Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Minimální velikost virtuálních počítačů pro hlavní uzly clusterů Azure HDInsight

Datum publikování: 06 ledna, 2020

Od 6. dubna 2020 si budou zákazníci moci zvolit jako hlavní uzly pro nové clustery HDInsight jenom virtuální počítače se 4 jádry nebo vyšší. Existující clustery budou i nadále fungovat podle očekávání.

Každý cluster Azure HDInsight obsahuje dva hlavní uzly pro nasazení a spouštění důležitých služeb Apache Hadoopu a Sparku a také několik pracovních uzlů, které provádějí vlastní analýzu dat. Služby Hadoopu a Sparku běžící na hlavních uzlech vyžadují dostatek výpočetních a paměťových prostředků pro podporu operací nasazení služeb a správy úloh. Naše rozsáhlé zkušenosti s provozními úlohami ukazují, že hlavní uzly vyžadují minimálně 4jádrové virtuální počítače, aby se zajistila vysoká dostupnost a spolehlivost clusterů HDInsight.

 

  • HDInsight
  • Features
  • Services

Související produkty