Azure Virtual Machine Scale Sets

Automatizované škálování virtuálních počítačů, které pomáhá cenově výhodně zjednodušit nasazování a správu aplikací a zajistit jejich dostupnost

Škálovatelné vytváření a správa tisíců virtuálních počítačů

Vyvíjejte podle vlastních představ rozsáhlé služby pro dávkové úlohy, úlohy s velkými objemy dat a úlohy kontejnerů s využitím služby Azure Virtual Machine Scale Sets, která umožňuje vytvořit a spravovat skupinu heterogenních virtuálních počítačů s vyrovnáváním zatížení. Počet virtuálních počítačů můžete automaticky zvyšovat nebo snižovat s ohledem na požadavky nebo definovaný plán. Využijte možnost centrální správy, konfigurace a aktualizace tisíců virtuálních počítačů a zajistěte vyšší dostupnost a lepší zabezpečení vašich aplikací.

Create and deploy thousands of VMs in minutes with built-in load balancing and autoscaling based on centralized templates

Spravujte a automaticky škálujte váš fond virtuálních počítačů na základě přizpůsobitelných metrik a konzistentně kontrolujte a nasazujte aktualizace virtuálních počítačů.

Increase the availability of your stateful and stateless applications across availability zones and fault domains at a large scale

Choose VM images and consumption models that best fit your needs while gaining full control of individual VMs within a scale set

Zjednodušení správy a zásad správného řízení virtuálních počítačů

Zvyšte úroveň dodržování předpisů a zabezpečení díky automatizaci vytváření a nasazování virtuálních počítačů a automatickému vydávání aktualizací operačního systému. Centralizujte své šablony a zajistěte tak konzistentní vydávání vašich aplikací. Zaměřte se na aplikaci a vyhněte se dalším úlohám konfigurace úložiště nebo správy sítí. K nasazení Virtual Machine Scale Sets se dají použít šablony Azure Resource Manageru – s podporou pro image platforem Windows a Linux a taky s vlastními imagemi a rozšířeními.

Další informace o virtuálních počítačích Azure

Zvýšení odolnosti aplikací

Dostupnost aplikací můžete zvýšit s využitím zón dostupnosti a skupin dostupnosti, které zajišťují automatickou distribuci virtuálních počítačů ve škálovací sadě v rámci jednoho datacentra nebo do více datacenter. Ve škálovacích sadách se spouští několik instancí virtuálních počítačů s vaší aplikací. Proto pokud u některé z těchto instancí dojde k problému, vaši zákazníci budou mít dál přístup k vaší aplikaci s minimálním přerušením. Služba Virtual Machine Scale Sets zaručuje pro virtuální počítače smlouvy SLA na úrovni až 99,99 procent.

Provoz důležitých obchodních aplikací v Azure

Optimalizace nákladů s využitím jedinečných funkcí

Optimize costs by minimizing the number of unnecessary VM instances that run your application when demand is low. Use your existing licenses to run Windows Server VMs on Azure with Azure Hybrid Benefit and combine Azure Reserved Virtual Machine Instances with Azure Hybrid Benefit to achieve additional savings. Run interruptible workloads with Azure Spot Virtual Machines on scale sets and realize up to 90 percent cost reduction versus pay-as-you-go rates.

Prozkoumat spotové virtuální počítače

Get new ways to manage scale sets

Get full control of the individual VMs within your scale set and ensure high availability at scale with Virtual Machines Scale Sets flexible orchestration mode, now in preview. Change VM sizes without redeploying your scale set for increased operational agility. Mix Azure Spot Virtual Machines and pay-as-you-go VMs in the same scale set to optimize your costs. Manage VMs and VM scale sets using the same APIs. Accelerate your deployments by defining fault domains during the VM creation process.

Learn more about flexible orchestration mode

Zajištění výkonu aplikací bez kompromisů a ve velkém

Využívejte pouze výpočetní prostředky, které vaše aplikace v danou chvíli potřebuje, aniž byste museli zřizovat virtuální počítače předem. Připravte se na budoucnost díky automatickému škálování cloudové infrastruktury s ohledem na vaše měnící se požadavky na výkon. Škálovací sady jsou elastické a navržené tak, aby podporovaly úlohy škálování na více instancí, včetně bezstavových webových front-endů, orchestrace kontejnerů a clusterů mikroslužeb.

Služby Azure Kubernetes Service (AKS) a Azure Service Fabric se spouští ve službě Virtual Machine Scale Sets.

Sestavení škálovatelné aplikace s využitím škálovacích sad

Zjednodušení správy sítí

Využijte výhod integrace služby Virtual Machine Scale Sets a síťových prostředků Azure, jako je Azure Load Balancer, a snižte náklady na správu cloudové infrastruktury. Ve škálovacích sadách snadno rozdělíte úlohy mezi jednotlivé virtuální počítače. Konfigurace pravidel překladu adres (NAT) umožní připojit se při řešení potíží ke konkrétním virtuálním počítačům. Soustřeďte se na to, o co skutečně jde – na svou aplikaci, a míň se věnujte infrastruktuře.

Další informace o sítích Azure

Komplexní integrované zabezpečení a dodržování předpisů pro ochranu aplikací ve velkém

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než $1 miliardu ročně.

  • Zaměstnáváme více než 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Sestavování škálovatelných aplikací s využitím škálovací sady virtuálních počítačů

Vývoj dynamicky škálovatelných aplikací s využitím Virtual Machine Scale Sets Určení správné velikosti infrastruktury na základě požadavků se současnou optimalizací nákladů Zjednodušení správy a zvýšení odolnosti důležitých podnikových aplikací ve velkém

Watch the video

Virtual Machine Scale Sets pricing

Služba Virtual Machine Scale Sets je v současné době dostupná pro všechny velikosti virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v Azure. Budou se vám účtovat pouze poplatky za virtuální počítače, které nasadíte, a také za případné další využité prostředky základní infrastruktury, jako jsou úložiště nebo sítě. Za službu Virtual Machine Scale Sets samotnou se neúčtují žádné dodatečné poplatky.

Everything you need to get started

Get instant access and a $200 credit by signing up for a free Azure account.

Learn how to use Virtual Machine Scale Sets with 5-minute quickstart tutorials and documentation.

Enhance Virtual Machine Scale Sets with additional features and products, like security and backup services.

Azure Virtual Machine Scale Sets updates, blogs, and announcements

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure