Virtual Machine Scale Sets

Automatické škálování virtuálních počítačů pro zajištění vysoké dostupnosti

Řízení jako u IaaS, škálování jako u PaaS

K nasazení sad škálování virtuálních počítačů se dají použít šablony Azure Resource Manageru – s podporou pro image platforem Windows a Linux a taky s vlastními imagemi a rozšířeními.

Škálovací sady a velikosti virtuálních počítačů Azure

Spolehlivé nasazení a aktualizace ve velkém rozsahu

Bez problémů dokážete nasadit stovky stejných virtuálních počítačů v průběhu několika minut. A díky snadné aktualizaci škálování se budete moct soustředit na to, o co skutečně jde – na svou aplikaci, a míň se věnovat infrastruktuře.

Automatické škálování Azure – velikosti virtuálních počítačů podle vašich potřeb

Automatické škálování

Škálovací sady virtuálních počítačů jsou integrované s Azure Insights Autoscale a poskytují skutečně automatické škálování. Už není nutné předem zřizovat virtuální počítače. Vždycky se použijí jenom výpočetní prostředky, které aplikace potřebuje.

Sady škálování virtuálních počítačů zjednodušují konfiguraci sítě.

Zjednodušení síťového zpracování

Sady škálování virtuálních počítačů se integrují se síťovými prostředky Azure, jako je Azure Load Balancer a Application Gateway. Ve škálovací sadě virtuálních počítačů snadno rozdělíte úlohy mezi jednotlivé virtuální počítače. Konfigurace pravidel překladu adres (NAT) umožní připojit se při řešení potíží ke konkrétním virtuálním počítačům.

Podpora hyperškálování

Podpora hyperškálování

Škálovací sady virtuálních počítačů jsou elastické a navržené tak, aby podporovaly úlohy škálování na víc systémů, včetně bezstavových webových front-endů, orchestrace kontejnerů a clusterů mikroslužeb. Služby Azure Container Service a Azure Service Fabric se spouští ve škálovacích sadách virtuálních počítačů.

Související produkty a služby

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

Azure Kubernetes Service (AKS)

Zjednodušení nasazení, správy a provozu protokolu Kubernetes

Service Fabric

Vývoj mikroslužeb a orchestrace kontejnerů ve Windows nebo Linuxu

Začínáme se sadami škálování virtuálních počítačů