Azure Ruby Compute

Virtual Machines

Kurz: Hostování webové aplikace Ruby on Rails pomocí virtuálního počítače s Linuxem

Naučte se, jak hostovat webovou aplikaci Ruby on Rails v Azure pomocí virtuálního počítače s Linuxem.

Doprovodné materiály pro vývoj

Postupy: Konfigurace vlastního názvu domény pro cloudovou službu nebo účet úložiště Azure

Ve výchozím nastavení se k aplikacím a účtům úložiště Azure přistupuje prostřednictvím přátelských subdomén, třeba http://<myapp>.cloudapp.net a https://<mydata>.blob.core.windows.net. V tomto článku se dozvíte, jak můžete svoji aplikaci a data zpřístupnit ve vlastní doméně, jako je třeba http://<myapp>.com.

Pokyny: Azure Service Bus pro hybridní řešení

Toto téma obsahuje přehled způsobů použití Azure Service Bus ke komunikaci mezi aplikacemi v cloudu a místními aplikacemi.

Nástroje

Průvodce funkcemi: Vývoj a nasazení s prostředím PowerShell for Azure

Windows PowerShell for Azure poskytuje prostředí příkazového řádku pro vývoj a nasazení aplikací pro Azure prostřednictvím rutin Windows PowerShell. V této příručce se dozvíte, jak pomocí rutin Windows PowerShellu vytvářet, testovat, nasazovat a spravovat služby Azure.

Průvodce funkcemi: Vývoj a nasazení s nástroji příkazového řádku pro Mac a Linux

Nástroje příkazového řádku Azure pro Mac a Linux jsou sadou nástrojů příkazového řádku pro nasazení a správu služeb Azure. Nástroje příkazového řádku se používají k vytvoření a správě webů a virtuálních počítačů v Azure.