Zobrazuje se mobilní zobrazení Zobrazení plochy

Dostupné produkty v jednotlivých oblastech

Produkty Globální Východ USA Východ USA 2 Střed USA Střed USA – sever Střed USA – jih Střed USA – západ Západ USA Západ USA 2 USA (Gov) – Virginia USA (Gov) – Iowa US DoD – východ US DoD – střed Kanada – východ Kanada – střed Brazílie – jih
Produkty Globální Severní Evropa Západní Evropa Německo – střed Německo – severovýchod Spojené království – západ Spojené království – jih
Produkty Globální Jihovýchodní Asie Východní Asie Austrálie – východ Austrálie – jihovýchod Indie – střed Indie – západ Indie – jih Japonsko – východ Japonsko – západ Korea – střed Korea – jih
    Spojené státy Azure Government Kanada Brazílie
Produkty Globální Východ USA Východ USA 2 Střed USA Střed USA – sever Střed USA – jih Střed USA – západ Západ USA Západ USA 2 USA (Gov) – Virginia USA (Gov) – Iowa US DoD – východ US DoD – střed Kanada – východ Kanada – střed Brazílie – jih
Služba Compute
Virtual Machines  
A0 – A7  
Av2      
A8 – A11 (náročné na výpočetní výkon)                    
D-series                
Řada Dv2  
Řada DS                
Řada DSv2    
Řada F  
Řada Fs    
G-series                      
Řada GS                      
H-series                        
Řada NC                            
Řada NV                          
SAP HANA ve velkých instancích Azure                            
IP na úrovni instancí  
L-Series                      
Red Hat Linux  
Rezervovaná IP adresa  
App Service      
Web Apps      
Mobile Apps      
API Apps      
Cloud Services  
A0 – A7  
Av2      
A8 – A11 (náročné na výpočetní výkon)                    
D-series                
Řada Dv2  
G-series                      
H-series                        
IP na úrovni instancí  
Rezervovaná IP adresa  
Batch      
Azure Container Registry          
Service Fabric  
Virtual Machine Scale Sets  
Azure Container Service                  
Functions              
Sítě
Content Delivery Network                              
ExpressRoute  
Okruhy ExpressRoute                              
Brány ExpressRoute          
Azure DNS                              
Virtual Network  
Traffic Manager                              
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Network Watcher                          
Storage
Storage  
Diskové úložiště    
Studená a horká vrstva Blob Storage          
Import/export        
Managed Disks          
Web a mobilní zařízení
API Management          
Media Services              
Encoding              
Live and On-Demand Streaming              
Notification Hubs          
Azure Search                  
Mobile Engagement                              
Databáze
SQL Database  
Synchronizace dat SQL                        
DocumentDB          
SQL Data Warehouse      
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database        
Inteligentní funkce a analýzy
HDInsight        
HDInsight Linux        
HDInsight Windows                
Machine Learning                          
Data Factory                          
Pohyb dat              
Power BI Embedded                    
Data Lake Store                            
Data Lake Analytics                            
Cognitive Services                              
Rozhraní Academic Knowledge API                              
Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing                              
Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu                              
Content Moderator                              
Custom Speech Service                              
Rozhraní Emotion API                              
Rozhraní Face API                              
Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service)                              
Rozhraní Recommendations API                              
Rozhraní API pro hledání pomocí služby Bing                              
Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího                              
Rozhraní Speech API služby Bing                              
Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing                              
Rozhraní Text Analytics API                              
Rozhraní Web Language Model API                              
Translator Speech API                              
Translator Text API                              
Azure Bot Service                  
Azure Analysis Services                  
Dynamics 365 for Customer Insights                          
Internet of Things
IoT Suite                            
Centrum IoT                        
Stream Analytics                  
Event Hubs  
Time Series Insights                            
Podniková integrace
StorSimple              
Service Bus  
BizTalk Services                  
Data Catalog                            
Logic Apps          
Zabezpečení a identita
Azure Active Directory                              
Enterprise State Roaming                            
Multi-Factor Authentication                              
Azure Active Directory Domain Services            
Key Vault  
Azure Active Directory B2C                  
Security Center                              
Vývojářské nástroje
Visual Studio Team Services                        
Sestavení a nasazení / sestavení (XAML)                        
Zátěžové testování                        
Application Insights                            
Azure DevTest Labs          
HockeyApp                              
Monitorování a správa
Advisor                              
Backup      
Site Recovery      
Scheduler  
Automation                      
Log Analytics                        
Zabezpečení a dodržování předpisů                            
Ochrana a obnovení                
Automatizace a řízení                              
Přehledy a analýza                              
Mapa služeb                              
Azure Monitor      
Protokoly aktivit a výstrahy                              
Metriky a výstrahy          
Diagnostické protokoly                              
Automatické škálování          
Skupiny akcí                              
    Evropa Německo Spojené království
Produkty Globální Severní Evropa Západní Evropa Německo – střed Německo – severovýchod Spojené království – západ Spojené království – jih
Služba Compute
Virtual Machines  
A0 – A7  
Av2  
A8 – A11 (náročné na výpočetní výkon)          
D-series          
Řada Dv2  
Řada DS          
Řada DSv2  
Řada F  
Řada Fs  
G-series          
Řada GS          
H-series          
Řada NC              
Řada NV            
SAP HANA ve velkých instancích Azure              
IP na úrovni instancí  
L-Series              
Red Hat Linux  
Rezervovaná IP adresa  
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Cloud Services  
A0 – A7  
Av2  
A8 – A11 (náročné na výpočetní výkon)          
D-series          
Řada Dv2  
G-series          
H-series          
IP na úrovni instancí  
Rezervovaná IP adresa  
Batch  
Azure Container Registry      
Service Fabric  
Virtual Machine Scale Sets  
Azure Container Service          
Functions        
Sítě
Content Delivery Network            
ExpressRoute  
Okruhy ExpressRoute            
Brány ExpressRoute  
Azure DNS            
Virtual Network  
Traffic Manager            
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Network Watcher              
Storage
Storage  
Diskové úložiště  
Studená a horká vrstva Blob Storage  
Import/export          
Managed Disks      
Web a mobilní zařízení
API Management      
Media Services          
Encoding          
Live and On-Demand Streaming          
Notification Hubs      
Azure Search        
Mobile Engagement            
Databáze
SQL Database  
Synchronizace dat SQL          
DocumentDB  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database      
Inteligentní funkce a analýzy
HDInsight  
HDInsight Linux  
HDInsight Windows          
Machine Learning          
Data Factory            
Pohyb dat          
Power BI Embedded        
Data Lake Store            
Data Lake Analytics            
Cognitive Services              
Rozhraní Academic Knowledge API              
Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing            
Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu              
Content Moderator              
Custom Speech Service              
Rozhraní Emotion API              
Rozhraní Face API              
Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service)              
Rozhraní Recommendations API              
Rozhraní API pro hledání pomocí služby Bing            
Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího              
Rozhraní Speech API služby Bing            
Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing            
Rozhraní Text Analytics API              
Rozhraní Web Language Model API              
Translator Speech API            
Translator Text API            
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services        
Dynamics 365 for Customer Insights              
Internet of Things
IoT Suite      
Centrum IoT      
Stream Analytics      
Event Hubs  
Time Series Insights          
Podniková integrace
StorSimple      
Service Bus  
BizTalk Services          
Data Catalog          
Logic Apps          
Zabezpečení a identita
Azure Active Directory            
Enterprise State Roaming          
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services          
Key Vault  
Azure Active Directory B2C      
Security Center            
Vývojářské nástroje
Visual Studio Team Services            
Sestavení a nasazení / sestavení (XAML)            
Zátěžové testování            
Application Insights          
Azure DevTest Labs      
HockeyApp            
Monitorování a správa
Advisor            
Backup      
Site Recovery      
Scheduler  
Automation        
Log Analytics            
Zabezpečení a dodržování předpisů            
Ochrana a obnovení          
Automatizace a řízení            
Přehledy a analýza            
Mapa služeb            
Azure Monitor      
Protokoly aktivit a výstrahy            
Metriky a výstrahy      
Diagnostické protokoly            
Automatické škálování      
Skupiny akcí            
    Asie a Tichomoří Austrálie Indie Japonsko Korea
Produkty Globální Jihovýchodní Asie Východní Asie Austrálie – východ Austrálie – jihovýchod Indie – střed Indie – západ Indie – jih Japonsko – východ Japonsko – západ Korea – střed Korea – jih
Služba Compute
Virtual Machines  
A0 – A7  
Av2  
A8 – A11 (náročné na výpočetní výkon)                      
D-series            
Řada Dv2  
Řada DS            
Řada DSv2  
Řada F  
Řada Fs  
G-series                  
Řada GS                  
H-series                      
Řada NC                        
Řada NV                    
SAP HANA ve velkých instancích Azure                        
IP na úrovni instancí  
L-Series                  
Red Hat Linux  
Rezervovaná IP adresa  
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Cloud Services  
A0 – A7  
Av2  
A8 – A11 (náročné na výpočetní výkon)                      
D-series            
Řada Dv2  
G-series                  
H-series                      
IP na úrovni instancí  
Rezervovaná IP adresa  
Batch  
Azure Container Registry        
Service Fabric  
Virtual Machine Scale Sets  
Azure Container Service          
Functions          
Sítě
Content Delivery Network                      
ExpressRoute  
Okruhy ExpressRoute                      
Brány ExpressRoute  
Azure DNS                      
Virtual Network  
Traffic Manager                      
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Network Watcher                        
Storage
Storage  
Diskové úložiště  
Studená a horká vrstva Blob Storage  
Import/export          
Managed Disks  
Web a mobilní zařízení
API Management  
Media Services      
Encoding      
Live and On-Demand Streaming      
Notification Hubs      
Azure Search            
Mobile Engagement                        
Databáze
SQL Database  
Synchronizace dat SQL                    
DocumentDB  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database      
Inteligentní funkce a analýzy
HDInsight          
HDInsight Linux          
HDInsight Windows          
Machine Learning                    
Data Factory                        
Pohyb dat              
Power BI Embedded                
Data Lake Store                        
Data Lake Analytics                        
Cognitive Services                        
Rozhraní Academic Knowledge API                        
Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing                      
Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu                        
Content Moderator                        
Custom Speech Service                        
Rozhraní Emotion API                        
Rozhraní Face API                        
Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service)                        
Rozhraní Recommendations API                        
Rozhraní API pro hledání pomocí služby Bing                      
Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího                        
Rozhraní Speech API služby Bing                      
Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing                      
Rozhraní Text Analytics API                        
Rozhraní Web Language Model API                        
Translator Speech API                      
Translator Text API                      
Azure Bot Service            
Azure Analysis Services                
Dynamics 365 for Customer Insights                        
Internet of Things
IoT Suite            
Centrum IoT          
Stream Analytics        
Event Hubs  
Time Series Insights                        
Podniková integrace
StorSimple        
Service Bus  
BizTalk Services            
Data Catalog                    
Logic Apps      
Zabezpečení a identita
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                    
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services      
Key Vault  
Azure Active Directory B2C                        
Security Center                      
Vývojářské nástroje
Visual Studio Team Services                    
Sestavení a nasazení / sestavení (XAML)                    
Zátěžové testování                    
Application Insights                        
Azure DevTest Labs        
HockeyApp                      
Monitorování a správa
Advisor                      
Backup        
Site Recovery        
Scheduler  
Automation                
Log Analytics                    
Zabezpečení a dodržování předpisů                    
Ochrana a obnovení        
Automatizace a řízení                    
Přehledy a analýza                    
Mapa služeb                        
Azure Monitor  
Protokoly aktivit a výstrahy                      
Metriky a výstrahy  
Diagnostické protokoly                      
Automatické škálování  
Skupiny akcí