Přeskočit navigaci

Doplňkové podmínky užívání pro náhledy systému Microsoft Azure

Poslední aktualizace: Prosinec 2021

Systém Azure může zahrnovat předběžné verze, beta verze nebo jiné verze funkcí, služeb, softwaru nebo oblastí uvedené před jejich vydáním, které jsou nabízeny společností Microsoft. Předběžné verze jsou poskytovány formou licence v rámci vaší smlouvy, kterou se řídí užívání služby Azure.

V souladu s podmínkami vašeho předplatného služby Azure jsou PŘEDBĚŽNÉ VERZE POSKYTOVÁNY TAK, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, „SE VŠEMI CHYBAMI“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“, A JSOU VYLOUČENY ZE SMLUV O ÚROVNI SLUŽEB A OMEZENÉ ZÁRUKY. K předběžným verzím nemusí být za určitých okolností poskytována zákaznická podpora. Předběžné verze mohou podléhat omezeným nebo odlišným závazkům týkajícím se zabezpečení, souladu se smlouvou a soukromí, které jsou dále vysvětleny v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft, Centru zabezpečení systému Microsoft Azure, Podmínkách pro produkty, smlouvě DPA a v jakýchkoli dalších sděleních poskytovaných společně s předběžnou verzí. Následující podmínky ve smlouvě DPA se nevztahují na předběžné verze: Zpracování osobních údajů, GDPR, Zabezpečení dat a Komerční spolupracovník HIPAA. Zákazníci by neměli používat předběžné verze ke zpracování osobních nebo jiných údajů, které podléhají zvýšeným požadavkům platných zákonů či předpisů.

Některé jmenované předběžné verze podléhají dodatečným podmínkám uvedeným níže, pokud nějaké existují. Tyto předběžné verze jsou vám zpřístupněny na základě těchto dodatečných podmínek, které doplňují vaši smlouvu týkající se užívání systému Azure. Předběžné verze můžeme kdykoli změnit nebo ukončit bez předchozího sdělení. Také se můžeme rozhodnout nevydat předváděcí verzi v rámci finální „General Availability“ verze.

Požadavky na užívání a zobrazení aplikace Bing URL Preview API (soukromý náhled)

Data z Bing URL v API náhledu můžete použít pouze pro zobrazení úryvků náhledů a obrázků náhledů, které obsahují hypertextový odkaz na jejich zdrojové stránky, pro sdílení URL koncovými uživateli na sociálních médiích, chatovací roboty nebo podobně, nebo (ii) jako signál, že obsah na adrese URL je pravděpodobně materiál pro dospělé. Musíte vyhovět veškerým požadavkům na zakázání náhledu, které můžete obdržet od vlastníků webových stránek nebo obsahu.

Nemůžete:

 • Posílat osobní údaje (jak jsou definovány v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů (dále jen "GDPR")) na rozhraní aplikace Bing URL Preview API.
 • Kopírovat, ukládat nebo zapisovat do mezipaměti jakékoliv údaje z odpovědí.
 • Použít údaje získané z rozhraní Bing URL Preview API jako součást libovolného strojového učení nebo podobné algoritmické aktivity. Nepoužívejte tyto údaje k trénování, vyhodnocování nebo vylepšování nových nebo existujících služeb, které byste vy nebo třetí strany mohli nabídnout.
 • Upravit obsah výsledků (jinak než jejich přeformátováním tak, že to neporušuje žádný jiný požadavek), pokud to nevyžaduje zákon nebo to neodsouhlasila společnosti Microsoft.
 • Vynechat přiřazení a adresy URL přidružené k výslednému obsahu.
 • Zobrazovat další obsah v jakékoli části odpovědi způsobem, který by vedl uživatele k přesvědčení, že druhý obsah je součástí odpovědi.

Použití údajů služby Bing

Společnost Microsoft smí zpracovávat data, která jsou jí poskytována prostřednictvím používání služby Bing URL Preview API („data služby Bing”), pouze k těmto účelům: poskytování služby Bing URL Preview API k vašemu užívání; a (ii) zlepšování produktů a služeb společnosti Microsoft. Výhradně pro účely takového zpracování smí společnost Microsoft shromažďovat, uchovávat, užívat, reprodukovat a vytvářet odvozená díla z údajů služby Bing a vy k těmto úkonům udělujete společnosti Microsoft omezenou, nevýlučnou, neodvolatelnou a celosvětovou licenci. Musíte zabezpečit a zachovávat všechna práva, která jsou nezbytná pro to, aby společnost Microsoft mohla zpracovávat údaje služby Bing, jak je popsáno v tomto odstavci, aniž by porušila práva kterékoli třetí strany nebo aniž by vznikl jakýkoli závazek společnosti Microsoft vůči vám nebo jakékoli třetí straně. Nesete výlučnou odpovědnost za obsah všech údajů služby Bing. Tato část Použití údajů služby Bing platí i po ukončení nebo vypršení platnosti jakékoliv smlouvy týkající se vašeho použití náhledu Bing URL v API.

Dodržování GDPR

Pokud jde o jakékoli osobní údaje podléhající GDPR, které jsou zasílány společnosti Microsoft v rozporu s těmito požadavky na užívání a zobrazení a které jsou zpracovávány v souvislosti s Bing URL Preview API, rozumíte, že vy a společnost Microsoft jste podle GDPR nezávislými správci údajů. Nesete výlučnou odpovědnost za dodržování směrnice GDPR.

Požadavky na užívání a zobrazení aplikace Bing Custom Visual Search API (soukromý náhled)

Nemůžete:

 • Kopírovat, ukládat nebo zapisovat do mezipaměti jakékoliv údaje, které jste obdrželi z aplikace Bing Custom Visual Search API.
 • Použít údaje získané z aplikace Bing Custom Visual Search API jako součást libovolného strojového učení nebo podobné algoritmické aktivity. Nepoužívejte tyto údaje k trénování, vyhodnocování nebo vylepšování nových nebo existujících služeb, které byste vy nebo třetí strany mohli nabídnout.

Musíte:

 • Umístit výrazný funkční hypertextový odkaz na Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft v blízkosti každého místa v uživatelském prostředí (UX), které nabízí uživateli možnost zadat vyhledávací dotaz. Označit daný hypertextový odkaz jako Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft.
 • Výrazně zobrazovat značky společnosti Microsoft v souladu s pokyny společnosti Microsoft týkajícími se ochranných známek a značek & v blízkosti jednotlivých bodů v UX, které nabízejí uživateli možnost zadat vyhledávací dotaz. Taková značka musí uživatele jasně upozorňovat, že dané internetové vyhledávání provádí společnost Microsoft.
 • Ujistěte se, že zobrazený obsah obsahuje opatření přiměřená k tomu, aby vaše používání údajů získaných z Bing Custom Visual Search API neporušovalo platné zákony nebo práva třetích stran.

Použití údajů služby Bing

Společnost Microsoft smí zpracovávat data, která jsou jí poskytována prostřednictvím používání služby Custom Visual Search API („data služby Bing”), pouze k těmto účelům: poskytování služby Custom Visual Search k vašemu užívání; a (ii) zlepšování produktů a služeb společnosti Microsoft. Výhradně pro účely takového zpracování smí společnost Microsoft shromažďovat, uchovávat, užívat, reprodukovat a vytvářet odvozená díla z údajů služby Bing a vy k těmto úkonům udělujete společnosti Microsoft omezenou, nevýlučnou, neodvolatelnou a celosvětovou licenci. Musíte zabezpečit a zachovávat všechna práva, která jsou nezbytná pro to, aby společnost Microsoft mohla zpracovávat údaje služby Bing, jak je popsáno v tomto odstavci, aniž by porušila práva kterékoli třetí strany nebo aniž by vznikl jakýkoli závazek společnosti Microsoft vůči vám nebo jakékoli třetí straně. Nesete výlučnou odpovědnost za obsah všech údajů služby Bing. Tato část Použití údajů služby Bing platí i po ukončení nebo vypršení platnosti jakékoliv smlouvy týkající se vašeho použití rozhraní API pro vlastní vyhledávání.

Dodržování GDPR

Pokud jde o jakékoli osobní údaje podléhající Všeobecnému nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie (GDPR), a které jsou zpracovávány v souvislosti s voláními v aplikaci Bing Custom Visual Search API, rozumíte, že vy a společnost Microsoft jste podle GDPR nezávislými správci údajů. Nesete výlučnou odpovědnost za dodržování směrnice GDPR.

Mikroslužba Personalizace

Mikroslužba Personalizace spuštěná v kontejneru odesílá údaje o zákazníkovi do instance služby Personalizace nakonfigurované zákazníkem ve službě Azure s cílem vyškolit moduly Personalizace, které se používají v mikroslužbě i službě Personalizace. Užitím softwaru zákazník vyjadřuje svůj souhlas s přenosem informací popsaných v tomto oddílu. Ve všech ostatních ohledech je mikroslužba Personalizace licencována na stejném základě jako služby Cognitive Services v kontejnerech.

Programy předběžných verzí služby Azure Active Directory

Služba Azure Active Directory poskytuje aktualizace a nové funkce ve formě programů předběžných verzí. Společnost Microsoft vydává předběžné verze ve fázích, aby poskytla sobě a zákazníkům příležitost vyhodnotit a porozumět nové funkci dříve, než se stane součástí standardní služby Azure AD. Fáze jsou následující:

 1. Soukromá předběžná verze – Během této fáze pozveme několik zákazníků, aby se podíleli na předběžném přístupu k novým konceptům a funkcím. Tato fáze nezahrnuje formální podporu.
 2. Veřejná předběžná verze – Během této fáze umožníme každému zákazníkovi s řádnou licencí Azure AD, aby nové funkce ohodnotil. Během této fáze bude služba Microsoft Customer Support Services poskytovat podpůrné služby, ale neuplatňují se normální smlouvy o úrovni služeb. U nových funkcí vystavených na portálu Azure AD Portal může zákazník očekávat, že v uživatelském rozhraní uvidí informační bannery, které upozorní na nové zkušenosti dostupné během testování předběžné verze. Kliknutím na informační banner se zákazníci poté rozhodnou pro vyzkoušení předběžné verze.
 3. Obecně dostupné (GA) - Po dokončení předběžné verze je tato funkce otevřena pro každého licencovaného zákazníka a je podporována všemi kanály podpory společnosti Microsoft. Mějte na paměti, že pokud nová funkce ovlivní stávající funkčnost, může to změnit způsob, jakým vy nebo vaši uživatelé tuto funkci používají.

Každý program předběžné verze služby Azure Active Directory má odlišné požadavky a závislosti.

