Přeskočit navigaci

Vyzkoušejte software IBM v cloudu Azure

Software IBM včetně WebSphere a MQ má certifikaci Microsoft Azure a je dostupný v klasickém portálu Microsoft Azure. Co vám to přinese? Pokud vlastníte licenci na software IBM, můžete využít výhod infrastruktury škálované na vyžádání, kterou služba Azure nabízí, a rychle vytvářet nové virtuální počítače.

Tady je postup ve 3 snadných krocích

IBM prostě funguje

IBM a Microsoft teď společně poskytují špičkovou a komplexní podporu pro zákazníky, kteří pro běh kritických aplikací používají software IBM v prostředí Azure. Můžete použít softwarové licence IBM vydané Microsoftem, které jsou předinstalované v imagích virtuálních počítačů, a to podle modelu „platby za použití“. Nebo, pokud už vlastníte licence na software IBM, můžete ho v souladu s podmínkami společnosti IBM nainstalovat na virtuální počítač Azure. Teď máte vyšší flexibilitu a širší možnosti ve volbě místa, kde své aplikace nasadíte, stejně jako bezpečí a zabezpečení plynoucí z plné podpory společností IBM a Microsoft.

Vytváření virtuálních počítačů z imagí od Microsoftu

IBM DB2 Advanced
MS Open Tech
IBM MQ V8.0.0.1
MS Open Tech
IBM WebSphere
MS Open Tech

Nejčastější dotazy

  • Pro zákazníky, kteří používají licence vydané pro image virtuálních počítačů publikované společností Microsoft Open Technologies, bude Microsoft poskytovat podporu pro službu Azure. IBM poskytne pro software IBM podporu v podobě internetového fóra.
  • Pro získání podpory pro službu Azure musí zákazníci zakoupit balíček podpory Azure.
  • IBM a Microsoft spolupracují na vytvoření nové nabídky podpory, která zákazníkům umožní získat technickou podporu online i telefonicky přímo od IBM. Tato nabídka bude dostupná začátkem roku 2015.
  • Pro zákazníky, kteří přenesou do služby Microsoft Azure stávající licence, bude IBM nadále poskytovat podporu přímo, jako by tyto licence byly nasazené v místě zákazníka.
  • Ano. Microsoft Open Technologies, dceřinná společnost plně vlastněná Microsoftem, vydala image virtuálních počítačů s předinstalovaným klíčovým softwarem IBM včetně licencí. Zákazníci mohou tyto virtuální počítače využít k nasazení zahrnutého softwaru IBM v modelu „platba za použití“.
  • Společnost IBM s okamžitou platností upravila své podmínky tak, aby zákazníci mohli přenést své licence do cloudu Microsoft Azure prostou instalací podporovaného softwaru IBM na virtuální počítače v prostředí Azure. Další informace najdete na stránce podmínek společnosti IBM zde.