Zobrazuje se mobilní zobrazení Zobrazení plochy

Dostupné produkty v jednotlivých oblastech

With 32 announced regions, more than any other cloud provider, Azure makes it easy to choose the datacenter and regions that's right for you and your customers.

Spojené státy Azure Government Kanada Brazílie Evropa Německo Spojené království Asie a Tichomoří Austrálie Indie Japonsko Korea
Produkty Non-Regional* Východ USA Východ USA 2 Střed USA Střed USA – sever Střed USA – jih Střed USA – západ Západ USA Západ USA 2 USA (Gov) – Virginia USA (Gov) – Iowa US DoD – východ US DoD – střed Kanada – východ Kanada – střed Brazílie – jih Severní Evropa Západní Evropa Německo – střed Německo – severovýchod Spojené království – západ Spojené království – jih Jihovýchodní Asie Východní Asie Austrálie – východ Austrálie – jihovýchod Indie – střed Indie – západ Indie – jih Japonsko – východ Japonsko – západ Korea – střed Korea – jih
Virtual Machines
A0 – A7
Av2
A8 – A11 (náročné na výpočetní výkon)
D-series
Řada Dv2
Dv3-series
Řada DS
Řada DSv2
Ev3-series
Řada F
Řada Fs
G-series
M-series
Řada GS
H-series
Řada NC
Řada NV
SAP HANA ve velkých instancích Azure
IP na úrovni instancí
L-Series
Red Hat Linux
Rezervovaná IP adresa
Cloud Services
A0 – A7
Av2
A8 – A11 (náročné na výpočetní výkon)
D-series
Řada Dv2
Dv3-series
Ev3-series
G-series
M-series
H-series
IP na úrovni instancí
Rezervovaná IP adresa
Virtual Machine Scale Sets
Functions
Content Delivery Network
ExpressRoute
Okruhy ExpressRoute
Brány ExpressRoute
Azure DNS
Virtual Network
Traffic Manager
Load Balancer
VPN Gateway
Application Gateway
Network Watcher
Storage
Diskové úložiště
Studená a horká vrstva Blob Storage
Import/export
Backup
StorSimple
Site Recovery
Data Lake Store
Managed Disks
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
API Management
Content Delivery Network
Media Services
Encoding
Live and On-Demand Streaming
Notification Hubs
Azure Search
Mobile Engagement
Logic Apps
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Batch
Container Registry
Service Fabric
Container Service
SQL Database
Synchronizace dat SQL
Databáze Azure Cosmos
SQL Data Warehouse
Data Factory
Pohyb dat
Redis Cache
SQL Server Stretch Database
Azure Database for MySQL
Azure Database for PostgreSQL
HDInsight
HDInsight Linux
HDInsight Windows
Machine Learning
Stream Analytics
Data Factory
Pohyb dat
Log Analytics
Data Catalog
Data Lake Store
Data Lake Analytics
Cognitive Services
Rozhraní Academic Knowledge API
Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing
Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu
Content Moderator
Custom Speech Service
Rozhraní Emotion API
Rozhraní Face API
Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service)
Rozhraní Recommendations API
Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího
Rozhraní Speech API služby Bing
Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing
Rozhraní Text Analytics API
Translator Speech API
Translator Text API
Rozhraní Web Language Model API
Rozhraní API pro hledání na webu pomocí služby Bing
Rozhraní API pro hledání zpráv služby Bing
Rozhraní API pro hledání obrázků pomocí služby Bing
Rozhraní API pro hledání videí pomocí služby Bing
Azure Bot Service
Azure Analysis Services
Dynamics 365 for Customer Insights
Cognitive Services
Rozhraní Academic Knowledge API
Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing
Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu
Content Moderator
Custom Speech Service
Rozhraní Emotion API
Rozhraní Face API
Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service)
Rozhraní Recommendations API
Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího
Rozhraní Speech API služby Bing
Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing
Rozhraní Text Analytics API
Translator Speech API
Translator Text API
Rozhraní Web Language Model API
Rozhraní API pro hledání na webu pomocí služby Bing
Rozhraní API pro hledání zpráv služby Bing
Rozhraní API pro hledání obrázků pomocí služby Bing
Rozhraní API pro hledání videí pomocí služby Bing
IoT Suite
Centrum IoT
Machine Learning
Stream Analytics
Event Hubs
Notification Hubs
Time Series Insights
StorSimple
API Management
Data Factory
Pohyb dat
Service Bus
Data Catalog
SQL Server Stretch Database
Logic Apps
Azure Active Directory
Enterprise State Roaming
Multi-Factor Authentication
Azure Active Directory Domain Services
Key Vault
Azure Active Directory B2C
Security Center
Visual Studio Team Services
Sestavení a nasazení / sestavení (XAML)
Zátěžové testování
API Management
Application Insights
Azure DevTest Labs
HockeyApp
Advisor
Backup
Site Recovery
Application Insights
Scheduler
Automation
Log Analytics
Traffic Manager
Zabezpečení a dodržování předpisů
Ochrana a obnovení
Automatizace a řízení
Přehledy a analýza
Mapa služeb
Azure Monitor
Protokoly aktivit a výstrahy
Metriky a výstrahy
Diagnostické protokoly
Automatické škálování
Skupiny akcí
Network Watcher
*Non-Regional services are ones where there is no dependency on a specific Azure region