Přeskočit na hlavní obsah

Archivy aktualizací

Kategorie produktů
Stav:

Měsíční aktualizace pro říjen 2022

26 říj

Public preview: Azure Load Testing in West Europe

VE VERZI PREVIEW

Azure Load Testing is in public preview in West Europe.

 • Azure Load Testing
 • Services
26 říj

Public preview: New metrics capabilities in OpenTelemetry-based Application Insights

VE VERZI PREVIEW

Use OpenTelemetry vender-neutral APIs to power distributed tracing and metrics experiences in Azure Monitor Application Insights.

 • Azure Monitor
 • Features
26 říj

Public preview: V2 programming model for Azure Functions using Python

VE VERZI PREVIEW

Azure Functions V2 programming model for development in Python offers several enhancements.

 • Azure Functions
 • Features
26 říj

Generally available: CSI Extensible API for AKS

NYNÍ K DISPOZICI

The CSI Extensible API is now generally available in AKS.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
26 říj

Dapr extension for AKS and Arc-enabled Kubernetes now support Dapr v1.9.0

NYNÍ K DISPOZICI

Take advantage of the latest features in Dapr v1.9.0 with Dapr extension for AKS and Arc-enabled Kubernetes.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Open Source
26 říj

Public preview: ASO makes it easy to manage database and connection

VE VERZI PREVIEW

Azure Service Operator (ASO) now has an integration with Workload Identity.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
26 říj

Public preview: IPVS load balancer support in AKS

VE VERZI PREVIEW

You can now use the IP Virtual Server (IPVS) load balancer with AKS, with configurable connection scheduling and TCP/UDP timeouts.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
26 říj

Public preview: AKS image cleaner

VE VERZI PREVIEW

You can now more easily remove unused and vulnerable images stored on AKS nodes.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Security
 • Features
26 říj

Obecná dostupnost: Disky SSD úrovně Premium v2 k dispozici s ovladačem CSI disku Azure

NYNÍ K DISPOZICI

Podpora SSD úrovně Premium v2 je teď obecně dostupná v AKS.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Azure Disk Storage
 • Features
26 říj

Public preview: Vertical Pod Autoscaler

VE VERZI PREVIEW

Vertical Pod Autoscaler can help you reduce operational overhead, increase savings and improve stability of your cluster.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
26 říj

Generally available: AKS support for Ubuntu 22.04

NYNÍ K DISPOZICI

AKS will start using Ubuntu 22 instead of Ubuntu 18 as the Ubuntu version for node pools.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
26 říj

Obecná dostupnost: Azure Storage – řízení přístupu na základě atributů pro standardní účty úložiště

NYNÍ K DISPOZICI

Řízení přístupu na základě atributů (ABAC) pro rozšíření Azure Storage Blob, ADLS Gen2 a fronty je teď obecně dostupné a dá se využít pro řízení přístupu definováním podmínek pro přiřazení rolí na základě atributů požadavků a prostředků.

 • Security
 • Features
26 říj

Obecná dostupnost: Příkaz MERGE pro Azure Synapse Analytics

NYNÍ K DISPOZICI

Spustí operace vložení, aktualizace nebo odstranění v cílové tabulce z výsledků spojení se zdrojovou tabulkou.

 • Azure Synapse Analytics
 • Features
25 říj

Obecná dostupnost: Vlastní předpony IP adres (BYOIP) nově k dispozici v oblastech US Government

NYNÍ K DISPOZICI

Možnost používat vlastní rozsahy veřejných IP adres je nově k dispozici ve všech oblastech US Government. Kromě toho teď můžete jako předpony veřejných IP adres použít vlastní rozsahy IPv6 adres.

 • Virtual Network
 • Regions & Datacenters
 • Features
24 říj

Verze Public Preview: Umístění svazků v zóně dostupnosti pro Azure NetApp Files

VE VERZI PREVIEW

Nasaďte nové svazky Azure NetApp Files v zónách dostupnosti Azure podle vašeho výběru a zajistěte podporu úloh napříč několika zónami dostupnosti.

 • Azure NetApp Files
 • Regions & Datacenters
 • Features
21 říj

Community support for Node 16 LTS is ending on 11 September 2023

Cílové datum vyřazení: září 11, 2023

Community support for Node 16 LTS is ending on 11 September 2023 – transition to Node 18 LTS by that date.

 • Web Apps
 • App Service
 • Retirements
21 říj

App Service Environment version 1 and version 2 will be retired on 31 August 2024

Cílové datum vyřazení: srpna 31, 2024

Migrate to App Service Environment version 3 by 31 August 2024.

 • App Service
 • Retirements
21 říj

Community support for PHP 8.0 is ending on 26 November 2023

Cílové datum vyřazení: listopadu 26, 2023

Community support for PHP 8.0 is ending on 26 November 2023 – transition to PHP 8.1 by that date.

 • App Service
 • Web Apps
 • Retirements
21 říj

Nastavení průběžného doručování pro škálovací sady virtuálních počítačů Azure se 31. března 2023 vyřadí z provozu – Vytvoření kanálů s využitím Azure DevOps

Cílové datum vyřazení: března 31, 2023

Nejpozději do 31. března 2023 začněte k vytváření kanálů průběžného doručování pro škálovací sady virtuálních počítačů Azure místo webu Azure Portal využívat Azure Pipelines.

 • Virtual Machine Scale Sets
 • Retirements
21 říj

Model nasazení Cloud Services (Classic) se 31. srpna 2024 vyřazuje

Cílové datum vyřazení: srpna 31, 2024

Migrujte před 31. srpnem 2024 cloudové služby do nového modelu nasazení.

 • Cloud Services
 • Retirements

Prostředky

Přečtěte si nejnovější zprávy a oznámení na blogu Azure.

Blog

Získejte odpovědi na své dotazy od odborníků Microsoftu a komunitních specialistů.

Podpora komunity

Přečtěte si nejčastější dotazy k novinkám o Azure.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Dejte nám vědět, co si myslíte o Azure a co byste chtěli vidět v budoucnu.

Poskytnout zpětnou vazbu

Platforma Azure je dostupná ve více oblastech, než nabízí jakýkoli jiný poskytovatel cloudu.

Zkontrolovat dostupnost produktů ve vaší oblasti