Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Kontrola pravopisu Bingu

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převáděny pomocí referenčních kurzů Thomson Reuters aktualizovaných k prvnímu dni každého kalendářního měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace o cenách Azure najdete v tématu časté otázky.

 Rozhraní API pro vyhledávání Bingu se přesouvají z platformy Cognitive Services Platform do nové oblasti pod Microsoft.com. Od 30. října 2020 se stávající instance rozhraní API pro vyhledávání Bingu zřízené prostřednictvím Cognitive Services budou dál podporovat ještě tři roky nebo do konce příslušné smlouvy Enterprise, podle toho, co nastane dřív. Všechny nové instance služby Vyhledávání Bingu bude nutné zřídit tak, jak je zdokumentováno tady.

Instance Transakce za sekundu Funkce Cena
Zdarma 5 TPS Kontrola pravopisu Bingu 1 000 transakcí zdarma za měsíc
Standard 100 TPS Kontrola pravopisu Bingu $5 za 10 000 transakcí
Rozhraní API pro kontrolu pravopisu Bingu je taky dostupné v rámci plánů vyhledávání Bingu, které nabízejí zvýšenou hodnotu a flexibilitu. Prohlédněte si dál podrobnosti o cenách pro příslušné plány vyhledávání Bingu:
Instance Transakce za sekundu Funkce Cena
Vyhledávání Bingu v7 S1 250 TPS Webové vyhledávání Bingu
Vyhledávání obrázků Bingu
Vyhledávání zpráv Bingu
Vyhledávání videí Bingu
Vyhledávání entit Bingu
Automatické návrhy Bingu*
Kontrola pravopisu Bingu*
$7 za 1 000 transakcí
$7 za 25 000 transakcí*
Volitelný doplněk Statistika Bingu $1 za 1 000 transakcí
Vyhledávání Bingu v7 S2 100 TPS Webové vyhledávání Bingu
Automatické návrhy Bingu*
Kontrola pravopisu Bingu*
$3 za 1 000 transakcí
$3 za 10 000 transakcí*
Volitelný doplněk Statistika Bingu $1 za 1 000 transakcí

Nabídka Vyhledávání Bingu v7 S1

Odpovědi na vyhledávání na webu budou zahrnovat a řadit webové výsledky, obrázky, zprávy, videa, entity a související hledané odpovědi vyhovující danému dotazu. Odpověď na dotaz bude obsahovat kontrolu pravopisu.

Tato sada taky v případě potřeby obsahuje další odpovědi, jako je časové pásmo, převod jednotek, překlad a kalkulačku.

Tato vrstva zároveň nabízí vyšší omezení počtu transakcí za sekundu a možnost volat rozhraní API pro automatické návrhy* a rozhraní API pro kontrolu pravopisu*.

Nabídka Vyhledávání Bingu v7 S2

Odpovědi na vyhledávání na webu budou automaticky zahrnovat a řadit webové výsledky vyhovující danému dotazu a odpovědi na dotaz budou obsahovat kontrolu pravopisu.

Tato vrstva taky nabízí možnost volat rozhraní API pro automatické návrhy* a rozhraní API pro kontrolu pravopisu*.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti
 • Následující tabulka obsahuje seznam dostupných koncových bodů pro každé rozhraní API. Odpověď pro stejný koncový bod rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu se může lišit v závislosti na zakoupené vrstvě. Podrobnosti najdete u další otázky.

  Zahrnutá rozhraní API Koncové body Dostupné ve vrstvách
  Webové vyhledávání Bingu https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/search S1-S8
  Vyhledávání obrázků Bingu https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/search S1, S3, S7, S8
  Vyhledávání zpráv Bingu https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/news/search S1, S5, S8
  Vyhledávání videí Bingu https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/videos/search S1, S4, S7, S8
  https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/entities S1, S6
  Automatické návrhy Bingu https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/Suggestions S1, S2
  Kontrola pravopisu Bingu https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/spellcheck S1, S2
  Vizuální vyhledávání Bingu https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/visualsearch S9
 • Ne, rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu je přizpůsobené podle toho, co jednotlivé vrstvy nabízejí. Například vrstva S3 je určená pro zákazníky, kteří ve svých aplikacích chtějí používat pouze výsledky hledání na webu a obrázky. Zákazníci taky můžou volat jenom určitý koncový bod v rámci vrstvy a jejich transakce se budou započítávat do celkové sady transakcí (například ve vrstvě S3 může zákazník volat jenom koncový bod rozhraní API pro obrázky a provést 400 transakcí a koncový bod rozhraní API pro vyhledávání na webu může použít pro 600 transakcí, ale celkový počet bude 1 000 transakcí).

 • Ne, obě rozhraní API by mohla potenciálně vrátit jiné výsledky, i když hledáte jenom obrázky. Například u určitého typu dotazu může rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu vrátit kombinaci výsledků z webu, videí a zpráv, ale nevrátí žádné obrázky. Rozhraní API Bingu pro vyhledávání obrázků ale na stejný dotaz může vrátit obrázky.

 • Ceny vrstev jsou závislé na počtu transakcí. Například ve vrstvě S3 činí cena za 1 000 transakcí $4. Pokud je na konci fakturačního období pro rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu zaznamenaných 12 000 transakcí a pro rozhraní API Bingu pro vyhledávání obrázků 1 000 transakcí, na vaší faktuře se objeví částka $52, která se vypočítá takto: $4 * (13 000 / 1000).

 • Rozhraní API Bingu pro kontrolu pravopisu a rozhraní API Bingu pro automatické návrhy se ve vrstvě S1 fakturují v přírůstcích po 25 000 transakcích. Ostatní rozhraní API se ve vrstvě fakturují v přírůstcích po 1 000 transakcích ve vrstvě S1.

  Dejme tomu, že máte předplacenou vrstvu S1 a na konci fakturačního období máte pro rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu zaznamenaných 15 000 transakcí, pro rozhraní API Bingu pro vyhledávání videí 3 000 transakcí a pro rozhraní API pro automatické návrhy Bingu 25 000 transakcí. V takovém případě bude částka na vaší faktuře přibližně $133 a vypočítá se takto: $7*((15 000 + 3 000) / 1 000) + $7 * (25 000 / 25 000).

  Poznámka: Při fakturaci se bere v úvahu jenom koncový bod, ne požadovaná odpověď. Například volání rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu za účelem odpovědi v podobě obrázku se připočte k rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu, ne k rozhraní API Bingu pro vyhledávání obrázků.

 • Statistika Bingu je doplněk, který si můžete koupit na webu Azure Portal společně s jednou z úrovní S1 až S9 rozhraní API Bingu. Za tento doplněk se účtuje $1 za 1 jednotku úrovně předplatného. Pokud se například přihlásíte k odběru úrovně S1 s doplňkem Statistika Bingu a provedete 2 000 volání rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu a 25 000 volání rozhraní API pro kontrolu pravopisu Bingu, bude se vám účtovat $24 za 3 jednotky – 2 pro rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu a 1 pro kontrolu pravopisu Bingu – včetně $1 navíc k ceně $7 za balíček Bing S1.

 • Doplněk Statistika Bingu je dostupný jenom s úrovněmi S1 až S9 rozhraní API Bingu. Pro samostatné nabídky API není k dispozici. Statistika Bingu ale poskytuje metriky pro všechny koncové body zahrnuté v různých úrovních. Není také k dispozici pro žádná další rozhraní API ve službách Cognitive Services, s výjimkou rozhraní API Bingu (v rámci úrovní S1 až S9).

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V