Přeskočit na hlavní obsah

Vyřazení konkrétních funkcí služby Security Center z provozu a jejich nahrazení 31. července 2019

Datum publikování: 30 dubna, 2019

V posledních měsících jsme provedli několik vylepšení služby Azure Security Center a také jsme spustili službu Azure Sentinel ve verzi Preview.  Dnes oznamujeme několik změn služby Azure Security Center, které spočívají v odebrání starších funkcí, pro které existují nové alternativy, ukončení podpory funkcí s omezeným přijetím a sladění funkcí SIEM se službou Azure Sentinel.  31. července 2019 tyto funkce vyřadíme z provozu.

Na webu Azure Portal a v rozhraní API ztratíte přístup k těmto funkcím:

  • Akce
  • Hledání
  • Řídicí panel Klasická identita a přístup
  • Řídicí panel Analýza hrozeb
  • Tok šetření ve výstrahách zabezpečení
  • Úprava nastavení konfigurace zabezpečení pro zásady zabezpečení
  • Řídicí panel Zabezpečení a audit v Log Analytics

Všechny tyto funkce je možné nahradit novými funkcemi ve službě Security Center nebo stávajícími funkcemi v Azure Log Analytics nebo ve službě Azure Sentinel ve verzi Preview.

Požadovaná akce

Nejpozději do 31. července 2019 postupujte podle pokynů pro jednotlivé funkce uvedené výše, které využíváte, a začněte používat náhradní funkce ve službách Security Center, Log Analytics nebo Sentinel.

  • Retirements