Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Důležitost úloh pro Azure SQL Data Warehouse je teď obecně dostupná

Datum publikování: 08 května, 2019

Pro efektivní a rychlé provádění obchodních procesů je často nezbytné spouštět v analytickém řešení smíšené úlohy. Možnost určit, které úlohy je potřeba spustit jako první, je klíčová v situacích s omezenými prostředky, protože pomáhá s celkovou správou nákladů na řešení. Například exekutivní sestavy řídicího panelu můžou být důležitější než ad hoc dotazy. Tento scénář je teď možný díky důležitosti úloh. Důležitější prostředky mají zaručený rychlejší přístup k prostředkům, což pomáhá plnit předem stanované smlouvy SLA a zajišťuje, aby důležité požadavky měly vyšší prioritu.

Koncept klasifikace úloh

Aby bylo možné definovat prioritu úlohy, je potřeba klasifikovat různé požadavky. Azure SQL Data Warehouse podporuje flexibilní zásady klasifikace, které je možné nastavit pro dotaz SQL, uživatele databáze, roli databáze, přihlášení Azure Active Directory nebo skupinu Azure Active Directory. Klasifikaci úloh zajišťuje nová syntaxe CREATE WORKLOAD CLASSIFIER.

Koncept důležitosti úloh

Důležitost úloh se stanovuje prostřednictvím klasifikace. Důležitost má vliv na přístup žadatele k systémovým prostředkům, mezi které patří paměť, procesor, V/V nebo zámky. K požadavku je možné přiřadit jednu z těchto pěti úrovní důležitosti: low, below_normal, normal, above_normal a high. Pokud se naplánuje požadavek s důležitostí above_normal, získá přístup k prostředkům dříve než požadavek s výchozí důležitostí normal.

Další informace o důležitosti úloh najdete v dokumentaci v článcích s přehledem klasifikace a důležitosti. Projděte si také dokument o syntaxi CREATE WORKLOAD CLASSIFIER.

https://azure.microsoft.com/en-au/blog/azure-sql-data-warehouse-releases-new-capabilities-for-performance-and-security/Přečtěte si oznámení na blogu.

  • Azure Synapse Analytics
  • Features