Doplňkové podmínky užívání pro předběžné verze systému Microsoft Azure

Poslední aktualizace: Únor 2017

Systém Azure může zahrnovat předběžné verze, beta verze nebo jiné verze funkcí, služeb, softwaru nebo oblastí uvedené před jejich vydáním, které jsou společností Microsoft nabízeny za účelem zjištění zpětné vazby zákazníků („Předběžné verze“). Předběžné verze jsou zpřístupněny za podmínky, že souhlasíte s těmito podmínkami užívání, které doplňují vaši smlouvu týkající se užívání systému Azure.

PŘEDBĚŽNÉ VERZE JSOU POSKYTOVÁNY TAK, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, „SE VŠEMI CHYBAMI“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“, A JSOU VYLOUČENY ZE SMLUV O ÚROVNI SLUŽEB A OMEZENÉ ZÁRUKY. Na předběžné verze se nemusí vztahovat zákaznická podpora. Předběžné verze mohou podléhat omezeným nebo odlišným závazkům týkajícím se zabezpečení, shody a soukromí, které jsou dále vysvětleny v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro služby online společnosti Microsoft, Centru zabezpečení systému Microsoft Azure, Podmínkách pro služby online a v jakýchkoli dalších sděleních poskytovaných společně s předběžnou verzí. Některé jmenované předběžné verze mohou také podléhat dodatečným podmínkám uvedeným níže, pokud existují. Předběžné verze můžeme kdykoli změnit nebo ukončit bez předchozího sdělení. Také se můžeme rozhodnout nevydat předváděcí verzi v rámci finální „General Availability“ verze.

Kódování H.265/HEVC mediálních služeb Azure

Zákazník musí obdržet své vlastní licence na patenty z libovolných skupin patentů třetích stran pro H.265/HEVC nebo od držitelů práv, aby mohl využívat služby Azure Media k šifrování nebo dešifrování médií H.265/HEVC.

Microsoft Genomics

Smlouva EULA se společností Broad. Služba Microsoft Genomics zahrnuje přístup k sadě nástrojů Genetic Analysis Toolkit (GATK) od společnosti Broad Institute, Inc. („Broad“). Používání sady GATK a související dokumentace v rámci služby Microsoft Genomics podléhá také licenční smlouvě s koncovým uživatelem pro sadu GATK společnosti Broad („Smlouva EULA se společností Broad“).

Sdílení informací. Souhlasíte, že společnost Microsoft může společnosti Broad nahlásit váš status uživatele sady GATK ve službě Microsoft Genomics a že společnosti Broad a Microsoft si mohou vyměnit určité statistické a technické informace týkající se vašeho užívání sady GATK (v souladu s oddílem 7.2 smlouvy EULA se společností Broad).

Použití ke zdravotnickým účelům. Microsoft Genomics není zdravotnické zařízení a výstupy generované z jeho užívání nejsou zamýšleny jako vyjádření faktů a nesmějí být použity jako náhrada lékařského úsudku, poradenství, diagnózy nebo léčby žádného zdravotního stavu nebo problému. Uznáváte, že nesete odpovědnost za dodržování platných zákonů a právních předpisů, pokud službu Microsoft Genomics používáte jako součást klinické nabídky nebo produktu.