Přeskočit navigaci

Služby Machine Learning

Přístup k AI pro všechny díky komplexní, škálovatelné a důvěryhodné platformě

Dělejte lepší rozhodnutí v jakémkoli měřítku ve chvíli, kdy je to nejdůležitější. Zpřístupněte AI kdekoli a pro kohokoli pomocí cloudové služby pro odborníky přes data a vývojáře, která pomáhá vytvářet inteligentní řešení, analyzovat data, rychleji sestavovat lepší modely a orchestrovat životní cyklus vývoje machine learningu – a to bez obav díky vědomí, že jsou vaše data chráněna se zabezpečením na podnikové úrovni.

Workbench

Novinka! Služba Azure Machine Learning Services se teď integruje s modely ONNX. Modely ONNX můžete nahrát a prohlížet pomocí aplikace Azure Machine Learning Workbench.

Desktopová aplikace a rozhraní příkazového řádku pro Windows a macOS ke stažení. Integrovaná příprava dat se učí jednotlivé kroky přípravy dat souběžně s tím, jak je provádíte. Správa projektů, historie spuštění a integrace poznámkových bloků zvýší vaši produktivitu. Využijte nejlepší open source architektury, včetně TensorFlow, Cognitive Toolkit, Spark ML a scikit-learn.

Další informace o aplikaci Workbench

Služba Experimentování

Experimentujte ve vetší míře. Vytvářejte rychle prototypy na svém počítači a potom snadno vertikálně navyšujte nebo snižujte kapacitu na virtuálních počítačích s využitím clusterů Spark. Aktivně spravujte výkon modelů, zjistěte, který z nich je nejlepší, a zvyšte jeho úroveň s využitím přehledů založených na datech. Při spolupráci a sdílení řešení využijte oblíbená úložiště GIT.

Nasazení

Další informace o Experimentování

Správa modelů

Svoje modely můžete nasazovat a spravovat kdekoli. Kontejnery Dockeru vám umožní rychleji nasadit modely do produkčního prostředí v cloudu, v místním prostředí nebo na hraničních zařízeních. Přeneste nejvýkonnější modely do produkčního prostředí a jakmile se jejich výkon sníží, přetrénujte je.

Další informace o Správě modelů

Nástroje Visual Studio Code pro AI

Novinka! Využijte modely ONNX ze sady nástrojů Visual Studio Code pro AI. Pomocí nástrojů WinML můžete snadno převádět modely z oblíbených sad nástrojů do formátu ONNX a programově volat služby pro integraci se službou Azure Machine Learning Services.

Vytvářejte modely obsáhlého learningu a volejte služby přímo ze svého oblíbeného integrovaného vývojového prostředí (IDE) pomocí přímo integrovaných služeb Azure Machine Learning. Vytvořte ucelené prostředí pro vývojáře napříč cloudem, místním prostředím a hraničními zařízeními.

Další informace o nástrojích Visual Studio Code pro AI

AI Toolkit pro Azure IoT Edge

Využijte výkon umělé inteligence a machine learningu na hraničních zařízeních. Vytvářejte balíčky předem sestavených modelů, jako jsou prediktivní údržba, klasifikace obrázků a zpracování řeči, a nasazujte je do bran nebo zařízení IoT pomocí služeb Azure Machine Learning a Azure IoT Edge.

Další informace o sadě AI Toolkit pro Azure IoT Edge

MMLSpark

Rychle vytvářejte výkonné a vysoce škálovatelné prediktivní a analytické modely pro velké datové sady obrázků a textu s využitím obsáhlého learningu a nástrojů pro datové vědy pro Apache Spark.

Další informace o MMLSparku

Související produkty a služby

Machine Learning Studio

Snadné vytváření, nasazování a správa řešení prediktivní analýzy

HDInsight

Zřízení cloudových clusterů Hadoop, Spark, R Server, HBase a Storm

Virtuální počítače pro vědecké zpracování dat

Komplexní předkonfigurované virtuální počítače pro modelování, vývoj a nasazení pro datové vědy

Začněte dělat lepší rozhodnutí s využitím služeb Azure Machine Learning