Rozhraní API Bingu pro vyhledávání entit

Přeneste prostřednictvím informací o entitách do vaší aplikace spoustu zajímavostí o lidech, místech, věcech i místních firmách. Zajistíte tak poutavější uživatelské rozhraní.

Vyhledejte nejrelevantnější entitu

Využijte možnosti webu naplno prostřednictvím rozhraní API Bingu pro vyhledávání entit. Vaši aplikaci můžete obohatit začleněním vyhledávání znalostí do stávajícího obsahu. Rozhraní API Bingu pro vyhledávání entit rozpozná na základě hledaného termínu nejrelevantnější entitu. Využívá přitom několik typů entit, jako jsou lidé, místa, filmy, televizní pořady, videohry, knihy nebo dokonce místní firmy v okolí.

Prohlédnout v akci

Volitelné parametry

Nahráním dat pro tuto ukázku potvrzujete souhlas s tím, že Microsoft může tato data ukládat a využít k vylepšení svých služeb, včetně tohoto rozhraní API. Aby se zvýšila úroveň ochrany osobních údajů, podnikáme kroky k anonymizaci a zabezpečení vašich dat. Vaše data nebudeme publikovat a neumožníme je použít nikomu jinému.

Chcete na tom stavět?

Rozšíření obsahu prostřednictvím výsledků vyhledávání entit

Vylepšete zkušenosti vašich uživatelů rozšířením užitečných informací ve vaší aplikaci, blogu nebo webu. Rozhraní API Bingu pro vyhledávání entit poskytuje základní informace o vyhledaných entitách.

Prezentace místních podniků v okolí

Snadné vyhledávání a prezentace místních firem v USA, jako jsou restaurace, hotely, kavárny a další provozovny v okolí konkrétního místa, zajistí relevantnější a poutavější uživatelské prostředí.

Prozkoumejte rozhraní API služeb Cognitive Services

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Rozhraní Face API

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Rozhraní Emotion API PREVIEW

Zajištění osobního přístupu na základě rozpoznávání emocí

Custom Vision Service PREVIEW

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Video Indexer PREVIEW

Odhalení nových poznatků z videí

Language Understanding (LUIS)

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Rozhraní Text Analytics API

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Translator Text API

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní Web Language Model API PREVIEW

Využití výkonu prediktivních jazykových modelů trénovaných na datech z webu

Rozhraní API pro jazykovou analýzu PREVIEW

Zjednodušte komplexní jazykové koncepty a analyzujte text pomocí rozhraní API pro jazykovou analýzu.

Translator Speech API

Snadné překládání řeči v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Rozhraní Speech API služby Bing

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Custom Speech Service PREVIEW

Překonání bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Rozhraní API nástroje QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Custom Decision Service

Cloudové rozhraní API pro rozhodování podle kontextu, které se zdokonaluje na základě zkušeností

Project Gesture

Ovládací prvky založené na gestech

Project Knowledge Exploration

Dříve označované jako Knowledge Exploration Service API

Project Event Tracking

Událost přidružená k položkám na Wikipedii

Project Academic Knowledge

Dříve označované jako Academic Knowledge

Project Local Insights

Přehledy umístění

Project Entity Linking

Dříve označované jako Entity Linking Intelligence Service API

Prozkoumejte rozhraní API Bingu pro vyhledávání entit