Azure Ruby App Services

Ukládání do mezipaměti a CDN

Průvodce funkcemi: Obsluha širokopásmového obsahu s CDN

Azure Content Delivery Network (CDN) nabízí globální řešení pro doručování širokopásmového obsahu. Principem je ukládání objektů blob a statického obsahu do mezipaměti ve fyzických uzlech po celém světě. Tento článek popisuje, jak povolit CDN a přidat nebo odstranit obsah a přistupovat k němu.

Zasílání zpráv a integrace

Průvodce funkcemi: Fronty Service Bus

Fronty Service Bus představují jednoduchý způsob garantovaného doručení zpráv založený na principu FIFO (First In First Out) a podporují řadu standardních protokolů (REST, AMQP nebo WS*) a rozhraní API k zařazování a vyřazování zpráv ve frontě.

Průvodce funkcemi: Témata Service Bus

Témata Service Bus představují model zasílání zpráv, který funguje na principu publikování nebo odběru s podporou komunikace 1:N. Máte taky možnost zaregistrovat pravidla filtrování určitého tématu na základě předplatného. Můžete tak omezit, které zprávy pro určité téma se doručí kterému odběru tématu.

Průvodce funkcemi: Komunikace mezi instancemi pomocí front Azure

Fronty Azure slouží k ukládání velkého počtu zpráv, ke kterým můžete přistupovat odkudkoliv na světě prostřednictvím ověřených volání přes protokol HTTP nebo HTTPS. Úložiště front se běžně používá k vytváření nevyřízených položek k asynchronnímu zpracování a předávání zpráv z webové role Azure do pracovní role Azure.

E-mailové a hlasové funkce

Postupy: Služba Twilio pro hlasové hovory a SMS

Pomocí Twilia můžete do aplikací Azure začlenit funkce telefonních hovorů a SMS zpráv. Pomocí rozhraní API Twilia můžete volat a přijímat telefonní hovory, odesílat a přijímat SMS zprávy a umožnit hlasovou komunikaci prostřednictvím existujících připojení k internetu včetně mobilních.