Ceny za Azure Defender

Ochrana hybridních cloudových úloh

Azure Defender poskytuje rozšířenou detekci a reakci pro úlohy běžící v Azure, místně i v jiných cloudech. Tato služba je integrovaná ve službě Security Center, chrání vaše hybridní data, cloudové služby a servery před hrozbami a integruje se s vašimi stávajícími pracovními postupy zabezpečení, jako jsou řešení SIEM a rozsáhlá analýza hrozeb Microsoftu, aby se zjednodušilo zmírňování hrozeb.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Azure Security Center protects Azure, on prem and hybrid resources through its Free tier and its integration with Azure Defender. Azure Security Center Free Tier includes continuous assessment and security recommendations, as well as Azure Secure Score.

When you enable Azure Defender, we automatically enroll and start protecting all your resources unless you explicitly decide to opt-out. For any resource that is protected by Azure Defender, you will be charged per the pricing model below.

Azure Defender is free for the first 30 days. Any usage beyond 30 days will be automatically charged as per the pricing scheme below.

Typ prostředku Cena
Azure Defender pro servery $-
Zahrnutá data – 500 MB za den
Azure Defender pro App Service $-
Azure Defender pro SQL v Azure $-3
Azure Defender pro SQL mimo Azure $-4
Azure Defender pro MySQL (Preview) Zdarma1
Azure Defender pro PostgreSQL (Preview) Zdarma1
Azure Defender pro úložiště – ochrana všech účtů úložiště v rámci předplatného2 $- za 10 tisíc transakcí
Azure Defender pro Kubernetes $- / virtuální jádro / h
Azure Defender pro ACR $-/image
Azure Defender pro trezor klíčů $- za 10 tisíc transakcí
Azure Defender pro ARM (Preview) Zdarma1
Azure Defender pro DNS (Preview) Zdarma1

1 Uvedené ceny jsou ceny verze Preview. Ve verzi GA se ceny změní. Podrobnosti o funkcích ASC podle jednotlivých prostředků najdete v dokumentaci ke konkrétnímu prostředku.

2 Azure Defender v současné době chrání prostředky služeb Azure Blobs, Azure Files a Azure Data Lake Storage Gen2.

3 Ceny pro Azure Defender pro SQL v Azure se vztahují na Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance a Azure Virtual Machines.

4 Ceny pro Azure Defender pro SQL mimo Azure se vztahují na SQL Servery s podporou Azure Arc, které rozšiřují služby Azure na instance SQL Serveru hostované mimo Azure v datacentru zákazníka, na hraničním zařízení nebo v multicloudovém prostředí.

Další poplatky za data jenom pro virtuální počítače

Měření překročení Cena
Další nahraná data nad rámec zahrnutého denního objemu dat Ceny za příjem dat najdete na stránce s cenami Azure Monitoru.
Další uchování nad rámec jednoho měsíce Ceny uchovávání dat najdete na stránce s cenami Azure Monitoru.

Azure Defender pro IoT

Azure Defender pro IoT zajišťuje jednotné zabezpečení pro prostředí IoT/OT a nabízí dvě různé sady funkcí v závislosti na tom, jestli potřebujete chránit stávající prostředí IoT/OT, nebo zabezpečujete nová zařízení IoT/OT, která se zřizují a spravují prostřednictvím IoT Hubu.

Monitorování bez agentů

Možnosti monitorování bez agentů ve službě Azure Defender for IoT chrání stávající podniková řešení IoT/OT a poskytují automatické zjišťování prostředků, správu ohrožení zabezpečení a detekci hrozeb. V současnosti jsou funkce monitorování bez agentů ve službě Azure Defender for IoT k dispozici pro místní nasazení, s možností připojit se ke cloudu a odeslat informace o hrozbách do Azure Sentinelu.

Možnosti monitorování Azure Defenderu for IoT bez agenta jsou pro prvních 1 000 potvrzených zařízení po dobu prvních 30 dnů zdarma. Nad tento rámec se zákazníkům budou automaticky účtovat níže uvedené ceny. Za ingestování incidentů a upozornění Azure Defenderu for IoT se neúčtují žádné poplatky.

Poznámka: Služba Azure Defender for IoT se fakturuje za kalendářní měsíce. Jakékoli změny v závazcích zařízení (včetně offboardingu předplatného), které proběhly v průběhu konkrétního měsíce, se projeví až v následujícím fakturačním měsíci.

Řešení Cena
Monitorování Azure Defenderu for IoT bez agenta – místní prostředí $- za měsíc za 1 000 monitorovaných zařízení, na základě závazku1

1Pokud se zákazník rozhodne připojit se ke cloudu a odeslat data do Azure Sentinelu, musí připojit senzor Azure Defender for IoT k IoT Hubu a s tím jsou spojené dodatečné náklady. Podrobné informace o cenách najdete na stránce s cenami pro Azure IoT Hub.

Zabezpečení pro nová zařízení zřízená prostřednictvím IoT Hubu

Azure Defender for IoT také nabízí zabezpečení pro nová zařízení zřízená a spravovaná prostřednictvím IoT Hubu, jako jsou pro zařízení s nainstalovaným agentem zabezpečení Azure Defender for IoT. Tyto funkce zabezpečení jsou pro prvních 30 dnů zdarma. Za veškeré využití po uplynutí 30 dní se budou automaticky účtovat níže uvedené ceny.

Řešení Cena
Azure Defender for IoT pro zařízení spravovaná službou IoT Hub – podle zařízení $-/měsíc
Azure Defender for IoT pro zařízení spravovaná službou IoT Hub – podle zpráv $- za 25 tisíc transakcí

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další zdroje

Podrobnosti k Azure Defender

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Defender

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Projděte si smlouvu o úrovni služeb pro tento produkt.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Defender

Nejčastější dotazy

  • Transakce je volání rozhraní API s velikostí datové části požadavku do 1000 datových bodů obsažených v časové řadě. Každý přírůstek o 1000 datových bodů se bude považovat za další transakci. Příklad: Volání rozhraní API s velikostí datové části požadavku 2050 datových bodů odpovídá 3 transakcím. Maximální velikost datové části požadavku je 8640 datových bodů. Každý datový bod v časové řadě je dvojice razítko / numerická hodnota.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.