Kubernetes v Azure

Navrženo pro podnikové prostředí

Přechod na Kubernetes s využitím podnikových zkušeností

Využijte Kubernetes v Azure a udělejte z něj svou přednost. Založeno na zkušenostech ze zapojení tisíců zákazníků. V tomto videu se můžete podívat, jak to udělali jiní.

Tisíce

jednání s podniky, ze kterých vycházejí osvědčené postupy

3 500

odborníků na zabezpečení, kteří se soustředí na zabezpečení vašich dat a osobních údajů

Celoroční

pohotovostní podpora od certifikovaných poskytovatelů služeb

Integrované osvědčené postupy

Získejte proaktivní a užitečná doporučení k zabezpečení prostředků, udržování hygieny clusteru a zvýšení provozní efektivity.

Podniková podpora

Získejte podporu od certifikovaných poskytovatelů služeb Kubernetes a samoobslužné prostředí umožňující rychlejší diagnostiku a řešení potíží.

Vícevrstvé zabezpečení

Implementujte posílené zabezpečení a vrstvy izolace napříč výpočetními prostředky, daty a sítěmi.

Jednotná správa

Zajistěte konzistentní konfiguraci a zásady správného řízení napříč místními, hraničními a vícecloudovými prostředími.

Integrované osvědčené postupy

Optimalizujte svá nasazení Kubernetes s využitím individuálních doporučení v reálném čase, která se zakládají na našich znalostech nabytých během spolupráce s tisíci podnikovými zákazníky. Automaticky analyzujte konfiguraci svého clusteru Azure Kubernetes Service a telemetrii využití, aktivně identifikujte potenciální problémy a získejte pokyny z Azure Advisoru. Advisor vám pomůže zvýšit výkon, dostupnost a zabezpečení clusteru Kubernetes dříve, než dojde k problému.

Ať už jste novým nebo zkušeným uživatelem Kubernetes, můžete získat osvědčené postupy v oboru a prostředí, které nabízí doprovodné materiály, jako jsou předdefinované zásady a příznaky pro jakákoli neočekávaná zastaralá rozhraní API Kubernetes. Projděte si strategie optimalizace nákladů včetně fondů spotových uzlů s automatickým škálováním clusteru, vynucení kvót prostředků Kubernetes s využitím služby Azure Policy a optimalizace datové vrstvy.

Vícevrstvé zabezpečení

Dosáhněte posíleného zabezpečení a vrstev izolace napříč operačním systémem, výpočetními prostředky, daty a sítěmi s využitím konzistentní správy konfigurací, identit, tajných klíčů a zásad.

Využijte možnost konzistentního vynucování pravidel dodržování předpisů u clusterů a kanálů kontinuální integrace a průběžného nasazování (CI/CD) s využitím služby Azure Policy postavené na modulu Open Policy Agent. Implementujte podrobné řízení identit a přístupu s využitím Azure Active Directory a zajistěte si bezkonkurenční správu zabezpečení, inteligentní detekci hrozeb a užitečná doporučení s využitím integrace se službou Azure Security Center.

Podniková podpora

Získejte jistotu a klid díky spolupráci s architekty řešení z Microsoftu nebo od našich partnerů. Získejte pomoc s vytvářením podrobného plánu a implementací Kubernetes, od zkušební verze až po škálování. Jako zákazník také můžete kdykoli využít pohotovostní podporu.

Inteligentní samoobslužný diagnostický nástroj na webu Azure Portal vám umožní rychleji určit původní příčinu běžných problémů s clusterem Kubernetes. Získejte přístup ke stejným technologiím, které týmy zákaznické podpory Microsoftu využívají k analýze, zjišťování a řešení běžných problémů, mezi které patří nedostatek prostředků, nedostatek kapacity podsítě nebo chyba autorizace uzlu.

Jednotná správa napříč prostředími

Azure Arc vám umožní organizovat a řídit servery a clustery Kubernetes rozprostřené napříč cloudy, datacentry a hraničními zařízeními.

Dosáhněte správy aplikací ve velkém měřítku s využitím technik založených na DevOps a zajistěte tak absolutní konzistenci mezi službou Azure Kubernetes Service a dalšími clustery Kubernetes s podporou Arc v různých prostředích.

Zajištění správné podpory pro konkrétní fázi přechodu na Kubernetes

Naučte se základy Kubernetes od spoluzakladatele

Začněte s touto sérií videí s využitím lightboardu, ve kterých vystupuje spoluzakladatel Kubernetes Brendan Burns.

Přehrát seriál

Najděte zdroje informací, které vám usnadní přechod

Prozkoumejte zdroje informací o Kubernetes, mezi které patří videa, články, knihy a technické webináře.

Zobrazit možnosti výuky a školení Kubernetes

Projděte si strategie optimalizace nákladů pro aplikace nativní pro cloud v Azure

Zjistěte, jak Kubernetes v Azure pomáhá snižovat náklady na aplikace nativní pro cloud.

Absolvovat kurz zaměřený na optimalizaci nákladů na výpočty

Postupujte podle kontrolního seznamu pro přechod na Kubernetes

Podívejte se, co vzít v úvahu při přechodu na Kubernetes, od zkušební verze až po škálování, v souvislosti se zabezpečením, operacemi, správou životního cyklu aplikací a architekturou. Najděte potřebné odpovědi s využitím šablon, vzorových kódů, odborných kurzů a článků s osvědčenými postupy z reálného světa.

Zobrazit architekturu přechodu na cloud Kubernetes

Tyto organizace dosáhly úspěchu díky Kubernetes v Azure

Hafslund
Maersk
Xbox One
Daimler

Provoz Kubernetes v Azure

 • Azure Kubernetes Service (AKS): Vysoce dostupná, zabezpečená a plně spravovaná služba Kubernetes
 • Azure Red Hat OpenShift: Plně spravovaná služba OpenShift provozovaná společně s Red Hatem
 • Azure Container Instances: Služba umožňující spouštění kontejnerů v Azure bez správy serverů

Podnikové funkce a služby pro Kubernetes v Azure

Azure Policy

Implementujte a vynucujte pravidla definovaná v různých clusterech a kanálech CI/CD. Zajistěte dodržování předpisů sledováním, ověřováním a změnou konfigurace uzlů, podů a imagí kontejneru.

Azure Security Center

Zajistěte si bezkonkurenční správu zabezpečení, inteligentní detekci hrozeb a užitečná doporučení k dodržování předpisů.

Azure Advisor

Získejte inteligentní doporučení, která vám pomůžou zvýšit výkon, efektivitu provozu, dostupnost a zabezpečení vašich aplikací.

Azure Arc

Nasazujte a spravujte aplikace Kubernetes v různých prostředích s využitím metod DevOps. Pomocí správy zdrojového kódu můžete zajistit konzistentní nasazování a konfiguraci aplikací.

Azure Cosmos DB

Implementujte plně spravovanou databázovou službu s globální distribucí na klíč a transparentní multimasterovou replikací. Získejte latenci čtení a zápisu v řádu milisekund na úrovni 99. percentilu, automatické a elastické škálování propustnosti a úložiště po celém světě, vysokou dostupnost 99,999 % a pět jasně definovaných voleb konzistence, to vše zajištěné nejlepšími komplexními smlouvami SLA v oboru.

Azure Machine Learning

Tato služba strojového učení na podnikové úrovni vám umožní zrychlit nasazování modelů. Inovujte na zabezpečené a důvěryhodné platformě navržené pro zodpovědnou umělou inteligenci a podpořte týmovou spolupráci s využitím špičkového MLOps –⁠ DevOps pro strojové učení.

Umožněte týmům přecházet na Kubernetes ve velkém měřítku

Architekti

Ať už vytváříte aplikace založené na rozhraní API, doporučení v reálném čase, komerční platformy nebo geograficky distribuované aplikace, řiďte se strukturovaným přístupem k návrhu škálovatelných, odolných a vysoce dostupných aplikací, který je založený na osvědčených postupech vycházejících ze spolupráce se zákazníky.

Správci infrastruktury a provozu

Když aplikace přecházejí do produkčního prostředí, často zabírají několik kontejnerů nasazených napříč clusterem serverů. Tím se zvyšuje provozní složitost a zabírá čas, který byste jinak mohli věnovat přinášení hodnot zákazníkům. Využijte plně spravovanou službu Kubernetes, jako je Azure Kubernetes Service, k automatizaci zřizování, upgradů, monitorování a škálování výpočetních prostředků.

Vývojáři

Automatizujte své pracovní postupy díky bezproblémové integraci spravovaného prostředí Kubernetes, které je navržené pro vývojáře, s oblíbeným integrovaným vývojovým prostředím (IDE), procesem CI/CD a monitorovacími nástroji. S využitím integrovaného monitorování stavu kontejnerů, CI/CD a automatizace můžete zkrátit přechod od kódu ke kontejneru a clusteru Kubernetes na minuty.

Správce zabezpečení

Spolehněte se na cloud s integrovanými bezpečnostními mechanismy pro identity, data, sítě a aplikace. Využijte možnost nastavit pro své clustery ochranné mantinely ve velkém měřítku centralizovaným a konzistentním způsobem. Azure Policy vám umožní výrazně zjednodušit inicializaci a údržbu prostředí s dodržováním předpisů. S clusterem můžete integrovat stávajícího zprostředkovatele identity vaší organizace, jako je Azure Active Directory. Azure Security Center umožňuje zajistit kontrolu ohrožení zabezpečení kontejnerů, doporučení k zabezpečení, posílení zabezpečení prostředí a ochranu modulu runtime.

Běžné případy podnikového použití Kubernetes v Azure

Zvládání špiček na vyžádání

Nabídněte zákazníkům rychlé a spolehlivé kvalitní služby během sezónních nebo jiných období vysoké poptávky a velkého provozu.

 • Zvládněte nárůst provozu a prodejů s využitím okamžitého elastického škálování, ale bez správy infrastruktur.
 • Vytvářejte rychlá a robustní uživatelská prostředí umožňující přístup k datům s nízkou latencí odkudkoli na světě.
 • Dosáhněte vysoké dostupnosti napříč několika datacentry.

Zobrazit kompletní architekturu řešení

Implementace zabezpečených postupů DevOps pro AKS

Zvyšte flexibilitu týmů s využitím zjednodušených postupů DevOps bez ohrožení zabezpečení.

 • Zrychlete doručování kódu s využitím spravovaného prostředí Kubernetes a integrovaného CI/CD.
 • Zrychlete cyklus získávání zpětné vazby s využitím monitorování v reálném čase.
 • Implementujte nepřetržité zabezpečení a podrobnou sledovatelnost.

Zobrazit úplnou referenční architekturu

Vývoj na obchodní model SaaS založený na rozhraní API

Přizpůsobujte se, vyvíjejte se a podporujte rychlejší inovace, abyste mohli přetvářet příležitosti na strategické výhody.

 • Vytvářejte brány rozhraní API a vývojářské portály během několika minut a jednoduše publikujte rozhraní API pro interní nebo externí použití.
 • Poraďte si s jakýmkoli datovým schématem a rychle se přizpůsobujte překotným změnám.
 • Připojte se k back-endovým službám, ať jsou kdekoli, a spravujte, zabezpečte a optimalizujte všechna rozhraní API na jednom místě.

Přečtěte si o zkušenosti zákazníka

Zobrazit kompletní architekturu řešení

Okamžité streamování dat IoT

Ingestujte a analyzujte velké objemy dat IoT a generujte přehledy a doporučení v reálném čase.

 • Ingestujte data v reálném čase a vytvořte kanál zpracování schopný detekovat a upozorňovat během několika sekund.
 • Propojujte back-endové služby bez ohledu na to, kde jsou spuštěné, s využitím zabezpečené brány rozhraní API.
 • Elasticky zřizujte výpočetní kapacitu bez nutnosti spravovat infrastrukturu.

Přečtěte si o zkušenosti zákazníka

Zobrazit kompletní architekturu řešení

Individuální doporučení v reálném čase

Pomozte zákazníkům objevit věci, které si zamilují.

 • Analyzujte velké objemy dat v řádu milisekund.
 • Zajistěte vysoký výkon aplikací po celém světě s nízkou latencí.
 • Získejte rychlý přehled s využitím modelů konzistence dat s možností ladění.

Přečtěte si o zkušenosti zákazníka

Zobrazit kompletní architekturu řešení

Operace strojového učení

Zrychlete vývoj inovací s využitím robustní správy životního cyklu strojového učení.

 • Vytvářejte reprodukovatelné pracovní postupy umožňující sledování a konzistentní doručování modelů.
 • Trénujte a nasazujte modely kdekoli s využitím spravované služby Kubernetes zajištěné silným výpočetním výkonem GPU.
 • Zajistěte automatizaci s využitím Azure DevOps a integrace s GitHubem a sestavujte pro CI/CD.

Zobrazit úplnou referenční architekturu

Co je Kubernetes?

Seznamte se se základy. Zjistěte, jak zrychlit vytváření, doručování a škálování kontejnerizovaných aplikací s využitím open source orchestrace kontejnerů.

Další informace

Výuka a školení Kubernetes

Usnadněte přechod na Kubernetes s využitím studijního plánu, který zahrnuje videa, články, knihy, praktické workshopy a technické webináře.

Prozkoumat studijní program

Osvědčené postupy pro Kubernetes

Projděte si pokyny k vytváření a správě aplikací v AKS napsané pro operátory clusterů a vývojáře.

Zobrazit osvědčené postupy

Praktické zkušenosti s Kubernetes

Naučte se sestavovat a nasazovat aplikace založené na kontejnerech s využitím Azure. Stáhněte si kolekci elektronických knih k protokolu Kubernetes.

Získat elektronické knihy