Storage

Stará se za vás o rutinní úkoly správy datového centra

Soubor

Jednoduchý distribuovaný systém souborů pro různé platformy

 • Přenesení migrace
 • Jednoduché a levné
 • Přesun dat do cloudu bez kódování

Další informace

Disk

Storage úrovně Premium pro aplikace náročné na vstupně-výstupní operace

 • Nízká latence, vysoká propustnost
 • Automatická trojnásobná replikace
 • Odolnost na podnikové úrovni

Další informace

Objekt blob

Masivně škálovatelné úložiště objektů pro nestrukturovaná data

 • Nákladově efektivní pro obrovské objemy
 • Možnosti úložiště na bázi vrstev
 • Jednotná infrastruktura s globálním dosahem

Další informace

Fronta

Odolné fronty pro cloudové služby s velkými objemy

 • Jednoduché, nákladově efektivní zasílání zpráv
 • Flexibilita oddělených komponent
 • Odolné škálování a ukládání do vyrovnávací paměti

Další informace

Tabulka

Flexibilní databáze NoSQL

 • Úložiště tabulek s dvojicí klíč-hodnota
 • Strukturovaná nebo nestrukturovaná data
 • Nízká latence v internetovém měřítku

Další informace

Zatím cloudové úložiště neznáte?

Dostali jste se na správné místo. Cloudové úložiště se stará o rutinní úkoly správy datového centra za vás. Navíc odpadají investiční výdaje za nový hardware, platíte pouze za flexibilní cloudové možnosti podle potřeby. Kde začít

Pomůžeme vám

Budeme vás brzy kontaktovat.

Microsoft může využít vaše kontaktní informace k tomu, aby vám poskytl aktualizace a speciální nabídky týkající se Microsoft Azure. Odběr můžete kdykoli zrušit. Další informace najdete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Související produkty a služby

Data Lake Store

Velkokapacitní úložiště pro velké objemy analytických dat

SQL Database

Spravovaná relační databáze SQL jako služba

Service Bus

Připojení k privátním i veřejným cloudovým prostředím

DocumentDB

Spravovaná databáze dokumentů jako služba typu NoSQL

Účet Storage si vytvoříte za pár minut