Azure Kubernetes Service (AKS)

Zjednodušení správy, nasazení a provozu Kubernetes

Používejte plně spravovanou službu orchestrace kontejnerů Kubernetes.

Jednodušší Kubernetes

Zjistěte, jak Azure Kubernetes Service (AKS) zjednodušuje nasazení a provoz Kubernetes a umožňuje dynamicky škálovat infrastrukturu aplikací, a to spolehlivě a flexibilně.

Snadné nasazení a správa Kubernetes

Clustery můžete snadno zřizovat přes Azure Portal a Azure CLI nebo pomocí nástrojů infrastruktury jako kódu, jako je Azure Resource Manager a Terraform. Zjednodušte správu cloudu s využitím automatizovaných upgradů a škálování. Získejte přehled o provozu spravovaného prostředí Kubernetes s využitím telemetrie roviny řízení, agregace protokolů a stavu kontejnerů, který se zobrazí na webu Azure Portal automaticky nakonfigurovaném pro clustery AKS.

Škálování a spouštění aplikací s jistotou

Integrované automatické škálování aplikací vám umožní plnit rostoucí nároky. Nasazujte kontejnerizované aplikace v AKS globálně s využitím datacenter Azure. Výkon aplikací můžete zvýšit směrováním provozu do nejbližší oblasti pomocí služby Azure Traffic Manager. Díky podpoře Virtual Kubeletu (Preview) můžete pomocí Azure Container Instances zajistit elastické rozšiřování z clusteru AKS, když provoz přichází ve vlnách.

Zabezpečení prostředí Kubernetes

Přístup ke clusteru Kubernetes můžete řídit pomocí skupin uživatelů a účtů Azure Active Directory. Pokud potřebujete větší kontrolu nad prostředky Kubernetes, integrujte Azure Active Directory s řízením přístupu na základě role v Kubernetes. Zajistěte ochranu kryptografických klíčů a dalších tajných kódů používaných v hlavním uzlu a uzlech agentů Kubernetes pomocí služby Key Vault. Síťovou komunikaci kontejnerů můžete zabezpečit s využitím vlastních virtuálních sítí, síťového rozhraní kontejneru (CNI) Azure a vynucování zásad sítě.

Urychlení vývoje kontejnerizovaných aplikací

Začněte s minimálním nastavením počítačů pro vývoj. Využijte možnost snadno definovat, instalovat a upgradovat i ty nejsložitější aplikace Kubernetes s využitím Helmu a automaticky generovat a kontejnerizovat vaše aplikace. K iterativnímu vývoji, testování a ladění kontejnerů můžete využít Azure Dev Spaces a Visual Studio, Visual Studio Code nebo Azure CLI. Můžete sdílet cluster AKS a vzájemně spolupracovat, aniž by bylo nutné replikovat nebo modelovat závislosti. Nasazujte aplikace během několika sekund s využitím integrovaného směrování HTTP.

Pracujte tak, jak vám to vyhovuje, díky open source nástrojům a rozhraním API

AKS je 100% open source Kubernetes a díky tomu umožňuje využít naplno všechny služby a nástroje v ekosystému Kubernetes. Pomocí oblíbených open source nástrojů, jako je Helm, Draft a Brigade, můžete automatizovat kanál doručování softwaru. Pomocí technologie Open Service Broker for Azure můžete Kubernetes snadno integrovat se službami Azure zajištěnými smlouvou SLA, jako je CosmosDB.

Nastavení CI/CD pár kliknutími

Azure DevOps Project (Preview) vám umožní nainstalovat do Kubernetesu aplikaci s úplným kanálem CI/CD a aplikační telemetrií v pouhých třech krocích. Pomocí služby Azure Container Registry můžete zjednodušit vývoj kontejnerů a spravovat jediný registr replikovaný napříč několika oblastmi. Geografická replikace ze služby Azure Container Registry umožňuje spravovat globální nasazení jako jednu entitu a usnadnit tak provoz i správu.

Cover of Designing Distributed Systems book

Free e-book: Designing Distributed Systems

Explore how repeatable, generic patterns and reusable components can make developing distributed systems easier and more efficient—so you can focus more time on development. Get the free O’Reilly e-book by Brendan Burns, Distinguished Engineer at Microsoft and co-founder of the Kubernetes project.

