Přeskočit navigaci

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Pomozte uživatelům s opravou pravopisných chyb, rozpoznejte rozdíly mezi jmény, názvy značek a slangem a všímejte si výskytu homonym při zadávání textu.

Přesvědčte se sami

Vyzkoušejte si možnosti kontroly pravopisu, které nabízí rozhraní API Bingu pro kontrolu pravopisu služby v7. Rozevírací nabídka vlevo nahoře umožňuje přepínat mezi opravou pravopisu pro hledání na webu (Kontrola pravopisu) a v dokumentech (Korektura). Kontrola pravopisu je agresivnější a vrací lepší výsledky hledání, korektura je méně agresivní, doplňuje velká písmena, základní interpunkci a další prvky a pomáhá při vytváření dokumentů. Rozhraní API v7 nabízí nové vylepšené zpracování chyb, které usnadňuje řešení potíží a diagnostiku případných problémových dotazů.

Prohlédnout v akci

 1. Preview
 2. JSON
he will be there in 5 minutes
{
 "_type": "SpellCheck",
 "flaggedTokens": [
  {
   "offset": 11,
   "token": "their",
   "type": "UnknownToken",
   "suggestions": [
    {
     "suggestion": "there",
     "score": 0.923341609755541
    }
   ]
  }
 ]
}

Nahráním dat pro tuto ukázku potvrzujete souhlas s tím, že Microsoft může tato data ukládat a využít k vylepšení svých služeb, včetně tohoto rozhraní API. Aby se zvýšila úroveň ochrany osobních údajů, podnikáme kroky k anonymizaci a zabezpečení vašich dat. Vaše data nebudeme publikovat a neumožníme je použít nikomu jinému.

Chcete na tom stavět?

Dělení slov

Opravte nesprávné rozdělení slov pomocí jediného příznaku.

Slang

Rozpoznávejte snadno slang a neformální výrazy.

Jména

Rozpoznávejte v kontextu běžné chyby ve jménech.

Homonyma

Opravujte podle kontextu homonyma a další obtížně zjistitelné chyby.

Značky

Zajistěte podporu nových značek a dalších nově vznikajících výrazů od samého počátku.

Prozkoumejte rozhraní API služeb Cognitive Services

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Rozhraní Emotion API PREVIEW

Zajištění osobního přístupu na základě rozpoznávání emocí

Rozhraní Face API

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Video Indexer PREVIEW

Odhalení nových poznatků z videí

Custom Vision Service PREVIEW

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Rozhraní Text Analytics API

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Rozhraní Web Language Model API PREVIEW

Využití výkonu prediktivních jazykových modelů trénovaných na datech z webu

Language Understanding (LUIS)

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Translator Text API

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní API pro jazykovou analýzu PREVIEW

Zjednodušte komplexní jazykové koncepty a analyzujte text pomocí rozhraní API pro jazykovou analýzu.

Rozhraní Speech API služby Bing

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Custom Speech Service PREVIEW

Překonání bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Translator Speech API

Snadné překládání řeči v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní API nástroje QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Custom Decision Service

Cloudové rozhraní API pro rozhodování podle kontextu, které se zdokonaluje na základě zkušeností

Project Gesture

Ovládací prvky založené na gestech

Project Knowledge Exploration

Dříve označované jako Knowledge Exploration Service API

Project Event Tracking

Událost přidružená k položkám na Wikipedii

Project Academic Knowledge

Dříve označované jako Academic Knowledge

Project Local Insights

Přehledy umístění

Project Entity Linking

Dříve označované jako Entity Linking Intelligence Service API

Prozkoumejte rozhraní API Bingu pro kontrolu pravopisu v7