Přeskočit navigaci

Ceny za Služby Machine Learning

Přístup k AI pro všechny díky komplexní, škálovatelné a důvěryhodné platformě

Služby Experimentování a Správa modelů ve službě Azure Machine Learning nabízejí cloudové, místní a hraniční řešení, pomocí kterého můžou odborníci na data a vývojáři zpřístupnit AI kdekoli a pro kohokoli. Další informace o sadě nabídek dostupných v nástroji Machine Learning Studio najdete na stránce s cenami nástroje Machine Learning Studio.

Podrobnosti o cenách

Níž uvedené ceny zahrnují slevu na verzi Preview.

Ceny Experimentování

Úroveň Standard
Cena Prvních 2 licencí – zdarma
3 a víc licencí – $- za jednu licenci na měsíc

Ceny Správy modelů

Vývoj a testování Standard S1 Standard S2 Standard S3 *
Cena úrovně za měsíc $- $- $- $-
Funkce
Spravované modely 20 100 1 000 10 000
Spravovaná nasazení 2 10 100 1 000
Dostupná jádra** 4 16 120 800
*Pokud potřebujete více spravovaných modelů, spravovaných nasazení nebo dostupných jader, než je dostupné množství zahrnuté v úrovni S3, můžete si zakoupit více jednotek úrovně S3. Podrobnosti najdete níže v části Nejčastější dotazy. **Udává počet jader, které je možné kdykoli použít pro nasazení. Nezahrnuje poplatky za výpočetní hodiny. Podrobnosti najdete níže v části Nejčastější dotazy.

Podpora a SLA

 • Technická podpora všech všeobecně dostupných služeb Azure, včetně standardní úrovně Machine Learning, je poskytovaná prostřednictvím podpory Azure. Ceny začínají na $29 za měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
 • Technická podpora pro bezplatnou úroveň Machine Learning je dostupná jenom v komunitních fórech. K dispozici jsou taky školicí videa a dokumentace, které mají podpořit komunitu uživatelů.
 • Smlouva SLA: Pro službu Request Response Service (RRS) garantujeme 99,95% dostupnost transakcí API. Pro službu Batch Execution Service (BES) a rozhraní API pro správu garantujeme 99,9% dostupnost transakcí API. Pro bezplatnou úroveň Machine Learning smlouvu SLA neposkytujeme. Další informace o smlouvě SLA najdete na stránce o SLA.

Nejčastější dotazy

Azure Machine Learning Workbench

 • Ne. Azure Machine Learning Workbench je bezplatná aplikace. Můžete ji stáhnout na tolik počítačů a pro tolik uživatelů, kolik potřebujete. K používání aplikace Azure Machine Learning Workbench potřebujete účet Experimentování.

Služba Experimentování ve službě Azure Machine Learning

 • Každá licence představuje uživatele Azure přidaného do účtu Experimentování. První dvě licence v předplatném jsou zdarma. Bezplatné licence a ceny pro vývoj/testování se ale nevztahují na bezplatná předplatná, na předplatná zkušebních verzí ani na předplatná odvozená z libovolných jiných nabídek Azure.

 • Ne, služba Experimentování umožňuje tolik experimentů, kolik potřebujete, a účtuje se pouze podle počtu uživatelů. Výpočetní prostředky Experimentování se účtují samostatně.

 • Služba Experimentování ve službě Azure Machine Learning může vaše experimenty provádět na místním počítači (přímo nebo v Dockeru), výpočetních prostředcích Azure (virtuální počítače) a ve službě HDInsight. Pro účely ukládání výstupů sledovaných provedení potřebuje také přístup k účtu služby Azure Blob Storage. Volitelně také může využívat účet služby Visual Studio Team Services pro účely správy verzí projektu pomocí úložiště Git. Nezapomeňte, že se vám budou nezávisle účtovat veškeré spotřebované výpočetní prostředky a prostředky úložiště podle jejich příslušných cen.

Správa modelů ve službě Azure Machine Learning

 • V současnosti je možné používat modely služby Azure Machine Learning s Azure IoT Edge zdarma.

 • Ne. Webové služby je možné volat, kolikrát je potřeba, a fakturaci Správy modelů to nijak neovlivní. Máte plnou kontrolu nad škálováním svých nasazení pro splnění potřeb vašich aplikací.

 • Model je výstupem procesu trénování a jedná se o aplikování algoritmu machine learningu na trénovací data. Služba Správa modelů umožňuje nasadit modely jako webové služby, spravovat různé verze modelů a monitorovat výkon modelů a související metriky. Spravované modely jsou modely registrované v účtu Správy modelů ve službě Azure Machine Learning. Představte si například scénář, kdy se pokoušíte o prognózu prodeje. V průběhu fáze experimentování vygenerujete mnoho modelů s využitím různých datových sad nebo algoritmů. Pokud jste vygenerovali čtyři modely s různou přesností, můžete se rozhodnout registrovat jenom model s nejvyšší přesností.

  Kdykoli registrujete nový model nebo novou verzi existujícího modelu, započítá se jako součást vašeho plánu. Kdykoli můžete mít až maximální počet spravovaných modelů, který udávají vaše zakoupené úrovně.

 • Služba Správa modelů umožňuje nasazovat v Azure modely jako zabalené kontejnery webové služby, které je možné vyvolat pomocí rozhraní REST API. Každá webová služba se počítá jako jedno nasazení a do vašeho plánu se započítává celkový počet aktivních spuštěných nasazení. Kdykoli můžete mít až maximální počet nasazení, který udává vaše zakoupená úroveň. Pokud použijeme příklad prognózování prodeje, nasazením nejvýkonnějšího modelu navýšíte svůj plán o jedno nasazení. Pokud následně model přetrénujete a znovu nasadíte, budete mít dvě nasazení. Pokud vyhodnotíte, že je nový model lepší, a původní model odstraníte, počet vašich nasazení se o jedno sníží.

 • Správa modelů ve službě Azure Machine Learning může vaše nasazení spouštět jako kontejnery Dockeru ve službě Azure Container Service, na virtuálních počítačích Azure a místních počítačích. Do budoucna připravujeme další cíle. Nezapomeňte, že se vám budou nezávisle účtovat veškeré spotřebované výpočetní prostředky podle jejich příslušných cen.

 • Služba Správa modelů ve službě Azure Machine Learning poskytuje vylepšené funkce pro optimalizaci nasazování ve velkých clusterech. Můžete nasadit a spravovat modely až do celkového počtu jader nasazených napříč výpočetními prostředky, které jste zřídili. Pokud jste třeba nasadili cluster Azure Container Service s použitím 2 hlavních uzlů v podobě virtuálních počítačů D13 (8 jader na uzel) a 10 pracovních uzlů v podobě virtuálních počítačů D13 (8 jader na uzel), váš celkový počet jader je (2 × 8) + (10 × 8) = 96.

 • Na jedno předplatné Azure je možné přidělit jenom jednu jednotku úrovně Vývoj/testování, ale je možné kombinovat více jednotek úrovně S1, S2 a S3. Pokud například chcete mít 25 spravovaných nasazení, můžete zakoupit 3 jednotky Správy modelů úrovně S1.

 • Počet jednotek můžete navýšit nebo snížit pomocí Portálu pro správu Azure nebo rozhraní příkazového řádku.

 • Nejlepšího výsledku dosáhnete nasazením modelů vytvořených pomocí služby Experimentování, ale možnost nasazovat modely není omezena na modely vytvořené pomocí služby Experimentování. Podporujeme různé modely (třeba Spark ML, TensorFlow, CNTK, scikit-learn, Keras atd.) vytvořené pomocí nástrojů jako Azure Batch AI Training, Microsoft ML Server nebo jiných nástrojů třetích stran.

 • Účtování se provádí denně. Pro účely účtování začíná den o půlnoci UTC. Faktury se generují každý měsíc. Konkrétní příklad: dejme tomu, že předplatíte službu Experimentování pro tým 10 uživatelů. Zakoupili jste také 3 jednotek Správy modelů úrovně S1.

  • Poplatky za účet Experimentování: (((licence × dny) − zahrnuté množství) × denní sazba)
  • 2 licence zdarma × 31 dnů = 62 dnů užívání licencí zahrnutých zdarma každý měsíc na jedno předplatné
  • Poplatky za účet Správy modelů: (jednotky × dny × denní sazba za úroveň)

  Pro fakturační měsíc o 30 dnech:

  • Poplatky za účet Experimentování: (((10 × 30) − 62) × denní sazba)
  • Poplatky za účet Správy modelů: (3 × 30 × denní sazba za úroveň)

  Mějte na paměti, že se vám budou samostatně účtovat poplatky za služby Azure využité společně se službou Azure Machine Learning, mimo jiné včetně poplatků za výpočty a služeb HDInsight, Azure Container Service, Azure Container Registry, Azure Blob Storage, Application Insights, Azure Key Vault, Visual Studio Team Services, Virtual Network, Azure Event Hubs a Azure Stream Analytics.

 • Ne. Balíčky Azure Machine Learning pro počítačové zpracování obrazu, analýzu textu a předvídání časových řad jsou bezplatné instalační balíčky pro Python. Můžete je stáhnout na tolik počítačů a pro tolik uživatelů, kolik potřebujete. Další informace o balíčcích AML
Další informace o cenách najdete v nejčastějších dotazech k dokumentaci.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Služby Machine Learning

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma