Azure Virtual Machine Scale Sets

Automatizované škálování virtuálních počítačů, které pomáhá cenově výhodně zjednodušit nasazování a správu aplikací a zajistit jejich dostupnost

Škálovatelné vytváření a správa tisíců virtuálních počítačů

Vyvíjejte podle vlastních představ rozsáhlé služby pro dávkové úlohy, úlohy s velkými objemy dat a úlohy kontejnerů s využitím služby Azure Virtual Machine Scale Sets, která umožňuje vytvořit a spravovat skupinu heterogenních virtuálních počítačů s vyrovnáváním zatížení. Počet virtuálních počítačů můžete automaticky zvyšovat nebo snižovat s ohledem na požadavky nebo definovaný plán. Využijte možnost centrální správy, konfigurace a aktualizace tisíců virtuálních počítačů a zajistěte vyšší dostupnost a lepší zabezpečení vašich aplikací.

Využijte možnost během několika minut vytvořit a nasadit tisíce virtuálních počítačů s integrovaným vyrovnáváním zatížení a automatickým škálováním na základě centralizovaných šablon.

Spravujte a automaticky škálujte váš fond virtuálních počítačů na základě přizpůsobitelných metrik a konzistentně kontrolujte a nasazujte aktualizace virtuálních počítačů.

Pomocí několika jednoduchých kroků můžete zvýšit dostupnost vašich stavových i bezstavových aplikací napříč zónami dostupnosti a doménami selhání.

Vyberte si image virtuálních počítačů a modely spotřeby, které jsou pro vaše potřeby nejvhodnější, a nasazujte virtuální počítače pomocí oblíbené sady nástrojů DevOps.

Zjednodušení správy a zásad správného řízení virtuálních počítačů

Zvyšte úroveň dodržování předpisů a zabezpečení díky automatizaci vytváření a nasazování virtuálních počítačů a automatickému vydávání aktualizací operačního systému. Centralizujte své šablony a zajistěte tak konzistentní vydávání vašich aplikací. Zaměřte se na aplikaci a vyhněte se dalším úlohám konfigurace úložiště nebo správy sítí. K nasazení Virtual Machine Scale Sets se dají použít šablony Azure Resource Manageru – s podporou pro image platforem Windows a Linux a taky s vlastními imagemi a rozšířeními.

Další informace o virtuálních počítačích Azure

Zvýšení odolnosti aplikací

Dostupnost aplikací můžete zvýšit s využitím zón dostupnosti a skupin dostupnosti, které zajišťují automatickou distribuci virtuálních počítačů ve škálovací sadě v rámci jednoho datacentra nebo do více datacenter. Ve škálovacích sadách se spouští několik instancí virtuálních počítačů s vaší aplikací. Proto pokud u některé z těchto instancí dojde k problému, vaši zákazníci budou mít dál přístup k vaší aplikaci s minimálním přerušením. Služba Virtual Machine Scale Sets zaručuje pro virtuální počítače smlouvy SLA na úrovni až 99,99 procent.

Provoz důležitých obchodních aplikací v Azure

Optimalizace nákladů s využitím jedinečných funkcí

Optimalizujte náklady tím, že minimalizujete množství nepotřebných instancí virtuálních počítačů, na kterých je vaše aplikace spuštění v době nízké poptávky. K provozu virtuálních počítačů s Windows Serverem v Azure můžete díky Zvýhodněnému hybridnímu využití Azure využít své stávající licence a zkombinováním služby Azure Reserved Virtual Machine Instances se Zvýhodněným hybridním využitím Azure dosáhnete ještě vyšších úspor. Spouštějte ve škálovacích sadách přerušitelné úlohy s využitím spotových virtuálních počítačů a dosáhněte až 90procentní úspory nákladů oproti tarifům průběžných plateb.

Prozkoumat spotové virtuální počítače

Zajištění výkonu aplikací bez kompromisů a ve velkém

Využívejte pouze výpočetní prostředky, které vaše aplikace v danou chvíli potřebuje, aniž byste museli zřizovat virtuální počítače předem. Připravte se na budoucnost díky automatickému škálování cloudové infrastruktury s ohledem na vaše měnící se požadavky na výkon. Škálovací sady jsou elastické a navržené tak, aby podporovaly úlohy škálování na více instancí, včetně bezstavových webových front-endů, orchestrace kontejnerů a clusterů mikroslužeb.

Služby Azure Kubernetes Service (AKS) a Azure Service Fabric se spouští ve službě Virtual Machine Scale Sets.

Sestavení škálovatelné aplikace s využitím škálovacích sad

Zjednodušení správy sítí

Využijte výhod integrace služby Virtual Machine Scale Sets a síťových prostředků Azure, jako je Azure Load Balancer, a snižte náklady na správu cloudové infrastruktury. Ve škálovacích sadách snadno rozdělíte úlohy mezi jednotlivé virtuální počítače. Konfigurace pravidel překladu adres (NAT) umožní připojit se při řešení potíží ke konkrétním virtuálním počítačům. Soustřeďte se na to, o co skutečně jde – na svou aplikaci, a míň se věnujte infrastruktuře.

Další informace o sítích Azure

Komplexní integrované zabezpečení a dodržování předpisů pro ochranu aplikací ve velkém

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než $1 miliardu ročně.

  • Zaměstnáváme více než 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Ceny za Virtual Machine Scale Sets

Služba Virtual Machine Scale Sets je v současné době dostupná pro všechny velikosti virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v Azure. Budou se vám účtovat pouze poplatky za virtuální počítače, které nasadíte, a také za případné další využité prostředky základní infrastruktury, jako jsou úložiště nebo sítě. Za službu Virtual Machine Scale Sets samotnou se neúčtují žádné dodatečné poplatky.

Vše, co potřebujete, abyste mohli začít

Pokud si zaregistrujete bezplatný účet Azure, získáte okamžitý přístup a kredit $200.

5minutové kurzy Rychlé zprovoznění a dokumentace vás naučí využívat Virtual Machine Scale Sets.

Vylepšete si Virtual Machine Scale Sets o další funkce a produkty, jako jsou služby zabezpečení a zálohování.

Aktuální informace, blogy a oznámení týkající se služby Azure Virtual Machine Scale Sets

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure