Přeskočit navigaci

Azure Monitor Application Insights pro Javu

Úplný přehled o aplikacích v Javě, infrastruktuře a síti

Kompletní monitorování a analýzy pro vaše úlohy v Javě

Pro vaše úlohy v Javě na platformě Azure si zajistěte plně spravované funkce nativního monitorování, včetně monitorování výkonu aplikací prostřednictvím Application Insights služby Azure Monitor.

Kombinace kompletního monitorování infrastruktury, monitorování sítě a analytických funkcí vám umožní rychle identifikovat a řešit problémy s vaší distribuovanou aplikací v Javě. Můžete využít streamování živých metrik, sledování frekvence požadavků a doby odezvy, trasování událostí a frekvence externích závislostí, prostě všechno, co potřebujete k monitorování dostupnosti, výkonu, spolehlivosti a využití vašich webových aplikací v Azure nebo v místním prostředí.

Přesvědčte se, proč je Azure Monitor skvělou volbou pro Javu

Důkladná podpora pro Spring a architektury, jako jsou Micrometer a Spring Boot

Nativní integrace s dalšími službami Azure a předem připravená telemetrie a přehledy o clusterech Kubernetes a úlohách Azure Kubernetes Service (AKS)

Kompletní monitorování Javy mezi APM a virtuálními počítači, úložištěm a databázemi Využijte možnost aktivovat zachytávání paketů, diagnostikovat problémy se směrováním a analyzovat protokoly toků skupin zabezpečení sítě.

Ceny při průběžných platbách: Na rozdíl od tradičních nástrojů pro monitorování výkonu aplikací v Javě při použití Application Insights platíte jenom data, která ingestujete.

Vizualizace všech komponent aplikace a jejich interakcí

Využijte mapu aplikace a prohlédněte si všechny komponenty aplikace a jejich interakce, včetně analýzy stavu a stavů upozornění. Detekujte potenciální problémy na vysoké úrovni, potom přejděte k jednotlivým trasováním distribuovaných požadavků a získejte podrobné informace o chybách, selháních a kritických bodech výkonu. Mapa aplikace nefunguje jenom pro Javu. Podporuje několika architektur a polyglotní aplikace.

Vylepšení aplikace v Javě s využitím komplexního přehledu o aplikacích

Zajistěte si užitečné přehledy umožňující využít rozhodování založené na datech k vylepšení vaší aplikace v Javě: Využijte Application Insights a zjistěte, které funkce jsou u vašich uživatelů nejoblíbenější a jestli uživatelé při použití vaší aplikace dosahují svých cílů.

Odvození přehledů z velkého objemu dat během několika sekund

Využijte rozsáhlý dotazovací jazyk ke správě a analýze obrovských objemů provozních dat a zajištění přehledu během několika sekund s využitím protokolů Azure Monitoru. Rychle a důkladně zkoumejte problémy a korelujte data z různých zdrojů dat.

Využití Azure Monitoru napříč celou sadou nástrojů pro Javu

IntelliJ
Maven
Tomcat
JBoss EAP
Jetty
MySQL

Začínáme s Application Insights služby Azure Monitor

Vyzkoušejte si to hned teď