Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Podpora SQL Server Data Tools pro úroveň kompatibility 1500

Datum publikování: 04 října, 2019

S potěšením oznamujeme, že nástroje SQL Server Data Tools (SSDT) pro Analysis Services teď podporují tabulkové modely s úrovní kompatibility 1500. Úroveň kompatibility 1500 je nutná k využití výhod nejnovějších funkcí pro tabulkové modely v Azure Analysis Services. Nejnovější SSDT VSIX pro Visual Studio si můžete stáhnout z VS Marketplace.

Pokud chcete vytvořit nový projekt tabulkových modelů v SSDT, zadejte úroveň kompatibility 1500 už při vytváření projektu. Na úroveň 1500 můžete také upgradovat stávající tabulkový projekt, a to v okně vlastností pro soubor BIM.

Skupiny výpočtů

Skupiny výpočtů řeší problém s nárůstem počtu měr ve složitých modelech BI, který je často způsobený běžnými výpočty, jako je výpočet časového měřítka. Modely Analysis Services se ve velkých organizacích používají opakovaně, takže jejich rozsah i složitost má tendenci se zvětšovat.

Tady je odkaz na stránku oficiální dokumentace pro skupiny výpočtů: https://aka.ms/CalculationGroups. Obsahuje podrobné příklady pro výpočty časového měřítka, převody měn, dynamické formáty měr a také postup nastavení vlastnosti priority pro několik skupin výpočtů v jednom modelu. Máme v plánu tento článek průběžně aktualizovat souběžně s tím, jak budeme vylepšovat skupiny výpočtů a uvedené scénáře.

Pokud chcete vytvořit novou skupinu výpočtů pro tabulkový model v SSDT, přejděte do průzkumníka tabulkových modelů a pravým tlačítkem myši klikněte na složku skupin výpočtů. Potom můžete přidat položky výpočtů a nastavit jejich výrazy v editoru DAX.

<p">Vlastnosti položky výpočtu

 

K řízení pořadí položek výpočtu použijte vlastnost Ordinal. Pro tento účel je potřeba přidat druhý sloupec a použít ho k řazení, které se při vytvoření 2. sloupce nastaví automaticky.

Relace M:N

Relace M:N umožňují vytvářet relace mezi tabulkami v situaci, kdy oba sloupce nejsou jedinečné. Mezi dimenzí a tabulkou faktů je možné definovat relaci na vyšší úrovni členitosti než sloupec klíče dimenze. Díky tomu není nutné normalizovat tabulky dimenzí a může to zlepšit uživatelské prostředí, protože výsledný model obsahuje méně tabulek s logicky seskupenými sloupci.

Relace M:N

</p">
  • Azure Analysis Services
  • Features

Související produkty