Přeskočit navigaci

Přehledy a analýza

Správa IT prostředků v jednoduchém a jednotném prostředí, napříč platformami i cloudy

Cena služby Insight & Analytics vychází z počtu uzlů. Uzel je libovolný fyzický server nebo virtuální počítač, který služba Insight & Analytics spravuje.

Přehledy a analýza
Log Analytics Zahrnuté
Mapa služeb Zahrnuté
Sledování výkonu sítě Zahrnuté
Zahrnuje denní nahrávání dat 500 MB
Zahrnuje uchování dat 1 měsíc
Cena $- za uzel za měsíc
 • Cena se počítá poměrně po hodinách. Služba se tedy fakturuje jenom za počet hodin, kdy uzel odesílá data – přibližně $- za hodinu (měsíc s 31 dny).
 • Zahrnutý přidělený objem nahrávaných dat se mezi uzly sčítá. Pokud je tedy například ke službě připojeno 10 uzlů, pak bude celkový přidělený objem nahrávaných dat 5 000 MB za den. Těchto 5 000 MB je ve společném fondu 10 uzlů, to znamená, že jednotlivé uzly mohou nahrávat více než 500 MB za den, pokud celkový objem nahrávaných dat napříč uzly za příslušný den nepřekročí 5 000 MB.
 • Na základě vypozorovaného využívání většina uzlů denní limit nahrávání nepřekročí.

Další data a uchování

Pokud objem nahrávaných dat překročí zahrnutý denní objem nebo je nutné data uložit na déle než měsíc, bude se překročení limitu účtovat podle cen uvedených níže.

Měření překročení
Další nahraná data nad rámec zahrnutého denního objemu dat $- za GB
Další uchování nad rámec 1 měsíce $-/GB za měsíc

Podpora a SLA

 • Podpora Azure zajišťuje technickou podporu pro všechny všeobecně dostupné služby Azure, včetně služby Log Analytics. Cena podpory začíná na $29 za měs./měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
 • K dispozici jsou i další školicí videa a další dokumentace.
 • Dostupnost služby Insight & Analytics vychází ze smlouvy SLA základového pracovního prostoru služby Log Analytics a použitých prostředků účtů služby Automation. Další podrobnosti najdete v tématech Smlouva SLA pro službu Log Analytics a Smlouva SLA pro službu Automation.

Nejčastější dotazy

 • Na cenové úrovni Operations Management Suite se účtuje podle počtu uzlů. Uzel je jedinečný název počítače, který odesílá data do Log Analytics. Log Analytics každou hodinu počítá počet jedinečných názvů počítače a účtuje 1/730 uzlu. Služba jako uzel počítá každé zařízení, jehož název je uvedený v poli Počítač, pokud platí následující:

  • Data se odesílají prostřednictvím HTTP rozhraní API kolekce dat.
  • Čtení z Diagnostiky Azure nebo ze služby Azure Storage

  Každému uzlu je přidělený objem 500 MB dat za den. Na konci každého dne se určí přidělený objem dat pro tento den tak, že se celkový počet ohlášených uzlů vynásobí 500 MB. Pokud tato hodnota překročí přidělený objem dat, budou se data nad rámec přiděleného objemu dat účtovat sazbou za další data.

 • Služba Insight & Analytics je postavená na základové platformě Log Analytics. Můžete si zvolit, jestli chcete používat základní možnosti Log Analytics a platit podle počtu GB ingestovaných do služby, nebo přepnout svůj pracovní prostor na úroveň Insight & Analytics a platit podle počtu uzlů, které služba spravuje. Insight & Analytics nabízí víc než jenom funkce, které nabízí Log Analytics.
 • Ano, svou cenovou úroveň můžete změnit a upgradovat tak na službu Insight & Analytics. Jakmile upgradujete na službu Insight & Analytics, nebudete se moci vrátit k úrovním Standard ani Premium.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Přehledy a analýza

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma