Přeskočit navigaci
VE VERZI PREVIEW

Verze Public Preview: Rozšíření Azure Tables pro Azure Functions

Datum publikování: 16 února, 2022

Vstupní a výstupní vazby pro Tables v Azure Functions byly aktualizovány tak, aby zahrnovaly nové funkce, a jsou nyní definovány ve vlastním rozšíření.

Teď máte následující možnosti:
• Připojení k rozhraní API pro tabulky služby Cosmos DB
• Připojení k tabulkám úložiště pomocí připojení na základě identity
• Možnost vazby k typům z Azure.Data.Tables pro zákazníky .NET
• Použití Tables současně s rozšířeními Storage V5

Rozšíření ve verzi Preview je k dispozici jako nový balíček NuGet: https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Azure.WebJobs.Extensions.Tables./.

Poznámka: Rozšíření v současné době není součástí balíčků rozšíření. Abyste se vyhnuli kolizím typů při instalaci balíčku NuGet, měli byste aktualizovat Microsoft.Azure.WebJobs.Extensions.Storage na verzi 5.0.0 nebo novější.

Další informace

  • Azure Functions
  • Features

Související produkty