Přeskočit navigaci

Azure Data Lake Storage

Masivně škálovatelné a zabezpečené datové jezero pro vaše vysoce výkonné analytické úlohy

Vytvoření základu pro analýzy

Eliminujte datová sila s využitím jednotné platformy úložiště. Optimalizujte náklady s využitím vrstveného úložiště a správy zásad. Ověřujte data s využitím Azure Active Directory (Azure AD) a řízení přístupu na základě role (RBAC). Pomozte také zajistit ochranu dat s využitím funkcí zabezpečení, jako je šifrování neaktivních uložených dat nebo rozšířená ochrana před internetovými útoky.

Neomezené škálování a 99,99999999999999% odolnost dat díky automatické geografické replikaci

Vysoké zabezpečení s flexibilními mechanismy ochrany, mezi které patří řízení přístupu k datům, šifrování nebo řízení na úrovni sítě

Jednotná platforma úložiště umožňující příjem, zpracování a vizualizaci dat, která podporuje nejběžnější analytické architektury

Optimalizace nákladů prostřednictvím nezávislého škálování úložiště a výpočetních prostředků, správa zásad životního cyklu a vrstvení na úrovni objektů

Škálování umožňující vyhovět nejnáročnějším analytickým úlohám

Globální infrastruktura Azure vám umožní splnit všechny požadavky na kapacitu a jednoduše spravovat data. Spouštějte rozsáhlé analytické dotazy s konzistentně vysokým výkonem.

Využití flexibilních mechanismů zabezpečení

Zajistěte ochranu svého datového jezera s využitím funkcí, jako jsou šifrování, řízení přístupu k datům nebo řízení na úrovni sítě – všechny tyto funkce jsou navržené tak, aby vám pomohly bezpečněji si zajistit přehledy.

Vytvoření škálovatelného základu pro analýzy

Ingestujte data ve velkém s využitím široké škály nástrojů pro příjem dat. Data můžete zpracovávat s využitím služeb Azure Databricks, Synapse Analytics nebo HDInsight. Vizualizací dat s využitím Microsoft Power BI můžete také získat přehledy o transformaci.

Vytváření nákladově efektivních datových jezer

Optimalizujte náklady škálováním úložiště a výpočetních prostředků nezávisle na sobě – místní datová jezera tuto možnost nenabízejí. Využijte možnost zvýšit nebo snížit úroveň v závislosti na využití a zásady automatizované správy životního cyklu a optimalizujte náklady na úložiště.

Komplexní a předem integrované zabezpečení a dodržování předpisů

 • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než USD 1 miliardu ročně.

 • Zaměstnáváme více než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

 • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Flexibilní ceny pro vytváření datových jezer

Vyberte si z cenových možností, které zahrnují vrstvení, rezervace a správu životního cyklu.

Této službě důvěřují společnosti všech velikostí

Společnost Rockwell Automation rozšiřuje obchodní přehledy

Firma Rockwell Automation zabývající se průmyslovou automatizací pro své analytické potřeby vytvořila jednotnou platformu, která optimalizuje úložiště, výpočetní prostředky a škálovatelnost a tím snižuje celkové náklady na vlastnictví.

RockwellAutomation

"With Azure, we now have the capability to rapidly drive value from our data. The actionable insights from the data models we're creating will help us increase revenue, reduce costs, and minimize risk."

Ahmed Adnani, ředitel pro aplikace a analýzy, Smiths Group
Smiths Group

"Microsoft Azure gives us good value when we need huge clusters for a couple of days to do a job, then lets us get rid of them to conserve, whereas the datacenter is almost completely unfeasible. That was a big, big game-changer for us."

James Ferguson, produktový manažer, Marks & Spencer
Marks and Spencer

"Operating on Azure, we have opportunities to improve of the speed, range, accuracy, and localization of our forecasts—it's just a question of what to prioritize first."

Brad Beechler, vedoucí vědecký pracovník v oblasti strojového učení
AccuWeather

Aktuální informace, blogy a oznámení týkající se služby Data Lake Storage

Nejčastější dotazy ke službě Data Lake Storage

 • Přidáním hierarchického oboru názvů nad objekty blob je možné zachovat úspory nákladů na cloudové úložiště bez ohrožení rozhraní systémů souborů, pro které jsou rozhraní pro analýzu velkých objemů dat navržená.

  Jednoduchým příkladem je často se objevující vzor analytické úlohy, která zapisuje výstupní data do dočasného adresáře a následně během potvrzovací fáze tento adresář přejmenovává na konečný název. V úložišti objektů (které úmyslně nepodporuje pojem adresářů) můžou být tyto operace přejmenování zdlouhavé a zahrnovat N operací kopírování a odstranění, kde N je počet souborů v daném adresáři. V případě hierarchického oboru názvů jsou tyto operace manipulace s adresáři atomické, čímž se zvyšuje výkon a snižují náklady. Podpora adresářů jako elementů systému souborů navíc umožňuje použití seznamů řízení přístupu (ACL) kompatibilních se specifikací POSIX, které k šíření oprávnění využívají nadřazené adresáře.

 • Data Lake Storage se podobně jako další služby cloudového úložiště účtuje na základě množství uložených dat a všech nákladů na operace s těmito daty. Projděte si rozpis nákladů.
 • Služba Data Lake Storage je určená primárně k práci s Hadoopem a všemi architekturami, které jako vrstvu přístupu k datům využívají systém souborů Hadoop (například Spark nebo Presto). Viz podrobnosti.

  V Azure se Data Lake Storage integruje s následujícími službami:

  • Azure Data Factory
  • Azure HDInsight
  • Azure Databricks
  • Azure Synapse Analytics
  • Power BI

  Tuto službu je možné integrovat také do masivního a vyspělého ekosystému okolo služby Azure Blob Storage.

 • Data Lake Storage nabízí několik mechanismů řízení přístupu k datům. Tato služba nabízí hierarchický obor názvů, což z ní dělá jediné cloudové úložiště pro analýzy, které obsahuje seznamy řízení přístupu (ACL) kompatibilní se specifikací POSIX, které tvoří základ oprávnění systému souborů HDFS (Hadoop Distributed File System). Data Lake Storage zahrnuje také možnosti zabezpečení na úrovni přenosu prostřednictvím bran firewall úložiště, privátní koncové body, vynucování protokolu TLS 1.2 a šifrování neaktivních uložených dat s využitím klíčů poskytnutých systémem nebo zákazníkem.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure