Doplňkové podmínky užívání pro předběžné verze systému Microsoft Azure

Last updated: February 2018

Systém Azure může zahrnovat předběžné verze, beta verze nebo jiné verze funkcí, služeb, softwaru nebo oblastí uvedené před jejich vydáním, které jsou společností Microsoft nabízeny za účelem zjištění zpětné vazby zákazníků („Předběžné verze“). Předběžné verze jsou zpřístupněny za podmínky, že souhlasíte s těmito podmínkami užívání, které doplňují vaši smlouvu týkající se užívání systému Azure.

PREVIEWS ARE PROVIDED "AS-IS," "WITH ALL FAULTS," AND "AS AVAILABLE," AND ARE EXCLUDED FROM THE SERVICE LEVEL AGREEMENTS AND LIMITED WARRANTY. Previews may not be covered by customer support. Previews may be subject to reduced or different security, compliance and privacy commitments, as further explained in the Microsoft Online Services Privacy Statement, Microsoft Azure Trust Center, the Online Services Terms, and any additional notices provided with the Preview. Customers should not use Previews to process Personal Data or other data that is subject to heightened compliance requirements. Certain named Previews may also be subject to additional terms set forth below, if any. We may change or discontinue Previews at any time without notice. We also may choose not to release a Preview into "General Availability."

Bing Entity Search API

Bing Entity Search API is one of the “Bing Search Services” for purposes of the “Bing Search Services Use and Display Requirements” subsection of the Online Services Terms (part of the “Microsoft Cognitive Services” subsection of the “Microsoft Azure Services” section in the Online Service Specific Terms). Customer’s use of the Bing Entity Search API must comply in all respects with the requirements for the Search APIs in the “Bing Search APIs Use and Display Requirements.”

Služby na základě umístění

Omezení použití v automobilech. Službu nesmíte používat ve spojení s jakýmkoli použitím ve vozidlech s výjimkou případů, kdy je to společností Microsoft povoleno na základě samostatné smlouvy. Službu nesmíte používat k povolení funkce navádění pomocí navigace v jakékoli aplikaci.

Omezení pro databáze. Nesmíte používat službu ani žádnou její část k vytvoření konkurenční databáze nebo služby využitím, extrakcí nebo opětovným použitím dat obsažených ve službě nebo jejich podstatné části ani nesmíte službu používat k vytvoření jakékoli sekundární nebo odvozené databáze vyplněné zcela nebo částečně vašimi daty a/nebo daty poskytnutými nebo vytvořenými jakoukoli třetí stranou;

nebudete kopírovat ani používat strukturu a uspořádání databáze služby k vytvoření stejné databáze a

nebudete používat obsah poskytnutý službou v kombinaci s jakoukoli databází třetí strany s výjimkou případu, kdy na službu použijete vrstvu obsahu typu, který není do služby zahrnut (například vlastní firemní obsah) nebo který je jinak licencován společností Microsoft. Kromě toho nesmíte službu používat za účelem vytvoření speciálního osobního navigačního zařízení.

Výsledky API. Informace poskytované rozhraním API služby nesmíte uchovávat v mezipaměti ani ukládat, a to mj. včetně geokódů a reverzních geokódů, dlaždic s mapovými daty a informací o trase („výsledky“), za účelem rozšíření takových výsledků tak, aby sloužily více uživatelům.

Výše uvedené vám však nebrání uchovávat tyto výsledky v mezipaměti zařízení nebo klientského prohlížeče, kde je účelem takového uchovávání v mezipaměti snížit latenci služby, kterou používáte v tomto zařízení nebo klientském prohlížeči. V případě, že uchováváte výsledky v mezipaměti zařízení nebo klientského prohlížeče podle výše uvedeného ustanovení, nesmí být tyto výsledky uloženy déle, než je: (i) doba platnosti, která je uvedena ve vrácených záhlavích; nebo (ii) 30 dnů, podle toho, která doba je kratší.

Žádné z výsledků nesmíte zobrazovat v rámci žádného obsahu ani mapových dat třetích stran. Výše uvedené se nevztahuje na jakékoli geokódy / reverzní geokódy poskytnuté službou. Tyto geokódy / reverzní geokódy můžete zobrazit v rámci obsahu nebo mapových dat třetích stran s výjimkou jakýchkoli produktů, dat nebo služeb poskytovaných službou Open Street Maps nebo jakýmkoli jiným poskytovatelem open source dat.

Mapová data. Mapová data a další obsah třetích stran poskytovaný službou můžete používat pouze výhradně v souladu s omezeními stanovenými podmínkami https://www.tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms/ od data účinnosti, které mohou být průběžně aktualizovány.

Nesmíte se pokoušet získat přístup ke zdrojovým datům jakéhokoli obsahu, který byl poskytnut jiným způsobem než prostřednictvím služby.

Autorské právo. Nesmíte odstraňovat, maskovat ani měnit jakékoli logo a/nebo informaci o autorských právech, kterými je služba označena nebo které jsou službou automaticky vygenerovány.