Download the e-book

Zákazníci používající služby Azure Kubernetes Service

Běžné scénáře Azure Kubernetes Service

 • Easily migrate existing applicationEasily migrate existing application12345
  1. Přehled
  2. Tok

  Přehled

  Využijte možnost snadné migrace stávajících aplikací do kontejnerů a jejich spouštění v rámci služby Kubernetes spravované Azure (AKS). K řízení přístupu využijete integraci s Azure Active Directory a pro přístup k potřebným datům služby Azure zajištěné smlouvou SLA, jako je Azure Database for MySQL, můžete využít OSBA (Opensource Broker for Azure).

  Tok

  1. 1 Uživatel převede stávající aplikaci na kontejner nebo kontejnery a publikuje image kontejneru do služby Azure Container Registry.
  2. 2 Pomocí webu Azure Portal nebo příkazového řádku uživatel nasadí kontejnery do clusteru AKS.
  3. 3 K řízení přístupu k prostředkům AKS se používá Azure Active Directory.
  4. 4 Ke službám Azure zajištěným smlouvou SLA, jako je Azure Database for MySQL, můžete snadno přistupovat s využitím OSBA (Opensource Broker for Azure).
  5. 5 Volitelně je možné nasadit AKS s virtuální sítí.
 • Simplify the deployment and management of Microservices based applicationsSimplify the deployment and management of Microservices based applications12345567778
  1. Přehled
  2. Tok

  Přehled

  Využijte AKS ke zjednodušení nasazení a správy architektury založené na mikroslužbách. AKS zjednodušuje horizontální škálování, automatické opravy, vyrovnávání zatížení a správu tajných klíčů.

  Tok

  1. 1 Vývojář pomocí integrovaného vývojového prostředí, jako je sada Visual Studio, potvrdí změny na GitHubu.
  2. 2 GitHub aktivuje nové sestavení ve VSTS.
  3. 3 VSTS zabalí mikroslužby do kontejnerů a nasdílí je do služby Azure Container Registry.
  4. 4 Kontejnery se nasadí do clusteru AKS.
  5. 5 Uživatelé ke službám přistupují před aplikace a web.
  6. 6 K zabezpečení přístupu k prostředkům se používá Azure Active Directory.
  7. 7 Mikroslužby k ukládání a načítání informací používají databáze.
  8. 8 Správce má přístup přes samostatný portál pro správu.
 • Scale with ease using AKS and ACIScale with ease using AKS and ACI443321
  1. Přehled
  2. Tok

  Přehled

  Pomocí virtuálního uzlu AKS můžete uvnitř ACI zřídit pody, které se spustí během několika sekund. To umožní, aby se prostředí AKS spustilo s právě dostatečnou kapacitou pro vaši průměrnou úlohu. Když se vyčerpá kapacita clusteru AKS, horizontálně navyšte kapacitu dalších podů v ACI. Nemusíte přitom spravovat žádné další servery.

  Tok

  1. 1 Uživatel zaregistruje kontejner ve službě Azure Container Registry.
  2. 2 Ze služby Azure Container Registry se přetahují image kontejneru.
  3. 3 Když provoz přichází ve vlnách, virtuální uzel AKS, což je implementace Virtual Kubeletu, zřizuje uvnitř ACI pody z AKS.
  4. 4 Kontejnery AKS a ACI zapisují do sdíleného úložiště dat.
 • IoT device deployment and management on demandIoT device deployment and management on demand12
  1. Přehled
  2. Tok

  Přehled

  Scénáře IoT mohou potenciálně zahrnovat stovky až tisíce zařízení IoT. AKS poskytuje škálovatelné výpočetní prostředky na vyžádání pro řešení IoT, která běží v cloudu nebo v místním prostředí.

  Tok

  1. 1 Uživatel zahájí nasazení AKS pomocí diagramu Helmu.
  2. 2 Do hraničních zařízení se přes službu IoT Hub nasadí virtuální uzel konektoru IoT Edge.
  3. 3 Na hraničních zařízeních se aktualizuje nasazení.
 • Machine Learning model training with AKSMachine Learning model training with AKS