Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Dostupnost SR-IOV ve virtuálních počítačích vybavených InfiniBandem

Datum publikování: 24 července, 2020

Pro virtuální počítače vybavené InfiniBandem zajistíme podporu pro všechny implementace MPI (Message Passing Interface) a operace přímého přístupu do paměti vzdáleného počítače (RDMA).  Tím se významně zvyšují možnosti využití InfiniBandu pro vaše úlohy.

Součástí tohoto upgradu BUDE VÝPADEK SERVERŮ podle oblastí; pokud se rozhodnete využívat síť InfiniBand, bude to VYŽADOVAT AKTUALIZACI VAŠICH VIRTUÁLNÍCH POČÍTAČŮ

CO SE CHYSTÁ? 

Pro virtuální počítače vybavené InfiniBandem zajistíme podporu pro celý zásobník MPI (všechny implementace MPI a operace RDMA).  Tato vylepšení zvýší možnosti využití naší širokopásmové sítě InfiniBand s nízkou latencí pro vaše úlohy.

DOPAD

Ovlivněni budou všichni uživatelé velikostí virtuálních počítačů uvedených v plánu aktualizace podle jednotlivých oblastí.  Aktualizace zahrnuje změny hardwaru i softwaru serveru, které vyžadují výpadek.  Během výpadku: 

  • Virtuální počítače v dané oblasti budou nedostupné po dobu 3 hodin.
  • Po dokončení aktualizace se virtuální počítače v této oblasti dealokují a znovu nasadí.
  • Data uložená na lokálních (dočasných) discích budou ztracena.  Účty úložiště to neovlivní.

VYŽADOVANÁ AKCE

Pokud chcete zabránit ztrátě dat a minimalizovat možný dopad na své služby, postupujte takto:

Pokud nevyžadujete InfiniBand ani MPI

  • Zajistěte, aby se všechny úlohy dokončily a data se zálohovala ve vašem účtu úložiště před naplánovanou aktualizací.  Veškerá data uložená lokálně budou ztracena.
  • Prostudujte si časový plán aktualizace.  Pokud plánujete dočasnou migraci na alternativní oblast/SKU, zkontrolujete stávající nebo si vyžádejte nové kvóty pro požadované oblasti. 

Pokud vyžadujete InfiniBand nebo MPI

S veškerými dotazy či připomínkami se obracejte na středisko pro názory na grafické procesory Azure nebo na zástupce zákaznické podpory.

Další informace.

  • Služba Virtual Machines
  • Features

Související produkty