Nejčastější dotazy k licencování Virtual Machines

FAQs

Dotazy k Windows Serveru

 • Licence k používání Windows Serveru v prostředí Azure je standardně zahrnutá v minutových sazbách pro virtuální počítač s Windows.

  Licence pro Windows Server neopravňují k mobilitě licencí v rámci programu Software Assurance, ale zákazníci s licencí pro Windows Server se Software Assurance můžou využívat zvýhodnění Azure Hybrid Use Benefit k získání nižší minutové sazby za použití virtuálního počítače s Windows.

  Licence k místnímu používání Windows Serveru (na VHD nebo jinak) je potřeba pořídit samostatně prostřednictvím multilicenčního programu.

 • I když se mobilita licencí na Windows Server nevztahuje, zákazníci s multilicencemi můžou svoji vlastní image obsahující Windows Server nahrát na Azure, pokud ji přenášejí v rámci mobility licencování pro jiný přenášený produkt.

  Bude se jim účtovat sazba pro virtuální počítač s Windows Serverem, která se vztahuje na jejich instanci.

  Zákazníci mají přístup k nižší minutové sazbě využitím zvýhodnění Azure Hybrid Use Benefit.

  Zákazníci odpovídají za náležité licencování všech aplikací a middlewaru v dané imagi.

 • Ne. K přístupu na Windows Server běžící v prostředí Azure nejsou licence CAL pro Windows Server nutné, protože přístupová práva jsou zahrnutá v minutových sazbách pro Virtual Machines. K místnímu používání Windows Serveru (na VHD nebo jinak) je potřeba získat samostatnou licenci a vztahují se na ně normální licenční požadavky pro místní používání softwaru.
 • Zákazníci můžou využít mobilitu licencí v programu Software Assurance a přiřadit svoji licenci pro System Center 2012 k instanci Windows Serveru běžící na Azure. Licence pro System Center Standard se dá použít ke správě 2 instancí virtuálních počítačů. Licence pro System Center Datacenter se dá použít ke správě 8 instancí virtuálních počítačů.

Dotazy k SQL Serveru

 • Pokud jste koncový zákazník, který používá SQL Server:

  1. Získáte image SQL Serveru z Marketplace a budete platit minutovou licenční sazbu pro SQL Server. Licenční poplatek za SQL Server je součástí ceny image virtuálního počítače, jak je uvedené na stránce s cenami virtuálních počítačů.
  2. Zákazníci s programem Software Assurance mohou využít mobilitu licencí a přenést je do místního systému. Můžete postupovat takto:
   1. Získejte z Marketplace image SQL Serveru, BYOL. Azure nebude účtovat image s licencováním SQL.
   2. Ručně nainstalujte SQL Server na virtuální počítač s Windows Serverem z Marketplace.
   3. Odešlete místní image SQL Serveru do Azure a vytvořte virtuální počítač.

  Využití licencí musíte hlásit Microsoftu pomocí formuláře ověření mobility licencí během 10 dnů.

 • Each of the deployed Azure Virtual Machines requires licensing for SQL Server. To accomplish this, you can do one of the following:

  • Obtain a SQL image from the Azure VM Marketplace and pay the per-minute rate of SQL Server for each VM. Use a SQL Server VM from the gallery.

  Or

  • Customers with Software Assurance can use License Mobility to license both the active SQL VM and the passive SQL VM with the Fail-over Rights as described in Volume Licensing Product Terms.

  To use License Mobility, do one of the following:

  • Create a BYOL SQL Server VM from the Azure Gallery. The BYOL images are labeled {BYOL} in the Azure Marketplace.
  • Manually install SQL Server on a Windows VM from the Azure Marketplace.
  • Manually install SQL Server on-premises and create an image. Then you can upload the image to Azure and create a VM from the uploaded image.

  Customers who use License Mobility for this purpose must notify Microsoft within 10 days with the License Verification form. To access this form go to http://microsoftvolumelicensing.com, click Licensing Documents Search and locate License Verification for your language and region.

 • SQL Server 2012 je licencovaný podle počtu jader, která se považují za ekvivalent virtuálních jader v instancích virtuálních počítačů Azure. Minimální počet jader, které jde přiřadit instanci virtuálního počítače, jsou 4. To znamená, že nejmenším instancím (A0), malým instancím (A1), středním instancím (A2), velkým instancím (A3) a instancím A6 je potřeba přiřadit 4 licence SQL Serveru na jádro. Největším instancím (A4) a instancím A7 by bylo potřeba přiřadit 8 licencí SQL Serveru na jádro.

Dotazy k BizTalk Serveru

 • Pokud jste koncový zákazník, který používá BizTalk Server:

  • Získáte image BizTalk Serveru z tržiště virtuálních počítačů Azure a budete platit minutovou sazbu pro BizTalk Server, nebo
  • využijete mobilitu licencí v rámci programu Software Assurance a nainstalujete nebo nahrajete svoji vlastní image BizTalk Serveru.

  Pokud jste poskytovatel služeb s podepsanou smlouvou Services Provider License (SPLA):

  • Získáte image BizTalk Serveru z tržiště virtuálních počítačů Azure a budete platit minutovou sazbu pro BizTalk Server.

Dotazy ke službě Vzdálená plocha

 • Ano, poskytovatelé služeb můžou nabízet hostovaná řešení prostřednictvím služby Vzdálená plocha běžící na Azure za předpokladu, že získali licence VP SAL (Subscriber Access Licenses) prostřednictvím prodejce SPLA (Microsoft Services Provider License Agreement).
 • S platností od 1. ledna 2014 zákazníci s multilicencemi, kteří mají ve svých uživatelských licencích VP CAL aktivní program Software Assurance, mají rozšířená oprávnění VP CAL, která jim umožňují používat jejich uživatelské licence VP CAL s programem Software Assurance pro Windows Server běžící na Azure nebo v jiných sdílených serverových prostředích poskytovatelů služeb. Tato výhoda uživatelské licence VP CAL s programem Software Assurance umožňuje každému uživateli přístup k funkcím Vzdálené plochy jenom v jednom sdíleném serverovém prostředí (tj. Azure nebo server jiného výrobce), kromě přístupu k těmto funkcím na místních serverech. Pokud chcete tuto výhodu využít, vyplňte formulář ověření mobility licencí a odešlete ho do systému Azure nebo autorizovanému partnerovi mobility, kde hostované grafické uživatelské rozhraní bude běžet. Další podrobnosti jsou dostupné v Užívacích právech k produktu v Příloze 2 v oddílu Výhody Software Assurance.
 • Ne, hostování více klientů se omezuje v užívacích právech k produktu pro klienta Windows, jako je třeba Windows 7 nebo Windows 8. Pracovní plochy klienta Windows nejsou dostupné na Azure ani u jiných poskytovatelů služeb, jako je třeba Amazon nebo Rackspace. Další informace o užívacích právech k produktu Microsoft si můžete přečíst zde.

Dotazy k SharePoint SQL Serveru

 • SharePoint Servery se dají nasadit na Azure prostřednictvím zákaznické multilicenční smlouvy v rámci mobility licencí programu Software Assurance nebo jako součást hostovaného řešení licencovaného prostřednictvím SPLA.

Další dotazy k licencování

 • In addition to Windows Server, SQL Server, BizTalk Server, we support Project Server, Dynamics NAV, Dynamics GP and Team Foundation Server. Please find the latest list of supported workloads in this article. Table below summarizes licensing models for each product:
  Products Available in the image marketplace and charged per minute License Mobility through Software Assurance SPLA SAL License
  Windows Server Datacenter Edition Included
  (per-minute charge includes use of hardware resource, server license and client access rights)
  Blank Blank
  Windows Server Standard Edition Blank Blank Blank
  SQL Server Enterprise Edition Included Included Blank
  SQL Server Standard Edition Included Included Included
  SQL Server Web Edition Included Blank Blank
  BizTalk Server Enterprise Edition Included Included Blank
  BizTalk Server Standard Edition Included Included Blank
  SharePoint Server Blank Included Included
  System Center Datacenter Blank Included Blank
  System Center Standard Blank Included Blank
  Team Foundation Server Blank Included Included
  Project Server Blank Included Included
  Microsoft Dynamics NAV Blank Blank Included
  Microsoft Dynamics GP Blank Blank Included
 • Ne. Podle užívacích práv k produktu Microsoft nejsou Office a Windows 7 licencované k používání na Virtual Machines. Aplikace systému Microsoft Office jsou v užívacích právech k produktu výslovně uvedené jako aplikace pro stolní počítače, na které se mobilita licencování nevztahuje.

  Další informace jsou dostupné na webu pro Užívací práva k produktu Microsoft.

 • Ano, každý předplatitel sady Visual Studio může s aktivovaným předplatným používat většinu softwaru licencovaného v rámci MSDN na Azure Virtual Machines, takže má větší flexibilitu pro vývoj a testování svých aplikací.

  Toto právo k používání cloudu se vztahuje na veškerý software zahrnutý v předplatném MSDN s výjimkou klienta Windows a Windows Serveru. Předplatitelé sady Visual Studio můžou používat Windows Server na Azure Virtual Machines, ale protože tento produkt není zahrnutý do práv k používání cloudu, bude se předplatitelům účtovat sazba pro Windows Server Virtual Machines. V rámci předplatného výhod Azure MSDN nebo předplatného MSDN pro účely vývoje a testování s průběžnými platbami můžou předplatitelé sady Visual Studio provozovat jenom klientské Virtual Machines s Windows. Další podrobnosti o právech k používání cloudu najdete v dokumentu white paper pro licencování produktů Visual Studio a MSDN.

  Kromě tohoto nového práva k používání pro předplatitele sady Visual Studio jsme aktualizovali výhody MSDN pro Azure, které teď předplatitelům MSDN poskytují měsíční kredit, který se dá využít na služby Azure, a snížené sazby pro používání Windows Server Virtual Machines.