M platí 1 virtuální jádro = 1 hyperthread. Řada M je optimalizovaná pro úlohy s vysokými nároky na paměť.

vCORE Paměť (GB) Cena včetně licencí1 Cena s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure1, 2 (úspora v %)
128 3767 $- $-
1Výše uvedená cena zahrnuje slevu za verzi Preview.
2Applies to SQL Server Licenses with active Software Assurance (SA). Learn more about Azure Hybrid benefit for SQL Server.
This hardware option is subject to regional availability. See our documentation for the latest list of available regions.
Compute is provisioned in virtual cores (vCores). A vCore represents a logical CPU offered with an option to choose between compute generations.

Storage

In the business critical tier, you are charged for local SSD storage that you provision for your database or elastic pool. Storage can be configured between 5 GB and 4 TB with 1 GB increments.

Cena
GB/měsíc $-

Úložiště zálohování

Obnovení k určitému časovému okamžiku

Ve výchozím nastavení se v úložišti objektů blob RA-GRS úrovně Standard ukládá sedm dní záloh databází. Dobu uchovávání jde prodloužit až na 35 dnů. Všechny poškozené nebo odstraněné databáze se mohou v rámci tohoto období obnovit k libovolnému časovému bodu. Úložiště využívané týdenními úplnými zálohami, denními rozdílovými zálohami a častými zálohami protokolů transakcí v mezidobí. Náklady na tyto zálohy závisí na velikosti databáze, četnosti změn a nakonfigurované době uchovávání. Objem úložiště zálohování, který se rovná 100 % velikosti databáze, se poskytuje bez dalších poplatků. Využití úložiště zálohování nad tuto mez bude zpoplatněno v jednotkách GB/měsíc. Přečtěte si další informace o automatizovaném zálohovánía o tom, jak monitorovat a spravovat náklady na zálohování.

Cena
RA-GRS $-/GB za měsíc

Dlouhodobé uchovávání

Některé aplikace z důvodů dodržování předpisů, kompatibility nebo jiných obchodních pravidel musí uchovávat databázové zálohy po delší dobu. Díky funkci dlouhodobého uchovávání (LTR, Long Term Retention) můžete ukládat úplné zálohy po dobu až 10 let. Pak můžete libovolnou zálohu obnovit jako novou databázi. Další informace o dlouhodobém uchovávání

Cena
RA-GRS $-/GB za měsíc

Hyperškálování

Hyperškálování umožňuje rychlé a dynamické škálování úložiště až do velikosti 100 TB a pomáhá optimalizovat databázové prostředky pro potřeby vašich úloh. Každá další replika pro čtení se účtuje sazbou programu Zvýhodněné hybridní využití Azure. Ceny uvedené níže se týkají primární instance.

Gen 5

Logické CPU 5. generace jsou založené na procesorech Intel E5-2673 v4 (Broadwell) 2,3 GHz a Intel SP8160 (Skylake). V Gen 5 platí 1 virtuální jádro = 1 hyperthread. Gen 5 se skvěle hodí pro většinu serverů relačních databází.

vCORE Paměť (GB) Cena včetně licencí Cena s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure 1 (úspora v %)
2 10,2 $- $-
4 20,4 $- $-
6 30,6 $- $-
8 40,8 $- $-
10 51 $- $-
12 61,2 $- $-
14 71,4 $- $-
16 81,6 $- $-
18 91,8 $- $-
20 102 $- $-
24 122,4 $- $-
32 163,2 $- $-
40 204 $- $-
80 396 $- $-
1Platí pro licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance. Další informace o programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server
Výpočetní funkce se zřizují ve virtuálních jádrech (vCore) s možností výběru z několika výpočetních generací.

Storage

In the Hyperscale tier, you are charged for storage for your database based on actual allocation. Storage is dynamically allocated between 40 GB and 100 TB, in 10 GB increments.

Cena
GB/měsíc $-

Úložiště zálohování

Obnovení k určitému časovému okamžiku

Ve výchozím nastavení se v úložišti objektů blob RA-GRS úrovně Standard ukládá sedm dní záloh. Všechny poškozené nebo odstraněné databáze se mohou v rámci tohoto období obnovit k libovolnému časovému bodu. Úložiště se používá pro snímky objektů blob s pravidelným ukládáním a všechny vygenerované protokoly transakcí. Využití úložiště zálohování závisí na četnosti změn databáze a nakonfigurované době uchovávání. Objem úložiště zálohování, který se rovná 100 % velikosti databáze, se poskytuje bez dalších poplatků. Využití úložiště zálohování nad tuto mez bude zpoplatněno v jednotkách GB/měsíc. Přečtěte si další informace o automatizovaném zálohovánía o tom, jak monitorovat a spravovat náklady na zálohování.

Cena
RA-GRS* $-/GB za měsíc
*Úložiště zálohování se vám bude účtovat až od 1. září 2020.

V modelech nákupu SQL na základě DTU se databázi nebo elastickému fondu přiřazuje pevná sada prostředků, a to prostřednictvím úrovní výkonu: Basic, Standard a Premium. Tento model je nejvhodnější pro zákazníky, kteří dávají přednost jednoduchosti fixních plateb každý měsíc a pro které je žádoucí jednoduchost předem nakonfigurovaných možností.


Model s izolovanými databázemi

Izolované databáze jsou plně oddělené databáze, které jsou optimalizované pro určité zatížení a dají se u nich do jisté míry předvídat požadavky na výkon. U izolované databáze můžete vertikálně navýšit nebo snížit kapacitu volbou úrovně Basic, Standard a Premium, aby vaše aplikace měly ve správnou chvíli potřebný výkon i funkce. Jednotlivé úrovně se liší především výkonem, který se měří v jednotkách DTU (Database Transaction Unit). Další informace najdete v článku o úrovních služby.

Teď si vytvořte databázi.

Úroveň Basic

DTU Zahrnuté úložiště Max. úložiště Cena za DTU a zahrnuté úložiště
B 5 2 GB 2 GB $-

Standard

DTU Zahrnuté úložiště Max. úložiště Cena za DTU a zahrnuté úložiště 1
S0 10 250 GB 250 GB $-
S1 20 250 GB 250 GB $-
S2 50 250 GB 250 GB $-
S3 100 250 GB 1 TB $-
S4 200 250 GB 1 TB $-
S6 400 250 GB 1 TB $-
S7 800 250 GB 1 TB $-
S9 1 600 250 GB 1 TB $-
S12 3 000 250 GB 1 TB $-
1Za dodatečné úložiště zřízené nad rámec objemu úložiště uvedeného výše se účtují další poplatky. Podrobné informace o výpočtu těchto poplatků najdete v nejčastějších dotazech.

Premium

Premium: Pro produkční úlohy náročné na V/V s vysokou dostupností a bez výpadků. Úroveň Premium je odolná proti chybám a automaticky zajišťuje dostupnost operací čtení a zápisu se smlouvou o úrovni služeb (SLA) 99,99 %.

DTU Zahrnuté úložiště 1 Max. úložiště Cena za DTU a zahrnuté úložiště 2
P1 125 500 GB 1 TB $-
P2 250 500 GB 1 TB $-
P4 500 500 GB 1 TB $-
P6 1 000 500 GB 1 TB $-
P11 1 750 4 TB 4 TB $-
P15 4 000 4 TB 4 TB $-
1Více než 1 TB úložiště na úrovni Premium je k dispozici ve všech oblastech s výjimkou následujících oblastí: USA – středozápad, US DoD – střed, Německo – střed (suverénní), US DoD – východ, US Gov – Texas, US Gov – Arizona, US Gov – Virginie, Německo – severovýchod (suverénní). Plánuje se širší rozšíření. V těchto oblastech je úložiště na úrovni Premium omezeno na 1 TB.
2Za dodatečné úložiště zřízené nad rámec objemu úložiště uvedeného výše se účtují další poplatky. Podrobné informace o výpočtu těchto poplatků najdete v nejčastějších dotazech.

Poznámka: Za přenosy odchozích dat se účtují standardní sazby služby Přenos dat.

Dodatečné úložiště dat

Úroveň služby Cena
Standard $-/GB za měsíc
Premium $-/GB za měsíc
Dodatečné úložiště je dostupné pouze na úrovních služeb Standard a Premium.

Dlouhodobé uchovávání

Některé aplikace z důvodů dodržování předpisů, kompatibility nebo jiných obchodních pravidel musí uchovávat databázové zálohy po delší dobu. Díky funkci dlouhodobého uchovávání (LTR, Long Term Retention) můžete ukládat úplné zálohy po dobu až 10 let. Pak můžete libovolnou zálohu obnovit jako novou databázi. Další informace o dlouhodobém uchovávání

Cena
RA-GRS $-/GB za měsíc

Výpočetní prostředky předchozí generace

Ceny výpočetních prostředků Gen4 najdete na stránce předchozí generace. CPU 4. generace jsou založené na procesorech Intel E5-2673 v3 (Haswell) 2,4 GHz.

Azure Hybrid Benefit for SQL Server

Use your SQL Server licenses to save up to 55% off pay-as-you-go pricing with Azure Hybrid Benefit.2

Dostupné ceny pro vývoj/testování

Available for Visual Studio subscribers looking to run development and testing workloads, individually or as a team, the dev/test offer is billed at the same rate as Azure Hybrid Benefit pricing, with savings of up to 55% on License Included prices.

Aktivní geografická replikace (volitelná funkce)

Aktivní geografická replikace vytváří až čtyři online (čitelné) sekundární databáze v libovolné oblasti Azure. Ceny sekundárních databází s aktivní geografickou replikací se počítají jako 100 % ceny primárních databází. Cena přenosů geografické replikace mezi primární databází a online sekundární databází je zahrnutá v ceně online sekundární databáze. Aktivní geografická replikace je dostupná pro všechny úrovně databází, s výjimkou úrovně Hyperscale.

Advanced Threat Protection

SQL Advanced Threat Protection (ATP) – Podrobnosti najdete na stránce s cenami za Azure Security Center.

Podpora a SLA

 • Bezplatná podpora k fakturaci a správě účtů
 • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Najít plán
 • Garance 99,995% dostupnosti pro SQL Database (kromě služeb ve verzi Preview) Přečtěte si smlouvu SLA

Nejčastější dotazy

Ceny služby Azure SQL Database

 • Virtuální jádro (vCore) reprezentuje logický procesor pro váš server, který se nabízí s možností volby mezi generacemi hardwaru. Pro servery vytvořené s využitím virtuálních jader generace 4 jsou virtuální jádra založená na 2,4GHz procesorech Intel E5-2673 v3 (Haswell). Pro servery vytvořené s využitím virtuálních jader generace 5 jsou virtuální jádra založená na 2,3GHz procesorech Intel E5-2673 v4 (Broadwell). Informace o cenách výpočetních prostředků Gen4 najdete na stránce s cenami předchozí generace.

 • Model nákupu založený na virtuálních jádrech poskytuje více flexibility a kontroly a poskytuje jednoduchý způsob převodu požadavků místních úloh do cloudu. Umožňuje také nezávisle škálovat výpočetní prostředky a prostředky úložiště, a to na základě potřeb vašich úloh.

  Model založený na virtuálních jádrech je dostupný pro možnosti nasazení SQL Database Managed Instance, Izolovaná databáze a Elastický fond a pro všechny tyto varianty umožňuje použití programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server. Ceny u modelu založeného na virtuálních jádrech jsou proto k dispozici se zvýhodněným hybridním využitím a bez něj:

  • Včetně licencí: Nezahrnuje Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server. Tato možnost je určená pro zákazníky, kteří se rozhodnou nevyužívat stávající licence SQL Serveru se Software Assurance pro možnosti nasazení SQL Database s využitím virtuálních jader.
  • Základní tarif: Snížená cena, která zahrnuje Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server. Zákazníci se mohou pro tuto cenu rozhodnout využitím licencí SQL Serveru se Software Assurance.

  Zvýhodněné hybridní využití Azure není k dispozici ve službě SQL Database na úrovni bezserverových výpočetních prostředků.

 • Přechod na model založený na virtuálních jádrech se nevyžaduje. Zavedení modelu založeného na virtuálních jádrech pro varianty nasazení Izolovaná databáze a Elastický fond je odrazem našeho úsilí o zajištění flexibility a možností výběru pro naše zákazníky. Pokud chcete nadále používat model založený na DTU, nemusíte nic dělat. Vaše fakturace se nezmění. Model založený na DTU zůstane nadále reálnou možností pro nákup prostředků SQL Database, souběžně s modelem založeným na virtuálních jádrech.

 • Modely založené na DTU a na virtuálních jádrech budou i nadále koexistovat. Model založený na virtuálních jádrech uvádíme na trh v reakci na požadavky zákazníků o zajištění větší transparentnosti databázových prostředků a možnosti nezávislého škálování výpočetních prostředků a úložiště. Model založený na virtuálních jádrech také umožňuje další úspory pro zákazníky s aktivním krytím Software Assurance, a to prostřednictvím programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server.

 • Jednotka přenosu dat (DTU) se měří na základě výkonu procesoru, paměti a operací čtení a zápisu. Úrovně výkonu založené na DTU představují předem nakonfigurované sady prostředků pro zajištění různých úrovní výkonu aplikací. Pokud si nechcete dělat starosti s využitými prostředky a dáváte přednost jednoduchosti, kterou nabízejí předem nakonfigurované sady prostředků a fixní měsíční platby, bude pro vás model založený na DTU pravděpodobně vhodnější.

  Pokud potřebujete lepší přehled o využitých prostředcích nebo je pro zajištění optimálního výkonu potřebujete nezávisle škálovat, nejlepší volbou pro vás bude model založený na virtuálních jádrech. Pokud navíc máte aktivní krytí Software Assurance (SA) pro SQL Server, můžete využít vaše stávající investice a díky programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server ušetřit až 55 %. Oba tyto modely nákupu poskytují výhody plně spravované služby, jako jsou automatizované zálohy, opravy a aktualizace softwaru.

 • Nové úrovně služeb nabízejí jednoduchý způsob online převodu, který je obdobou stávajícího procesu upgradu databází z úrovně služeb Standard na Premium (a naopak). K tomuto převodu můžete využít portál, ARM, PowerShell, Azure CLI nebo T-SQL.

 • V modelu založeném na virtuálních jádrech se tato služba se účtuje s použitím předvídatelné hodinové sazby založené na úrovni služeb, zřízených výpočetních službách ve virtuálních jádrech, zřízeném úložišti v GB za měsíc a využitém úložišti zálohování. Pokud záloha přesáhne celkovou velikost databáze (to znamená 100 % velikosti databáze), budou se účtovat další poplatky. Hodiny virtuálních jader, nakonfigurované úložiště databáze, využité vstupně-výstupní operace a úložiště zálohování jsou ve vyúčtování zřetelně oddělené a usnadňují získání podrobného přehledu o využitých prostředcích. V ceně je zahrnuté úložiště zálohování až do 100 % maximální velikosti databáze. Nad tuto hranici se vám budou účtovat využité GB za měsíc.

  Příklad:

  • Pokud databáze SQL existuje 12 hodin v měsíci, ve vašem vyúčtování bude uvedené využití virtuálních jader po dobu 12 hodin. Pokud databáze SQL zřídila dalších 100 GB, ve vašem vyúčtování bude uvedené využití úložiště v jednotkách GB za měsíc s poměrným přepočítáním po hodinách a počet využitých vstupně-výstupních operací za měsíc.

  Pokud je SQL Database aktivní méně než hodinu, bude se vám účtovat každá hodina existence databáze a použije se nejvyšší vybraná úroveň služby a zřízené úložiště a V/V, které se během dané hodiny využívalo, bez ohledu na využití nebo to, že databáze byla aktivní méně než hodinu.

  Příklad:

  • Pokud vytvoříte Managed Instance a po pěti minutách ji odstraníte, bude se vám účtovat jedna hodina používání databáze.
  • Když vytvoříte Managed Instance pro obecné účely s 8 virtuálními jádry a pak hned upgradujete na 16 virtuálních jader, bude se vám za první hodinu účtovat sazba za 16 virtuálních jader.
 • Prodloužení doby uchovávání záloh zvyšuje požadavky na úložiště zálohování vaší instance.

  V modelu založeném na virtuálních jádrech se za úložiště zálohování do 100 % celkového zajišťovaného databázového úložiště neplatí žádné dodatečné poplatky. Využití úložiště zálohování nad tuto mez bude zpoplatněno v jednotkách GB/měsíc. Když například máte databázové úložiště velikosti 100 GB, získáte 100 GB úložiště zálohování zdarma. Ale pokud má záloha velikost 110 GB, těchto 10 GB navíc se vám bude účtovat.

  V modelu založeném na jednotkách DTU je cena za úložiště zálohování zahrnutá v celkové ceně a maximální doba uchovávání pro databázi závisí na úrovni služeb.

  Informace o úložišti zálohování pro obnovení k určitému časovému okamžiku najdete v dokumentaci.

 • V modelu založeném na virtuálních jádrech i v modelu založeném na jednotkách DTU se spotřeba účtuje v GB za měsíc.

  Informace o úložišti zálohování pro dlouhodobé uchovávání najdete v dokumentaci.

 • Předpokládejme, že databáze S3 zřídila 1 TB. Velikost zahrnutého úložiště pro S3 je 250 GB. Velikost dodatečného úložiště je proto 1 024 GB – 250 GB = 774 GB. Jednotková cena za dodatečné úložiště na úrovni Standard je přibližně $-/GB za měsíc. Cena dodatečného úložiště je proto 774 GB × $-/GB za měsíc = $-/měsíc. Celková cena databáze S3 je proto $-/měsíc za DTU + $-/měsíc za úložiště = $-/měsíc.
 • Předpokládejme, že fond Premium s 125 eDTU zřídil 1 TB. Velikost zahrnutého úložiště pro fond Premium s 125 eDTU je 250 GB. Velikost dodatečného úložiště je proto 1 024 TB – 250 GB = 774 GB. Jednotková cena za dodatečné úložiště na úrovni Premium je přibližně $-/GB za měsíc. Cena dodatečného úložiště je proto 774 GB × $-/GB za měsíc = $-/měsíc. Celková cena fondu je proto $-/měsíc za eDTU fondu + $-/měsíc za dodatečné úložiště = $-/měsíc.

Ceny služby Azure SQL Database – Bezserverová úroveň

 • Hlavní rozdíl mezi úrovněmi bezserverových výpočetních prostředků a zřízených výpočetních prostředků spočívá ve zřizování a fakturaci výpočetních prostředků. Na úrovni bezserverových výpočetních prostředků se dynamicky navyšuje nebo snižuje kapacita výpočetních prostředků podle požadavků úloh, výpočetní prostředky se účtují po sekundách a v období nečinnosti jsou pozastavené. Na úrovni zřízených výpočetních prostředků si zákazník zakoupí určité množství výpočetních prostředků, které se mu účtují po hodinách.

  Úroveň bezserverových výpočetních prostředků je obecně vhodnější pro jednoúčelové databáze s proměnlivými vzory používání, mezi kterými jsou období nečinnosti, nebo databáze s obtížně předvídatelným využitím výpočetních prostředků. U těchto databází můžete dosáhnout úspor díky fakturaci po sekundách na základě množství využitých výpočetních prostředků.

  Úroveň zřízených výpočetních prostředků je obecně vhodnější pro:

  • Jednoúčelové databáze s rovnoměrnějším a větším využitím výpočetních prostředků v průběhu času. Databáze s tímto vzorem používání jsou obecně méně nákladné na úrovni zřízených výpočetních prostředků.
  • Více databází s různým a nepředvídatelným využitím výpočetních prostředků, které je možné sloučit do elastického fondu a tím lépe optimalizovat ceny.
 • Bezserverová varianta se nabízí pro jednoúčelové databáze založené na virtuálních jádrech, a to na úrovni služby Pro obecné účely.

 • Celkový účet je součtem účtu za výpočetní prostředky a účtu za úložiště.

  Fakturace výpočetních prostředků probíhá po sekundách na základě skutečného využití výpočetních prostředků (podrobnosti najdete u další otázky: Jak se na úrovni bezserverových výpočetních prostředků počítá účet za výpočetní prostředky?).

  Fakturace úložiště v rámci dané úrovně služby je pro úrovně bezserverových výpočetních prostředků i zřízených výpočetních prostředků stejná.

 • Výpočetní prostředky se fakturují po sekundách na základě skutečného využití. Když je databáze online, fakturují se minimální zřízené výpočetní prostředky.

  Množství výpočetních prostředků fakturované každou sekundu vychází z maximálního využití procesoru a paměti za danou sekundu. Pro účely porovnání využití procesoru a paměti kvůli fakturaci se využití paměti normalizuje do jednotek virtuálních jader, a to změnou škálování množství paměti v GB o 3 GB na virtuální jádro. Pokud je využití procesoru a paměti nižší než minimální zřízené množství, fakturuje se zřízené množství. Když je databáze pozastavená, zákazníci neplatí nic za výpočetní prostředky a fakturuje se pouze úložiště.

  Zákazníci pro databázi můžou nakonfigurovat rozsah dostupné výpočetní kapacity (minimální počet virtuálních jader a maximální počet virtuálních jader) a období nečinnosti, než se databáze pozastaví (zpoždění automatického pozastavení). Podrobnosti najdete v dokumentaci.

  Řekněme například, že jako minimální množství virtuálních jader nakonfigurujete 1, jako maximální množství virtuálních jader nakonfigurujete 4 a jako zpoždění automatického pozastavení nakonfigurujete 6 hodin. Tato konfigurace odpovídá minimální paměti přibližně 6 GB a maximální paměti 12 GB. Následující tabulka představuje váš účet v případě, že se využití během 12hodinového období mění následujícím způsobem:

  Délka Využití procesoru (virtuálních jader) Využití paměti (GB) Fakturovaná virtuální jádra Fakturované sekundy virtuálního jádra
  1 minuta (60 sekund) 1,5 3 1,5 (na základě využití procesoru) 1 90
  1 minuta (60 sekund) 4 9 4 (na základě využití procesoru) 240
  1 minuta (60 sekund) 0,5 12 4 (na základě využití paměti) 240
  6 hodin (21 600 sekund) 0 2 1 (na základě minimálních výpočetních prostředků) 2 21 600
  5 hodin 56 minut (21 360 sekund) 0 0 0 (databáze se pozastaví po 6hodinovém zpoždění automatického pozastavení) 0
  1 minuta (60 sekund) 0,5 9 3 (na základě využití paměti) 180
  Celkem: 12 hodin Celkem: 22 350

  1 Využití procesoru (1,5 virtuálních jader) je po změně škálování na základě 3 GB na virtuální jádro (3 GB ÷ 3 virtuálních jader na GB = 1 virtuální jádro) vyšší než využití paměti. Proto se fakturuje 1,5 virtuálních jader.

  2 Využití procesoru (0 virtuálních jader) i paměti je po změně škálování na základě 3 GB na virtuální jádro (2 GB ÷ 3 virtuálních jader na GB = 0,67 virtuálních jader) nižší než minimální výpočetní prostředky (1 virtuální jádro). Proto se fakturuje 1 virtuální jádro.

  Celkový účet za výpočetní prostředky během tohoto 12hodinového období bude $-.

Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server

 • Program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server pomáhá maximalizovat využití stávajících investic do licencí a zrychlit migraci do cloudu. Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server je benefit v Azure, který umožňuje používat licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance a platit tak za SQL Database sníženou sazbu („základní tarif“). Program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server je dostupný pro všechny možnosti využívající virtuální jádra: SQL Database Managed Instance, Izolovaná databáze a Elastický fond. Tuto výhodu můžete použít i v případě, že SKU není aktivní, ale nezapomeňte, že základní sazba se použije od okamžiku, kdy ji na portálu vyberete. Kredity se nevydávají zpětně.

