Přeskočit navigaci

Automation: Full Azure Resource Manager PowerShell cmdlet support

sobota 1. srpna 2015

The Azure Automation team has released more than 60 PowerShell cmdlets in the Azure Resource Manager PowerShell module for managing all aspects of Azure Automation from the command line. Cmdlets exist for managing automation accounts, runbooks, Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) configurations, schedules, assets, DSC nodes, and webhooks. Here's the full list of cmdlets:
 • Export-AzureAutomationDscConfiguration
 • Export-AzureAutomationDscNodeReportContent
 • Export-AzureAutomationRunbook
 • Get-AzureAutomationAccount
 • Get-AzureAutomationCertificate
 • Get-AzureAutomationConnection
 • Get-AzureAutomationCredential
 • Get-AzureAutomationDscCompilationJob
 • Get-AzureAutomationDscCompilationJobOutput
 • Get-AzureAutomationDscConfiguration
 • Get-AzureAutomationDscNode
 • Get-AzureAutomationDscNodeConfiguration
 • Get-AzureAutomationDscNodeReport
 • Get-AzureAutomationDscOnboardingMetaconfig
 • Get-AzureAutomationJob
 • Get-AzureAutomationJobOutput
 • Get-AzureAutomationModule
 • Get-AzureAutomationRegistrationInfo
 • Get-AzureAutomationRunbook
 • Get-AzureAutomationSchedule
 • Get-AzureAutomationScheduledRunbook
 • Get-AzureAutomationVariable
 • Get-AzureAutomationWebhook
 • Import-AzureAutomationDscConfiguration
 • Import-AzureAutomationRunbook
 • New-AzureAutomationAccount
 • New-AzureAutomationCertificate
 • New-AzureAutomationConnection
 • New-AzureAutomationCredential
 • New-AzureAutomationKey
 • New-AzureAutomationModule
 • New-AzureAutomationRunbook
 • New-AzureAutomationSchedule
 • New-AzureAutomationVariable
 • New-AzureAutomationWebhook
 • Publish-AzureAutomationRunbook
 • Register-AzureAutomationDscNode
 • Register-AzureAutomationScheduledRunbook
 • Remove-AzureAutomationAccount
 • Remove-AzureAutomationCertificate
 • Remove-AzureAutomationConnection
 • Remove-AzureAutomationCredential
 • Remove-AzureAutomationModule
 • Remove-AzureAutomationRunbook
 • Remove-AzureAutomationSchedule
 • Remove-AzureAutomationVariable
 • Remove-AzureAutomationWebhook
 • Resume-AzureAutomationJob
 • Set-AzureAutomationAccount
 • Set-AzureAutomationCertificate
 • Set-AzureAutomationConnectionFieldValue
 • Set-AzureAutomationCredential
 • Set-AzureAutomationDscNode
 • Set-AzureAutomationModule
 • Set-AzureAutomationRunbook
 • Set-AzureAutomationSchedule
 • Set-AzureAutomationVariable
 • Set-AzureAutomationWebhook
 • Start-AzureAutomationDscCompilationJob
 • Start-AzureAutomationRunbook
 • Stop-AzureAutomationJob
 • Suspend-AzureAutomationJob
 • Unregister-AzureAutomationDscNode
 • Unregister-AzureAutomationScheduledRunbook
We would love to hear your feedback and suggestions. Please tell us what you think in the Azure Automation feedback forum.

Bezplatný účet

Získejte $200 v kreditech Azure a 12 měsíců používání oblíbených služeb – zdarma.

Začněte zdarma

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Aktivovat teď

Nováčci

Zapojte se do programu Microsoft for Startups a získejte bezplatné služby Azure

Další informace