Přeskočit navigaci

Zabezpečení a dodržování předpisů

Detekce a prevence hrozeb prostřednictvím pokročilého cloudového zabezpečení

Security & Compliance umožňuje zabezpečení napříč prostředími datových center, včetně uzlů v místních datových centrech a dalších poskytovatelů cloudových služeb. Cena služby vychází z počtu uzlů. Uzel je libovolný fyzický server nebo virtuální počítač, který služba spravuje. Cenové modely pro službu Security & Compliance a pro Azure Security Center se prakticky neliší. Ceny obou služeb se počítají podle počtu uzlů. Využití služby Security & Compliance bude na faktuře uvedeno jako Azure Security Center. Obě služby jsou po dobu prvních 60 dnů zdarma. Pokud po uplynutí této doby budete službu dál používat, automaticky ji začneme účtovat podle níže uvedených cen.
Zabezpečení a dodržování předpisů
Security and Audit Zahrnuté
Řešení Antimalware Zahrnuté
Zahrnuje denní nahrávání dat 500 MB
Zahrnuje uchování dat 1 měsíc
Cena $15 za uzel a měsíc
  • Cena se počítá poměrně po hodinách. Služba se fakturuje jenom za počet hodin, kdy uzel odesílá data – přibližně $0.02 za hodinu (měsíc s 31 dny).
  • Zahrnutý přidělený objem nahrávaných dat se mezi uzly sčítá. Pokud je tedy například ke službě připojených 10 uzlů, bude celkový přidělený objem nahrávaných dat 5 000 MB za den. Těchto 5 000 MB je ve společném fondu 10 uzlů, to znamená, že jednotlivé uzly mohou nahrávat více než 500 MB za den, pokud celkový objem nahrávaných dat napříč uzly za příslušný den nepřekročí 5 000 MB.
  • Na základě vypozorovaného využívání většina uzlů kromě řadičů domén zahrnutá denní množství nepřekračuje.
Další data a uchování

Pokud objem nahrávaných dat překročí zahrnutý denní objem nebo je nutné data uložit na déle než měsíc, bude se překročení limitu účtovat podle cen uvedených níže.

Měření překročení Cena
Další nahraná data nad rámec zahrnutého denního objemu dat $2.3 za GB
Další uchování nad rámec 1 měsíce $0.1 GB za měsíc

Podpora a SLA

Dostupnost služby Security & Compliance vychází ze smlouvy SLA základového pracovního prostoru služby Log Analytics a použitých prostředků účtů služby Automation. Další podrobnosti najdete v tématech Smlouva SLA pro službu Log Analytics a Smlouva SLA pro službu Automation.

Nejčastější dotazy

  • Povolte ve svém pracovním prostoru služby Log Analytics řešení Zabezpečení a/nebo Antimalware, nebo na webu Azure Marketplace vyberte nabídku služby Security & Compliance.

    Službu Security & Compliance můžete nasadit v jakémkoli pracovním prostoru Log Analytics bez ohledu na cenovou úroveň, ale vždy se bude účtovat podle počtu uzlů podle výše uvedených cen.

  • Uzel je jedinečný název počítače, který odesílá data o zabezpečení do Log Analytics. Log Analytics každou hodinu počítá počet jedinečných názvů počítače a účtuje 1/730 uzlu do měření využíti Azure Security Center.

    Každému uzlu je přidělený objem 500 MB dat za den. Na konci každého dne se určí přidělený objem dat zabezpečení pro tento den tak, že se celkový počet ohlášených uzlů vynásobí 500 MB. Spočítá se také objem dat zabezpečení odeslaných do Log Analytics. Pokud překročí přidělený objem dat zabezpečení, budou se data nad rámec přiděleného objemu účtovat sazbou za další data.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Zabezpečení a dodržování předpisů

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet