Přeskočit na hlavní obsah

Visual Studio Code

Výkonný odlehčený bezplatný editor kódu s integrovanými nástroji pro snadné nasazení kódu do Azure.

Jeden editor, od kódu až po cloud

Věnujte více času kódování a méně času přepínání mezi nástroji. Používejte funkce a rozšíření zajišťující integraci s Azure a GitHubem, abyste mohli vyvíjet, ladit a nasazovat vše z jednoho místa.

Visual Studio Code

Nabízí místní emulátory a rozšíření pro sestavování, spouštění a ladění cloudových aplikací přímo z editoru.

Importuje a spravuje data místních nebo vzdálených databází s podporou Azure Cosmos DB, MongoDB a dalších.

Obsahuje pracovní postupy s asistencí pro GitHub Actions a Azure Pipelines sloužící k vytvoření a konfiguraci kontinuální integrace.

Podporuje téměř každý jazyk a typ aplikace včetně statických webových aplikací, bezserverových funkcí Azure Functions a clusterů Kubernetes.

Vývoj cloudových aplikací v místním prostředí před nasazením

Cloudové projekty můžete vytvářet, provozovat a ladit místně, což vám umožní rychle vytvořit prototyp. Před nasazením můžete otestovat, jestli se nové funkce provozují v cloudu efektivně, a optimalizovat tak náklady. Mezi rozšíření Azure patří emulátory pro Azure StorageAzure Cosmos DB a Azure Functions.

GIF cloudové aplikace vyvíjené místně ve Visual Studiu
GIF rozšíření Nasadit do Azure, které se používá ve Visual Studiu

Nastavení automatizovaných nasazení do cloudu

Rozšíření Deploy to Azure umožňuje nastavit kontinuální integraci a průběžné doručování (CI/CD) z aplikací do cloudu pomocí funkce GitHub Actions nebo Azure Pipelines. Pomocí předdefinovaných automatizovaných pracovních postupů tohoto rozšíření můžete snadno vytvořit kanál CI/CD cílený na Azure App Service, Azure Functions nebo Azure Kubernetes Service (AKS).

Přidávání a správa dat

Data aplikace můžete snadno spravovat pomocí integrované podpory MongoDB a IntelliSense. Můžete se připojit k místním nebo vzdáleným serverům MongoDB a spravovat databáze, kolekce a dokumenty, nebo je hostovat v cloudu pomocí Azure Cosmos DB úrovně Free.

: Obrázek GIF znázorňující připojenou databázi a data přidaná ve Visual Studiu
GIF dvou uživatelů, kteří spolupracují a pracují na Visual Studiu současně

Snadná spolupráce

Nemusíte měnit způsob spolupráce s ostatními, ať jde o členy týmu ve stejné místnosti, nebo o vývojáře z celého světa pracující na opensourcových projektech. Přeneste žádosti o přijetí změn a problémy z GitHubu do editoru pomocí rozšířeníGitHub Pull Requests and Issues. Live Share Extension zase umožňuje ní spolupráci na úpravách, ladění a sdílení aplikací v reálném čase při párovém programování nebo revizích kódu.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliardu USD ročně.

Přehled služby Security Center v Azure zobrazující data zásad a dodržování předpisů a hygienu zabezpečení prostředků
  • Zaměstnáváme více než 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

Karta výpočetních prostředků a aplikací služby Security Center v Azure zobrazující seznam doporučení
  • Azure má více certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici více než 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Kontejnery

Sestavování, správa a nasazování kontejnerizovaných aplikací pomocí rozšíření Docker. Generuje souborů Dockeru ze stávajícího úložiště a správa kontejnerů, imagí a registrů z editoru Visual Studio Code.

Kubernetes

Rozšíření Kubernetes přináší plně integrované prostředí Kubernetes. Kontejnerizované aplikace můžete nasadit do místních nebo cloudových clusterů Kubernetes a živé aplikace ladit v editoru Visual Studio Code.

Vývoj front-endových webů

Rozšíření ladění JavaScriptu do front-endového vývoje pomocí rozšíření Microsoft Edge rozšíření DevTools pro VS CodeMicrosoft Edge DevTools pro VS Code. Nastavování zarážek a krokování javascriptového kódu front-endu pro rychlé řešení problémů. Současné ladění kódu front-endu a back-endu s možností ladění více cílů.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure