Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Verze Public Preview: Přehledy pracovních prostorů Log Analytics z Azure Monitoru

Datum publikování: 25 května, 2021

Protokoly Azure Monitoru je funkce Azure Monitoru, která shromažďuje a uspořádává data protokolů a údaje o výkonu z monitorovaných prostředků. Data shromážděná funkcí Protokoly Azure Monitoru se ukládají v jednom nebo několika pracovních prostorech Log Analytics. Pracovní prostor definuje geografické umístění dat, přístupová práva, určující, kteří uživatelé mohou k datům přistupovat, a konfigurační nastavení, například cenovou úroveň a uchovávání dat.

Dnes ve verzi Public Preview spouštíme pracovní prostory služby Log Analytics, které komplexním způsobem monitorují pracovní prostory. Nabízejí jednotný pohled na využití pracovních prostorů, jejich výkon, stav, agenty, dotazy a protokoly změn.

V rámci verze Preview jsou k dispozici klíčové přehledy:

  • Jaké jsou hlavní tabulky (tabulky, ve kterých se ingestuje nejvíc dat)?
  • Který prostředek odesílá do pracovního prostoru nejvíc protokolů?
  • Jak dlouho trvá, než se protokoly dostanou do pracovního prostoru? Jak probíhá rozdělení mezi agenty a kanály pro ingestování?
  • Kolik agentů je připojeno k pracovnímu prostoru? Jsou v pořádku?
  • Audit dotazů: Kolik dotazů je v pracovním prostoru spuštěno? Jaké jsou jejich kódy odpovědi a doba trvání?
  • Identifikace pomalých a neefektivních dotazů, které přetěžují pracovní prostor
  • Sledování protokolu změn nastavení pracovního prostoru: Kdo nastavil denní limit, kdy se změnilo uchovávání atd.

Další informace.

  • Azure Monitor
  • Features

Související produkty