Azure Kubernetes Service (AKS)

Vysoce dostupná, zabezpečená a plně spravovaná služba Kubernetes

Rychlejší dodávání, snadný provoz a škálování bez obav

Plně spravovaná služba Azure Kubernetes Service (AKS) usnadňuje nasazování a správu kontejnerizovaných aplikací. Nabízí Kubernetes bez serveru, integrované prostředí kontinuální integrace a průběžného doručování (CI/CD) a zabezpečení a zásady správného řízení na podnikové úrovni. Spojte své vývojové a provozní týmy na jediné platformě a umožněte jim rychle vytvářet, dodávat a škálovat aplikace bez obav.

Elastické zřizování další kapacity bez nutnosti spravovat infrastrukturu Přidání triggerů a automatického škálování na základě událostí prostřednictvím KEDA

Rychlejší komplexní vývojové prostředí a integrace s nástroji Visual Studio Code pro Kubernetes, Azure DevOps a službou Azure Monitor

Rozšířená správa identit a přístupu s využitím Azure Active Directory a vynucování dynamických pravidel napříč několika clustery s využitím služby Azure Policy

Orchestrace kontejnerů ve 25 oblastech (tento počet se neustále rozšiřuje) ve veřejném cloudu, ve službě Azure Stack nebo na hraničních zařízeních IoT)

Urychlení vývoje kontejnerizovaných aplikací

Využijte možnost snadno definovat, nasazovat, ladit a upgradovat i ty nejsložitější aplikace Kubernetes a automaticky kontejnerizovat aplikace.

Přidejte do svých clusterů AKS plnohodnotný kanál CI/CD s automatizovanými rutinními úlohami a nastavte strategii testovacího nasazení pomocí několika kliknutí. Podrobná sledovatelnost vašich nasazení vám umožní detekovat selhání v rané fázi a optimalizovat kanály.

Získejte přehled o svém prostředí s využitím telemetrie roviny řízení, agregace protokolů a stavu kontejnerů, který je k dispozici na webu Azure Portal a automaticky nakonfigurovaný pro clustery AKS.

Snadná správa Kubernetes

Využijte možnost snadného zřizování clusterů pomocí rozhraní příkazového řádku nebo nástrojů infrastruktury jako kódu, jako je Terraform. Minimalizujte údržbu infrastruktury s využitím automatizovaných upgradů, oprav, monitorování a škálování.

V Kubernetes bez serveru můžete elasticky zřizovat další výpočetní kapacitu během několika sekund, aniž byste si museli dělat starosti se správou infrastruktury.

Zjednodušte správu cloudu s využitím automatizovaných oprav, upgradů a škálování.

Provoz jakékoli úlohy v cloudu, na hraničních zařízeních nebo v hybridním prostředí

Využijte možnost orchestrovat jakýkoli typ úloh spuštěných v libovolném prostředí. Azure pro vás má to správné řešení, ať už chcete přenést aplikace .NET do kontejnerů Windows Serveru, modernizovat aplikace v Javě v kontejnerech Linuxu nebo spouštět aplikace mikroslužeb ve veřejném cloudu, na hraničních zařízeních nebo v hybridních prostředích.

Seznamte se se základními koncepty Kubernetes a v produkčním prostředí uplatňujte osvědčené postupy.

Nejzajímavější body z Microsoft Buildu

Projděte si všechny relace Azure Kubernetes Service (AKS) z této konference na vyžádání.

Podívejte se

Běžné způsoby použití Azure Kubernetes Service (AKS)

Pomocí Kubernetes můžete migrovat své stávající aplikace do cloudu, vytvářet složité aplikace využívající strojové učení nebo využít flexibilitu, kterou nabízí architektura mikroslužeb.

 • Easily migrate existing applicationEasily migrate existing application12345
  1. Přehled
  2. Tok

  Přehled

  Využijte možnost snadné migrace stávajících aplikací do kontejnerů a jejich spouštění v rámci služby Kubernetes spravované Azure (AKS). K řízení přístupu využijete integraci s Azure Active Directory a pro přístup k potřebným datům služby Azure zajištěné smlouvou SLA, jako je Azure Database for MySQL, můžete využít OSBA (Opensource Broker for Azure).

  Tok

  1. 1 Uživatel převede stávající aplikaci na kontejner nebo kontejnery a publikuje image kontejneru do služby Azure Container Registry.
  2. 2 Pomocí webu Azure Portal nebo příkazového řádku uživatel nasadí kontejnery do clusteru AKS.
  3. 3 K řízení přístupu k prostředkům AKS se používá Azure Active Directory.
  4. 4 Ke službám Azure zajištěným smlouvou SLA, jako je Azure Database for MySQL, můžete snadno přistupovat s využitím OSBA (Opensource Broker for Azure).
  5. 5 Volitelně je možné nasadit AKS s virtuální sítí.
 • Simplify the deployment and management of Microservices based applicationsSimplify the deployment and management of Microservices based applications12345567778
  1. Přehled
  2. Tok

  Přehled

  Využijte AKS ke zjednodušení nasazení a správy architektury založené na mikroslužbách. AKS zjednodušuje horizontální škálování, automatické opravy, vyrovnávání zatížení a správu tajných klíčů.

  Tok

  1. 1 Vývojář pomocí integrovaného vývojového prostředí, jako je sada Visual Studio, potvrdí změny na GitHubu.
  2. 2 GitHub aktivuje nové sestavení ve VSTS.
  3. 3 VSTS zabalí mikroslužby do kontejnerů a nasdílí je do služby Azure Container Registry.
  4. 4 Kontejnery se nasadí do clusteru AKS.
  5. 5 Uživatelé ke službám přistupují před aplikace a web.
  6. 6 K zabezpečení přístupu k prostředkům se používá Azure Active Directory.
  7. 7 Mikroslužby k ukládání a načítání informací používají databáze.
  8. 8 Správce má přístup přes samostatný portál pro správu.
 • DevSecOps with AKSDevSecOps with AKS123456789
  1. Přehled
  2. Tok

  Přehled

  Postupy DevOps vám umožní provádět rychlé přesuny ve velkém měřítku s rozšířeným zabezpečením. Rychlejší doručování kódu s využitím kontinuální integrace a průběžného nasazování Zrychlení cyklu získávání zpětné vazby díky nepřetržitému monitorování Rovnováha mezi rychlostí a zabezpečením díky vynucení zásad pro nepřetržité zabezpečení a podrobnou sledovatelnost

  Tok

  1. 1 Vývojáři rychle iterují, testují a ladí různé části aplikace současně v jednom clusteru Kubernetes.
  2. 2 Kód se sloučí do úložiště GitHub a potom se spustí automatizovaná sestavení a testy ve službě Azure Pipelines.
  3. 3 Image kontejneru je registrovaná ve službě Azure Container Registry.
  4. 4 Clustery Kubernetes se zřizují pomocí nástrojů, jako je Terraform. Diagramy Helmu, nainstalované Terraformem, definují požadovaný stav prostředků a konfigurací aplikací.
  5. 5 Operátoři vynutí zásady správného řízení nasazení do clusteru AKS.
  6. 6 Kanál verze automaticky postupuje podle předem definované strategie nasazení při každé změně kódu.
  7. 7 Do kanálu CI/CD se přidá vynucování zásad a auditování s využitím Azure Policy.
  8. 8 K zajištění telemetrie aplikací, monitorování stavu kontejnerů a analýz protokolů v reálném čase se použije Azure Monitor.
  9. 9 Podrobné přehledy se využijí k řešení potíží a k předání do plánů dalších sprintů.
 • Scale with ease using AKS and ACIScale with ease using AKS and ACI443321
  1. Přehled
  2. Tok

  Přehled

  Pomocí virtuálního uzlu AKS můžete uvnitř ACI zřídit pody, které se spustí během několika sekund. To umožní, aby se prostředí AKS spustilo s právě dostatečnou kapacitou pro vaši průměrnou úlohu. Když se vyčerpá kapacita clusteru AKS, horizontálně navyšte kapacitu dalších podů v ACI. Nemusíte přitom spravovat žádné další servery.

  Tok

  1. 1 Uživatel zaregistruje kontejner ve službě Azure Container Registry.
  2. 2 Ze služby Azure Container Registry se přetahují image kontejneru.
  3. 3 Když provoz přichází ve vlnách, virtuální uzel AKS, což je implementace Virtual Kubeletu, zřizuje uvnitř ACI pody z AKS.
  4. 4 Kontejnery AKS a ACI zapisují do sdíleného úložiště dat.
 • IoT device deployment and management on demandIoT device deployment and management on demand