Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Azure Storage: Zabezpečený přístup k účtu úložiště z virtuální sítě/podsítě v libovolné oblasti je teď ve verzi Public Preview

Datum publikování: 09 prosince, 2021

Přístup k účtu úložiště můžete zabezpečit povolením koncového bodu služby Storage v podsíti a konfigurací pravidla virtuální sítě pro tuto podsíť prostřednictvím brány firewall úložiště Azure. Nyní můžete nakonfigurovat účet úložiště tak, aby umožňoval přístup z virtuálních sítí a podsítí v libovolné oblasti Azure. Koncové body služeb ve výchozím nastavení umožňují možnosti připojení z virtuální sítě k účtu úložiště ve stejné oblasti Azure jako virtuální síť nebo v příslušné spárované oblasti Azure. Tato verze Preview umožňuje zaregistrovat podsíť a umožnit tak připojení koncového bodu služby k účtům úložiště v libovolné oblasti Azure po celém světě.

Další informace

  • Účty úložiště
  • Azure Blob Storage
  • Azure Data Lake Storage
  • Features
  • Security

Související produkty