  Zvýhodněné hybridní využití Azure můžete aktivovat přes Azure Portal, pokud doložíte, že máte dostatek aktivních licencí s programem Software Assurance. Zvýhodněné hybridní využití Azure funguje takto:

  • Pokud máte licence Standard Edition podle počtu jader s programem Software Assurance, můžete pro každé licencované jádro, které vlastníte v místním prostředí, získat jedno virtuální jádro ve variantě pro obecné účely nebo na úrovni hyperškálování.
  • Pokud máte licence Enterprise Edition podle počtu jader s programem Software Assurance, můžete pro každé licencované jádro, které vlastníte v místním prostředí, získat jedno virtuální jádro ve variantě pro důležité obchodní informace. Poznámka: Program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server je ve variantě Pro důležité obchodní informace dostupný jenom pro zákazníky s Enterprise Edition.
  • Pokud máte vysoce virtualizované licence Enterprise Edition podle počtu jader s programem Software Assurance, můžete pro každé licencované jádro, které vlastníte v místním prostředí, získat čtyři virtuální jádra ve variantě pro obecné účely nebo na úrovni hyperškálování. Tato jedinečná výhoda virtualizace je dostupná jenom v Azure.

  Zvýhodněné hybridní využití Azure není k dispozici ve službě SQL Database na úrovni bezserverových výpočetních prostředků.

 • Výhoda virtualizace se vztahuje na virtualizované úlohy v Azure SQL Database s využitím virtuálních jader. Můžete ji využít k tomu, abyste 1 licencované jádro SQL Enterprise Edition s aktivním krytím Software Assurance převedli až na 4 virtuální jádra pro obecné účely nebo na úrovni hyperškálování se základním tarifem. Díky tomu je přesun virtualizovaných aplikací na varianty SQL Database s využitím jader velmi cenově výhodný. Pokud například máte 4 licence SQL Enterprise Edition na jádro, můžete získat až 16 virtuálních jader pro obecné účely se základním tarifem.

 • Licence se musí využít buď v místním prostředí, nebo v cloudu. Pro usnadnění migrace ale máte 180denní lhůtu, během které můžete licence využívat v místním prostředí i v cloudu.

 • Ne. Program Zvýhodněné hybridní využití Azure se nedá využít zpětně.

 • Abyste mohli používat Zvýhodněné hybridní využití Azure, potřebujete aktivní Software Assurance. Pokud vám vyprší platnost Software Assurance a tento program neobnovíte, přesunete se do cenové úrovně včetně licencí odpovídající jednotky SKU.

Záložní kapacita služby Azure SQL Database

 • Záložní kapacita Azure SQL Database vám umožňuje ušetřit ve srovnání s cenami se zahrnutými licencemi až 33 %1, a to předplacením výpočetní kapacity SQL Database na jeden nebo tři roky. Představuje rozšíření cen za rezervace Azure, které také zahrnuje rezervované instance virtuálního počítače Azure.

  V současnosti mohou zákazníci s aktivním krytím Software Assurance při použití programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server s novým nákupním modelem na základě virtuálních jader v SQL Database ušetřit až 55 %. S podporou záložní kapacity pro jednotlivé databáze, elastické fondy a spravované instance teď můžete dosáhnout ještě větších úspor, pokud zkombinujete Zvýhodněné hybridní využití Azure s cenami za rezervovaná virtuální jádra. Výsledné úspory mohou dosahovat až 80 %2. Kombinací cen za rezervace a cen se zahrnutými licencemi můžete snížit celkové náklady na vlastnictví a vylepšit plánování rozpočtu a prognózování, a to prostřednictvím jedné platby předem, která usnadňuje výpočet vašich investic.

  Rezervovaná kapacita není k dispozici ve službě SQL Database na úrovni bezserverových výpočetních prostředků.

  1 Úspory se počítají pro osm virtuálních jader SQL Database Managed Instance pro obecné účely v oblasti Západní USA 2 a dobou běhu 730 hodin za měsíc. Úspory se počítají z plné ceny na vyžádání (včetně licencí) ve srovnání s 3letou záložní kapacitou se zahrnutými licencemi. Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Ceny jsou pro květen 2018 a mohou se změnit.

  2 Úspory se počítají pro osm virtuálních jader SQL Database Managed Instance pro důležité obchodní informace v oblasti Západní USA 2 a dobou běhu 730 hodin za měsíc. Úspory se počítají z plné ceny na vyžádání (včetně licencí) ve srovnání se základním tarifem s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure a 3letou záložní kapacitou. Úspory nezahrnují náklady na Software Assurance pro verzi SQL Server Enterprise, které se na základě smlouvy EA mohou lišit. Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Ceny jsou pro květen 2018 a mohou se změnit.

 • Záložní kapacita Azure SQL Database je dostupná ve všech veřejných oblastech Azure s výjimkou oblasti Velká Británie – sever. Pokud v oblasti Velká Británie – sever už máte nasazení SQL na základě virtuálních jader a chtěli byste pro ně zakoupit záložní kapacitu, můžete otevřít žádost o pomoc a podporu a my odblokujeme vaše předplatné v této oblasti. Záložní kapacita momentálně není dostupná v suverénních cloudech, což zahrnuje Azure Německo, Azure pro vládu USA a Azure Čína.
 • Záložní kapacitu SQL Database je možné zakoupit se smlouvou na jeden nebo tři roky a jednou platbou předem. Rezervace je možné zakoupit na webu https://portal.azure.com. Nabídka rezervací se zobrazí v levém podokně na webu Azure Portal.
 • Záložní kapacita SQL Database má rozsah Sdílená nebo Jedno předplatné. Tento rozsah určuje, kolik předplatných může využít cenové zvýhodnění, které je přidružené k příslušné rezervaci, a řídí způsob využití rezervace pro konkrétní předplatná. 

  Rezervace s rozsahem Jedno předplatné znamená, že sleva za záložní kapacitu se bude vztahovat jenom na prostředky SQL Database v rámci vybraného předplatného.  

  Rezervace s rozsahem Sdílená složka znamená, že cenové zvýhodnění, které je k ní přidružení, se může sdílet napříč všemi předplatnými v rámci příslušné registrace (zákazníci se smlouvou Enterprise) nebo účtu (zákazníci s průběžnými platbami), s výjimkou předplatných MSDN u registrace nebo předplatných u účtu, která nejsou s průběžnými platbami.

 • Datum zahájení a ukončení rezervace vycházejí z data nákupu a doby trvání rezervace. Zvýhodnění se okamžitě použije pro všechna stávající spuštěná nasazení, která vyhovují podmínkám rezervace na základě toho, kde je tato rezervace zpřístupněná, to znamená, omezená na jedno předplatné nebo sdílená napříč celým účtem/registrací Azure. Jinak se zvýhodnění rezervace použije, až budete mít nová nasazení, která odpovídají jejím podmínkám.
 • Pro zákazníky EA se nákupy záložní kapacity vždy nejprve odečtou z libovolného dostupného peněžního závazku. K tomuto odečtení dojde v měsíci, kdy byla záložní kapacita zakoupena. V případě, že nemáte dostatečný peněžní závazek nebo nemáte žádný peněžní závazek, celý nákup záložní kapacity se objeví na vaší příští faktuře za nadlimitní využití.

  U přímých webových zákazníků se všechny poplatky za záložní kapacitu strhnou z platební karty uvedené v záznamech nebo se objeví na další faktuře, pokud jsou pro váš účet nastavené podmínky fakturace.

 • Využití záložní kapacity si můžete prohlédnout na stránce Souhrn využití pod nabídkou Sestavy na portálu EA (https://ea.azure.com). Uvidíte sekci Rezervace, ve které se zobrazí využití záložní kapacity. Podrobné informace o využití záložní kapacity najdete také v podrobném souboru využití (CSV), který si můžete stáhnout z portálu EA (https://ea.azure.com). Pole Další informace vám pomůže zjistit využití záložní kapacity.
 • Když skončí platnost zvýhodnění záložní kapacity, vaše nasazení dál poběží a budou se účtovat platbami na vyžádání. Už nebudete mít cenové zvýhodnění za záložní kapacitu.
 • Ano, nejpozději 30 dní před vypršením platnosti obdržíte e-mailové oznámení. Podrobné informace o rezervaci si můžete také prohlédnout na webu Azure Portal.

Další informace najdete v nejčastějších dotazech ke službě SQL Database v dokumentaci.

*Savings based on eight vCore Managed Instance Business Critical in East US Region, running 730 hours per month. Savings are calculated from full price (license included) against base rate (applying Azure Hybrid Benefit for SQL Server), which excludes Software Assurance cost for SQL Server Enterprise edition, which may vary based on EA agreement. Actual savings may vary based on region, instance size and performance tier. Prices as of April 2020, subject to change.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure SQL Database

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma