Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Zobrazuje se mobilní zobrazení Zobrazení plochy

Přeskočit navigaci

Dostupné produkty v jednotlivých oblastech

Produkty Globální Východ USA Východ USA 2 Střední část USA Střední část severu USA Střední část jihu USA Střed USA – západ Západ USA Západ USA 2 USA – Virginie USA (Gov) – Iowa Kanada – východ Kanada – střed Brazílie – jih
Produkty Globální Severní Evropa Západní Evropa Německo – střed Německo – severovýchod Spojené království – západ Spojené království – jih
Produkty Globální Jihovýchodní Asie Východní Asie Austrálie – východ Austrálie – jihovýchod Indie – střed Indie – západ Indie – jih Japonsko – východ Japonsko – západ
    Spojené státy Azure Government Kanada Brazílie
Produkty Globální Východ USA Východ USA 2 Střední část USA Střední část severu USA Střední část jihu USA Střed USA – západ Západ USA Západ USA 2 USA – Virginie USA (Gov) – Iowa Kanada – východ Kanada – střed Brazílie – jih
Služba Compute
Virtual Machines  
A0 – A7  
A8 – A11 (náročné na výpočetní výkon)                    
D-series            
Řada Dv2  
Řada DS            
Řada DSv2  
Řada F  
Řada Fs  
G-series                
Řada GS                  
H-series                      
N-Series                        
SAP HANA ve velkých instancích Azure                        
IP na úrovni instancí  
Red Hat Linux      
Rezervovaná IP adresa  
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps      
API Apps  
Cloud Services  
A0 – A7  
A8 – A11 (náročné na výpočetní výkon)                    
D-series            
Řada Dv2  
G-series                
H-series                      
IP na úrovni instancí  
Rezervovaná IP adresa  
Batch  
Azure Container Registry                      
Service Fabric  
Virtual Machine Scale Sets  
Azure Container Service              
Functions              
Sítě
CDN      
ExpressRoute                          
Azure DNS                          
Virtual Network  
Traffic Manager                          
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Storage
Storage  
Premium Storage    
Úložiště s vrstvami Hot a Cool      
Import/export        
Web a mobilní zařízení
API Management      
Media Services          
Encoding          
Streamování živě a na vyžádání          
Notification Hubs      
Search              
Mobile Engagement                          
Databáze
SQL Database  
Synchronizace dat SQL                    
DocumentDB        
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database    
Inteligentní funkce a analýzy
HDInsight              
HDInsight D-Series                          
HDInsight Dv2-Series                
Machine Learning                        
Data Factory                        
Pohyb dat            
Katalog dat                        
Power BI Embedded                
Data Lake Store                        
Služba Data Lake Analytics                        
Kognitivní služby                          
Rozhraní Academic Knowledge API                          
Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing                          
Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu                          
Content Moderator                          
Rozhraní Emotion API                          
Rozhraní Face API                          
Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service)                          
Rozhraní Recommendations API                          
Rozhraní API pro hledání pomocí služby Bing                          
Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího                          
Rozhraní Speech API služby Bing                          
Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing                          
Rozhraní Text Analytics API                          
Rozhraní Web Language Model API                          
Translator Speech API                          
Translator Text API                          
Azure Bot Service              
Azure Analysis Services                        
Dynamics 365 for Customer Insights                      
Internet of Things
Sada IoT                        
Azure IoT Hub                        
Stream Analytics              
Event Hubs  
Podniková integrace
StorSimple          
Service Bus  
BizTalk Services              
Logic Apps          
Zabezpečení a identita
Azure Active Directory                          
Enterprise State Roaming                        
Multi-Factor Authentication                          
Azure Active Directory Domain Services                  
Key Vault  
Azure Active Directory B2C              
Security Center                          
Vývojářské nástroje
Visual Studio Team Services                      
Sestavení a nasazení / sestavení (XAML)                      
Zátěžové testování                      
Visual Studio Application Insights                        
Azure DevTest Labs              
HockeyApp                          
Monitorování a správa
Advisor                          
Backup          
Site Recovery          
Scheduler  
Automation                    
Log Analytics                      
Zabezpečení a dodržování předpisů                        
Ochrana a obnovení            
Automatizace a řízení                          
Přehledy a analýza                          
Azure Monitor  
    Evropa Německo Spojené království
Produkty Globální Severní Evropa Západní Evropa Německo – střed Německo – severovýchod Spojené království – západ Spojené království – jih
Služba Compute
Virtual Machines  
A0 – A7  
A8 – A11 (náročné na výpočetní výkon)          
D-series          
Řada Dv2  
Řada DS          
Řada DSv2  
Řada F  
Řada Fs  
G-series          
Řada GS          
H-series            
N-Series            
SAP HANA ve velkých instancích Azure              
IP na úrovni instancí  
Red Hat Linux      
Rezervovaná IP adresa  
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Cloud Services  
A0 – A7  
A8 – A11 (náročné na výpočetní výkon)          
D-series          
Řada Dv2  
G-series          
H-series            
IP na úrovni instancí  
Rezervovaná IP adresa  
Batch  
Azure Container Registry              
Service Fabric  
Virtual Machine Scale Sets  
Azure Container Service          
Functions          
Sítě
CDN  
ExpressRoute            
Azure DNS            
Virtual Network  
Traffic Manager            
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Storage
Storage  
Premium Storage  
Úložiště s vrstvami Hot a Cool  
Import/export          
Web a mobilní zařízení
API Management      
Media Services          
Encoding          
Streamování živě a na vyžádání          
Notification Hubs      
Search          
Mobile Engagement            
Databáze
SQL Database  
Synchronizace dat SQL          
DocumentDB      
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database      
Inteligentní funkce a analýzy
HDInsight          
HDInsight D-Series              
HDInsight Dv2-Series          
Machine Learning          
Data Factory            
Pohyb dat          
Katalog dat          
Power BI Embedded        
Data Lake Store              
Služba Data Lake Analytics              
Kognitivní služby              
Rozhraní Academic Knowledge API              
Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing            
Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu              
Content Moderator              
Rozhraní Emotion API              
Rozhraní Face API              
Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service)              
Rozhraní Recommendations API              
Rozhraní API pro hledání pomocí služby Bing            
Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího              
Rozhraní Speech API služby Bing            
Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing            
Rozhraní Text Analytics API              
Rozhraní Web Language Model API              
Translator Speech API            
Translator Text API            
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services            
Dynamics 365 for Customer Insights              
Internet of Things
Sada IoT      
Azure IoT Hub      
Stream Analytics      
Event Hubs  
Podniková integrace
StorSimple      
Service Bus  
BizTalk Services          
Logic Apps          
Zabezpečení a identita
Azure Active Directory            
Enterprise State Roaming          
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services          
Key Vault  
Azure Active Directory B2C      
Security Center            
Vývojářské nástroje
Visual Studio Team Services            
Sestavení a nasazení / sestavení (XAML)            
Zátěžové testování            
Visual Studio Application Insights          
Azure DevTest Labs          
HockeyApp            
Monitorování a správa
Advisor            
Backup          
Site Recovery          
Scheduler  
Automation          
Log Analytics            
Zabezpečení a dodržování předpisů            
Ochrana a obnovení          
Automatizace a řízení            
Přehledy a analýza            
Azure Monitor      
    Asie a Tichomoří Austrálie Indie Japonsko
Produkty Globální Jihovýchodní Asie Východní Asie Austrálie – východ Austrálie – jihovýchod Indie – střed Indie – západ Indie – jih Japonsko – východ Japonsko – západ
Služba Compute
Virtual Machines  
A0 – A7  
A8 – A11 (náročné na výpočetní výkon)                  
D-series        
Řada Dv2  
Řada DS        
Řada DSv2  
Řada F  
Řada Fs  
G-series                
Řada GS                
H-series                    
N-Series                  
SAP HANA ve velkých instancích Azure                    
IP na úrovni instancí  
Red Hat Linux  
Rezervovaná IP adresa  
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps      
API Apps  
Cloud Services  
A0 – A7  
A8 – A11 (náročné na výpočetní výkon)                  
D-series        
Řada Dv2  
G-series                
H-series                    
IP na úrovni instancí  
Rezervovaná IP adresa  
Batch  
Azure Container Registry                    
Service Fabric  
Virtual Machine Scale Sets  
Azure Container Service      
Functions        
Sítě
CDN  
ExpressRoute                  
Azure DNS                  
Virtual Network  
Traffic Manager                  
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Storage
Storage  
Premium Storage    
Úložiště s vrstvami Hot a Cool  
Import/export      
Web a mobilní zařízení
API Management  
Media Services  
Encoding  
Streamování živě a na vyžádání  
Notification Hubs  
Search          
Mobile Engagement                    
Databáze
SQL Database  
Synchronizace dat SQL                
DocumentDB  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database  
Inteligentní funkce a analýzy
HDInsight      
HDInsight D-Series                  
HDInsight Dv2-Series        
Machine Learning                
Data Factory                    
Pohyb dat          
Katalog dat                
Power BI Embedded              
Data Lake Store                    
Služba Data Lake Analytics                    
Kognitivní služby                    
Rozhraní Academic Knowledge API                    
Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing                  
Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu                    
Content Moderator                    
Rozhraní Emotion API                    
Rozhraní Face API                    
Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service)                    
Rozhraní Recommendations API                    
Rozhraní API pro hledání pomocí služby Bing                  
Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího                    
Rozhraní Speech API služby Bing                  
Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing                  
Rozhraní Text Analytics API                    
Rozhraní Web Language Model API                    
Translator Speech API                  
Translator Text API                  
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services                    
Dynamics 365 for Customer Insights                    
Internet of Things
Sada IoT        
Azure IoT Hub        
Stream Analytics      
Event Hubs  
Podniková integrace
StorSimple        
Service Bus  
BizTalk Services        
Logic Apps        
Zabezpečení a identita
Azure Active Directory                  
Enterprise State Roaming                
Multi-Factor Authentication                  
Azure Active Directory Domain Services            
Key Vault  
Azure Active Directory B2C                    
Security Center                  
Vývojářské nástroje
Visual Studio Team Services                
Sestavení a nasazení / sestavení (XAML)                
Zátěžové testování                
Visual Studio Application Insights                    
Azure DevTest Labs    
HockeyApp                  
Monitorování a správa
Advisor                  
Backup    
Site Recovery    
Scheduler  
Automation            
Log Analytics                
Zabezpečení a dodržování předpisů                
Ochrana a obnovení    
Automatizace a řízení                
Přehledy a analýza                
Azure Monitor