Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Azure IoT pro energetiku

Optimalizace distribuce energie při současném snížení provozních nákladů

Prosazování inovací v energetice s využitím řízení dodávek energie pomocí IoT

Energetické organizace musí zvýšit provozní ziskovost, efektivitu a odolnost, a to vše při současném generování hodnoty pro zúčastněné strany. Azure IoT tyto cíle podporuje s využitím technologie, která optimalizuje výkon rozvodné sítě, spravuje distribuované energetické prostředky a implementuje proaktivní a prediktivní údržbu. Azure IoT dokáže přijít za vámi přesně tam, kde jste – díky rychlým startům a síti důvěryhodných partnerů, kteří vám pomůžou měnit pohled na energii a zajišťovat udržitelnou budoucnost.

Video container
Přečtěte si o závazku Microsoftu dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality

Plynulé propojení

Zkraťte dobu potřebnou k uvedení vašich řešení IoT pro energetiku na trh s využitím šablon aplikací specifických pro energetiku, rostoucí nabídky certifikovaných zařízení a nejkomplexnějšího portfolia služeb IoT v oboru.

Inteligence

Propojte inteligentní hraniční zařízení s inteligentním cloudem pomocí Azure IoT a zajistěte tak doručování energetických dat v interoperabilním formátu, přehledy na základě pokročilých analýz, umělou inteligenci a nové modely interakce s využitím hybridní reality.

Zabezpečení

Se zabezpečením a správou řešení IoT pro energetiku vám pomůže Microsoft a naši partneři, kteří přinášejí desítky let zkušeností v oboru a robustní portfolio funkcí IoT. Pomocí služby Azure Sphere a Azure Security Center pro IoT můžete monitorovat a spravovat kompletní zabezpečení řešení od hraničních zařízení až po cloud. Azure IoT pro energetiku vám pomůže zajistit zabezpečení důležitých dat a ochranu osobních údajů.

 • Běžné případy použití IoT pro energetiku

  Prozkoumejte běžné případy použití IoT v energetickém sektoru a seznamte se s řešeními, která zvyšují efektivitu při řízení dodávek energie pomocí IoT.

 • Údržba prostředků rozvodné sítě

  Můžete vizuálně znázornit topologii rozvodné sítě, shromáždit data z rozvodných prostředků a definovat pravidla pro aktivaci výstrah. Tyto přehledy vám pak umožní předvídat údržbu a poskytnout bezpečnější dohled. Sledováním výkonu a stavu zařízení můžete zabránit poruchám a závažným prostojům.

 • Optimalizace energie a vyrovnávání zatížení

  Vyrovnáváním dodávek energie a poptávky můžete zmírnit zatížení sítě a zabránit závažným výpadkům elektřiny. Využíváním distribuovaných zdrojů energie se vyhnete nákladným vylepšením infrastruktury a získáte flexibilitu, která vám umožní začít s energetickou optimalizací.

 • Elektrická doprava

  Údržbu a servis nabíjecích stanic elektrických vozidel, které podporují různé rychlosti nabíjení a typy vozidel, můžete provádět vzdáleně. Usnadněte vlastnictví a provoz elektrických vozidel motivováním k jejich pořízení a vytvářením nových pohledů na využití energie.

 • Sledování emisí

  Sledujte emise téměř v reálném čase a zajistěte pohotovou dostupnost emisních údajů. Díky účtování a vykazování skleníkových plynů a uhlíkové stopy můžete dosáhnout cílů trvalé udržitelnosti a přechodu na čistou energii.

Nejlepší přístup IoT pro vaše řešení pro energetiku

Vývoj

Zrychlení vývoje s využitím spravované aplikační platformy

Začněte vytvářet aplikace s využitím řešení Azure IoT Central. Tato spravovaná aplikační platforma pomáhá rychle vytvářet aplikace díky snížení množství rozhodnutí, která je potřeba učinit k dosažení výsledků. Většina elementů řešení je už naprogramovaná a spravovaná, takže se můžete zaměřit na implementaci vašich znalostí v oboru a rychlé škálování a připojování zařízení.

