Virtual Machine Scale Sets

Automatické škálování virtuálních počítačů pro zajištění vysoké dostupnosti

Řízení jako u IaaS, škálování jako u PaaS

K nasazení Virtual Machine Scale Sets se dají použít šablony Azure Resource Manageru – s podporou pro image platforem Windows a Linux a taky s vlastními imagemi a rozšířeními.

Škálovací sady a velikosti virtuálních počítačů Azure

Spolehlivé nasazení a aktualizace ve velkém rozsahu

Bez problémů dokážete nasadit stovky stejných virtuálních počítačů v průběhu několika minut. A díky snadné aktualizaci škálování se budete moct soustředit na to, o co skutečně jde – na svou aplikaci, a míň se věnovat infrastruktuře.

Automatické škálování Azure – velikosti virtuálních počítačů podle vašich potřeb

Automatické škálování

Služba Virtual Machine Scale Sets je integrovaná s Azure Insights Autoscale a poskytuje skutečně automatické škálování. Už není nutné předem zřizovat virtuální počítače. Vždycky se použijí jenom výpočetní prostředky, které aplikace potřebuje.

Virtual Machine Scale Sets zjednodušuje konfiguraci sítě.

Zjednodušení síťového zpracování

Služba Virtual Machine Scale Sets se integruje se síťovými prostředky Azure, jako je Azure Load Balancer a Application Gateway. Ve službě Virtual Machine Scale Sets snadno rozdělíte úlohy mezi jednotlivé virtuální počítače. Konfigurace pravidel překladu adres (NAT) umožní připojit se při řešení potíží ke konkrétním virtuálním počítačům.

Podpora hyperškálování

Podpora hyperškálování

Služba Virtual Machine Scale Sets je elastická a navržená tak, aby podporovala úlohy škálování na víc systémů, včetně bezstavových webových front-endů, orchestrace kontejnerů a clusterů mikroslužeb. Služby Azure Kubernetes Service a Azure Service Fabric se spouští ve službě Virtual Machine Scale Sets.

Související produkty a služby

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

Azure Kubernetes Service (AKS)

Zjednodušení nasazení, správy a provozu protokolu Kubernetes

Service Fabric

Vývoj mikroslužeb a orchestrace kontejnerů ve Windows nebo Linuxu

Začínáme s Virtual Machine Scale Sets