Kontrola pravopisu Bingu

Pomozte uživatelům s opravou pravopisných chyb, rozpoznejte rozdíly mezi jmény, názvy značek a slangem a všímejte si výskytu homonym při zadávání textu.

Přesvědčte se sami

Vyzkoušejte si možnosti kontroly pravopisu, které nabízí rozhraní API Bingu pro kontrolu pravopisu služby v7. Rozevírací nabídka vlevo nahoře umožňuje přepínat mezi opravou pravopisu pro hledání na webu (Kontrola pravopisu) a v dokumentech (Korektura). Kontrola pravopisu je agresivnější a vrací lepší výsledky hledání, korektura je méně agresivní, doplňuje velká písmena, základní interpunkci a další prvky a pomáhá při vytváření dokumentů. Rozhraní API v7 nabízí nové vylepšené zpracování chyb, které usnadňuje řešení potíží a diagnostiku případných problémových dotazů.

Prohlédnout v akci

 1. Preview
 2. JSON
he will be there in 5 minutes
{
 "_type": "SpellCheck",
 "flaggedTokens": [
  {
   "offset": 11,
   "token": "their",
   "type": "UnknownToken",
   "suggestions": [
    {
     "suggestion": "there",
     "score": 0.91849528793759
    }
   ]
  }
 ]
}

Chcete na tom stavět?

Výkonné statistiky pro vaše Dotazy na kontrolu pravopisu

Podložte svá strategická rozhodnutí informacemi z doplňku Statistika Bingu. Rychle načtěte statistiky o využití, jako jsou nejčastější dotazy, objemy volání, rozdělení trhu, souhrn kódů odpovědí a řada dalších, a vyvoďte z nich důležité závěry pro své další podnikání. Pokud chcete tyto statistiky využít, navštivte portál. Předplatné doplňku Statistika Bingu si můžete zaregistrovat na webu Azure Portal.

Další informace

Dělení slov

Opravte nesprávné rozdělení slov pomocí jediného příznaku.

Slang

Rozpoznávejte snadno slang a neformální výrazy.

Jména

Rozpoznávejte v kontextu běžné chyby ve jménech.

Homonyma

Opravujte podle kontextu homonyma a další obtížně zjistitelné chyby.

Značky

Zajistěte podporu nových značek a dalších nově vznikajících výrazů od samého počátku.

Prozkoumejte rozhraní API služeb Cognitive Services

Počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Tvář

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Rozpoznávání rukopisu

Služba AI, která rozpoznává obsah digitálního rukopisu, jako je rukopis, tvary a rozložení rukopisných dokumentů

Video Indexer

Odhalení nových poznatků z videí

Custom Vision

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Rozpoznávání formulářů

Služba extrakce dokumentace založená na AI, která rozumí vašim formulářům

Analýza textu

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Translator

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Language Understanding

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Asistivní čtečka

Umožnění čtení a porozumění textu všem uživatelům bez ohledu na věk a schopnosti

Hlasové služby

Jednotné hlasové služby pro převod řeči na text, textu na řeč a překlad řeči

Rozpoznávání mluvčího

Funkce služby Speech, která ověřuje a identifikuje mluvčí

Překlad řeči

Snadná integrace překladu řeči v reálném čase do vaší aplikace

Převod řeči na text

Funkce služby Speech, která přesně převede mluvený zvuk na text

Převod textu na řeč

Funkce služby Speech, která převede text na mluvený projev

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Detektor anomálií

Jednoduše přidejte možnosti detekce anomálií do vašich aplikací.

Personalizace

Služba AI, která zajišťuje individuální uživatelské prostředí

Prozkoumejte rozhraní API Bingu pro kontrolu pravopisu v7