New regions for HDInsight: East Asia, North Central US, and South Central US

1. srpna 2014

HDInsight has now expanded its geographical presence to three new regions: East Asia, North Central US, and South Central US. Customers can now create HDInsight clusters in East US, West US, North Central US, South Central US, North Europe, West Europe, East Asia, and Southeast Asia. To learn more about HDInsight, see the HDInsight webpage. For more HDInsight pricing information, see the HDInsight Pricing Details webpage.

Bezplatný účet

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Začněte zdarma

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Aktivovat teď

Nováčci

Zapojte se do programu BizSpark a získejte služby Azure zdarma

Další informace