Doplňkové podmínky užívání pro náhledy systému Microsoft Azure

Poslední aktualizace: březen 2021

Systém Azure může zahrnovat předběžné verze, beta verze nebo jiné verze funkcí, služeb, softwaru nebo oblastí uvedené před jejich vydáním, které jsou nabízeny společností Microsoft. Předběžné verze jsou poskytovány formou licence v rámci vaší smlouvy, kterou se řídí užívání služby Azure.

V souladu s podmínkami vašeho předplatného služby Azure jsou PŘEDBĚŽNÉ VERZE POSKYTOVÁNY TAK, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, „SE VŠEMI CHYBAMI“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“, A JSOU VYLOUČENY ZE SMLUV O ÚROVNI SLUŽEB A OMEZENÉ ZÁRUKY. K předběžným verzím nemusí být za určitých okolností poskytována zákaznická podpora. Předběžné verze mohou podléhat omezeným nebo odlišným závazkům týkajícím se zabezpečení, souladu se smlouvou a soukromí, které jsou dále vysvětleny v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro služby online společnosti Microsoft, Centru zabezpečení systému Microsoft Azure, Podmínkách pro služby online a v jakýchkoli dalších sděleních poskytovaných společně s předběžnou verzí. Následující podmínky ve smlouvě DPA se nevztahují na předběžné verze: Zpracování osobních údajů, GDPR, Zabezpečení dat a Komerční spolupracovník HIPAA. Zákazníci by neměli používat předběžné verze ke zpracování osobních nebo jiných údajů, které podléhají zvýšeným požadavkům platných zákonů či předpisů.

Některé jmenované předběžné verze podléhají dodatečným podmínkám uvedeným níže, pokud nějaké existují. Tyto předběžné verze jsou vám zpřístupněny na základě těchto dodatečných podmínek, které doplňují vaši smlouvu týkající se užívání systému Azure. Předběžné verze můžeme kdykoli změnit nebo ukončit bez předchozího sdělení. Také se můžeme rozhodnout nevydat předváděcí verzi v rámci finální „General Availability“ verze.

Požadavky na užívání a zobrazení aplikace Bing URL Preview API (soukromý náhled)

Data z Bing URL v API náhledu můžete použít pouze pro zobrazení úryvků náhledů a obrázků náhledů, které obsahují hypertextový odkaz na jejich zdrojové stránky, pro sdílení URL koncovými uživateli na sociálních médiích, chatovací roboty nebo podobně, nebo (ii) jako signál, že obsah na adrese URL je pravděpodobně materiál pro dospělé. Musíte vyhovět veškerým požadavkům na zakázání náhledu, které můžete obdržet od vlastníků webových stránek nebo obsahu.

Nemůžete:

 • Posílat osobní údaje (jak jsou definovány v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů (dále jen "GDPR")) na rozhraní aplikace Bing URL Preview API.
 • Kopírovat, ukládat nebo zapisovat do mezipaměti jakékoliv údaje z odpovědí.
 • Použít údaje získané z rozhraní Bing URL Preview API jako součást libovolného strojového učení nebo podobné algoritmické aktivity. Nepoužívejte tyto údaje k trénování, vyhodnocování nebo vylepšování nových nebo existujících služeb, které byste vy nebo třetí strany mohli nabídnout.
 • Upravit obsah výsledků (jinak než jejich přeformátováním tak, že to neporušuje žádný jiný požadavek), pokud to nevyžaduje zákon nebo to neodsouhlasila společnosti Microsoft.
 • Vynechat přiřazení a adresy URL přidružené k výslednému obsahu.
 • Zobrazovat další obsah v jakékoli části odpovědi způsobem, který by vedl uživatele k přesvědčení, že druhý obsah je součástí odpovědi.

Použití údajů služby Bing

Společnost Microsoft smí zpracovávat data, která jsou jí poskytována prostřednictvím používání služby Bing URL Preview API („data služby Bing”), pouze k těmto účelům: poskytování služby Bing URL Preview API k vašemu užívání; a (ii) zlepšování produktů a služeb společnosti Microsoft. Výhradně pro účely takového zpracování smí společnost Microsoft shromažďovat, uchovávat, užívat, reprodukovat a vytvářet odvozená díla z údajů služby Bing a vy k těmto úkonům udělujete společnosti Microsoft omezenou, nevýlučnou, neodvolatelnou a celosvětovou licenci. Musíte zabezpečit a zachovávat všechna práva, která jsou nezbytná pro to, aby společnost Microsoft mohla zpracovávat údaje služby Bing, jak je popsáno v tomto odstavci, aniž by porušila práva kterékoli třetí strany nebo aniž by vznikl jakýkoli závazek společnosti Microsoft vůči vám nebo jakékoli třetí straně. Nesete výlučnou odpovědnost za obsah všech údajů služby Bing. Tato část Použití údajů služby Bing platí i po ukončení nebo vypršení platnosti jakékoliv smlouvy týkající se vašeho použití náhledu Bing URL v API.

Dodržování GDPR

Pokud jde o jakékoli osobní údaje podléhající GDPR, které jsou zasílány společnosti Microsoft v rozporu s těmito požadavky na užívání a zobrazení a které jsou zpracovávány v souvislosti s Bing URL Preview API, rozumíte, že vy a společnost Microsoft jste podle GDPR nezávislými správci údajů. Nesete výlučnou odpovědnost za dodržování směrnice GDPR.

Požadavky na užívání a zobrazení aplikace Bing Custom Visual Search API (soukromý náhled)

Nemůžete:

 • Kopírovat, ukládat nebo zapisovat do mezipaměti jakékoliv údaje, které jste obdrželi z aplikace Bing Custom Visual Search API.
 • Použít údaje získané z aplikace Bing Custom Visual Search API jako součást libovolného strojového učení nebo podobné algoritmické aktivity. Nepoužívejte tyto údaje k trénování, vyhodnocování nebo vylepšování nových nebo existujících služeb, které byste vy nebo třetí strany mohli nabídnout.

Musíte:

 • Umístit výrazný funkční hypertextový odkaz na Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft v blízkosti každého místa v uživatelském prostředí (UX), které nabízí uživateli možnost zadat vyhledávací dotaz. Označit daný hypertextový odkaz jako Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft.
 • Výrazně zobrazovat značky společnosti Microsoft v souladu s pokyny společnosti Microsoft týkajícími se ochranných známek a značek & v blízkosti jednotlivých bodů v UX, které nabízejí uživateli možnost zadat vyhledávací dotaz. Taková značka musí uživatele jasně upozorňovat, že dané internetové vyhledávání provádí společnost Microsoft.
 • Ujistěte se, že zobrazený obsah obsahuje opatření přiměřená k tomu, aby vaše používání údajů získaných z Bing Custom Visual Search API neporušovalo platné zákony nebo práva třetích stran.

Použití údajů služby Bing

Společnost Microsoft smí zpracovávat data, která jsou jí poskytována prostřednictvím používání služby Custom Visual Search API („data služby Bing”), pouze k těmto účelům: poskytování služby Custom Visual Search k vašemu užívání; a (ii) zlepšování produktů a služeb společnosti Microsoft. Výhradně pro účely takového zpracování smí společnost Microsoft shromažďovat, uchovávat, užívat, reprodukovat a vytvářet odvozená díla z údajů služby Bing a vy k těmto úkonům udělujete společnosti Microsoft omezenou, nevýlučnou, neodvolatelnou a celosvětovou licenci. Musíte zabezpečit a zachovávat všechna práva, která jsou nezbytná pro to, aby společnost Microsoft mohla zpracovávat údaje služby Bing, jak je popsáno v tomto odstavci, aniž by porušila práva kterékoli třetí strany nebo aniž by vznikl jakýkoli závazek společnosti Microsoft vůči vám nebo jakékoli třetí straně. Nesete výlučnou odpovědnost za obsah všech údajů služby Bing. Tato část Použití údajů služby Bing platí i po ukončení nebo vypršení platnosti jakékoliv smlouvy týkající se vašeho použití rozhraní API pro vlastní vyhledávání.

Dodržování GDPR

Pokud jde o jakékoli osobní údaje podléhající Všeobecnému nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie (GDPR), a které jsou zpracovávány v souvislosti s voláními v aplikaci Bing Custom Visual Search API, rozumíte, že vy a společnost Microsoft jste podle GDPR nezávislými správci údajů. Nesete výlučnou odpovědnost za dodržování směrnice GDPR.

Mikroslužba Personalizace

Mikroslužba Personalizace spuštěná v kontejneru odesílá údaje o zákazníkovi do instance služby Personalizace nakonfigurované zákazníkem ve službě Azure s cílem vyškolit moduly Personalizace, které se používají v mikroslužbě i službě Personalizace. Užitím softwaru zákazník vyjadřuje svůj souhlas s přenosem informací popsaných v tomto oddílu. Ve všech ostatních ohledech je mikroslužba Personalizace licencována na stejném základě jako služby Cognitive Services v kontejnerech.

Programy předběžných verzí služby Azure Active Directory

Služba Azure Active Directory poskytuje aktualizace a nové funkce ve formě programů předběžných verzí. Společnost Microsoft vydává předběžné verze ve fázích, aby poskytla sobě a zákazníkům příležitost vyhodnotit a porozumět nové funkci dříve, než se stane součástí standardní služby Azure AD. Fáze jsou následující:

 1. Soukromá předběžná verze – Během této fáze pozveme několik zákazníků, aby se podíleli na předběžném přístupu k novým konceptům a funkcím. Tato fáze nezahrnuje formální podporu.
 2. Veřejná předběžná verze – Během této fáze umožníme každému zákazníkovi s řádnou licencí Azure AD, aby nové funkce ohodnotil. Během této fáze bude služba Microsoft Customer Support Services poskytovat podpůrné služby, ale neuplatňují se normální smlouvy o úrovni služeb. U nových funkcí vystavených na portálu Azure AD Portal může zákazník očekávat, že v uživatelském rozhraní uvidí informační bannery, které upozorní na nové zkušenosti dostupné během testování předběžné verze. Kliknutím na informační banner se zákazníci poté rozhodnou pro vyzkoušení předběžné verze.
 3. Obecně dostupné (GA) - Po dokončení předběžné verze je tato funkce otevřena pro každého licencovaného zákazníka a je podporována všemi kanály podpory společnosti Microsoft. Mějte na paměti, že pokud nová funkce ovlivní stávající funkčnost, může to změnit způsob, jakým vy nebo vaši uživatelé tuto funkci používají.

Každý program předběžné verze služby Azure Active Directory má odlišné požadavky a závislosti.

Produkt Azure Maps

Povolené a zakázané používání obsahu služby Azure Maps

Definice

„Rozhraní API nadmořské výšky služby Azure Maps” označuje rozhraní API označená na stránkách https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/maps/elevation.

„Výsledky nadmořské výšky” označují jakékoli informace z Rozhraní API nadmořské výšky služby Azure Maps nebo dlaždice nadmořské výšky z rozhraní API vykreslení služby Azure Maps.

„Odvozené dílo” označuje jakýkoli odvozený produkt nebo informace vyvinuté z kterýchkoli Výsledků nadmořské výšky, které neobsahují žádné informace o výšce z Výsledků nadmořské výšky, a jsou nevratné a oddělené od zdrojových dat API nadmořské výšky služby Azure Maps, nebo z obrazového obsahu a jsou nevratné a oddělené od zdrojových obrazových dat. Bez ohledu na výše uvedené nebude žádný digitální model nadmořské výšky nebo digitální model terénu (v jakékoli formě) odvozený z GA snímků a vykreslených snímků na základě výslovné výjimky považován za Odvozené dílo.

„Produkt s přidanou hodnotou” (VAP) znamená jakýkoli Produkt s přidanou hodnotou vyvinutý zákazníkem, který obsahuje buďto obrazová data, nebo mapy nadmořské výšky z obsahu společnosti Microsoft a Výsledky v zásadní úpravě obsahu společnosti Microsoft provedené prostřednictvím manipulace pomocí technických prostředků a/nebo doplnění jiných dat. Bez ohledu na výše uvedené bude každý digitální model nadmořské výšky nebo digitální model terénu odvozený z obsahu společnosti Microsoft na základě výslovné výjimky vždy považován za Produkt s přidanou hodnotou.

Omezení navigace

Zákazník nesmí služby Azure Maps použít k poskytování funkce „turn-by-turn” navigace v žádné aplikaci.

Omezení databáze

Zákazník nesmí služby Azure Maps ani žádnou jejich část použít k vytváření konkurenční databáze nebo služby ani odvozené databáze naplněné zcela nebo zčásti daty zákazníka a/nebo daty dodanými nebo vytvořenými jakoukoli třetí stranou.

Zákazník nebude data poskytovaná službou Azure Maps používat v kombinaci se žádnou jinou databází třetí strany, kromě vložení vrstvy dat, jejichž typ dosud není zákazníkem zahrnut do poskytované služby (například váš vlastní obsah) nebo ke kterému společnost Microsoft jinak poskytuje licenci.

Výsledky rozhraní API

Zákazník nesmí ukládat do mezipaměti ani jinak uchovávat informace poskytované službou Azure Maps API, mimo jiné včetně geokódů a zpětných geokódů, dat mapových dlaždic a informací o trasách („Výsledky”) pro účely úprav měřítka těchto Výsledků pro využití více uživateli nebo obcházení jakékoli funkce ve službě Azure Maps.

Ukládání Výsledků do mezipaměti/paměti je povoleno v případě, kdy je jeho účelem zkrácení prodlevy aplikace zákazníka. Výsledky nesmí být ukládány déle než: (i) po dobu platnosti uvedenou ve vrácených hlavičkách; nebo (ii) 6 měsíců, podle toho, co je kratší.

Zákazník nesmí zobrazovat žádné Výsledky v rámci žádného obsahu třetích stran ani geografických mapových databází.

Mapová data

Používání obsahu, který zobrazuje informace o autorských právech společnosti TomTom, musí být v souladu s omezeními stanovenými v podmínkách produktů třetích stran a EULA (https://www.tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms/). Služba Azure Maps využívá produkt Bing Imagery, na nějž se vztahuje sdělení pro produkt Bing Maps v Příloze 1.

Zákazník zajistí, aby všichni jeho koncoví uživatelé používali služby popsané v této části v souladu s platným a aktuálním odběrem.

Licence k Výsledkům nadmořské výšky

Povolené užívání

Na základě podmínek a ujednání uvedených níže společnost Microsoft poskytuje zákazníkovi nevýhradní, nepřevoditelnou, celosvětově platnou a odvolatelnou licenci k:

 • (a) užívání Výsledků nadmořské výšky k interním obchodním nebo osobním účelům, avšak nikoli k dalšímu prodeji, distribuci, poskytování dalších licencí nebo komerčnímu používání;
 • (b) vytváření Odvozených děl z Výsledků nadmořské výšky a volnému používání a distribuci těchto Odvozených děl; a
 • (c) ukládání Výsledků nadmořské výšky do mezipaměti a paměti, pokud je účelem jejich ukládání do mezipaměti zkrácení latence aplikace zákazníka při používání Rozhraní API nadmořské výšky služby Azure Maps, pokud je dočasná mezipaměť po každé relaci (odhlášení z aplikace) vymazána; a
 • (d) užívání vrstev Produktů s přidanou hodnotou prostřednictvím služeb Azure Maps společnosti Microsoft k vizualizaci na základě obsahu třetích stran. Zákazník smí načítat vrstvy Produktu s přidanou hodnotou a vykreslovat je v prostředí služby Azure Maps společnosti Microsoft.

Zakázané použití

Mimo rozsah, ve kterém platné zákony zakazují nebo anulují tato omezení, nesmí zákazník:

 • (a) umožnit žádnému koncovému uživateli ukládat do mezipaměti nebo paměti Výsledky nadmořské výšky pro účely úprav měřítka těchto Výsledků nadmořské výšky pro využití více uživateli nebo obcházení jakékoli funkce ve službě Azure Maps;
 • (b) umožnit koncovým uživatelům rozklad, dekompilaci nebo zpětnou analýzu Výsledků nadmořské výšky zpřístupněných Rozhraními API nadmořské výšky služby Azure Maps;
 • (c) užívat Výsledky nadmořské výšky v kontextu analýzy jiných dat pro účely konkurenční soutěže, například srovnávací hodnocení pro komerční účely;
 • (d) užívat vrstvy Produktů s přidanou hodnotou nebo zobrazení jakýchkoli Výsledků nadmořské výšky k provádění kvantifikované analýzy nebo odvozování z Produktu s přidanou hodnotou nebo Výsledků nadmořské výšky; nebo
 • (e) činit nic, co není výslovně povoleno v části definující povolené užívání;

Parametr regionu uživatele

Parametr regionu uživatele ve službě Azure Maps musí být použit ve shodě s příslušnými zákony, včetně těch, které upravují mapování, platnými v zemi, ve které jsou zpřístupněny mapy, obrázky a další data a obsah třetích stran, ke kterému má zákazník oprávnění přistupovat prostřednictvím služby Azure Maps.

Žádné záruky přesnosti

Společnost Microsoft a její dodavatelé neposkytují žádné záruky přesnosti ani úplnosti map, obrázků, dat nebo jakéhokoli obsahu poskytovaného službou Azure Maps.

Autorské právo

Zákazník nesmí odstraňovat, zakrývat, maskovat ani měnit žádné logo ani informace o autorských právech umístěné ve službě Azure Maps nebo touto službou automaticky generované.

Azure Stack HCI

Užívací práva a podmínky užívání

Zákazník může software Azure Stack HCI užívat pouze (i) na serverech vyhrazených k internímu užívání zákazníkem a (ii) jako operační systém k hostování, správě a obsluze virtuálních počítačů s platnou licencí, na kterých jsou provozovány aplikace s platnou licencí. Na každý vyhrazený server, který je pod správou nebo kontrolou jiného subjektu než zákazníka nebo jeho afilace, se vztahuje ustanovení o správě outsourcingového softwaru v Podmínkách produktu. Zákazník může software Azure Stack HCI užívat, pokud je (i) registrován s platným předplatným služeb Azure zákazníka, aby bylo možné užívat dodatečné funkce systému Azure Stack HCI a měřit a fakturovat služby zákazníkovi, a (ii) pokud je připojen k odběru služeb Azure zákazníka přes internet alespoň jednou za třicet (30) po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Omezení licence

Zákazník nesmí (i) obcházet žádný povinný proces registrace k systému Azure Stack HCI ani (ii) provozovat žádné aplikace, role operačního systému a/nebo jiné pracovní zátěže přímo v softwaru Azure Stack HCI s výjimkou (A) obslužných programů a rolí operačního systému a (B) virtualizovaných počítačů se systémem Azure Stack HCI, pokud je (A) i (B) zapotřebí k tomu, aby systém Azure Stack HCI mohl hostovat, spravovat a obsluhovat virtuální počítače s platnou licencí, na kterých jsou provozovány aplikace s platnou licencí.

Absence výjimek z hostování

Výjimky z hostování uvedené v podmínkách služeb online se nevztahují na systém Azure Stack HCI.

Zákaznická podpora

Jakákoli zákaznická podpora pro systém Azure Stack HCI dostupná u společnosti Microsoft vyžaduje, aby byl systém Azure Stack HCI provozován na serverovém hardwaru předem ověřeném společností Microsoft na základě programu ověřování hardwaru systému Azure Stack HCI nebo jakéhokoli nástupnického programu.

Kognitivní služby v kontejnerech (předběžné verze)

Protože zákazníci mají kontrolu nad prostředím pro nasazení kontejnerů, nemají zakázáno použití předběžných verzí kognitivních služeb v kontejnerech ke zpracování osobních údajů nebo jiných dat, na které se vztahují zvýšené zákonné nebo regulatorní požadavky. Všechny další podmínky předběžných verzí (a další příslušné podmínky) platí pro užívání předběžných verzí kognitivních služeb v kontejnerech zákazníky. Zákazník nadále nese odpovědnost za určení, zda je jakákoli předběžná verze kognitivní služby v kontejneru vhodná pro zpracování dat podléhajících jakémukoliv konkrétnímu zákonu či předpisu, a dále za zajištění používání takové předběžné verze způsobem, který je v souladu se zákonnými a regulatorními povinnostmi zákazníka.

Kognitivní služby s omezeným přístupem (předběžná verze)

Přístup k některým kognitivním službám závisí na výhradním rozhodnutí společnosti Microsoft v závislosti na kritériích oprávněnosti a používání (služby s omezeným přístupem), která může společnost Microsoft kdykoli měnit dle svého vlastního uvážení. Zákazník souhlasí, že bude kognitivní služby používat pouze ke schváleným účelům uvedeným ve vašem registračním formuláři a/nebo schváleným ve vaší smlouvě nebo prováděcí smlouvě. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli opětovně ověřit vaše dodržování schváleného účelu použití a pozastavit přístup k těmto službám s omezeným přístupem. Chcete-li zažádat o kognitivní služby a tyto služby užívat, musíte uvést aktuální, kompletní a přesné informace do registračního formuláře a ke všem požadavkům společnosti Microsoft na opětné ověření.

Kognitivní služby, prostorová analýza v kontejnerech

 1. Sdělení k vizuálnímu standardu H.264/AVC, video standardu VC-1, vizuálnímu standardu MPEG-4 část 2 a video standardu MPEG-2.
  • Tento software může zahrnovat technologii vizuální komprese H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 část 2 a MPEG-2. Na základě požadavku společnosti MPEG LA, L.L.C. uvádíme toto upozornění:
  • TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ PORTFOLIA LICENCÍ K PATENTU PRO VIZUÁLNÍ STANDARD AVC, VC-1, MPEG-4, ČÁST 2 A VIDEO STANDARD MPEG-2 PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELEM (i) KE KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU S VÝŠE UVEDENÝMI STANDARDY (STANDARDY VIDEA) NEBO (ii) K DEKÓDOVÁNÍ VIDEA VE STANDARDU AVC, VC-1, MPEG-4, ČÁST 2 NEBO MPEG-2 ZAKÓDOVANÉHO SPOTŘEBITELEM PŘI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI NEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATELE VIDEA, KTERÝ MÁ LICENCI K POSKYTOVÁNÍ TAKOVÉHO VIDEA. NENÍ UDĚLENA ANI NEMŮŽE BÝT ODVOZENA ŽÁDNÁ LICENCE K LIBOVOLNÉMU JINÉMU POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT U SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ www.mpegla.com.
  • Pro účely objasnění toto sdělení neomezuje ani nebrání užívání softwaru v kontejneru pro běžné obchodní účely, které jsou součástí takového podnikání, jež nezahrnují (i) další distribuci softwaru třetím stranám včetně přístupu skrze třetí stranu k zákaznickým řešením nebo (ii) vytváření obsahu pomocí technologií vyhovujících VIDEO STANDARDŮM pro šíření třetím stranám.
 2. Součásti NVIDIA.
  • Prostorová analýza v kontejnerech může zahrnovat sadu nástrojů NVIDIA Corporation CUDA Toolkit, ovladače Tesla, cuDNN, DIGITS, NCCL a TensorRT (dále jen „součásti NVIDIA“). Zákazník souhlasí, že jeho používání komponent NVIDIA se řídí následujícími licenčními smlouvami s koncovými uživateli NVIDIA: sada nástrojů NVIDIA CUDA ToolKit; NVIDIA cuDNN; NVIDIA NCCL; NVIDIA TensorRT.

Služba Azure Quantum (předběžná verze)

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Microsoft nesmíte poskytovat přístup k předběžné verzi Azure Quantum nebo používat předběžnou verzi Azure Quantum jménem jakékoli třetí osoby nebo strany.

