Přeskočit navigaci

Ceny služeb Cognitive Services – rozhraní API pro vyhledávání Bingu

Možnosti rozhraní API pro vyhledávání obohatí vaše aplikace.

Vyhledávání entit Bingu vnese do vaší aplikace, blogu nebo webu spoustu zajímavostí o lidech, místech, věcech i místních firmách a zajistí vám tak poutavější uživatelské rozhraní. Na základě hledaných termínů odhalí nejrelevantnější entity a uvede k nim základní informace. Tyto entity se neomezují jenom na jeden místní trh nebo typ trhu a zahrnují také informace o slavných lidech, místech, filmech, televizních pořadech, videohrách a knihách. Informace o místních firmách jsou v současnosti dostupné jenom pro trh en-US.

Podrobnosti o cenách

Úroveň Funkce Cena
Úroveň Standard 100 transakcí za sekundu $3 za 1000 transakcí

Vyhledávání entit Bingu API is also available as a part of Bing Search Plans that provide greater value and flexibility.


Nabídka vrstvy S1

Odpovědi na vyhledávání na webu budou zahrnovat a řadit webové výsledky, obrázky, zprávy, videa, entity a související hledané odpovědi vyhovující danému dotazu. Odpověď na dotaz bude obsahovat kontrolu pravopisu.

Tato sada taky v případě potřeby obsahuje další odpovědi, jako je časové pásmo, převod jednotek, překlad a kalkulačku.

Tato vrstva zároveň nabízí vyšší omezení počtu transakcí za sekundu a možnost volat rozhraní API pro automatické návrhy* a rozhraní API pro kontrolu pravopisu*.

Zahrnutá rozhraní API Jednotka měření Cena Volitelný doplněk Statistika Bingu Transakce za sekundu
Webové vyhledávání Bingu
Vyhledávání obrázků Bingu
Vyhledávání zpráv Bingu
Vyhledávání videí Bingu
Vyhledávání entit Bingu
Automatické návrhy Bingu *
Kontrola pravopisu Bingu *
Za 1,000 transakcí
* Za 25,000 transakcí
$7 $1 250

Nabídka vrstvy S6

Odpovědi na vyhledávání na webu budou automaticky zahrnovat a řadit webové výsledky a výsledky hledání entit vyhovující danému dotazu, pokud jsou dostupné. Odpověď na dotaz bude obsahovat kontrolu pravopisu.

Zahrnutá rozhraní API Jednotka měření Cena Volitelný doplněk Statistika Bingu Transakce za sekundu
Webové vyhledávání Bingu
Vyhledávání entit Bingu
Za 1,000 transakcí
$4 $1 100

Pokud jste rozhraní API pro vyhledávání Bingu používali do 15. října 2017, budete mít až do 15. října 2018 nebo do konce vaší smlouvy Enterprise přístup k těmto rozhraním API za stávající ceny. Další podrobnosti získáte kliknutím sem.

Rozhraní pro vyhledávání Bingu verze 5 umožňují snadnou migraci na rozhraní API pro vyhledávání Bingu verze 7. Podrobnosti najdete v dokumentaci k Azure.

Podpora a SLA

 • Součástí je bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného.
 • U služeb Cognitive Services spuštěných na úrovni Standard garantujeme minimální dostupnost 99,9 %. Pro úroveň Free neposkytujeme žádnou smlouvu SLA. Přečtěte si smlouvu SLA.

Nejčastější dotazy

Rozhraní API pro hledání pomocí služby Bing

 • Následující tabulka obsahuje seznam dostupných koncových bodů pro každé rozhraní API. Odpověď pro stejný koncový bod rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu se může lišit v závislosti na zakoupené vrstvě. Podrobnosti najdete u další otázky.

  Zahrnutá rozhraní API Koncové body Dostupné ve vrstvách
  Webové vyhledávání Bingu https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/search S1-S8
  Vyhledávání obrázků Bingu https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/search S1, S3, S7, S8
  Vyhledávání zpráv Bingu https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/news/search S1, S5, S8
  Vyhledávání videí Bingu https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/videos/search S1, S4, S7, S8
  https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/entities S1, S6
  Automatické návrhy Bingu https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/Suggestions S1, S2
  Kontrola pravopisu Bingu https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/spellcheck S1, S2
  Vizuální vyhledávání Bingu https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/visualsearch S9
 • Ne, rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu je přizpůsobené podle toho, co jednotlivé vrstvy nabízejí. Například vrstva S3 je určená pro zákazníky, kteří ve svých aplikacích chtějí používat pouze výsledky hledání na webu a obrázky. Zákazníci taky můžou volat jenom určitý koncový bod v rámci vrstvy a jejich transakce se budou započítávat do celkové sady transakcí (například ve vrstvě S3 může zákazník volat jenom koncový bod rozhraní API pro obrázky a provést 400 transakcí a koncový bod rozhraní API pro vyhledávání na webu může použít pro 600 transakcí, ale celkový počet bude 1 000 transakcí).

 • Ne, obě rozhraní API by mohla potenciálně vrátit jiné výsledky, i když hledáte jenom obrázky. Například u určitého typu dotazu může rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu vrátit kombinaci výsledků z webu, videí a zpráv, ale nevrátí žádné obrázky. Rozhraní API Bingu pro vyhledávání obrázků ale na stejný dotaz může vrátit obrázky.

 • Ceny vrstev jsou závislé na počtu transakcí. Například ve vrstvě S3 činí cena za 1 000 transakcí $4. Pokud je na konci fakturačního období pro rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu zaznamenaných 12 000 transakcí a pro rozhraní API Bingu pro vyhledávání obrázků 1 000 transakcí, na vaší faktuře se objeví částka $52, která se vypočítá takto: $4 * (13 000 / 1000).

 • Rozhraní API Bingu pro kontrolu pravopisu a rozhraní API Bingu pro automatické návrhy se ve vrstvě S1 fakturují v přírůstcích po 25 000 transakcích. Ostatní rozhraní API se ve vrstvě fakturují v přírůstcích po 1 000 transakcích ve vrstvě S1.

  Dejme tomu, že máte předplacenou vrstvu S1 a na konci fakturačního období máte pro rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu zaznamenaných 15 000 transakcí, pro rozhraní API Bingu pro vyhledávání videí 3 000 transakcí a pro rozhraní API pro automatické návrhy Bingu 25 000 transakcí. V takovém případě bude částka na vaší faktuře přibližně $133 a vypočítá se takto: $7*((15 000 + 3 000) / 1 000) + $7 * (25 000 / 25 000).

  Poznámka: Při fakturaci se bere v úvahu jenom koncový bod, ne požadovaná odpověď. Například volání rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu za účelem odpovědi v podobě obrázku se připočte k rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu, ne k rozhraní API Bingu pro vyhledávání obrázků.

 • Statistika Bingu je doplněk, který si můžete koupit na webu Azure Portal společně s jednou z úrovní S1 až S9 rozhraní API Bingu. Za tento doplněk se účtuje $1 za 1 jednotku úrovně předplatného. Pokud se například přihlásíte k odběru úrovně S1 s doplňkem Statistika Bingu a provedete 2 000 volání rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu a 25 000 volání rozhraní API pro kontrolu pravopisu Bingu, bude se vám účtovat $24 za 3 jednotky – 2 pro rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu a 1 pro kontrolu pravopisu Bingu – včetně $1 navíc k ceně $7 za balíček Bing S1.

 • Doplněk Statistika Bingu je dostupný jenom s úrovněmi S1 až S9 rozhraní API Bingu. Pro samostatné nabídky API není k dispozici. Statistika Bingu ale poskytuje metriky pro všechny koncové body zahrnuté v různých úrovních. Není také k dispozici pro žádná další rozhraní API ve službách Cognitive Services, s výjimkou rozhraní API Bingu (v rámci úrovní S1 až S9).

Obecné

 • Bing Search APIs are invoiced based on number of transactions (also known as API calls). These plans are pay-as-you-go and doesn’t incur additional cost for complex queries and more than 10 results (up to 50 results in most cases).

 • If you happen to exceed the mentioned number of transactions per second (TPS), your usage will be throttled to be within the mentioned limit. If your application needs to have higher TPS than the ones mentioned on this page, please reach out to the Azure support team.

 • For billing purposes, a transaction is a successful Bing API call request (though there are caveats for DoS attacks). For logging and reporting purposes such as for the Bing Statistics Add-in, it is any Bing API call irrespective of whether it is successful or not.

 • You can change the tier of service anytime. Please make sure you use appropriate keys in your API calls. If you are having enterprise agreement with Microsoft, please work with your account executive.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Cognitive Services

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma