Přeskočit navigaci

Azure Kubernetes Service (AKS)

Zjednodušení správy, nasazení a provozu Kubernetes

Používejte plně spravovanou službu orchestrace kontejnerů Kubernetes.

Snadné nasazení a správa Kubernetes

Clustery můžete snadno zřizovat přes Azure Portal a Azure CLI nebo pomocí nástrojů infrastruktury jako kódu, jako je Azure Resource Manager a Terraform. Zjednodušte správu cloudu s využitím automatizovaných upgradů a škálování. Získejte přehled o provozu spravovaného prostředí Kubernetes s využitím telemetrie roviny řízení, agregace protokolů a stavu kontejnerů, který se zobrazí na webu Azure Portal automaticky nakonfigurovaném pro clustery AKS.

Škálování a spouštění aplikací s jistotou

Integrované automatické škálování aplikací vám umožní plnit rostoucí nároky. Nasazujte kontejnerizované aplikace v AKS globálně s využitím datacenter Azure. Výkon aplikací můžete zvýšit směrováním provozu do nejbližší oblasti pomocí služby Azure Traffic Manager. Díky podpoře Virtual Kubeletu (Preview) můžete pomocí Azure Container Instances zajistit elastické rozšiřování z clusteru AKS, když provoz přichází ve vlnách.

Zabezpečení prostředí Kubernetes

Přístup ke clusteru Kubernetes můžete řídit pomocí skupin uživatelů a účtů Azure Active Directory. Pokud potřebujete větší kontrolu nad prostředky Kubernetes, integrujte Azure Active Directory s řízením přístupu na základě role v Kubernetes. Zajistěte ochranu kryptografických klíčů a dalších tajných kódů používaných v hlavním uzlu a uzlech agentů Kubernetes pomocí služby Key Vault. Síťovou komunikaci kontejnerů můžete zabezpečit s využitím vlastních virtuálních sítí, síťového rozhraní kontejneru (CNI) Azure a vynucování zásad sítě.

Urychlení vývoje kontejnerizovaných aplikací

Začněte s minimálním nastavením počítačů pro vývoj. Využijte možnost snadno definovat, instalovat a upgradovat i ty nejsložitější aplikace Kubernetes s využitím Helmu a automaticky generovat a kontejnerizovat vaše aplikace. K iterativnímu vývoji, testování a ladění kontejnerů můžete využít Azure Dev Spaces a Visual Studio, Visual Studio Code nebo Azure CLI. Můžete sdílet cluster AKS a vzájemně spolupracovat, aniž by bylo nutné replikovat nebo modelovat závislosti. Nasazujte aplikace během několika sekund s využitím integrovaného směrování HTTP.

Pracujte tak, jak vám to vyhovuje, díky open source nástrojům a rozhraním API

AKS je 100% open source Kubernetes a díky tomu umožňuje využít naplno všechny služby a nástroje v ekosystému Kubernetes. Pomocí oblíbených open source nástrojů, jako je Helm, Draft a Brigade, můžete automatizovat kanál doručování softwaru. Pomocí technologie Open Service Broker for Azure můžete Kubernetes snadno integrovat se službami Azure zajištěnými smlouvou SLA, jako je CosmosDB.

Nastavení CI/CD pár kliknutími

Azure DevOps Project (Preview) vám umožní nainstalovat do Kubernetes aplikaci s úplným kanálem CI/CD a aplikační telemetrií v pouhých třech krocích. Pomocí služby Azure Container Registry můžete zjednodušit vývoj kontejnerů a spravovat jediný registr replikovaný napříč několika oblastmi. Geografická replikace ze služby Azure Container Registry umožňuje spravovat globální nasazení jako jednu entitu a usnadnit tak provoz i správu.

Cover of Designing Distributed Systems book

Free e-book: Designing Distributed Systems

Explore how repeatable, generic patterns and reusable components can make developing distributed systems easier and more efficient—so you can focus more time on development. Get the free O’Reilly e-book by Brendan Burns, Distinguished Engineer at Microsoft and co-founder of the Kubernetes project.

Download the e-book

Související produkty a služby

Container Instances

Jednoduché spouštění kontejnerů v Azure bez správy serverů

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Container Registry

Uložení a správa imagí kontejnerů napříč všemi typy nasazení Azure

Vyzkoušejte Azure Kubernetes Service (AKS)