Přeskočit navigaci

Azure Blockchain Workbench

Snadná tvorba prototypů blockchainových aplikací v cloudu

  • Zjednodušte vývoj a usnadněte experimentování s využitím předem připravených sítí a infrastruktury.
  • Zrychlete dobu realizace prostřednictvím integrací a rozšíření cloudových služeb a využívání aplikací.
  • Inovujte bez obav na otevřené, důvěryhodné a globálně dostupné platformě.

Rychlé zprovoznění

Azure Blockchain Workbench umožňuje konfiguraci a nasazení sítě konsorcia několika kliknutími. Automatické nasazení účetní knihy, vytvoření sítě a předem připravené příkazy pro práci s blockchainem, které Blockchain Workbench poskytuje, jsou ideální pro zkoumání v rámci vývoje a testování a výrazně zkracují dobu potřebnou k nasazení infrastruktury.

Vytváření aplikací během několika dnů, a ne měsíců

Zkraťte dobu vývoje a snižte náklady s využitím předem připravených integrací s cloudovými službami, které potřebujete k vývoji aplikací. Přidružením blockchainových identit k Azure Active Directory můžete usnadnit přihlašování a spolupráci. Privátní klíče můžete bezpečně ukládat pomocí služby Azure Key Vault. Pomocí služeb Service Bus a Event Hubs můžete ingestovat zprávy a události potřebné k aktivaci vašich chytrých kontraktů. Nástroje pro podepisování, hashování a směrování transformují zprávy do formátu, který nativní rozhraní API blockchainu očekává. Synchronizujte data v blockchainu s úložištěm a databázemi mimo blockchain, abyste mohli snadněji dotazovat ověření a vizualizovat aktivitu účetní knihy.

Propojení blockchainu s vaší firmou

Microsoft Flow a Logic Apps umožňují snadnou integraci pracovních postupů využívajících blockchain se stávajícími systémy a aplikacemi. Rozšiřte možnosti vývoje klientů pomocí rozhraní API založeného na REST a možnosti integrace mezi systémy pomocí rozhraní API založeného na zprávách.

Inovujte bez obav

Vyvíjejte podle svých časových možností a škálujte podle potřeby s využitím globální dostupnosti a spolehlivosti Azure, které chrání data vašeho konsorcia na cloudové platformě s více certifikáty než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu.

Zákazníci používající Blockchain Workbench

Blog

Aktuální informace o novinkách týkajících se Azure Blockchain

Blockchain v Azure

Podívejte se, jak zákazníci a partneři pracují s blockchainem v Azure