Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Kontrola připojení služby Azure Network Watcher pro ExpressRoute

Datum publikování: 26 září, 2017

Azure Network Watcher představuje kontrolu připojení ve verzi Preview pro okruhy ExpressRoute. Tato rozšířená možnost vám v kombinaci se stávající funkcí kontroly připojení umožní identifikovat problémy s hybridním připojením z vašeho virtuálního počítače Azure k místnímu počítači připojenému přes okruh Azure ExpressRoute.

Funkce kontroly připojení výrazně zkrátí dobu potřebnou k identifikaci problémů s připojením. Vrácené výsledky budou obsahovat:

  • Všechny skoky z vašeho zdrojového virtuálního počítače do vašeho místního počítače.
  • Jednotlivé skoky a celkovou latenci.
  • Potenciální problémy s konfigurací uživatele nebo platformou pro každý skok v Azure.

Kontrolu připojení je možné vyvolat z webu Azure Portal nebo prostřednictvím rozhraní REST API, PowerShellu, rozhraní příkazového řádku a sady SDK.

Další informace najdete na stránce s přehledem kontroly připojení.

 

  • Network Watcher
  • Features

Související produkty