Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Obecná dostupnost: Vlastní předpony IP adres (BYOIP) nově k dispozici v oblastech US Government

Datum publikování: 25 října, 2022

Možnost používat vlastní rozsahy veřejných IP adres je nově k dispozici ve všech oblastech US Government.

Navíc:

  • Do Azure teď můžete přenést vlastní rozsahy IPv6 adres. Tyto rozsahy musí mít velikost /48 a je možné je rozdělit do několika regionálních rozsahů /64, z nichž lze podmnožinu IP adres použít jako předpony veřejných IP adres.
  • Funkce regionálního zprovoznění teď umožňuje inzerovat rozsah interně v rámci oblasti Azure před úplným globálním inzerováním na internetu, což usnadňuje proces migrace rozsahu, který je již v provozu vně Azure.

Další informace o vlastních předponách IP adres

  • Virtual Network
  • Features
  • Regions & Datacenters

Související produkty