Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Pomozte uživatelům s opravou pravopisných chyb, rozpoznejte rozdíly mezi jmény, názvy značek a slangem a všímejte si výskytu homonym při zadávání textu.

Přesvědčte se sami

Vyzkoušejte si možnosti kontroly pravopisu. Přepínat mezi opravou pravopisu pro hledání na webu (Kontrola pravopisu) a v dokumentech (Korektura) můžete z rozevírací nabídky vlevo nahoře. Kontrola pravopisu je agresivnější a vrací lepší výsledky hledání, zatímco korektura je méně agresivní a doplňuje velká písmena, základní interpunkci a další prvky při vytváření dokumentu.

Prohlédnout v akci

 1. Preview
 2. JSON
he will be there in 5 minutes
{
 "_type": "SpellCheck",
 "FlaggedTokens": [
  {
   "Offset": 11,
   "Token": "their",
   "Type": "UnknownToken",
   "Suggestions": [
    {
     "suggestion": "there",
     "Score": 0.939427172263918
    }
   ]
  }
 ]
}

Nahráním dat pro tuto ukázku potvrzujete souhlas s tím, že Microsoft může data ukládat a použít je k vylepšení svých služeb, například k vylepšení tohoto rozhraní API. Aby se zvýšila úroveň ochrany osobních údajů, podnikáme kroky k anonymizaci a zabezpečení vašich dat. Vaše data nebudeme publikovat a neumožníme je použít nikomu jinému.

Chcete na tom stavět?

Dělení slov

Opravte nesprávné rozdělení slov pomocí jediného příznaku.

Slang

Rozpoznávejte snadno slang a neformální výrazy.

Jména

Rozpoznávejte v kontextu běžné chyby ve jménech.

Homonyma

Opravujte podle kontextu homonyma a další obtížně zjistitelné chyby.

Značky

Zajistěte podporu nových značek a dalších nově vznikajících výrazů od samého počátku.

Vyzkoušejte si další rozhraní API kognitivních služeb

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Video API PREVIEW

Inteligentní zpracování videí

Video Indexer PREVIEW

Odhalení nových poznatků z videí

Rozhraní Face API

Detekce, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Rozhraní Emotion API PREVIEW

Zajištění osobního přístupu na základě rozpoznávání emocí

Custom Vision Service PREVIEW

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití.

Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service) PREVIEW

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Rozhraní Web Language Model API PREVIEW

Využití výkonu prediktivních jazykových modelů trénovaných na datech z webu

Rozhraní Text Analytics API PREVIEW

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Translator Text API

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní API pro jazykovou analýzu PREVIEW

Zjednodušte komplexní jazykové koncepty a analyzujte text pomocí rozhraní API pro jazykovou analýzu.

Translator Speech API

Snadné překládání řeči v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní Speech API služby Bing

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Custom Speech Service PREVIEW

Překonání bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Rozhraní Recommendations API PREVIEW

Predikce a doporučení, co zákazníci chtějí

Knowledge Exploration Service PREVIEW

Umožněte interaktivní vyhledávání ve strukturovaných datech pomocí zadávání v přirozeném jazyce.

Rozhraní Entity Linking Intelligence Service API PREVIEW

Posilte propojení dat v rámci vaší aplikace díky rozpoznávání pojmenovaných entit a odstraňování mnohoznačností.

Rozhraní Academic Knowledge API PREVIEW

Pronikněte do šíře akademického obsahu ve službě Microsoft Academic Graph

Rozhraní API nástroje QnA Maker PREVIEW

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Custom Decision Service PREVIEW

Cloudové rozhraní API pro rozhodování podle kontextu, které se zdokonaluje na základě zkušeností

Projekt Praha

Ovládací prvky založené na gestech

Projekt Nanking

Výpočty izochron

Projekt Johannesburg

Logistika tras

Projekt Cuzco

Událost přidružená k položkám na Wikipedii

Projekt Abú Zabí

Matice vzdáleností

Projekt Wollongong

Přehledy umístění

Prozkoumejte rozhraní API pro kontrolu pravopisu Bingu v7 Preview

Zahrnuje aktualizované zpracování chyb