Zobrazuje se mobilní zobrazení Zobrazení plochy

Dostupné produkty v jednotlivých oblastech

Produkty Globální Východ USA Východ USA 2 Střední část USA Střední část severu USA Střední část jihu USA Střed USA – západ Západ USA Západ USA 2 USA – Virginie USA (Gov) – Iowa Ministerstvo obrany USA – východ Ministerstvo obrany USA – střed Kanada – východ Kanada – střed Brazílie – jih
Produkty Globální Severní Evropa Západní Evropa Německo – střed Německo – severovýchod Spojené království – západ Spojené království – jih
Produkty Globální Jihovýchodní Asie Východní Asie Austrálie – východ Austrálie – jihovýchod Indie – střed Indie – západ Indie – jih Japonsko – východ Japonsko – západ
    Spojené státy Azure Government Kanada Brazílie
Produkty Globální Východ USA Východ USA 2 Střední část USA Střední část severu USA Střední část jihu USA Střed USA – západ Západ USA Západ USA 2 USA – Virginie USA (Gov) – Iowa Ministerstvo obrany USA – východ Ministerstvo obrany USA – střed Kanada – východ Kanada – střed Brazílie – jih
Služba Compute
Virtual Machines  
A0 – A7  
Av2      
A8 – A11 (náročné na výpočetní výkon)                  
D-series                
Řada Dv2  
Řada DS                
Řada DSv2      
Řada F  
Řada Fs      
G-series                      
Řada GS                      
H-series                        
Řada NC                            
Řada NV                              
SAP HANA ve velkých instancích Azure                            
IP na úrovni instancí  
Red Hat Linux  
Rezervovaná IP adresa  
App Service      
Web Apps      
Mobile Apps          
API Apps      
Cloud Services  
A0 – A7  
Av2      
A8 – A11 (náročné na výpočetní výkon)                  
D-series                
Řada Dv2  
G-series                      
H-series                        
IP na úrovni instancí  
Rezervovaná IP adresa  
Batch      
Azure Container Registry                          
Service Fabric  
Virtual Machine Scale Sets  
Azure Container Service                  
Functions                  
Sítě
Content Delivery Network                              
ExpressRoute                              
Azure DNS                              
Virtual Network  
Traffic Manager                              
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Storage
Storage  
Diskové úložiště    
Studená a horká vrstva Blob Storage          
Import/export        
Web a mobilní zařízení
API Management          
Media Services              
Encoding              
Streamování živě a na vyžádání              
Notification Hubs          
Azure Search                  
Mobile Engagement                              
Databáze
SQL Database  
Synchronizace dat SQL                        
DocumentDB          
SQL Data Warehouse      
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database        
Inteligentní funkce a analýzy
HDInsight          
HDInsight A1-A3 – Windows                  
HDInsight A1-A3 – Linux          
HDInsight A4-A7 – Windows                    
HDInsight A4-A7 – Linux              
HDInsight A10-A11 – Windows                    
HDInsight A10-A11 – Linux              
HDInsight D-Series – Windows                  
HDInsight D-Series – Linux            
HDInsight Dv2-Series – Windows                  
HDInsight Dv2-Series – Linux          
Machine Learning                          
Data Factory                            
Pohyb dat              
Power BI Embedded                    
Data Lake Store                            
Data Lake Analytics                            
Cognitive Services                              
Rozhraní Academic Knowledge API                              
Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing                              
Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu                              
Content Moderator                              
Rozhraní Emotion API                              
Rozhraní Face API                              
Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service)                              
Rozhraní Recommendations API                              
Rozhraní API pro hledání pomocí služby Bing                              
Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího                              
Rozhraní Speech API služby Bing                              
Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing                              
Rozhraní Text Analytics API                              
Rozhraní Web Language Model API                              
Translator Speech API                              
Translator Text API                              
Azure Bot Service                  
Azure Analysis Services                        
Dynamics 365 for Customer Insights                          
Internet of Things
IoT Suite                            
Azure IoT Hub                            
Stream Analytics                  
Event Hubs  
Podniková integrace
StorSimple              
Service Bus  
BizTalk Services                  
Data Catalog                            
Logic Apps              
Zabezpečení a identita
Azure Active Directory                              
Enterprise State Roaming                            
Multi-Factor Authentication                              
Azure Active Directory Domain Services                    
Key Vault  
Azure Active Directory B2C                  
Security Center                              
Vývojářské nástroje
Visual Studio Team Services                        
Sestavení a nasazení / sestavení (XAML)                        
Zátěžové testování                        
Application Insights                            
Azure DevTest Labs          
HockeyApp                              
Monitorování a správa
Advisor                              
Backup              
Site Recovery              
Scheduler  
Automation                        
Log Analytics                          
Zabezpečení a dodržování předpisů                            
Ochrana a obnovení                
Automatizace a řízení                              
Přehledy a analýza                              
Azure Monitor      
Protokol aktivit                              
Výstrahy a metriky          
Diagnostické protokoly                              
Automatické škálování          
    Evropa Německo Spojené království
Produkty Globální Severní Evropa Západní Evropa Německo – střed Německo – severovýchod Spojené království – západ Spojené království – jih
Služba Compute
Virtual Machines  
A0 – A7  
Av2  
A8 – A11 (náročné na výpočetní výkon)          
D-series          
Řada Dv2  
Řada DS          
Řada DSv2  
Řada F  
Řada Fs  
G-series          
Řada GS          
H-series            
Řada NC              
Řada NV            
SAP HANA ve velkých instancích Azure              
IP na úrovni instancí  
Red Hat Linux  
Rezervovaná IP adresa  
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Cloud Services  
A0 – A7  
Av2  
A8 – A11 (náročné na výpočetní výkon)          
D-series          
Řada Dv2  
G-series          
H-series            
IP na úrovni instancí  
Rezervovaná IP adresa  
Batch  
Azure Container Registry            
Service Fabric  
Virtual Machine Scale Sets  
Azure Container Service          
Functions        
Sítě
Content Delivery Network            
ExpressRoute            
Azure DNS            
Virtual Network  
Traffic Manager            
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Storage
Storage  
Diskové úložiště  
Studená a horká vrstva Blob Storage  
Import/export          
Web a mobilní zařízení
API Management      
Media Services          
Encoding          
Streamování živě a na vyžádání          
Notification Hubs      
Azure Search          
Mobile Engagement            
Databáze
SQL Database  
Synchronizace dat SQL          
DocumentDB      
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database      
Inteligentní funkce a analýzy
HDInsight      
HDInsight A1-A3 – Windows      
HDInsight A1-A3 – Linux      
HDInsight A4-A7 – Windows      
HDInsight A4-A7 – Linux      
HDInsight A10-A11 – Windows      
HDInsight A10-A11 – Linux      
HDInsight D-Series – Windows      
HDInsight D-Series – Linux      
HDInsight Dv2-Series – Windows      
HDInsight Dv2-Series – Linux      
Machine Learning          
Data Factory            
Pohyb dat          
Power BI Embedded        
Data Lake Store              
Data Lake Analytics              
Cognitive Services              
Rozhraní Academic Knowledge API              
Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing            
Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu              
Content Moderator              
Rozhraní Emotion API              
Rozhraní Face API              
Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service)              
Rozhraní Recommendations API              
Rozhraní API pro hledání pomocí služby Bing            
Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího              
Rozhraní Speech API služby Bing            
Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing            
Rozhraní Text Analytics API              
Rozhraní Web Language Model API              
Translator Speech API            
Translator Text API            
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services          
Dynamics 365 for Customer Insights              
Internet of Things
IoT Suite      
Azure IoT Hub      
Stream Analytics      
Event Hubs  
Podniková integrace
StorSimple      
Service Bus  
BizTalk Services          
Data Catalog          
Logic Apps          
Zabezpečení a identita
Azure Active Directory            
Enterprise State Roaming          
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services          
Key Vault  
Azure Active Directory B2C      
Security Center            
Vývojářské nástroje
Visual Studio Team Services            
Sestavení a nasazení / sestavení (XAML)            
Zátěžové testování            
Application Insights          
Azure DevTest Labs      
HockeyApp            
Monitorování a správa
Advisor            
Backup          
Site Recovery          
Scheduler  
Automation          
Log Analytics            
Zabezpečení a dodržování předpisů            
Ochrana a obnovení          
Automatizace a řízení            
Přehledy a analýza            
Azure Monitor      
Protokol aktivit            
Výstrahy a metriky      
Diagnostické protokoly            
Automatické škálování      
    Asie a Tichomoří Austrálie Indie Japonsko
Produkty Globální Jihovýchodní Asie Východní Asie Austrálie – východ Austrálie – jihovýchod Indie – střed Indie – západ Indie – jih Japonsko – východ Japonsko – západ
Služba Compute
Virtual Machines  
A0 – A7  
Av2  
A8 – A11 (náročné na výpočetní výkon)                  
D-series        
Řada Dv2  
Řada DS        
Řada DSv2  
Řada F  
Řada Fs  
G-series              
Řada GS              
H-series                    
Řada NC                    
Řada NV                  
SAP HANA ve velkých instancích Azure                    
IP na úrovni instancí  
Red Hat Linux  
Rezervovaná IP adresa  
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps      
API Apps  
Cloud Services  
A0 – A7  
Av2  
A8 – A11 (náročné na výpočetní výkon)                  
D-series        
Řada Dv2  
G-series              
H-series                    
IP na úrovni instancí  
Rezervovaná IP adresa  
Batch  
Azure Container Registry                    
Service Fabric  
Virtual Machine Scale Sets  
Azure Container Service      
Functions        
Sítě
Content Delivery Network                  
ExpressRoute                  
Azure DNS                  
Virtual Network  
Traffic Manager                  
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Storage
Storage  
Diskové úložiště    
Studená a horká vrstva Blob Storage  
Import/export      
Web a mobilní zařízení
API Management  
Media Services  
Encoding  
Streamování živě a na vyžádání  
Notification Hubs  
Azure Search          
Mobile Engagement                    
Databáze
SQL Database  
Synchronizace dat SQL                
DocumentDB  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database  
Inteligentní funkce a analýzy
HDInsight      
HDInsight A1-A3 – Windows      
HDInsight A1-A3 – Linux      
HDInsight A4-A7 – Windows      
HDInsight A4-A7 – Linux      
HDInsight A10-A11 – Windows      
HDInsight A10-A11 – Linux      
HDInsight D-Series – Windows      
HDInsight D-Series – Linux      
HDInsight Dv2-Series – Windows      
HDInsight Dv2-Series – Linux      
Machine Learning                
Data Factory                    
Pohyb dat          
Power BI Embedded            
Data Lake Store                    
Data Lake Analytics                    
Cognitive Services                    
Rozhraní Academic Knowledge API                    
Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing                  
Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu                    
Content Moderator                    
Rozhraní Emotion API                    
Rozhraní Face API                    
Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service)                    
Rozhraní Recommendations API                    
Rozhraní API pro hledání pomocí služby Bing                  
Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího                    
Rozhraní Speech API služby Bing                  
Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing                  
Rozhraní Text Analytics API                    
Rozhraní Web Language Model API                    
Translator Speech API                  
Translator Text API                  
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services                  
Dynamics 365 for Customer Insights                    
Internet of Things
IoT Suite        
Azure IoT Hub        
Stream Analytics      
Event Hubs  
Podniková integrace
StorSimple        
Service Bus  
BizTalk Services        
Data Catalog                
Logic Apps        
Zabezpečení a identita
Azure Active Directory                  
Enterprise State Roaming                
Multi-Factor Authentication                  
Azure Active Directory Domain Services            
Key Vault  
Azure Active Directory B2C                    
Security Center                  
Vývojářské nástroje
Visual Studio Team Services                
Sestavení a nasazení / sestavení (XAML)                
Zátěžové testování                
Application Insights                    
Azure DevTest Labs    
HockeyApp                  
Monitorování a správa
Advisor                  
Backup    
Site Recovery    
Scheduler  
Automation            
Log Analytics                
Zabezpečení a dodržování předpisů                
Ochrana a obnovení    
Automatizace a řízení                
Přehledy a analýza                
Azure Monitor  
Protokol aktivit                  
Výstrahy a metriky  
Diagnostické protokoly                  
Automatické škálování