Ceny za Log Analytics

Získejte podrobnější přehled o svém prostředí

Podrobnosti o cenách

Log Analytics se fakturuje na základě gigabajtů (GB) dat odeslaných do této služby. Log Analytics nabízí podmnožinu funkcí, které nabízí služba Insight and Analytics. Monitorování závislostí aplikace ani monitorování výkonu sítě mezi ně nepatří. Log Analytics se nabízí ve dvou úrovních, bezplatné a placené. Úroveň Free má omezený objem dat, který je možné denně shromáždit. Placená úroveň nemá omezený objem dat, který je možné denně shromáždit.

Free Log Analytics – Standalone
Denní limit 500 MB1 Žádné
Doba uchování 7 dnů 1 měsíc
Přizpůsobení delších dob uchování ‐ ‐ Není k dispozici Dostupné
Cena Free $- za GB
1Pokud zákazníci dosáhnou denního limitu 500 megabajtů (MB), analýza dat se zastaví a bude pokračovat na začátku dalšího dne. Den je založený na koordinovaném univerzálním času (UTC).

Nezapomeňte, že na řešení jako Security & Compliance se můžou vztahovat poplatky, i když jsou nasazená v pracovním prostoru Log Analytics na úrovni Free. Viz ceny Security & Compliance.

Poplatky za překročení

Pokud je nutné uložení dat po dobu delší než měsíc, bude překročení účtováno podle cen uvedených níže.

Měření překročení Cena
Další uchování nad rámec 1 měsíce $-/GB za měsíc

Pracovní prostředí vytvořená před 1. říjnem 2016

Zákazníci, kteří začali používat službu Log Analytics před 1. říjnem 2016, budou pokračovat podle starého cenového modelu a kdykoli mohou přejít na nové modely uvedené výše. Počínaje 1. říjnem 2016 nejsou níže uvedené cenové modely dostupné pro nová pracovní prostředí.

Standard Premium
Denní limit Žádné Žádné
Doba uchování 1 měsíc 12 měsíců
Přizpůsobení delších dob uchování ‐ ‐ Není k dispozici ‐ ‐ Není k dispozici
Cena $2.3 za GB $3.5 za GB

Podpora a SLA

  • Podpora Azure zajišťuje technickou podporu pro všechny všeobecně dostupné služby Azure, včetně služby Log Analytics. Cena podpory začíná na $29 za měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
  • K dispozici jsou i další školicí videa a další dokumentace.
  • Garantujeme, že nejméně v 99,9 % případů se data protokolu zindexují během šesti hodin od okamžiku, kdy se zařadila do fronty úloh čekajících na indexování službou Log Analytics. Pro úroveň Free neposkytujeme žádnou smlouvu SLA. Přečtěte si smlouvu SLA.

Nejčastější dotazy

  • Požadovanou úroveň můžete vybrat při vytváření pracovního prostoru Log Analytics.

  • Vybranou úroveň můžete vždycky změnit. Pokud změníte úroveň pracovního prostoru, budou se všechna data analyzovaná před změnou úrovně uchovávat tak dlouho, jak to určuje doba uchování odpovídající nové úrovni. Můžete taky vytvořit víc pracovních prostorů s různými úrovněmi.

  • Ne. Můžete zůstat u stávající cenové úrovně, změnit úroveň na OMS nebo přejít na úroveň Free.

  • Ne. Pracovní prostředí služby Log Analytics vytvořená po 1. říjnu 2016 mohou volit jenom mezi úrovněmi Free, Standalone a OMS.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Log Analytics

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet