NYNÍ K DISPOZICI

Podpora online migrací Amazon RDS for MySQL do služby Azure Database for MySQL

Datum publikování: 23 ledna, 2019

Využijte obecně dostupné funkce služby Azure Database Migration Service k migraci Amazon RDS for MySQL do Azure Database for MySQL. Zdrojová databáze přitom během migrace zůstává online. Další informace o využití Azure Database Migration Service k zajištění online migrací s minimálními prostoji najdete v kurzu Migrace MySQL do Azure SQL Database for MySQL online s využitím Database Migration Service.

Další informace

  • Azure Database Migration Service
  • Azure Database for MySQL
  • Services