Network Watcher

Monitorování, diagnostika a získání přehledu o výkonu a stavu sítě

Automatizace monitorování vzdálené sítě pomocí zachytávání paketů

Při monitorování a diagnostice síťových potíží není nutné se připojit k virtuálním počítačům pomocí Network Watcheru. Nastavením upozornění můžete aktivovat zachytávání paketů a získat přístup k informacím o výkonu v reálném čase na úrovni paketů. Když narazíte na problém, můžete ho prozkoumat podrobněji a lépe diagnostikovat.

Získejte přehled o provozu sítě pomocí protokolů toků

Pomocí protokolů toků skupin zabezpečení sítě získáte lepší přehled o provozu vaší sítě. Informace, které protokoly toků poskytují, vám pomohou získat data pro dodržování předpisů, auditování a monitorování profilu síťového zabezpečení.

Diagnostika potíží s připojením VPN

Network Watcher dává možnost diagnostikovat nejběžnější potíže s připojením a VPN Gateway. Umožňuje vám tak potíže nejenom identifikovat, ale na základě podrobných protokolů také dále zkoumat.

Partneři

Související produkty a služby

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

Virtual Network

Zřízení privátních sítí s možností připojení k místním datovým centrům

Azure Monitor

Úplný přehled o aplikacích, infrastruktuře a síti

Začínáme používat Network Watcher