Velké objemy dat a analýza

Dodávejte lepší prostředí a rozhodujte se lépe díky analýze velkých objemů dat v reálném čase. Získejte vhled potřebný pro poskytování inteligentních akcí, které prohlubují zaujetí zákazníků, zvyšují výnosy a snižují náklady.

Implementace řešení velké objemy dat a analýza

Zobrazit architektury řešení

„To vzrušující na mé práci s Azure je možnost zrychlovat zjišťování až do bodu, kdy možná dokážeme najít lék na rakovinu.“

We Feng, profesor informatiky, Virginia Tech

Mějte veškerá potřebná data pohromadě

Objemy dat se dramaticky zvyšují, od tradičních prodejních systémů a webů elektronického obchodování až po nové zdroje názorů zákazníků, jako jsou Twitter nebo senzory IoT, které streamují data v reálném čase s využitím služeb Apache Hadoop a Spark. Na základě analýzy různorodé datové sady od samého začátku se můžete rozhodovat kvalifikovaněji, předvídatelně a holisticky, nikoli reaktivně a bez souvislostí.

Chili's
„Možnost získání náhledu s okamžitou návaznou akcí na úrovni jednotlivých restaurací naprosto mění hru. Pokud víte, že v konkrétní restauraci mají problém s teplem a s rychlostí, které konkrétní položky jsou údajně studené, kteří konkrétní číšníci jsou pomalí nebo čím jsou způsobeny problémy, hra se tím zcela mění a vy dostáváte tyto informace v reálném čase.“

Wade Allen, viceprezident pro digitální inovace a zapojení zákazníků

Využití velkého objemu dat ke kvalifikovanému rozhodování
Ponechte si svoje velké objemy dat po neomezenou dobu.

Opřete se o své nejcennější aktivum – velký objem dat

Mějte dat organizace k dispozici navždy bez ohledu na jejich velikost. Namísto kompromisů v oblasti nákladů, podle kterých se určuje, která data mít k dispozici, můžete svá data uchovávat za příznivé ceny, a tím splňovat legislativní požadavky i standardy své společnosti. Nyní je toto řešení možné díky technologiím Hadoop a Spark a díky cloudu.

Beth Israel Deaconess Medical Center
„Naše požadavky auditu zahrnují zachovávání dat sedm let, a některé informace musíme zachovávat až 30 let. Se službou HDInsight můžeme ukládat více dat a podle potřeby v nich vyhledávat.“

Don Wood, ředitel správy databází

Poskytujte zákazníkům personalizované zkušenosti

Různí lidé chtějí pracovat v různých prostředích. Potěšte své zákazníky personalizovaným prostředím, které se mění podle jejich chování. Můžete dokonce nabízet doporučené produkty včetně dynamických slev zaručujících personalizované prostředí pro nákup. Poskytněte dodavatelům předpokládaný seznam položek k zakoupení na základě aktuálních informací o objednávkách a historických dat zákazníků.

Ziosk
„Až dosud jsme nedokázali optimalizovat zkušenosti hostů na základě jejich konkrétních interakcí se zařízeními. Díky Azure dokážeme cyklus uzavřít.“

Kevin Mowry, hlavní softwarový architekt

Software pro machine learning a prediktivní analýzy zajistí osobní přístup.
Pokročilé analýzy optimalizují váš dodavatelský řetězec.

Vytvořte nákladově efektivnější dodavatelský řetězec

Integrujte velký objem dat napříč dodavatelským řetězcem a využijte pokročilé analýzy v reálném čase k zajištění optimalizace výkonu na straně dodavatelů a úspoře finančních nákladů. Zahrňte do svého dodavatelského řetězce proaktivní opatření s okamžitým efektem – umožní vám vyhodnotit úroveň zásob, odhadovat poptávku po produktech a identifikovat možné problémy s nevyřízenými položkami.

ThyssenKrupp
„Chtěli jsme překonat standard odvětví v oblasti preventivní údržby a nabízet prediktivní a dokonce preemptivní údržbu, abychom u svých výtahů mohli zaručit vyšší procentní podíl doby provozu.“

Andreas Schierenbeck, generální ředitel

Všechno, co děláte, dělejte efektivněji

Odhalte vazby hluboko ve vašich datech a optimalizujte způsob svého podnikání. Ať už organizujete lidské zdroje, spravujete dodavatelské řetězce nebo předvídáte potřeby zaměstnanců a zákazníků, klíčovým krokem ke zlepšení vašeho podnikání je pochopení faktorů ovlivňujících provozní efektivitu.

RockwellAutomation
„Máme v plánu nasadit technologie Microsoft Azure ve všech svých monitorovacích aplikacích, protože nám umožňují uspořádávat data efektivněji i v čím dál složitějších prostředích. Můžeme obsluhovat vzdálené zákazníky bez ohledu na to, kde ve světě právě jsou, tak efektivně, jak to dosud nebylo možné.“

John Dyck, ředitel obchodního vývoje softwaru

Pokročilé analýzy vám umožní proniknout do podstaty velkých objemů dat.

Doplňte velké objemy svých dat řešeními pro analýzu

Vyhledávejte a nasazujte oblíbené aplikace od důvěryhodných partnerů zabývajících se velkými objemy dat a pokročilou analýzou. Najdete je na webu Azure Marketplace.

Architektury řešení

Cosmos DB (Azure Services) Dashboard Browser Azure Stream Analytics (Near Real-Time Aggregates) Input Events Event Hub Cold Start Product Affinity Maching Learning (Product Affinity) Raw Stream Data Personalized Offer Logic

Individuální marketingová řešení

Objevte nezbytnou technologii k propagaci vašich produktů pomocí individuálních nabídek. Individualizujte marketing pro zvýšení odezvy zákazníků pomocí přehledů získaných z velkých objemů dat.

Další informace
Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitor Power BI Data Simulator Web Job Azure Data Lake Store Spark on HDInsight

Prognóza poptávky a optimalizace cen pro účely marketingu

Maximalizujte ziskovost předvídáním budoucí poptávky zákazníků a optimalizací cen pomocí služeb velkých dat a pokročilých analýz z Microsoft Azure.

Další informace
Dashboard Machine Learning HDInsight Blob Storage

Prediktivní marketingové kampaně pomocí strojového učení a Sparku

Zjistěte, jak sestavit model strojového učení s využitím Microsoft R Serveru v clusterech Azure HDInsight Spark pro doporučování akcí vedoucích k maximalizaci nákupů.

Další informace
Power BI SQL Database Machine Learning

Předpověď délky pobytu a toku pacientů pomocí analýz zdravotnictví

Zjistěte, jak předvídat kapacitu a tok pacientů ve vaší nemocnici nebo zdravotnickém zařízení, a zvýšit tak kvalitu péče a vylepšit provozní efektivitu.

Další informace
Power BI SQL Database Machine Learning

Analyzátor úvěrového rizika u půjček a modelování neplacení

Pomocí SQL Serveru 2016 s R Services můžou věřitelé předpovídat úvěrové riziko a pravděpodobnost neplacení vypůjčitelů a poskytovat tak méně nevýnosných půjček.

Další informace

Máte nějaké dotazy?

Zašlete nám své údaje a člen týmu Azure vás bude kontaktovat.

Microsoft může využít vaše kontaktní informace k tomu, aby vám poskytl aktualizace a speciální nabídky týkající se Microsoft Azure. Odběr můžete kdykoli zrušit. Další informace najdete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Najít partnera

Naši partneři jsou připraveni spolupracovat s vámi na vašem řešení Velké objemy dat a analýza.

Související řešení