Přeskočit navigaci

Doplňkové podmínky užívání pro náhledy systému Microsoft Azure

Last updated: September 2018

Systém Azure může zahrnovat předběžné verze, beta verze nebo jiné verze funkcí, služeb, softwaru nebo oblastí uvedené před jejich vydáním, které jsou společností Microsoft nabízeny za účelem zjištění zpětné vazby zákazníků („předběžné verze“). Náhledy vám jsou zpřístupňovány za podmínky, že souhlasíte s podmínkami užívání, které doplňují vaši smlouvu týkající se používání systému Azure.

PŘEDBĚŽNÉ VERZE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK STOJÍ A LEŽÍ“, „SE VŠEMI CHYBAMI“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“, A JSOU VYLOUČENY ZE SMLUV O ÚROVNI SLUŽEB A OMEZENÍ ZÁRUKY. K předběžným verzím nemusí být za určitých okolností poskytována zákaznická podpora. Náhledy mohou podléhat omezeným nebo odlišným závazkům ohledně zabezpečení, souladu se smlouvou a ochrany osobních údajů, jak je podrobněji vysvětleno v Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů pro služby online, Microsoft Azure Trust Center, Podmínkách služeb online a ve veškerých dalších sděleních poskytnutých společně s náhledem. Zákazníci by neměli používat náhledy ke zpracování osobních údajů nebo jiných údajů, které podléhají zpřísněným požadavkům na dodržování předpisů. Určité vyjmenované náhledy mohou podléhat také případným dalším podmínkám, jak jsou uvedeny níže. Předběžné verze můžeme kdykoli změnit nebo ukončit bez předchozího sdělení. Můžeme se také rozhodnout, že náhled neuvolníme jako „všeobecně dostupný“.

Azure Machine Learning Service

The GPU base image must be used on Microsoft Azure Services only.