Vývoj od počátku s využitím služeb platformy

Zajistěte si robustní stavební bloky pro vysoce přizpůsobené a flexibilní aplikace IoT s využitím služeb platformy Azure. Prozkoumejte možnosti vytvoření a naprogramování vlastního řešení IoT a přidejte nebo připojte zařízení, ingestujte, ukládejte a analyzujte data s využitím služeb Azure IoT Hub a Azure Digital Twins.

Výukové materiály:

Najít partnera

Bez ohledu na to, jestli tvoříte s použitím služeb Internet věcí Azure nebo platformy IoT, jako je Azure IoT Central, spolupracujte s jedním z našich certifikovaných partnerů, abyste si zajistili nejlepší prostředí, od vývoje testování konceptu až po nasazení ve velkém.

Tato ukázka je příkladem toho, jak Schneider-Electric transformuje životy miliónů lidí v Nigérii tím, že dodává spolehlivou, trvale udržitelnou a dostupnou energii pomocí řešení, jejichž základem je Internet věcí Azure.
Přehled výroby solární energie v Nigérii

Strojové učení

Globální řídicí panel solárních panelů

IoT umožňuje energetické společnosti Schneider vzdáleně sledovat a spravovat solární panely prostřednictvím globálního řídicího panelu infrastruktury. Uživatel se může podívat na lokality v Nigérii a zobrazit klíčové ukazatele výkonu pro celou oblast a sledovat celkový stav a výkon solárního řešení. Výstrahy a eskalované problémy se řadí podle priority. Na začátku tohoto seznamu je lékařská klinika, u které se zobrazuje kritické upozornění.

Řídicí panel pro zdravotní centrum

Azure Kubernetes Service (AKS)

Výstraha signalizující problém ve vzdálené lokalitě

Na úrovni lokality je vidět schéma objektu. U všech prostředků se sledují metriky stavu a výkonu které se porovnávají s očekávanými a předpovězeným údaji. Řídicí panel označuje, že došlo ke kritickým problémům s bateriemi a solárními panely. Prognostická analýza ukazuje, že současný trend by mohl vést k potenciálnímu výpadu a ohrozit životy pacientů.

Upozornění solárního panelu zobrazující sluneční ozáření versus nabití pro zdravotní centrum

Aplikační služby

Analýza problému v lokalitě

První výstraha ukazuje, že solární panely nenabíjejí při optimální kapacitě kvůli písku na nečistotám na panelech. Při pokračování tohoto trendu nebudou schopny dostát poptávce. Zároveň je vidět, že se baterie začínají přehřívat kvůli nedostatečnému větrání v okolí baterií, což významně sníží jejich životnost.

Řídicí panel pro zdravotního centra a tlačítko pro vytvoření oznámení lokality

Strojové učení

Vytvoření oznámení pro danou lokalitu

Uživatel může odeslat oznámení, aby manažeři v dané lokalitě tyto problémy vyřešili. Systém automaticky vytvoří oznámení, ve kterém jsou předvyplněny všechny důležité informace.

Kritické oznámení lokality, které se odesílá s podpůrnými daty a doporučenými akcemi

Datové služby

Odeslané oznámení

Doporučenou akcí je vyčištění solárních panelů a zajištění dostatečného větrání baterií. Uživatel tyto pokyny potvrdí a odešle je manažerovi v lokalitě, který akci okamžitě provede.

Řídicí panel zdravotního centra zobrazující potřebné důležité aktualizace firmwaru

Strojové učení

Nezbytné aktualizace firmwaru

Zároveň je vidět, že zařízení v dané lokalitě potřebuje aktualizovat firmware a nastavení. Kliknutím na tlačítko lze tyto prostředky aktualizovat, aniž je do těchto vzdálených míst potřeba vyslat techniky.

Zpět na karty

IoT nabízí předním dodavatelům energií úžasné možnosti

Zkombinováním dat z elektrických zařízení v domácnosti do jedné platformy vyvíjí E.ON vysoce zabezpečené řešení propojené domácnosti.
„Díky spolupráci s Microsoftem a využití Azure Sphere můžeme využít příležitosti a výkon skýtaný IoT a AI vysoce zabezpečeným, důvěryhodným a škálovatelným způsobem.“
Alex Cirlan, vedoucí globální divize HEM and Software, E.ON
Tablet zobrazující informace o spotřebě energie pro zařízení
Zpět na karty

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete prodiskutovat svůj projekt, spojte se se specialisty na Internet věcí Azure