Přeskočit navigaci

Doplňkové podmínky užívání pro náhledy systému Microsoft Azure

Poslední aktualizace: Prosinec 2018

Systém Azure může zahrnovat předběžné verze, beta verze nebo jiné verze funkcí, služeb, softwaru nebo oblastí uvedené před jejich vydáním, které jsou společností Microsoft nabízeny za účelem zjištění zpětné vazby zákazníků („předběžné verze“). Náhledy vám jsou k dispozici za podmínky, že souhlasíte s podmínkami užívání, které doplňují vaši smlouvu týkající se používání systému Azure.

PŘEDBĚŽNÉ VERZE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK STOJÍ A LEŽÍ“, „SE VŠEMI CHYBAMI“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“, A JSOU VYLOUČENY ZE SMLUV O ÚROVNI SLUŽEB A OMEZENÍ ZÁRUKY. K předběžným verzím nemusí být za určitých okolností poskytována zákaznická podpora. Náhledy mohou podléhat omezeným nebo odlišným závazkům ohledně zabezpečení, souladu se smlouvou a ochrany osobních údajů, jak je podrobněji vysvětleno v Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů pro služby online, v Centru zabezpečení Azure společnosti Microsoft, Podmínkách služeb online a ve veškerých dalších sděleních poskytnutých společně s náhledem. Zákazníci by neměli používat náhledy ke zpracování osobních údajů nebo jiných údajů, které podléhají zpřísněným požadavkům na dodržování předpisů. Určité vyjmenované náhledy mohou podléhat také případným dalším podmínkám, jak jsou uvedeny níže. Předběžné verze můžeme kdykoli změnit nebo ukončit bez předchozího sdělení. Můžeme si také zvolit, že náhled neuvolníme jako „všeobecně dostupný“.

Požadavky na užívání a zobrazení aplikace Bing URL Preview API (soukromý náhled)

Data z Bing URL v API náhledu můžete použít pouze pro zobrazení úryvků náhledů a obrázků náhledů, které obsahují hypertextový odkaz na jejich zdrojové stránky, pro sdílení URL koncovými uživateli na sociálních médiích, chatovací roboty nebo podobně, nebo (ii) jako signál, že obsah na adrese URL je pravděpodobně materiál pro dospělé. Musíte vyhovět veškerým požadavkům na zakázání náhledu, které můžete obdržet od vlastníků webových stránek nebo obsahu.

Nemůžete:

 • Posílat osobní údaje (jak jsou definovány v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů (dále jen "GDPR")) na rozhraní aplikace Bing URL Preview API.
 • Kopírovat, ukládat nebo zapisovat do mezipaměti jakékoliv údaje z odpovědí.
 • Použít údaje získané z rozhraní Bing URL Preview API jako součást libovolného strojového učení nebo podobné algoritmické aktivity. Nepoužívejte tyto údaje k trénování, vyhodnocování nebo vylepšování nových nebo existujících služeb, které byste vy nebo třetí strany mohli nabídnout.
 • Upravit obsah výsledků (jinak než jejich přeformátováním tak, že to neporušuje žádný jiný požadavek), pokud to nevyžaduje zákon nebo to neodsouhlasila společnosti Microsoft.
 • Vynechat přiřazení a adresy URL přidružené k výslednému obsahu.
 • Zobrazovat další obsah v jakékoli části odpovědi způsobem, který by vedl uživatele k přesvědčení, že druhý obsah je součástí odpovědi.

Použití údajů služby Bing

Společnost Microsoft může zpracovávat data, která jí jsou poskytována pomocí rozhraní Bing URL Preview API („data služby Bing“) výlučně k: poskytnutí služby Bing URL Preview API; a (ii) vylepšení produktů a služeb společnosti Microsoft. Výhradně pro účely takového zpracování smí společnost Microsoft shromažďovat, uchovávat, užívat, reprodukovat a vytvářet odvozená díla z údajů služby Bing a vy k těmto úkonům udělujete společnosti Microsoft omezenou, nevýlučnou, neodvolatelnou a celosvětovou licenci. Musíte zabezpečit a zachovávat všechna práva, která jsou nezbytná pro to, aby společnost Microsoft mohla zpracovávat údaje služby Bing, jak je popsáno v tomto odstavci, aniž by porušila práva kterékoli třetí strany nebo aniž by vznikl jakýkoli závazek společnosti Microsoft vůči vám nebo jakékoli třetí straně. Nesete výlučnou odpovědnost za obsah všech údajů služby Bing. Tato část Použití údajů služby Bing platí i po ukončení nebo vypršení platnosti jakékoliv smlouvy týkající se vašeho použití náhledu Bing URL v API.

Dodržování GDPR

Pokud jde o jakékoli osobní údaje podléhající GDPR, které jsou zasílány společnosti Microsoft v rozporu s těmito požadavky na užívání a zobrazení a které jsou zpracovávány v souvislosti s Bing URL Preview API, rozumíte, že vy a společnost Microsoft jste podle GDPR nezávislými správci údajů. Nesete výlučnou odpovědnost za dodržování směrnice GDPR.

Požadavky na užívání a zobrazení aplikace Bing Custom Visual Search API (soukromý náhled)

Nemůžete:

 • Kopírovat, ukládat nebo zapisovat do mezipaměti jakékoliv údaje, které jste obdrželi z aplikace Bing Custom Visual Search API.
 • Použít údaje získané z aplikace Bing Custom Visual Search API jako součást libovolného strojového učení nebo podobné algoritmické aktivity. Nepoužívejte tyto údaje k trénování, vyhodnocování nebo vylepšování nových nebo existujících služeb, které byste vy nebo třetí strany mohli nabídnout.

Musíte:

 • Umístit výrazný funkční hypertextový odkaz na Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft v blízkosti každého místa v uživatelském prostředí (UX), které nabízí uživateli možnost zadat vyhledávací dotaz. Označit daný hypertextový odkaz jako Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft.
 • Zobrazit výraznou značku společnosti Microsoft v souladu s Pokyny k ochraně obchodní známky a značky společnosti Microsoft v blízkosti každého bodu v UX, který uživateli nabízí možnost zadat vyhledávací dotaz. Taková značka musí uživatele jasně upozorňovat, že dané internetové vyhledávání provádí společnost Microsoft.
 • Ujistěte se, že zobrazený obsah obsahuje opatření přiměřená k tomu, aby vaše používání údajů získaných z Bing Custom Visual Search API neporušovalo platné zákony nebo práva třetích stran.

Použití údajů služby Bing

Společnost Microsoft může zpracovávat údaje, které jsou jí poskytovány, pomocí uživatelského rozhraní API pro vyhledávání („data služby Bing“) výlučně za účelem: poskytnutí služby vlastního vizuálního vyhledávání; a (ii) vylepšení produktů a služeb společnosti Microsoft. Výhradně pro účely takového zpracování smí společnost Microsoft shromažďovat, uchovávat, užívat, reprodukovat a vytvářet odvozená díla z údajů služby Bing a vy k těmto úkonům udělujete společnosti Microsoft omezenou, nevýlučnou, neodvolatelnou a celosvětovou licenci. Musíte zabezpečit a zachovávat všechna práva, která jsou nezbytná pro to, aby společnost Microsoft mohla zpracovávat údaje služby Bing, jak je popsáno v tomto odstavci, aniž by porušila práva kterékoli třetí strany nebo aniž by vznikl jakýkoli závazek společnosti Microsoft vůči vám nebo jakékoli třetí straně. Nesete výlučnou odpovědnost za obsah všech údajů služby Bing. Tato část Použití údajů služby Bing platí i po ukončení nebo vypršení platnosti jakékoliv smlouvy týkající se vašeho použití rozhraní API pro vlastní vyhledávání.

Dodržování GDPR

Pokud jde o jakékoli osobní údaje podléhající Všeobecnému nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie (GDPR), a které jsou zpracovávány v souvislosti s voláními v aplikaci Bing Custom Visual Search API, rozumíte, že vy a společnost Microsoft jste podle GDPR nezávislými správci údajů. Nesete výlučnou odpovědnost za dodržování směrnice GDPR.

Předběžné verze kontejnerů Cognitive Services

Tato předběžná verze obsahuje kontejnery Cognitive Services („kontejnery“) a službu online pro měření („měřicí službu“). Zákazník musí povolit, aby kontejnery, které si nainstaluje nebo používá, mohly komunikovat s měřicí službou, aby tato měřicí služba mohla měřit veškeré používání těchto kontejnerů. Pokud zákazník takové měření provádí, může si, s ohledem na příslušné transakční limity, nainstalovat a používat jakýkoli počet kontejnerů (1) ve svých hardwarových zařízeních, která jsou vyhrazena pro výlučné používání zákazníkem, a (2) na účtech Microsoft Azure zákazníka.