Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Spatial Anchors

Vytváření prostředí smíšené reality přizpůsobených prostoru pro více uživatelů

Vytvářejte prostředí smíšené reality přizpůsobená prostoru pro iOS, Android a zařízení HoloLens. Používejte tuto službu pro více platforem, abyste objevili možnosti smíšené reality, jako je hledání bodů zájmu nebo cesty, a zlepšili možnosti spolupráce ve scénářích správy budov, učení, hraní her a dalších.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Žádost o vyhledání kotvy (ALR) Cena za ALR za měsíc
0 až 10,000 Zdarma
10,000+ $-

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Spatial Anchors

Další informace o funkcích a možnostech produktu Spatial Anchors

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Spatial Anchors.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Spatial Anchors

 • Žádost o vyhledání kotvy neboli ALR je označení pro volání vývojářského rozhraní API, které se využívá k vyhledání prostorové kotvy.
 • Ne. 10 tisíc ALR je každý měsíc zdarma. Za všechny další ALR nad 10 tisíc se účtuje poplatek $0.02 za ALR za měsíc.

  Příklad:

  1. měsíc: Vývojář 10. v měsíci přidá 5 tisíc ALR a 15. potom přidá dalších 5 tisíc ALR. Vzhledem k tomu, že vývojář umístil celkem 10 tisíc ALR a 10 tisíc ALR je každý měsíc zdarma, vývojáři se nebude za ASA nic účtovat.

  2. měsíc: 20. den vývojář umístí 9 tisíc ALR. 10 tisíc ALR je každý měsíc zdarma, a vývojáři se proto nebude za ASA nic účtovat.

  3. měsíc: 1. v měsíci vývojář umístí 15 tisíc ALR. Vývojáři se bude účtovat 5 tisíc ALR sazbou $0.02 za ALR za měsíc.

  4. měsíc: Žádné nové ALR. Za ALR se tento měsíc vývojáři nic neúčtuje.

 • Fakturační událost je služba, kdy se zpracuje dotaz a získají se ID.
 • Účtům se účtují dotazované kotvy; účtuje se každý identifikátor.
 • Za kotvy se účtují stejné ceny bez ohledu na to, jak jsou vyžádané:

  • 10 dotazů pro kotvu A = 10 ALR
  • 1 dotaz pro 10 jednotlivých kotev = 10 ALR
  • 1 dotaz podle relací, který vrací 10 kotev = 10 ALR
  • 1 dotaz přibližné relokalizace s využitím otisku, který vrací 10 kotev = otisk se použije k získání ID kotev a pak se zkusí najít vizuální shoda. V tomto případě může být počet ALR větší než počet nalezených kotev. Objem kotev můžete řídit nastavením vlastnosti dotazů MaxAnchor při použití signálů otisků.
 • Účtuje se na základě počtu dotazovaných kotev. Zjistíme vyhovující kotvy a vyúčtujeme počet ID, která načteme. Můžete nastavit maximální počet ID pro omezení maximálních nákladů při použití přibližné relokalizace.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V