Přeskočit navigaci

Ceny služeb Cognitive Services – rozhraní API pro vyhledávání Bingu

Možnosti rozhraní API pro vyhledávání obohatí vaše aplikace.

Vyhledávání entit Bingu vnese do vaší aplikace, blogu nebo webu spoustu zajímavostí o lidech, místech, věcech i místních firmách a zajistí vám tak poutavější uživatelské rozhraní. Na základě hledaných termínů odhalí nejrelevantnější entity a uvede k nim základní informace. Tyto entity se neomezují jenom na jeden místní trh nebo typ trhu a zahrnují také informace o slavných lidech, místech, filmech, televizních pořadech, videohrách a knihách. Informace o místních firmách jsou v současnosti dostupné jenom pro trh en-US.

Podrobnosti o cenách

Instance Transakce za sekundu Funkce Cena
Free 1 TPS Vyhledávání entit Bingu 1 000 transakcí zdarma za měsíc
Úroveň Standard 100 TPS Vyhledávání entit Bingu $3 za 1 000 transakcí
Rozhraní API Bingu pro vyhledávání entit je taky dostupné v rámci plánů vyhledávání Bingu, které nabízejí zvýšenou hodnotu a flexibilitu. Prohlédněte si dál podrobnosti o cenách pro příslušné plány vyhledávání Bingu:
Vyhledávání Bingu v7 S1 250 TPS Webové vyhledávání Bingu
Vyhledávání obrázků Bingu
Vyhledávání zpráv Bingu
Vyhledávání videí Bingu
Vyhledávání entit Bingu
Automatické návrhy Bingu*
Kontrola pravopisu Bingu*
$7 za 1 000 transakcí
$7 za 25 000 transakcí*
Volitelný doplněk Statistika Bingu $1 za 1 000 transakcí
Vyhledávání Bingu v7 S6 100 TPS Webové vyhledávání Bingu
Vyhledávání entit Bingu
$4 za 1 000 transakcí
Volitelný doplněk Statistika Bingu $1 za 1 000 transakcí

Nabídka Vyhledávání Bingu v7 S1

Odpovědi na vyhledávání na webu budou zahrnovat a řadit webové výsledky, obrázky, zprávy, videa, entity a související hledané odpovědi vyhovující danému dotazu. Odpověď na dotaz bude obsahovat kontrolu pravopisu.

Tato sada taky v případě potřeby obsahuje další odpovědi, jako je časové pásmo, převod jednotek, překlad a kalkulačku.

Tato vrstva zároveň nabízí vyšší omezení počtu transakcí za sekundu a možnost volat rozhraní API pro automatické návrhy* a rozhraní API pro kontrolu pravopisu*.

Nabídka Vyhledávání Bingu v7 S6

Odpovědi na vyhledávání na webu budou automaticky zahrnovat a řadit webové výsledky a výsledky hledání entit vyhovující danému dotazu, pokud jsou dostupné. Odpověď na dotaz bude obsahovat kontrolu pravopisu.

Podpora a SLA

 • Součástí je bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného.
 • U služeb Cognitive Services spuštěných na úrovni Standard garantujeme minimální dostupnost 99,9 %. Pro bezplatnou zkušební verzi neposkytujeme žádnou smlouvu SLA. Přečtěte si smlouvu SLA.

Časté otázky

Rozhraní API pro hledání pomocí služby Bing

 • Následující tabulka obsahuje seznam dostupných koncových bodů pro každé rozhraní API. Odpověď pro stejný koncový bod rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu se může lišit v závislosti na zakoupené vrstvě. Podrobnosti najdete u další otázky.

  Zahrnutá rozhraní API Koncové body Dostupné ve vrstvách
  Webové vyhledávání Bingu https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/search S1-S8
  Vyhledávání obrázků Bingu https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/search S1, S3, S7, S8
  Vyhledávání zpráv Bingu https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/news/search S1, S5, S8
  Vyhledávání videí Bingu https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/videos/search S1, S4, S7, S8
  https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/entities S1, S6
  Automatické návrhy Bingu https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/Suggestions S1, S2
  Kontrola pravopisu Bingu https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/spellcheck S1, S2
  Vizuální vyhledávání Bingu https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/visualsearch S9
 • Ne, rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu je přizpůsobené podle toho, co jednotlivé vrstvy nabízejí. Například vrstva S3 je určená pro zákazníky, kteří ve svých aplikacích chtějí používat pouze výsledky hledání na webu a obrázky. Zákazníci taky můžou volat jenom určitý koncový bod v rámci vrstvy a jejich transakce se budou započítávat do celkové sady transakcí (například ve vrstvě S3 může zákazník volat jenom koncový bod rozhraní API pro obrázky a provést 400 transakcí a koncový bod rozhraní API pro vyhledávání na webu může použít pro 600 transakcí, ale celkový počet bude 1 000 transakcí).

 • Ne, obě rozhraní API by mohla potenciálně vrátit jiné výsledky, i když hledáte jenom obrázky. Například u určitého typu dotazu může rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu vrátit kombinaci výsledků z webu, videí a zpráv, ale nevrátí žádné obrázky. Rozhraní API Bingu pro vyhledávání obrázků ale na stejný dotaz může vrátit obrázky.

 • Ceny vrstev jsou závislé na počtu transakcí. Například ve vrstvě S3 činí cena za 1 000 transakcí $4. Pokud je na konci fakturačního období pro rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu zaznamenaných 12 000 transakcí a pro rozhraní API Bingu pro vyhledávání obrázků 1 000 transakcí, na vaší faktuře se objeví částka $52, která se vypočítá takto: $4 * (13 000 / 1000).

 • Rozhraní API Bingu pro kontrolu pravopisu a rozhraní API Bingu pro automatické návrhy se ve vrstvě S1 fakturují v přírůstcích po 25 000 transakcích. Ostatní rozhraní API se ve vrstvě fakturují v přírůstcích po 1 000 transakcích ve vrstvě S1.

  Dejme tomu, že máte předplacenou vrstvu S1 a na konci fakturačního období máte pro rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu zaznamenaných 15 000 transakcí, pro rozhraní API Bingu pro vyhledávání videí 3 000 transakcí a pro rozhraní API pro automatické návrhy Bingu 25 000 transakcí. V takovém případě bude částka na vaší faktuře přibližně $133 a vypočítá se takto: $7*((15 000 + 3 000) / 1 000) + $7 * (25 000 / 25 000).

  Poznámka: Při fakturaci se bere v úvahu jenom koncový bod, ne požadovaná odpověď. Například volání rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu za účelem odpovědi v podobě obrázku se připočte k rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu, ne k rozhraní API Bingu pro vyhledávání obrázků.

 • Statistika Bingu je doplněk, který si můžete koupit na webu Azure Portal společně s jednou z úrovní S1 až S9 rozhraní API Bingu. Za tento doplněk se účtuje $1 za 1 jednotku úrovně předplatného. Pokud se například přihlásíte k odběru úrovně S1 s doplňkem Statistika Bingu a provedete 2 000 volání rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu a 25 000 volání rozhraní API pro kontrolu pravopisu Bingu, bude se vám účtovat $24 za 3 jednotky – 2 pro rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu a 1 pro kontrolu pravopisu Bingu – včetně $1 navíc k ceně $7 za balíček Bing S1.

 • Doplněk Statistika Bingu je dostupný jenom s úrovněmi S1 až S9 rozhraní API Bingu. Pro samostatné nabídky API není k dispozici. Statistika Bingu ale poskytuje metriky pro všechny koncové body zahrnuté v různých úrovních. Není také k dispozici pro žádná další rozhraní API ve službách Cognitive Services, s výjimkou rozhraní API Bingu (v rámci úrovní S1 až S9).

Obecné

 • Rozhraní API pro vyhledávání Bingu se fakturují na základě počtu transakcí (označují se také jako volání rozhraní API). Tyto plány jsou založené na průběžných platbách a neúčtují se další poplatky za složité dotazy nebo víc než 10 výsledků (ve většině případů až 50 výsledků).

 • Pokud náhodou překročíte uvedený počet transakcí za sekundu (TPS), vaše využití se omezí tak, aby se do uvedeného limitu vešlo. Pokud vaše aplikace potřebuje vyšší TPS, než jsou hodnoty uvedené na této stránce, kontaktujte prosím tým podpory Azure.

 • Transakce je pro účely fakturace úspěšné volání rozhraní API Bingu (existují ale určitá rizika pro útoky DoS). Pro účely protokolování a vytváření sestav, jako je doplněk Statistika Bingu, je to libovolné volání rozhraní API Bingu bez ohledu na to, jestli je nebo není úspěšné.

 • Úroveň služby můžete kdykoli změnit. Zkontrolujte, že ve voláních API používáte odpovídající klíče. Pokud máte s Microsoftem smlouvu Enterprise, komunikujte prosím s manažerem vašeho účtu.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Cognitive Services

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma