Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za záložní kapacitu

Předplacení plně spravovaných služeb vám umožní ušetřit za databázové služby Azure

Větší kapacita, nižší náklady

Zajistěte si výrazné úspory pro Azure SQL Database, Azure Cosmos DB a Azure Synapse Analytics. Ceny za záložní kapacitu vám usnadní správu nákladů pro předvídatelné i proměnlivé úlohy a pomohou vám optimalizovat tvorbu rozpočtů a prognózování.

 • Azure SQL Database

  V kombinaci s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server ušetříte až 33 procent1 za výpočetní prostředky a až 80 procent2.

 • Azure Cosmos DB

  Na jednotkách žádostí za sekundu (RU/s) se zřízenou propustností můžete ušetřit až 65 procent3.

 • Azure Synapse Analytics

  Předplaťte si využití výpočetních jednotek datového skladu (cDWU) a ušetřete až 65 procent4 ve srovnání s tarify průběžných plateb.

 • Azure Cache for Redis

  Využijte možnost ušetřit až 55 % z ceny za průběžné platby pro mezipaměť úrovně Premium

 • Azure Database for MySQL

  S rezervovanou kapacitou můžete za výpočetní prostředky ušetřit až 67 %. Další informace.

 • Azure Database for PostgreSQL

  S rezervovanou kapacitou můžete za výpočetní prostředky ušetřit až 65 %. Další informace.

Flexibilní podmínky

 • Flexibilní předplatné

  Ceny za záložní kapacitu můžete využít pro jedno předplatné nebo napříč několika předplatnými.

 • Jednoduché škálování

  Můžete vertikálně navýšit nebo snížit kapacitu v rámci úrovně výkonu a oblasti a využít flexibilitu velikosti virtuálních jader.

 • Možnost výměny kdykoli

  Podle potřeby můžete rezervaci změnit na jinou oblast Azure, typ nasazení, úroveň výkonu nebo období.

 • Různé možnosti závazků

  Roční nebo tříleté období zajistí maximální úspory. Čím víc zaplatíte předem, tím víc ušetříte.

 • Bezproblémové zrušení

  Máte možnost rezervaci kdykoli zrušit a dostat náhradu v poměrné výši.

 • Se záložní kapacitou si snížíte náklady

  Plaťte předem nebo po měsících bez dalších nákladů.5

Nejčastější dotazy

 • Ceny za záložní kapacitu se dají použít pro minimálně 8 virtuálních pro SQL Database nebo 20 000 RU/s pro Azure Cosmos DB.

 • Nakupte si na jeden nebo tři roky přímo na webu Azure Portal a zaplaťte jednou platbou předem nebo plaťte po měsících. Možnost měsíčních plateb je dostupná bez dalších nákladů. Pokud ale jste na trhu, kde se neúčtuje v amerických dolarech,vaše měsíční platby se mohou měnit v závislosti na směnném kurzu pro vaši místní měnu pro aktuální měsíc.

 • V závislosti na potřebách vašich služeb budete pravděpodobně muset zadat následující informace:

  Informace Příklad:
  Oblast Azure USA – východ
  Typ nasazení Izolovaná databáze
  Úroveň výkonu Obecné použití
  Oblasti pro zápis Zápisy do více oblastí (jenom Azure Cosmos DB)
  Hardwarová platforma Gen5
  Množství Velikost rezervace ve virtuálních jádrech nebo jednotkách žádosti (RU/s)
  Doba účinnosti 1 nebo 3 roky
 • Ceny za záložní kapacitu získáte tak, že nejdřív vyberete samostatné nebo sdílené předplatné. Možnost, kterou vyberete, určuje, kolik předplatných bude mít nárok na ceny za záložní kapacitu.

  Pokud si koupíte rezervaci vázanou na jedno předplatné, budou se ceny za záložní kapacitu vztahovat jenom na prostředky v rámci vybraného předplatného.

  Pokud vyberete rezervaci vázanou na sdílené předplatné, mohou se ceny za záložní kapacitu sdílet napříč všemi předplatnými v rámci vaší zákaznické registrace se smlouvou Enterprise nebo vašeho účtu jako zákazníka s průběžnými platbami.

 • Ceny za záložní kapacitu se využívají pro spuštěné služby SQL Database po hodinách. Vaše rezervace se srovná s výpočetním využitím spuštěných služeb SQL Database. V případě služeb SQL Database, které neběží celou hodinu, se rezervace automaticky využije pro ostatní služby SQL Database odpovídající atributům rezervace. Vaše sleva se použije také pro služby SQL Database, které běží současně. Pokud nemáte služby SQL Database vyhovující podmínkám vaší rezervace, které běží celou hodinu, může se stát, že pro příslušnou hodinu se výhoda záložní kapacity nevyužije kompletně. Další informace.

 • Ceny za záložní kapacitu se použijí pro zřízenou propustnost v jednotkách žádosti za sekundu (RU/s), a to po hodinách. V případě prostředků, které neběží celou hodinu, se vaše sleva automaticky použije pro ostatní prostředky Azure Cosmos DB, které odpovídají atributům rezervace. Vaše sleva se použije také pro prostředky Azure Cosmos DB, které běží současně. Pokud nemáte prostředky Azure Cosmos DB vyhovující podmínkám vaší rezervace, které běží celou hodinu, může se stát, že pro příslušnou hodinu se výhoda záložní kapacity nevyužije kompletně. Další informace.

 • Nemusíte dělat nic. Cenovou výhodu automaticky získají prostředky, které jsou už spuštěné nebo jsou nově nasazené.

 • Datum zahájení a ukončení vycházejí z data zakoupení a rezervačního období. Jakmile si zarezervujete kapacitu, sleva se okamžitě použije pro stávající a také nově přidaná nasazení vyhovující podmínkám rezervace.

 • Jako zákazník se smlouvou Enterprise si můžete využití záložní kapacity projít na portálu Azure Enterprise. Jako zákazník s průběžnými platbami navštivte prosím portál účtů Azure.
 • Už nebudete mít možnost využívat ceny za záložní kapacitu, ale vaše nasazení dál poběží a budou se vám účtovat tarify průběžných plateb.

 • Ano, dostanete e-mailové oznámení nejpozději 30 dnů před vypršením platnosti vaší rezervace. Podrobnosti vaší rezervace si také můžete snadno prohlédnout na webu Azure Portal.
 • Pokud potřebujete u své rezervace záložní kapacity SQL Database změnit oblast, typ nasazení, úroveň výkonu nebo období, můžete ji vyměnit za jinou rezervaci stejné nebo vyšší hodnoty. Počáteční datum období nové rezervace se z vyměněné rezervace nepřenáší. 1 nebo 3leté období začne okamžikem vytvoření nové rezervace. Pokud chcete požádat o výměnu, přejděte k rezervacím na webu Azure Portal, vyberte možnost Výměna a vytvořte žádost o podporu.

  Pokud potřebujete zrušit rezervaci záložní kapacity SQL Database, může se účtovat poplatek z předčasné ukončení. Další informace.

Přečtěte si dokumentaci, kde se dozvíte víc.

1Úspory se počítají pro SQL Database pro obecné účely s osmi virtuálními jádry v oblasti Západní USA 2 a dobou běhu 730 hodin za měsíc. Úspory se počítají z plné ceny na vyžádání (včetně licencí) ve srovnání se záložní kapacitou se závazkem na 3 roky. Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Ceny jsou platné k listopadu 2018 a mohou se změnit.

2Úspory se počítají pro SQL Database pro důležité obchodní informace s osmi virtuálními jádry v oblasti Západní USA 2 a dobou běhu 730 hodin za měsíc. Úspory se počítají z plné ceny na vyžádání (včetně licencí) ve srovnání se základním tarifem s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure a 3letou záložní kapacitou. Úspory nezahrnují náklady na Software Assurance pro verzi SQL Server Enterprise, které se na základě podmínek EA mohou lišit. Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Ceny jsou platné k listopadu 2018 a mohou se změnit.

3Úspory pro roční nebo tříleté období záložní kapacity pro Azure Cosmos DB ve srovnání s tarify průběžných plateb. Skutečné úspory se mohou lišit na základě celkové zřízené propustnosti (RU/s), zápisů do jedné nebo více oblastí a délce příslušného období. Ceny jsou platné k listopadu 2018 a mohou se změnit.

4Úspory pro roční nebo tříleté období rezervované kapacity pro Azure SQL Data Warehouse na úrovni Optimalizováno pro výpočty Gen2 ve srovnání s tarify průběžných plateb. Nezahrnuje úložiště. Ceny jsou platné k dubnu 2019 a mohou se změnit.

5Částka měsíční platby se může měnit v závislosti na směnném kurzu vaší fakturační místní měny v aktuálním měsíci.