Azure Maps (předběžná verze)

Povolené a zakázané používání obsahu služby Azure Maps

Omezení navigace

Zákazník nesmí služby Azure Maps použít k poskytování funkce „turn-by-turn” navigace v žádné aplikaci.

Omezení databáze

Zákazník nesmí služby Azure Maps ani žádnou jejich část použít k vytváření konkurenční databáze nebo služby ani odvozené databáze naplněné zcela nebo zčásti daty zákazníka a/nebo daty dodanými nebo vytvořenými jakoukoli třetí stranou.

Zákazník nebude data poskytovaná službou Azure Maps používat v kombinaci se žádnou jinou databází třetí strany, kromě vložení vrstvy dat, jejichž typ dosud není zákazníkem zahrnut do poskytované služby (například váš vlastní obsah) nebo ke kterému společnost Microsoft jinak poskytuje licenci.

Výsledky rozhraní API

Zákazník nesmí ukládat do mezipaměti ani jinak uchovávat informace poskytované službou Azure Maps API, mimo jiné včetně geokódů a zpětných geokódů, dat mapových dlaždic a informací o trasách („Výsledky”) pro účely úprav měřítka těchto Výsledků pro využití více uživateli nebo obcházení jakékoli funkce ve službě Azure Maps.

Ukládání Výsledků do mezipaměti/paměti je povoleno v případě, kdy je jeho účelem zkrácení prodlevy aplikace zákazníka. Výsledky nesmí být ukládány déle než: (i) po dobu platnosti uvedenou ve vrácených hlavičkách; nebo (ii) 6 měsíců, podle toho, co je kratší. Bez ohledu na výše uvedené si může zákazník zachovat nepřerušovaný přístup ke geokódům, pokud si udržuje aktivní účet služeb Azure.

Zákazník nesmí zobrazovat žádné výsledky v žádném obsahu ani geografické mapové databázi třetích stran, s výjimkou geokódů anebo výsledků služby Azure Maps Weather, a to výhradně v souladu s popisem uvedeným v těchto podmínkách pro služby online.

Search API

Společnost Microsoft může požadavky odeslané do produktu Azure Maps předat ke zpracování do rozhraní API produktu Bing Maps. Na všechna data odeslaná do rozhraní API produktu Bing Maps se vztahují podmínky produktu Bing Maps uvedené v části Sdělení. Pokud jde o jakékoli osobní údaje podléhající GDPR, které jsou zasílány společnosti Microsoft v rozporu s těmito požadavky na užívání a zobrazení a které jsou zpracovávány v souvislosti s rozhraním API produktu Bing Maps, rozumíte, že vy a společnost Microsoft jste podle GDPR nezávislými správci údajů. Nesete výlučnou odpovědnost za dodržování směrnice GDPR.

Mapová data

Používání obsahu, který zobrazuje informace o autorských právech společnosti TomTom, musí být v souladu s omezeními stanovenými v podmínkách produktů třetích stran a EULA (https://www.tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms/). Služba Azure Maps využívá produkt Bing Imagery, na nějž se vztahuje sdělení pro produkt Bing Maps v sekci Sdělení.

Zákazník zajistí, aby všichni jeho koncoví uživatelé používali služby popsané v této části v souladu s platným a aktuálním odběrem.

Parametr regionu uživatele

Parametr regionu uživatele ve službě Azure Maps musí být použit ve shodě s příslušnými zákony, včetně těch, které upravují mapování, platnými v zemi, ve které jsou zpřístupněny mapy, obrázky a další data a obsah třetích stran, ke kterému má zákazník oprávnění přistupovat prostřednictvím služby Azure Maps.

Žádné záruky přesnosti

Společnost Microsoft a její dodavatelé neposkytují žádné záruky přesnosti ani úplnosti map, obrázků, dat nebo jakéhokoli obsahu poskytovaného službou Azure Maps.

Autorské právo

Zákazník nesmí odstraňovat, zakrývat, maskovat ani měnit žádné logo ani informace o autorských právech umístěné ve službě Azure Maps nebo touto službou automaticky generované.

Limited Access Cognitive Services and Applied AI Services (Previews)

Access to certain Services are subject to Microsoft's sole discretion based on eligibility and use criteria ("limited access services"), which Microsoft may change at any time in its sole discretion. Customer agrees that it will only use the Services for the approved uses specified in its registration form and/or approved in its Enrollment or agreement. Microsoft may require Customer to re-verify compliance with the approved uses at any time and suspend access to these limited access services. Customer shall respond to requests for re-verification from Microsoft within ten business days of receiving a request (requests may be provided via self- certification Azure tools). If Microsoft needs additional information to assure compliance with these terms, Customer will reasonably cooperate with Microsoft to provide such information within 30 business days of request. To apply for access and use of limited access services, Customer must provide current, complete, and accurate information in the registration form and any re-verification requests from Microsoft.

Cognitive Services and Applied AI Services in Connected or Disconnected Containers (Previews)

Because Customers control the deployment environment for containers, Customers are not prohibited from using preview versions of Services in containers to process Personal Data or other data subject to heightened legal or regulatory requirements. All other preview (and other applicable) terms apply to Customer's use of preview versions of Services in containers. Customer remains responsible for determining whether any preview version of a Service in a container is appropriate for processing data that is subject to any specific law or regulation and for ensuring the use of such preview in a manner consistent with Customer's legal and regulatory obligations.

Containers are subject to the Use of Software with the Online Service clause in the Universal License Terms for Online Services. Microsoft may offer required and/or optional updates or supplements to the services in containers. If an update is required, Customer will update the container in accordance with the Microsoft notice requirements; failure to perform these updates may affect the container's functionality and/or the container may stop operating. Customer may use the updates or supplements to the services in containers, pre-release code, additional functionality and optional add-on services in the containers, subject to specific terms (if any) that accompany them. Upon general availability ("GA") of a container, Customer must discontinue its use of preview containers and is required to update to the relevant GA version(s) no later than the end of the annual container reactivation time period.

Kognitivní služby, prostorová analýza v kontejnerech

 1. Sdělení k vizuálnímu standardu H.264/AVC, video standardu VC-1, vizuálnímu standardu MPEG-4 část 2 a video standardu MPEG-2.
  • Tento software může zahrnovat technologii vizuální komprese H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 část 2 a MPEG-2. Na základě požadavku společnosti MPEG LA, L.L.C. uvádíme toto upozornění:
  • TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ PORTFOLIA LICENCÍ K PATENTU PRO VIZUÁLNÍ STANDARD AVC, VC-1, MPEG-4, ČÁST 2 A VIDEO STANDARD MPEG-2 PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELEM (i) KE KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU S VÝŠE UVEDENÝMI STANDARDY (STANDARDY VIDEA) NEBO (ii) K DEKÓDOVÁNÍ VIDEA VE STANDARDU AVC, VC-1, MPEG-4, ČÁST 2 NEBO MPEG-2 ZAKÓDOVANÉHO SPOTŘEBITELEM PŘI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI NEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATELE VIDEA, KTERÝ MÁ LICENCI K POSKYTOVÁNÍ TAKOVÉHO VIDEA. NENÍ UDĚLENA ANI NEMŮŽE BÝT ODVOZENA ŽÁDNÁ LICENCE K LIBOVOLNÉMU JINÉMU POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT U SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ www.mpegla.com.
  • Pro účely objasnění toto sdělení neomezuje ani nebrání užívání softwaru v kontejneru pro běžné obchodní účely, které jsou součástí takového podnikání, jež nezahrnují (i) další distribuci softwaru třetím stranám včetně přístupu skrze třetí stranu k zákaznickým řešením nebo (ii) vytváření obsahu pomocí technologií vyhovujících VIDEO STANDARDŮM pro šíření třetím stranám.
 2. Součásti NVIDIA.
  • Prostorová analýza v kontejnerech může zahrnovat sadu nástrojů NVIDIA Corporation CUDA Toolkit, ovladače Tesla, cuDNN, DIGITS, NCCL a TensorRT (dále jen „součásti NVIDIA“). Zákazník souhlasí, že jeho používání komponent NVIDIA se řídí následujícími licenčními smlouvami s koncovými uživateli NVIDIA: sada nástrojů NVIDIA CUDA ToolKit; NVIDIA cuDNN; NVIDIA NCCL; NVIDIA TensorRT.

Cognitive Services and Applied AI Services, Disconnected Containers (a limited access service preview)

Except as modified herein, the Cognitive Services and Applied AI Services product terms apply to Disconnected Containers.

Funkce služeb v produktu Disconnected Containers jsou určeny pro použití bez online připojení ke koncovému bodu účtování Azure. Produkt Disconnected Containers mají omezenou kapacitu zátěže a měří se v jednotkách. Zákazníci mohou instalovat a používat pouze takový počet jednotek Disconnected Container, který je nezbytný k pokrytí měsíčního závazku zákazníka využívat služby licencované v rámci svého předplatného. Zákazník je odpovědný za licencování dostatečného počtu jednotek produktu Disconnected Container, které odpovídají skutečnému využití služby zákazníkem. Jednotky produktu Disconnected Container jsou časově citlivé a zákazník je povinen aktivovat a reaktivovat ty, které používá, v období 12 měsíců, aby udržel produkt Disconnected Container v provozu. Pokud se zákazníkovi nepodaří znovu aktivovat produkt Disconnected Container, nebude mít přístup k datům nebo výstupům služby.

Zákazníci mohou licencované jednotky Disconnected Container instalovat a používat pouze (1) na hardwarových zařízeních zákazníka, která jsou určena výhradně pro jeho použití, a (2) na účtech služby Microsoft Azure zákazníka. Na každý vyhrazený hardware, který je pod správou nebo kontrolou jiného subjektu než zákazníka nebo jeho afilace, se vztahuje ustanovení o správě outsourcingového softwaru v  Univerzálních licenčních podmínkách pro všechen software.

Služba Azure Quantum (předběžná verze)

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Microsoft nesmíte poskytovat přístup k předběžné verzi Azure Quantum nebo používat předběžnou verzi Azure Quantum jménem jakékoli třetí osoby nebo strany.

Prostřednictvím předběžné verze Azure Quantum budete moci provádět pracovní úkony v nebo se softwarem nebo hardwarem třetí strany ("poskytovatel") (což může být v prostorách poskytovatele) ("poskytovatelské řešení"). Poskytovatelská řešení jsou poskytována poskytovatelem (ne společností Microsoft) na základě smluvních podmínek a zásad osobní ochrany údajů poskytovatele. Pokud dojde ke konfliktu mezi těmito podmínkami a jakýmikoli doplňujícími podmínkami a ujednáními vztahujícími se ke konkrétnímu poskytovatelskému řešení, pak budou rozhodující tyto doplňující podmínky a ujednání poskytovatele. Pro každé poskytovatelské řešení, které si vyberete, udělujete společnosti Microsoft oprávnění k přenosu vašich pracovních úkonů na vybrané poskytovatelské řešení a k přijímání a navrácení těchto výsledků do vaší smlouvy o odběru. Jste zodpovědní za jakékoli poplatky účtované poskytovateli za používání jejich poskytovatelských řešení.

Komunikační služby platformy Azure (předběžná verze)

Komunikační služby Azure

Azure Communication Services jsou produktem pro vývojáře a vstupem do aplikací zákazníků. Nabídky zákazníka zahrnující služby Azure Communication Services musejí po koncových uživatelích požadovat používání služeb v souladu s platným právem. Zákazníci nesou výhradní odpovědnost za to, že jejich aplikace nebo nabídky, které zahrnují funkce a služby Azure Communication Services, jsou v souladu s právními předpisy.

Služba Azure Communication Services poskytuje aktualizace a nové funkce ve formě programů předběžných verzí. Společnost Microsoft vydává předběžné verze ve fázích, aby poskytla sobě a zákazníkům příležitost vyhodnotit a porozumět nové funkci dříve, než se stane součástí standardní služby Azure Communication Services. Fáze jsou následující:

 1. Soukromá předběžná verze – Během této fáze pozveme několik zákazníků, aby se podíleli na předběžném přístupu k novým konceptům a funkcím. Tato fáze nezahrnuje formální podporu.
 2. Veřejná předběžná verze – Během této fáze umožníme každému zákazníkovi s řádnou licencí na služby Azure Communication, aby nové funkce ohodnotil. Během této fáze bude společnost Microsoft poskytovat podpůrné služby, ale neuplatňují se normální smlouvy o úrovni služeb. Funkce veřejné předběžné verze jsou identifikovány informačními bannery v dokumentaci na docs.microsoft.com nebo štítky „beta“ nebo „pre-release“ na aplikačních programovacích rozhraních a vývojových sadách softwaru.
 3. Obecně dostupné (GA) – Po dokončení předběžné verze je tato funkce otevřena pro každého licencovaného zákazníka a je podporována všemi kanály podpory společnosti Microsoft. Mějte na paměti, že pokud nová funkce ovlivní stávající funkčnost, může to změnit způsob, jakým vy nebo vaši uživatelé tuto funkci používají.

Některé služby Azure Communication a soukromé a veřejné předběžné verze mohou být poskytovány na základě samostatné licence, například licence typu open source. V případě rozporu mezi těmito podmínkami a jakoukoli samostatnou licencí má přednost tato samostatná licence ve vztahu k předběžné verzi služeb Azure Communication, která je předmětem takové samostatné licence. Každá ze smluvních stran si vyhrazuje všechna práva (a nikomu nebudou udělena žádná práva), která nejsou výslovně udělena v rámci výše uvedených licencí.

Žádný přístup k tísňovým službám

Komunikační služby Azure v neveřejné předběžné verzi nebo veřejné předběžné verzi nepodporují tísňové volání ani přístup k tísňovým službám prostřednictvím SMS. Nebudete se snažit umožnit nebo se pokoušet používat odchozí hlasové nebo SMS funkce komunikačních služeb Azure ke kontaktování oficiálních, vládou sponzorovaných tísňových telefonních čísel (např. 911 nebo 112), která se používají k vysílání profesionálních záchranářů pro tísňové služby („tísňové služby“).

Jste povinni uživatele zřetelně a jasně upozornit, že přístup k tísňovým službám není v komunikačních službách Azure během neveřejné předběžné verze nebo veřejné předběžné verzi dostupný a musí být získán jinými prostředky, dokud je produkt stále ve fázi předběžné verze.

SPOLEČNOST MICROSOFT ANI JEJÍ ZÁSTUPCI NENESOU ODPOVĚDNOST PODLE ŽÁDNÉ PRÁVNÍ ANI SPRAVEDLIVÉ TEORIE ZA JAKÉKOLI NÁROKY (VČETNĚ NÁROKŮ TŘETÍCH STRAN), ŠKODY NEBO ZTRÁTY (A VY ODŠKODNÍTE SPOLEČNOST MICROSOFT, BUDETE JI BRÁNIT A ZBAVÍTE JI ODPOVĚDNOSTI ZA VŠECHNY TAKOVÉ NÁROKY) VYPLÝVAJÍCÍ Z NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY AZURE V NEVEŘEJNÉ PŘEDBĚŽNÉ VERZI NEBO VEŘEJNÉ PŘEDBĚŽNÉ VERZI KE KONTAKTOVÁNÍ TÍSŇOVÝCH SLUŽEB NEBO SOUVISEJÍCÍ S TAKOVOU NEMOŽNOSTÍ.

Pricing

Notwithstanding the terms in your volume licensing agreement, fixed pricing does not apply to Azure Communication Services ("ACS"). ACS pricing is market-based and depends on third-party suppliers of telco services. The available pricing at the time of each purchase is subject to change at any time. You can refer to the Azure portal for pricing adjustments.

Number Assignment and Portability

Phone numbers that are assigned to you during any preview program will be returned to Microsoft at the end of the preview program unless otherwise agreed by Microsoft. During private preview and public preview, telephone numbers are not eligible for porting.

