Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Nejčastější dotazy k licencování Virtual Machines

Nejčastější dotazy

Dotazy k Windows Serveru

 • Licence k používání Windows Serveru v prostředí Azure je standardně zahrnutá v minutových sazbách pro virtuální počítač s Windows.

  Licence pro Windows Server neopravňují k mobilitě licencí v rámci programu Software Assurance, ale zákazníci s licencí pro Windows Server se Software Assurance mohou využít program Azure Hybrid Benefit k zajištění nižší minutové sazby za použití virtuálního počítače s Windows.

  Licence k místnímu používání Windows Serveru (na virtuálním pevném disku (VHD) nebo jinak) je potřeba pořídit samostatně prostřednictvím multilicenčního programu.

 • I když se mobilita licencí na Windows Server nevztahuje, zákazníci s multilicencemi mohou svoji vlastní image obsahující Windows Server nahrát do Azure, pokud ji přenášejí v rámci mobility licencování pro jiný přenášený produkt.

  Bude se jim účtovat sazba pro virtuální počítač s Windows Serverem, která se vztahuje na jejich instanci.

  Zákazníci mají přístup k nižší minutové sazbě prostřednictvím programu Azure Hybrid Benefit.

  Zákazníci odpovídají za náležité licencování všech aplikací a middlewaru v dané imagi.

 • Ne. K přístupu na Windows Server běžící v prostředí Azure nejsou licence CAL pro Windows Server nutné, protože přístupová práva jsou zahrnutá v minutových sazbách pro Virtual Machines. K místnímu používání Windows Serveru (na VHD nebo jinak) je potřeba získat samostatnou licenci a vztahují se na ně normální licenční požadavky pro místní používání softwaru.

 • Zákazníci můžou využít mobilitu licencí v programu Software Assurance a přiřadit svoji licenci pro System Center 2012 k instanci Windows Serveru běžící na Azure. Licence pro System Center Standard se dá použít ke správě dvou instancí virtuálních počítačů. Licence pro System Center Datacenter se dá použít ke správě osmi instancí virtuálních počítačů.

Dotazy k SQL Serveru

 • Pokud jste koncový zákazník, který používá SQL Server:

  1. Získáte image SQL Serveru z Marketplace a budete platit minutovou licenční sazbu pro SQL Server. Licenční poplatek za SQL Server je součástí ceny image virtuálního počítače, jak je uvedené na stránce s cenami Virtual Machines.

  2. Zákazníci s programem Software Assurance mohou využívat mobilitu licencí a přenést je do místního systému. Můžete postupovat takto:
   • Získejte z Marketplace image SQL Serveru s používáním vlastní licence (BYOL). Azure nebude účtovat image s licencováním SQL.
   • Ručně nainstalujte SQL Server na virtuální počítač s Windows Serverem z Marketplace.
   • Odešlete image SQL Serveru z místního prostředí do Azure a vytvořte virtuální počítač.
     

  Využití licencí musíte hlásit Microsoftu pomocí formuláře ověření mobility licencí během 10 dnů.

 • Každý z nasazených virtuálních počítačů Azure vyžaduje licencování pro SQL Server. Můžete k tomu využít jeden z následujících postupů:

  • Získáte image SQL z tržiště virtuálních počítačů Azure a budete platit minutovou sazbu za SQL Server pro každý virtuální počítač. Použijte virtuální počítač s SQL Serverem z galerie.

  Nebo

  • Zákazníci s programem Software Assurance mohou využívat mobilitu licencí pro licencování aktivních i pasivních virtuálních počítačů SQL s právy na převzetí služeb při selhání, jak je popsáno v podmínkách multilicenčního programu.
    

  Pokud chcete využít mobilitu licencí, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vytvořte BYOL virtuální počítač s SQL Serverem z galerie Azure. BYOL image jsou v Azure Marketplace označené {BYOL}.
  • Do virtuálního počítače s Windows ručně nainstalujte SQL Server z Azure Marketplace.
  • Ručně nainstalujte SQL Server v místním prostředí a vytvořte image. Potom můžete tuto image odeslat do Azure a z této odeslané image vytvořit virtuální počítač.
    

  Zákazníci, kteří používají License Mobility k tomuto účelu, musí o této skutečnosti do 10 dnů uvědomit společnost Microsoft, a to prostřednictvím formuláře pro ověřování licencí. Klikněte na Hledání dokumentů pro licencování a vyhledejte formulář pro ověřování licencí pro váš jazyk a oblast.

 • SQL Server 2012 je licencovaný podle počtu jader, která se považují za ekvivalent virtuálních jader v instancích virtuálních počítačů Azure. Minimální počet jader, které jde přiřadit instanci virtuálního počítače, jsou čtyři. To znamená, že nejmenším instancím (A0), malým instancím (A1), středním instancím (A2), velkým instancím (A3) a instancím A6 je potřeba přiřadit čtyři licence SQL Serveru na jádro. Největším instancím (A4) a instancím A7 by bylo potřeba přiřadit osm licencí SQL Serveru na jádro.

Dotazy k BizTalk Serveru

 • Pokud jste koncový zákazník, který používá BizTalk Server:

  • Získáte image BizTalk Serveru z tržiště virtuálních počítačů Azure a budete platit minutovou sazbu pro BizTalk Server, nebo
  • Využijte mobilitu licencí v rámci programu Software Assurance a nainstalujete nebo nahrajete svoji vlastní image BizTalk Serveru.
    

  Pokud jste poskytovatel služeb s podepsanou smlouvou Services Provider License (SPLA):

  • Získáte image BizTalk Serveru z tržiště virtuálních počítačů Azure a budete platit minutovou sazbu pro BizTalk Server.

Dotazy ke Vzdálená ploše

 • Ano, poskytovatelé služeb mohou nabízet hostovaná řešení prostřednictvím služby Vzdálená plocha běžící na Azure za předpokladu, že získali licence pro přístup předplatitele (SAL) ke službě Vzdálená plocha prostřednictvím prodejce SPLA (Services Provider License Agreement) Microsoftu.

 • S platností od 1. ledna 2014 zákazníci s multilicencemi, kteří mají ve svých uživatelských licencích CAL ke Vzdálené ploše aktivní program Software Assurance, mají rozšířená oprávnění CAL ke Vzdálené ploše, která jim umožňují používat uživatelské licence CAL ke Vzdálené ploše s programem Software Assurance pro Windows Server běžící v Azure nebo v jiných sdílených serverových prostředích poskytovatelů služeb. Tato výhoda uživatelské licence CAL ke Vzdálené ploše s programem Software Assurance umožňuje každému uživateli přístup k funkcím Vzdálené plochy jenom v jednom sdíleném serverovém prostředí (tj. Azure nebo server jiného výrobce), kromě přístupu k těmto funkcím na místních serverech. Pokud chcete tuto výhodu využít, vyplňte formulář ověření mobility licencí a odešlete ho do systému Azure nebo autorizovanému partnerovi mobility, kde hostované grafické uživatelské rozhraní bude běžet. Další podrobnosti jsou dostupné v Užívacích právech k produktu v Příloze 2 v oddílu Výhody Software Assurance.

 • Ne, hostování více klientů se v užívacích právech k produktu pro klienta Windows, jako je třeba Windows 7 nebo Windows 8, omezuje. Pracovní plochy klienta Windows nejsou dostupné na Azure ani u jiných poskytovatelů služeb, jako je třeba Amazon nebo Rackspace. Přečtěte si další informace o právech k používání produktů Microsoftu.

Dotazy k SharePoint SQL Serveru

 • Servery SharePoint se dají nasadit na Azure prostřednictvím zákaznické multilicenční smlouvy v rámci mobility licencí programu Software Assurancenebo jako součást hostovaného řešení licencovaného prostřednictvím SPLA.

Další dotazy k licencování

 • Kromě Windows Serveru, SQL Serveru a BizTalk Serveru podporujeme ještě Project Server, Dynamics NAV, Dynamics GP a Team Foundation Server. Nejnovější seznam podporovaných úloh najdete v tomto článku. Následující tabulka shrnuje licenční modely pro jednotlivé produkty:

  plán podpory pro celou organizaci
  Produkty Dostupné v tržišti imagí a účtované po minutách Mobilita licencí v rámci programu Software Assurance Licence SPLA SAL

  Windows Server Datacenter Edition

  included

  (Minutové účtování zahrnuje využívání hardwarového prostředku, serverovou licenci a práva pro klientský přístup.)

  Windows Server Standard Edition

  SQL Server Enterprise Edition

  included
  included

  SQL Server Standard Edition

  included
  included
  included

  SQL Server Web Edition

  included

  BizTalk Server Enterprise Edition

  included
  included

  BizTalk Server Standard Edition

  included
  included

  SharePoint Server

  included
  included

  System Center Datacenter

  included

  System Center Standard

  included

  Team Foundation Server

  included
  included

  Project Server

  included
  included

  Microsoft Dynamics NAV

  included

  Microsoft Dynamics GP

  included
 • Ne. Podle užívacích práv k produktu Microsoft nejsou Office a Windows 7 licencované k používání na virtuálních počítačích. Aplikace systému Microsoft Office jsou v užívacích právech k produktu výslovně uvedené jako aplikace pro stolní počítače, na které se mobilita licencování nevztahuje.

  Další informace jsou dostupné na webu pro Užívací práva k produktu Microsoft.

 • Ano, každý předplatitel sady Visual Studio může s aktivovaným předplatným používat většinu softwaru licencovaného v rámci MSDN na Azure Virtual Machines, takže má větší flexibilitu pro vývoj a testování svých aplikací.

  Toto právo k používání cloudu se vztahuje na veškerý software zahrnutý v předplatném MSDN s výjimkou klienta Windows a Windows Serveru. Předplatitelé sady Visual Studio můžou používat Windows Server na Azure Virtual Machines, ale protože tento produkt není zahrnutý do práv k používání cloudu, bude se předplatitelům účtovat sazba pro Windows Server Virtual Machines. V rámci předplatného s výhodami Azure MSDNnebo předplatného MSDN pro účely vývoje a testování s průběžnými platbamimohou předplatitelé sady Visual Studio provozovat jenom klientské virtuální počítače s Windows. Další podrobnosti o právech k používání cloudu najdete v dokumentu white paper pro licencování produktů Visual Studio a MSDN .

  Kromě tohoto nového práva k používání pro předplatitele sady Visual Studio jsme aktualizovali výhody MSDN pro Azure , které teď předplatitelům MSDN poskytují měsíční kredit, který se dá využít na služby Azure, a snížené sazby pro používání Windows Server Virtual Machines.