Obecná dostupnost: Load Balancer úrovně Standard

Publikováno dne čtvrtek 22. března 2018

Služba Azure Load Balancer úrovně Standard je teď dostupná ve všech veřejných oblastech.

Load Balancer úrovně Standard můžete využít ke škálování vašich aplikací a zajištění vysoké dostupnosti s využitím veřejných a interních nasazení. Load Balancer úrovně Standard nabízí odolnost a snadné použití všech vašich prostředků virtuálních počítačů v rámci virtuální sítě. Podporuje scénáře odchozího i příchozího přenosu, poskytuje nízkou latenci a vysokou propustnost a pro všechny aplikace TCP a UDP umožňuje škálování až na úrovni milionů toků. 

Další informace o nástroji Load Balancer úrovně Standard najdete v přehledu tohoto nástroje.

Další informace o podpoře pro zóny dostupnosti najdete v tématu věnovaném Load Balanceru úrovně Standard a zónám dostupnosti.

Další informace o pravidlech vyrovnávání zatížení pro porty s vysokou dostupností najdete v přehledu portů s vysokou dostupností.

Related feedback