Interoperabilita produktu Microsoft Teams

Interoperabilita mezi komunikačními službami platformy Azure a produktu Microsoft Teams umožňuje vašim aplikacím a uživatelům účastnit se hovorů, schůzek a chatu produktu Teams. Je vaší odpovědností zajistit, aby uživatelé vaší aplikace byli upozorněni, když je povoleno nahrávání nebo přepis při volání nebo schůzce produktu Teams. Společnost Microsoft vám prostřednictvím komunikačních služeb platformy Azure API oznámí, že bylo zahájeno nahrávání nebo přepis, a tuto skutečnost musíte v reálném čase sdělit svým uživatelům v uživatelském rozhraní vaší aplikace.

Názory a připomínky

Společnost Microsoft vám může poslat žádosti o zpětnou vazbu, aby zjistila, jak služba funguje a jakým způsobem by měla být vylepšena. Souhlasíte s přijímáním průzkumů a žádostí o zpětnou vazbu. V souladu se zákony o ochraně osobních údajů Evropské unie společnost Microsoft při získávání a zpracování vaší zpětné vazby jedná jako správce údajů. Protože zpětná vazba zákazníků je nezbytná pro úspěšný vývoj předběžných verzí služeb, toto zpracovávání zpětné vazby je nezbytné pro plnění této smlouvy.

Nahrávání hovorů

Mnoho zemí a států má zákony a předpisy, které se vztahují na nahrávání PSTN (veřejných telefonních sítí), hlasových a video hovorů a které často vyžadují, aby uživatelé souhlasili se záznamem jejich komunikace. Je vaší odpovědností využívat možnosti nahrávání hovorů v souladu se zákonem. Musíte získat souhlas stran zaznamenané komunikace způsobem, který je v souladu s právními předpisy platnými pro každého účastníka.

Služba Azure Kubernetes – v systému Azure Stack HCI

Služba Azure Kubernetes – doba běhu na serveru Windows.

Užívací práva a podmínky užívání

Zákazník smí používat službu Azure Kubernetes Service na Azure Stack HCI (AKS na HCI) a službu Azure Kubernetes Service Runtime na Windows Serveru (AKS na WS) (souhrnně AKS) pouze (i) na Azure Stack HCI (s ohledem na AKS na HCI) nebo na serveru Windows (s ohledem na AKS na WS) spuštěný na serverech určených pro interní použití zákazníka a (ii) k hostování, správě a servisu platně licencovaných kontejnerů se spuštěnými platně licencovanými aplikacemi.

Zákazník smí užívat službu AKS, pokud je registrována pod platným zákaznickým předplatným služby Azure, která umožňuje dodatečné funkce služby AKS, měření využití a fakturaci zákazníka.

Obsažené aplikace společnosti Microsoft. Služba AKS může zahrnovat další aplikace společnosti Microsoft. Tyto licenční podmínky se vztahují na tyto vložené aplikace, pokud existují, nejsou-li s dalšími aplikacemi společnosti Microsoft poskytnuty jiné licenční podmínky.

Software třetích stran. Služba AKS může zahrnovat komponenty třetích stran se samostatnými právními sděleními nebo komponenty, které se řídí jinými smlouvami, jak je popsáno v souborech s oznámeními třetích stran, doprovázejícími službu AKS nebo v rámci samotné služby AKS.

Omezení licence

Zákazník nesmí obcházet žádnou povinnou registraci nebo proces registrace pro službu AKS.

Absence výjimek z hostování

Výjimka z hostování se nevztahuje na službu AKS.

Zákaznická podpora

Jakákoliv podpora pro službu AKS je poskytována „tak, jak je“, „se všemi závadami” a bez jakékoliv záruky.

Aktualizace

AKS může automaticky stahovat a instalovat aktualizace. Souhlasíte s přijímáním těchto automatických aktualizací bez dalších oznámení. Aktualizace nemusí zahrnovat všechny existující softwarové funkce, služby nebo periferní zařízení.

Rozhraní Azure API for FHIR® (Předběžná verze)

Předběžná verze Azure API for FHIR obsahuje určitá předvydání rozhraní API, včetně souvisejících předvydání nástrojů, softwaru a služeb, které mají být začleněny do Azure API for FHIR. Protože zákazníci řídí prostředí nasazení předběžné verze Azure API for FHIR, nemají zakázáno užití předběžné verze Azure API for FHIR ke zpracování osobních nebo jiných údajů, které podléhají zvýšeným požadavkům platných zákonů či předpisů. Všechny ostatní podmínky předběžné verze Azure (a další příslušné podmínky) platí pro zákazníky při užívání předběžné verze Azure API for FHIR.

Zákazník nadále nese odpovědnost: (i) za to, zda je předběžná verze Azure API for FHIR vhodná pro zpracování dat, která podléhají jakémukoliv konkrétnímu zákonu či předpisu, a (ii) za zajištění užívání předběžné verze Azure API for FHIR takovým způsobem, který je v souladu se zákonnými a regulatorními povinnostmi zákazníka.

Výsledky získané z užívání předběžné verze Azure API for FHIR, včetně pseudonymizovaného exportu, a konvertoru FHIR se budou lišit v závislosti na různých faktorech, například vložených datech a funkcích zvolených zákazníkem. Společnost Microsoft není schopna zhodnotit výstupy z předběžné verze Azure API for FHIR, aby určila přijatelnost pro případy použití zákazníkem a potřeby dodržení předpisů. Výstupy z předběžné verze Azure API for FHIR nezaručují splnění žádných specifických zákonných, regulatorních ani smluvních požadavků.

Odmítnutí odpovědnosti týkající se zdravotnických prostředků

Zákazník bere na vědomí, že předběžná verze Azure API for FHIR (1) není určená, zamýšlená ani zpřístupněná jako zdravotnický prostředek či zdravotnické prostředky a (2) není určená coby náhrada profesionální lékařské rady, diagnózy, léčby či posouzení a jako taková by neměla být používaná coby náhrada profesionální lékařské rady, diagnózy, léčby či posouzení ani místo nich. Odpovědnost za zobrazování nebo získání příslušných souhlasů, varování, odmítnutí odpovědnosti a uznání koncovým uživatelům zákazníkovy implementace předběžné verze Azure API for FHIR nese výhradně zákazník.

FHIR® je registrovanou značkou HL7 a je používána se svolením HL7.

Rozhraní API platformy Azure Healthcare (předběžná verze)

Předběžné verze rozhraní API platformy Azure Healthcare obsahuje určité předběžné rozhraní API platformy Azure Healthcare, včetně souvisejících předběžných verzí nástrojů, softwaru a služeb, které mají být začleněny do rozhraní API platformy Azure Healthcare. Protože zákazníci řídí prostředí nasazení rozhraní API platformy Azure Healthcare, nemají zakázáno použití rozhraní API platformy Azure Healthcare ke zpracování osobních údajů nebo jiných údajů, na které se vztahují zvýšené zákonné nebo regulační požadavky. Všechny ostatní podmínky předběžné verze Azure (a další příslušné podmínky) platí pro zákazníky při užívání rozhraní API platformy Azure Healthcare.

Zákazník nadále nese odpovědnost: (i) za to, zda je předběžná verze rozhraní API platformy Azure Healthcare vhodná pro zpracování dat, která podléhají jakémukoliv konkrétnímu zákonu či předpisu, a (ii) za zajištění užívání předběžné verze rozhraní API platformy Azure Healthcare takovým způsobem, který je v souladu se zákonnými a regulatorními povinnostmi zákazníka.

Výsledky získané z užívání předběžné verze rozhraní API platformy Azure Healthcare, včetně pseudonymizovaného exportu, a konvertoru FHIR® se budou lišit v závislosti na různých faktorech, například vložených datech a funkcích zvolených zákazníkem. Společnost Microsoft není schopna zhodnotit výstupy z předběžné verze rozhraní API platformy Azure Healthcare, aby určila přijatelnost pro případy použití zákazníkem a potřeby dodržení předpisů. Výstupy z předběžné verze rozhraní API platformy Azure Healthcare nezaručují splnění žádných specifických zákonných, regulatorních ani smluvních požadavků.

Odmítnutí odpovědnosti týkající se zdravotnických prostředků

Zákazník bere na vědomí, že předběžná verze rozhraní API platformy Azure Healthcare (1) není určená, zamýšlená ani zpřístupněná jako zdravotnický prostředek či zdravotnické prostředky a (2) není určená coby náhrada profesionální lékařské rady, diagnózy, léčby či posouzení a jako taková by neměla být používaná coby náhrada profesionální lékařské rady, diagnózy, léčby či posouzení ani místo nich. Odpovědnost za zobrazování nebo získání příslušných souhlasů, varování, odmítnutí odpovědnosti a uznání koncovým uživatelům zákazníkovy implementace předběžné verze rozhraní API platformy Azure Healthcare nese výhradně zákazník.

FHIR® je registrovanou značkou HL7 a je používána se svolením HL7.

Microsoft Defender for IoT

Enterprise IoT, nová funkce produktu Azure Defender for IoT, je v současné době ve fázi PŘEDBĚŽNÉ VERZE. Pro zákazníky, kteří jsou zároveň aktivními zákazníky produktu Microsoft 365 Defender (Microsoft Defender for Endpoint), bude Enterprise IoT zpracovávat a ukládat data z předplatného produktu Microsoft Defender for Endpoint a oba produkty se budou bezproblémově slučovat, aby se zavedlo jednotné zobrazení inventáře ve všech portálech. Bude to zahrnovat data z produktu Microsoft Defender for Endpoint týkající se všech zařízení podporovaných produktem Microsoft Defender for Endpoint – spravovaných zařízení, zařízení, která by mohla být spravována, síťových zařízení a zařízení internetu věcí (zjištěných v rámci funkce Device Discovery). Na tyto údaje se vztahují závazky týkající se ochrany soukromí a nakládání s daty, které platí pro produkt Enterprise IoT, a nikoli pro produkt Microsoft Defender for Endpoint. Další informace naleznete v dokumentaci produktu Enterprise IoT. Používáním produktu Enterprise IoT navíc souhlasíte s tím, že inženýři společnosti Microsoft budou mít přístup k vašim datům a budou je používat při vytváření, testování a optimalizaci analytických modelů. Pokud takový přístup nechcete povolit, NEPOUŽÍVEJTE TECHNOLOGII PŘEDBĚŽNÉ VERZE

Užívací práva k šablonám databáze Synapse Analytics (předběžná verze).

Termín „Šablony databáze“ označuje datové modely a schémata specifické pro odvětví nebo jejich části, které společnost Microsoft poskytuje zákazníkovi.

Termín „Materiály“ označuje šablony databáze a související materiály, nástroje, funkce a služby, které společnost Microsoft poskytla zákazníkovi na základě těchto podmínek užívání předběžných verzí.

Užívací práva

Zákazník může přistupovat k šablonám databáze a používat jakékoli materiály poskytnuté společností Microsoft zákazníkovi výhradně pro interní obchodní účely zákazníka a pouze pro používání ve službě Microsoft Azure Synapse Analytics. Společnost Microsoft určí součásti, vlastnosti a/nebo funkce, které mají být zahrnuty do materiálů, a může kdykoli podle svého uvážení upravit, pozastavit nebo ukončit přístup k jakékoli nebo všem součástem, vlastnostem a/nebo funkcím materiálů.

Omezení licence

Zákazník nebude činit (ani se nepokusí o) následující: (1) zpětně analyzovat nebo obejít jakákoli technická omezení v materiálech nebo omezení či omezení v jakékoli dokumentaci související s materiály; (2) používat materiály jakýmkoli způsobem, který je v rozporu se zákonem, nebo k vytváření nebo šíření škodlivého softwaru nebo jiného škodlivého kódu nebo softwaru; (3) sdílet, publikovat, distribuovat, převádět nebo půjčovat materiály jakékoli třetí straně (s výjimkou svých dodavatelů v souladu s těmito podmínkami užívání předběžných verzí) nebo jinak poskytovat jakékoli materiály jako samostatné hostované řešení k použití pro ostatní; (4) odstraňovat, minimalizovat, blokovat nebo upravovat jakákoli sdělení společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů v materiálech; nebo (5) jinak používat materiály pro jakýkoli účel, který není výslovně povolen v těchto podmínkách užívání předběžných verzí.

Azure Compute Gallery – Community Galleries

Community Galleries Images. The “Community Galleries” feature is a new capability in Azure Compute Galleries (“ACG”) which enables an Azure subscription owner or delegate to make Community Galleries within their Azure subscription, and resources in those Community Galleries, accessible to any Azure customer as a new resource type. Azure customers can then access and deploy those resources which may include, but are not limited to, Azure Virtual Machine images containing, for example, an operating system and software or applications published to the Community Galleries (each an ”Image”) to create Azure Virtual Machines within their own Azure subscription.

Image Terms of Use. Your deployment and use of any Image published to a Community Gallery is governed by separate terms of use provided by the publisher of the Image which may be provided at the Community Gallery level (the “Image Terms of Use”). The publisher of the Image is solely responsible and liable for the Image including delivery and support. Except for Images Microsoft publishes, Microsoft is not a party to and is not bound by any separate terms applicable to any Image Terms of Use nor is Microsoft obligated to provide any support for Images.

Image Publishing Requirements. Each Image that you make available to Azure customers via a Community Gallery must meet the following requirements:

(a) General Requirements. The Image must comply with this Agreement and any other materials and documentation provided to you by Microsoft, which may be revised from time to time. You are responsible for providing technical support for each Image you publish.

(b) Third-Party Rights. Your Image and the Image name, trademarks, logos, icons, descriptions, titles, trade dress or other metadata you provide to Microsoft in connection with your Image (collectively “Image Assets”) must not infringe or misappropriate any intellectual property or personal right of any third party. If any portion of your Image’s code is used under license from a third party, you are solely responsible for compliance with those license terms and conditions. You are, at your sole cost and expense, responsible for securing, reporting, and maintaining all necessary rights, clearances and consents and paying all licensing fees, and for undertaking all related reporting obligations.

(c) Image Terms of Use and Privacy Statement. You are responsible for providing Image Terms of Use and privacy statement(s) for each Community Gallery you create and share. The Image Terms of Use and privacy statement you include when you create a Community Gallery shall be applicable to each Image you publish to a Community Gallery unless you specify different Image Terms of Use when you publish an Image to a Community Gallery.

(d) Local Law and Privacy Compliance. Your Image, including the Image Terms of Use and privacy statement, and your marketing of the Image must comply with the applicable laws of each territory or country in which you elect to make the Image and Image Assets available. This includes but is not limited to Data Protection Law relating to collection and use of Personal Data, and export control laws.

(e) Disclosures and notices for Images. If you are required to make any disclosures to users prior to download of the Image, you must provide those in the Image description field (unless they are provided elsewhere in a Community Galleries description page). The Community Galleries Image description pages may include your full contact information. You must disclose to Microsoft any controlled technology employed, used or supported by your Image that may impose any legal obligations or requirements on Microsoft. You must inform Microsoft of such legal obligations and requirements, and take any action if necessary for Microsoft to comply with its legal obligations. You may not use Community Galleries or any services or tools made available for the development of an Image for, or to permit others to carry out, any illegal activity or breach of contract.

Removal Policies. Microsoft may remove or suspend the availability of a Community Gallery or any Image published to a Community Gallery for any reason. Reasons may include but are not limited to: (i) your breach of the terms of the Agreement (including associated documentation); (ii) termination of the Preview or these Preview Terms, (ii) termination of the license grants associated with an Image; (iii) an assertion or claim that your Image infringes the intellectual property rights of a third party; (iv) complaint(s) about the content or quality of your Image; or (v) your actual or potential violation of any applicable federal or state advertising or pricing law, regulation, or regulatory guideline.