Prostřednictvím předběžné verze Azure Quantum budete moci provádět pracovní úkony v nebo se softwarem nebo hardwarem třetí strany ("poskytovatel") (což může být v prostorách poskytovatele) ("poskytovatelské řešení"). Poskytovatelská řešení jsou poskytována poskytovatelem (ne společností Microsoft) na základě smluvních podmínek a zásad osobní ochrany údajů poskytovatele. Pokud dojde ke konfliktu mezi těmito podmínkami a jakýmikoli doplňujícími podmínkami a ujednáními vztahujícími se ke konkrétnímu poskytovatelskému řešení, pak budou rozhodující tyto doplňující podmínky a ujednání poskytovatele. Pro každé poskytovatelské řešení, které si vyberete, udělujete společnosti Microsoft oprávnění k přenosu vašich pracovních úkonů na vybrané poskytovatelské řešení a k přijímání a navrácení těchto výsledků do vaší smlouvy o odběru. Jste zodpovědní za jakékoli poplatky účtované poskytovateli za používání jejich poskytovatelských řešení.

Komunikační služby platformy Azure (předběžná verze)

Interoperabilita produktu Microsoft Teams

Interoperabilita mezi komunikačními službami platformy Azure a produktu Microsoft Teams umožňuje vašim aplikacím a uživatelům účastnit se hovorů, schůzek a chatu produktu Teams. Je vaší odpovědností zajistit, aby uživatelé vaší aplikace byli upozorněni, když je povoleno nahrávání nebo přepis při volání nebo schůzce produktu Teams. Společnost Microsoft vám prostřednictvím komunikačních služeb platformy Azure API oznámí, že bylo zahájeno nahrávání nebo přepis, a tuto skutečnost musíte v reálném čase sdělit svým uživatelům v uživatelském rozhraní vaší aplikace.

Služby veřejné telefonní sítě (PSTN)

Na vaše používání volání ve veřejné telefonní síti a služeb SMS poskytovaných prostřednictvím komunikačních služeb platformy Azure se vztahují následující podmínky, ujednání a omezení. V případě rozporů mezi těmito dodatečnými podmínkami a jakýmikoli dalšími platnými podmínkami platí tyto podmínky.

 1. Poskytovatel služeb – Služby volání ve veřejné telefonní síti a služby SMS jsou poskytovány ve Spojených státech amerických a Kanadě společností Skype Communications registrovanou v USA, která je dceřinou společností společnosti Microsoft.
 2. Žádná tísňová volání – Komunikační služby platformy Azure nejsou nezbytné pro poskytování přístupu k pohotovostním službám na základě žádných platných předpisů nebo zákonů. Tyto služby nepodporují tísňová volání policejních orgánů, lékařské záchranné služby ani jiných pohotovostních složek nebo kontaktních bodů veřejné bezpečnosti.
 3. Přenositelnost – Komunikační služby platformy Azure nepodporují přenášení telefonních čísel na váš účet nebo z vašeho účtu.
 4. Pouze zákazníci v USA – Telefonní čísla, volání ve veřejné telefonní síti a služby SMS jsou k dispozici pouze zákazníkům na území Spojených států amerických. Zákazníci nacházející se na jiných územích si tyto odchozí služby budou moci zakoupit a používat je později.
 5. Směrnice zasílání zpráv organizace CTIA – Veškeré používání vašich služeb SMS, ať již vámi, nebo vašimi koncovými uživateli, musí odpovídat cílům zásad zasílání zpráv a osvědčených postupů sdružení CTIA (CTIA Messaging Principles and Best Practices) (z července 2019 v aktuálním znění) a příslušným pokynům vydávaným přijímajícími poskytovateli bezdrátového připojení a/nebo poskytovateli jiných služeb, které vám sděluje společnost Microsoft.
 6. Telefonní čísla placených služeb – Volání a posílání SMS zpráv na telefonní čísla placených služeb není podporováno ani povoleno.
 7. Čísla – Nejste vlastníky telefonních čísel poskytnutých k vašemu účtu společností Microsoft v této předběžné verzi. Pokud telefonní čísla, která jste obdrželi, nebyla aktivována nebo nejsou delší dobu, to znamená minimálně 90 dnů, používána, společnost Microsoft může dle vlastního uvážení a poté, co vás o tom informuje, tato nepoužívaná čísla znovu odebrat.
 8. Daně – Služby volání ve veřejné telefonní síti a služby SMS jsou poskytovány se zahrnutím daně.
 9. Platformová služba – Komunikační služby platformy Azure poskytují platformovou službu pro uskutečňování a příjem volání ve veřejné telefonní síti a SMS. Souhlasíte, že budete provádět všechny úkony nezbytné k uskutečňování volání a posílání SMS zpráv a nesete plnou odpovědnost za obsah, příjemce, objem a načasování vaší komunikace a komunikace vašich koncových uživatelů. Společnost Microsoft neiniciuje žádná volání ani SMS zprávy jménem svých zákazníků. Společnost Microsoft nebude uplatňovat žádnou kontrolu nad tím, zda, kdy nebo komu budou uskutečňována volání nebo posílány SMS zprávy, ani nad obsahem této komunikace.
 10. Ochrana proti podvodnému jednání – Zakoupením těchto služeb jste se rozhodli připojit k ochraně proti podvodnému jednání poskytované společností Microsoft pro příchozí a odchozí volání ze zdrojů nebo telefonních čísel, o kterých se společnost Microsoft důvodně domnívá, že jsou podvodné povahy, a berete na vědomí riziko, že tato ochrana může vést k nechtěnému zablokování některých volání, která nejsou nežádoucí.
 11. Shoda s předpisy o telemarketingu – Vy a vaši koncoví uživatelé musíte dodržovat všechna platná pravidla, předpisy a zákony, kterými se řídí postupy telemarketingu a automatizovaného volání (robocalling), včetně federálního zákona Telephone Consumer Protection Act z roku 1991 („TCPA”) a předpisu o telemarketingovém prodeji (Telemarketing Sales Rule) agentury Federal Trade Commission v USA. Berete na vědomí a souhlasíte, že nesete výhradní odpovědnost za dodržování tohoto zákona a předpisů a všech dalších příslušných zákonů a nařízení.
 12. Souhlas – Prohlašujete a zaručujete, že příjemci vašich odchozích volání a krátkých textových zpráv poskytli předběžný výslovný souhlas nebo se přihlásili k příjmu takových sdělení, pokud to vyžadují jakékoli příslušné zákony. V případě odchozích marketingových volání nebo krátkých textových zpráv zaručujete, že jste obdrželi předběžný, výslovný, písemný souhlas přijímající strany, pokud to vyžadují jakékoli příslušné zákony. Dále souhlasíte, že v případě vašeho dalšího prodeje uvedených služeb budete plnění výše uvedených povinností výslovně vyžadovat také od vašich zákazníků.
 13. Ochrana osobních údajů - Pokud jde o jakékoli osobní údaje podléhající Všeobecnému nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie (GDPR), a údaje, které jsou zpracovávány v souvislosti s komunikací na bázi volání ve veřejné telefonní síti poskytovanou prostřednictvím komunikačních služeb platformy Azure, berete na vědomí a souhlasíte, že vy a společnost Microsoft jste podle GDPR nezávislými správci údajů. Nesete výlučnou odpovědnost za dodržování směrnice GDPR.

Obhajoba proti nárokům

Souhlasíte, že budete společnost Microsoft a její ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance, přidružené subjekty a zástupce hájit a poskytnete jim odškodnění a náhradu škody v případě jakýchkoli nároků, tvrzení a soudních řízení iniciovaných jakoukoli třetí stranou (a všech výsledných rozsudků, vyrovnání a výdajů (včetně odpovídajících poplatků a nákladů na právní zastoupení)), které vyplývají z významného porušení těchto podmínek ze strany vás nebo vašich subdodavatelů, zástupců, zaměstnanců nebo zákazníků. Toto zahrnuje mimo jiné porušení povinnosti dodržovat platné zákony o telemarketingu a zákon TCPA.

Názory a připomínky

Společnost Microsoft vám může poslat žádosti o zpětnou vazbu, aby zjistila, jak služba funguje a jakým způsobem by měla být vylepšena. Souhlasíte s přijímáním průzkumů a žádostí o zpětnou vazbu. V souladu se zákony o ochraně osobních údajů Evropské unie společnost Microsoft při získávání a zpracování vaší zpětné vazby jedná jako správce údajů. Protože zpětná vazba zákazníků je nezbytná pro úspěšný vývoj předběžných verzí služeb, toto zpracovávání zpětné vazby je nezbytné pro plnění této smlouvy.

Nahrávání hovorů

Mnoho zemí a států má zákony a předpisy, které se vztahují na nahrávání PSTN (veřejných telefonních sítí), hlasových a video hovorů a které často vyžadují, aby uživatelé souhlasili se záznamem jejich komunikace. Je vaší odpovědností využívat možnosti nahrávání hovorů v souladu se zákonem. Musíte získat souhlas stran zaznamenané komunikace způsobem, který je v souladu s právními předpisy platnými pro každého účastníka.

Služba Azure Kubernetes – v systému Azure Stack HCI

Služba Azure Kubernetes – doba běhu na serveru Windows.

Užívací práva a podmínky užívání

Zákazník smí používat službu Azure Kubernetes Service na Azure Stack HCI (AKS na HCI) a službu Azure Kubernetes Service Runtime na Windows Serveru (AKS na WS) (souhrnně AKS) pouze (i) na Azure Stack HCI (s ohledem na AKS na HCI) nebo na serveru Windows (s ohledem na AKS na WS) spuštěný na serverech určených pro interní použití zákazníka a (ii) k hostování, správě a servisu platně licencovaných kontejnerů se spuštěnými platně licencovanými aplikacemi.

Zákazník smí užívat službu AKS, pokud je registrována pod platným zákaznickým předplatným služby Azure, která umožňuje dodatečné funkce služby AKS, měření využití a fakturaci zákazníka.

Obsažené aplikace společnosti Microsoft. Služba AKS může zahrnovat další aplikace společnosti Microsoft. Tyto licenční podmínky se vztahují na tyto vložené aplikace, pokud existují, nejsou-li s dalšími aplikacemi společnosti Microsoft poskytnuty jiné licenční podmínky.

Software třetích stran. Služba AKS může zahrnovat komponenty třetích stran se samostatnými právními sděleními nebo komponenty, které se řídí jinými smlouvami, jak je popsáno v souborech s oznámeními třetích stran, doprovázejícími službu AKS nebo v rámci samotné služby AKS.

Omezení licence

Zákazník nesmí obcházet žádnou povinnou registraci nebo proces registrace pro službu AKS.

Absence výjimek z hostování

Výjimka z hostování se nevztahuje na službu AKS.

Zákaznická podpora

Jakákoliv podpora pro službu AKS je poskytována „tak, jak je“, „se všemi závadami” a bez jakékoliv záruky.

Aktualizace

AKS může automaticky stahovat a instalovat aktualizace. Souhlasíte s přijímáním těchto automatických aktualizací bez dalších oznámení. Aktualizace nemusí zahrnovat všechny existující softwarové funkce, služby nebo periferní zařízení.

Rozhraní API platformy Azure pro FHI® (Předběžné verze)

Protože zákazníci řídí prostředí nasazení Azure API pro FHIR předběžné verze uvedené dále (souhrnně, „Azure API pro FHIR předběžné verze“) Zákazníci nemají zakázáno užití Azure API pro FHIR předběžné verze ke zpracování osobních nebo jiných údajů, které podléhají zvýšeným požadavkům platných zákonů či předpisů. Všechny ostatní podmínky předběžné verze Azure (a další příslušné podmínky) platí pro zákazníky při užívání předběžné verze Azure API pro FHIR.

 • Azure IoT Connector pro FHIR
 • – Konvertor FHIR
 • – Pseudonymizovaný export

Zákazník nadále nese odpovědnost: (i) za to, zda je předběžná verze Azure API pro FHIR vhodná pro zpracování dat, která podléhají jakémukoliv konkrétnímu zákonu či předpisu, a (ii) za zajištění užívání předběžné verze Azure API pro FHIR takovým způsobem, který je v souladu se zákonnými a regulatorními povinnostmi zákazníka.

Výsledky získané z užívání předběžné verze Azure pro FHIR, včetně pseudonymizovaného exportu, a konvertoru FHIR se budou lišit v závislosti na různých faktorech, například vložených datech a funkcích zvolených zákazníkem. Společnost Microsoft není schopna zhodnotit výstupy z předběžné verze Azure API pro FHIR, aby určila přijatelnost pro případy použití zákazníkem a potřeby dodržení předpisů. Výstupy z předběžné verze Azure API pro FHIR nezaručují splnění žádných specifických zákonných, regulatorních ani smluvních požadavků.

FHIR® je registrovanou značkou HL7 a je používána se svolením HL7.

Azure Purview (předběžná verze)

Uchování a odstranění dat ve veřejné předběžné verzi služby Purview

Část Přenos a umístění dat v Dodatku o ochraně osobních údajů online služeb společnosti Microsoft se nevztahuje na veřejnou předběžnou verzi služby Purview platformy Azure.

Část Uchování a odstranění dat v Dodatku o ochraně osobních údajů online služeb společnosti Microsoft se nevztahuje na veřejnou předběžnou verzi služby Purview platformy Azure. Místo toho platí následující podmínky:

 • Kdykoli během doby platnosti odběru zákazníka bude mít zákazník možnost přístupu, extrahování a odstranění zákaznických dat uložených ve službě Purview platformy Azure.
 • Ihned po vypršení nebo ukončení odběru služby Purview platformy Azure může společnost Microsoft deaktivovat účet tohoto zákazníka a smazat zákaznická a osobní data uložená ve službě Purview platformy Azure, takže zákazník nebude moci tato data extrahovat. Podle uvážení společnosti Microsoft může společnost Microsoft uchovávat zákaznická a osobní data po vypršení nebo ukončení zákaznického odběru služby Purview platformy Azure po dobu až 180 dnů, po takovém vypršení platnosti nebo ukončení odběru, pokud společnosti Microsoft není povoleno nebo vyžadováno příslušným právem nebo autorizováno podle DPA, aby taková data uchovávala delší dobu.
 • Služba Purview platformy Azure nemusí podporovat uchovávání nebo extrahování softwaru poskytovaného zákazníkem / společnost Microsoft nenese žádnou odpovědnost za vymazání zákaznických nebo osobních dat na základě těchto podmínek.