Přeskočit na hlavní obsah

Mobilita licencí v rámci programu Software Assurance na Azure

Mobilita licencí v rámci programu Software Assurance poskytuje zákazníkům s multilicencemi společnosti Microsoft flexibilitu při nasazování serverových aplikací použitelných s aktivním programem Software Assurance na Azure. Díky této výhodě programu Software Assurance můžete stávající licence snadno nasazovat na cloudovou platformu Azure, protože není potřeba kupovat nové licence a platit další poplatky související s mobilitou.

Požadavky zakládající nárok

Pokud jste zákazník s multilicencí společnosti Microsoft s licencemi k nárokovatelným* serverovým aplikacím, na které se vztahuje aktivní program Software Assurance, můžete se rozhodnout využít mobilitu licencí v rámci programu Software Assurance.

Mezi nárokovatelné multilicenční programy patří smlouva Enterprise, smlouva Microsoft Enterprise Subscription (EAS) a smlouva Microsoft Open Value, ve kterých je program Software Assurance zahrnutý, a další multilicenční programy, ve kterých je program Software Assurance volitelný, jako je třeba smlouva Microsoft Open License nebo smlouva Select Plus.

Dále následují hlavní požadavky pro využití mobility licencí v rámci programu Software Assurance s vašimi nárokovatelnými multilicenčními programy.

  • Mobilita licencí v rámci programu Software Assurance se vztahuje jenom na nárokovatelné produkty podle dokumentu Užívací práva k produktu. Všechny produkty, u kterých je momentálně nárok na „mobilitu licencí v rámci serverových farem“ a které pokrývá program Software Assurance, opravňují k nároku na mobilitu licencí v rámci programu Software Assurance. Kromě těchto produktů může být mobilita licencí v rámci výhod programu Software Assurance udělená i některým jiným produktům, které budou uvedené v Užívacích právech k produktu v Příloze 1.
  • Produkty Dynamics ERP sice nejsou dostupné v rámci multilicenčních programů společnosti Microsoft a nejsou licencované online, mají však pravidla mobility, která při nasazení ve sdílených prostředích umožňují podobné používání jako mobilita licencí v rámci programu Software Assurance.
  • Do mobility licencí v rámci programu Software Assurance nejsou zahrnuté produkty Windows Server, počítačové operační systémy Windows® a aplikace klasické pracovní plochy.
  • U nárokovatelných licencí se vyžaduje aktivní krytí programu Software Assurance. Všechny licence používané ke spouštění vašeho licencovaného softwaru a k přístupu k němu, jako jsou třeba serverové licence, licence na procesory, licence CAL, licence pro externí připojení (External Connector License) a licence správy serverů, vyžadují aktivní krytí programu Software Assurance. Platnost vašich práv k používání licencovaného softwaru a správě instancí na Azure vyprší současně s vypršením platnosti krytí programu Software Assurance u těchto licencí.
  • Je potřeba, abyste nárokovatelné licence udržovali na Azure minimálně 90 dnů. Po skončení 90denního období můžete licencovaný software přesunout zpět na místní prostředky.

Seznam softwaru podporovaného v Azure najdete na https://support.microsoft.com/kb/2721672.

Další informace o požadavcích pro využití mobility licencí v rámci programu Software Assurance (viz Užívací práva k produktu, Příloha 1) a úplný seznam nárokovatelných serverových aplikací (viz Výhody Software Assurance) najdete na https://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx.

Jak se zaregistrovat

Jako zákazník využívající mobilitu licencí v rámci programu Software Assurance je potřeba, abyste prošli procesem ověření licence. My potom ověříme, že máte nárokovatelné licence s aktivním programem Software Assurance, a odešleme potvrzení, že jsme provedli proces ověření licence. Svůj aplikační serverový software můžete nasadit před dokončením ověřovacího procesu. Jste odpovědní za správu skutečných hodnot a obnovení podle požadavků multilicenční smlouvy. Dál je potřeba, abyste v případě obnovení smlouvy a nasazení dřív neověřených produktů odeslali nový ověřovací formulář.

Pokud chcete spustit ověřovací proces a zkontrolovat další údaje o mobilitě licencí v rámci programu Software Assurance, přejděte na web https://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx.

* Nárokovatelné produkty jsou uvedené v Užívacích právech k produktu Microsoft v příloze Výhody Software Assurance. Produkty Microsoft Dynamics ERP (plánování podnikových zdrojů) nejsou dostupné v rámci multilicenčních programů a nejsou licencované online, mají ale pravidla mobility, která při nasazení ve sdílených prostředích umožňují podobné používání.